31408

Дослiдження послiдовного та паралельного з’єднання опорiв

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Обчислення опору кола за вiдомими опорами складових. Занотувати значення опорiв R1 R2 R3 R4 R5 Перемички X0X5 дозволяють тимчасово розiрвати дiлянку кола для пiд’єднання амперметру до мiсця розриву. Тимчасово розiрвiть дiлянку кола витягнувши одну з перемичок X0X5 i пiд’єднавши замiсть перемички амперметр попередньо перемкнути мультиметр на вимiр струму.

Украинкский

2013-08-29

48.5 KB

1 чел.

3

Лабораторна робота № 1

Тема: Дослiдження послiдовного та паралельного зєднання опорiв

Мета: Вимiр струму та напруги у гiлках розголудженного кола.

Перевiрка законiв Кiрхгофа щодо напруг та струмiв.

Обчислення опору кола за вiдомими опорами складових.

Обладнання: Стенд з опорами, мультиметр, блок живлення постiйного струму.

План роботи

Зiбрати схему згiдно  малюнка.

Занотувати значення опорiв

R1

R2

R3

R4

R5

Перемички X0-X5 дозволяють тимчасово розiрвати дiлянку кола для пiд’єднання амперметру до мiсця розриву.  Крiм того, за допомогою перемичок X2-X4 можливо змiнювати конфiгурацiю (кiлькiсть) паралельних опорiв згiдно завдання.

Варіанти завдань конфігурацій схеми.

X2

X3

X4

Підєднано опори

1

+

-

-

R2

2

+

+

-

R2, R3

3

+

+

+

R2, R3, R4

4

-

+

-

R3

5

-

-

+

R4

6

-

+

+

R3, R4

7

+

-

+

R2, R4

1. Задати конфiгурацiю I згідно завдання.

1.1. Пiдключити блок живлення.

1.2. Перемкнути мультиметр на вимiр напруги. Вимiряти напругу блоку живлення E (точки 1-8), та напруги UR безпосередньо на виводах опорiв R1- R5. Результати занести до таблицi 1.

1.3. Тимчасово розiрвiть дiлянку кола, витягнувши одну з перемичок X0-X5, i пiдєднавши замiсть перемички амперметр (попередньо перемкнути мультиметр на вимiр струму). Вимiряти струм на дiлянках кола X0-X5 (якщо в заданiй конфiгурацодна з перемичок X2-X4 вiдсутня, то вимiрювати струм для неї не треба). Результати занести до таблицi 1.

2. Задати  конфiгурацiю II згідно завдання.  Повторити вимiри згiдно п.п. 1.1-1.3.

3. Задати  конфiгурацiю III згідно завдання.  Повторити вимiри згiдно п.п. 1.1-1.3. 

Таблиця 1

Конфiгурацiя

I

X2 X3 X4

-      -      -

Вказати опори

E =

UR1 =

IX0=IR1=

IX1=IR1=

UR2 =

UR3 =

UR4 =

IX2=IR2=

IX3=IR3=

IX4=IR4=

UR5 =

IX5=IR5=

Конфiгурацiя

II

X2 X3 X4

-      -      -

Вказати опори

E =

UR1 =

IX0=IR1=

IX1=IR1=

UR2 =

UR3 =

UR4 =

IX2=IR2=

IX3=IR3=

IX4=IR4=

UR5 =

IX5=IR5=

Конфiгурацiя

III

X2 X3 X4

-      -      -

Вказати опори

E =

UR1 =

IX0=IR1=

IX1=IR1=

UR2 =

UR3 =

UR4 =

IX2=IR2=

IX3=IR3=

IX4=IR4=

UR5 =

IX5=IR5=

Обробка результатiв вимiрiв.

1. Переконатись, що для усiх конфiгурацiй пiд’єднання опорiв справедливi закони Кiрхгофа

E=ΣUi – вздовж замкнутого контуру;

ΣIi=0 для вузла, або сума втiкаючих до вузла токiв дорiвнює сумi

витiкаючих  з вузла токiв.

Конфігурація

X2 X3 X4

UR1

UR2-R4

UR5

UR1+UR2-4+UR5

E

I

II

III

Конфігурація

X2 X3 X4

IX0

IX1

IX2+ IX3 + IX4

IX5

I

II

III

2. Обчислити опiр  кола RΣ для кожної з конфiгурацiй за вiдомими значеннями опорiв R1-R5 методом послідовних перетворень. Навести формули розрахунку. Результати розрахунку занести до таблицi 2.

3. Обчислити струм IΣ у колi для кожної з конфiгурацiй за вимiряними значеннями E та розрахованим значенням RΣ. Навести формули розрахунку. Результати розрахунку занести до таблицi 2. 

Таблиця 2

Конфігурація

X2 X3 X4

RΣ

E

IΣ

IX0

I

II

III

Порiвняти обчислене IΣ та вимiряне IX0 значення струму.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84724. Разработка автоматизированного участка изготовления детали Вал 5 499 KB
  Автоматизация производственных процессов на основе внедрения роботизированных технологических комплексов РТК и гибких производственных модулей ГПМ вспомогательного оборудования транспортно-накопительных и контрольно-измерительных устройств объединенных в гибкие...
84725. Технологічний процес обробки деталі Лабіринт 492 KB
  Відповідно до особливостей деталей, характеру між операційних зв’язків і форм організаційно-виробничого процесу, необхідно обирати підйомно-транспортні засоби і розрахувати потребу у них. При виборі підйомно-транспортних засобів необхідно суворе дотримання зв’язку їхньої роботи і загального ритму виробництва. Як підйомно-транспортні засоби в механічних цехах з потоковим виробництвом деталей середньої маси доцільно використовувати монорейки
84726. Оцінка цілісного майнового комплексу автомобілебудівельного заводу 169.25 KB
  Провести аналіз інвестиційної привабливості піприємства; Окреслити теоретичні аспекти дослідження вартості піприємства як майнового комплексу; Дослідити методичні підходи до оцінки вартості підприємства як майнового комплексу; Провести практичну роботу з оцінки цілісного майнового комплексу.
84727. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОРГАН ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 178 KB
  Важнейшей функцией любого государства является контрольная функция, предполагающая контроль со стороны государства за соблюдением хозяйствующими субъектами экономических и правовых правил и норм в процессе их хозяйственной деятельности, а также контроль за исполнительной властью.
84729. Разработка рекомендаций для ООО «Тюменьмебелькомплект» по продвижению продукции на целевой рынок 93.16 KB
  Цель данной работы – изучить различные подходы, методы и принципы сегментирования рынка. Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи: Определить основные понятия, признаки и критерии сегментирования рынка Выбрать целевой сегмент и позиционирование товара...
84730. АУДИТ КАПИТАЛА 1.78 MB
  Собственники, и, прежде всего коллективные собственники - акционеры, пайщики, а также кредиторы, лишены возможности самостоятельно убедиться в том, что все многочисленные операции предприятия, зачастую очень сложные, законны и правильно отражены в отчетности...
84731. Использование анималистических символов в эмблемах, гербах, логотипах стран Восточной Европы 54.93 KB
  Актуальность курсовой работы в том что символы окружают нас повсеместно и мы часто используем их в своей жизни. Цель моей курсовой работы описать анималистические символы европейских стран не отрываясь от исторических событий. Узнать какие символы используются в современной корпоративной символике...
84732. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРГОВОГО АССОРТИМЕНТА КЕТЧУПОВ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК 51.82 KB
  Томатные продукты более высокой концентрации томат-паста с содержанием сухих веществ 60 и томатный порошок вырабатываются с применением сушки. Важнейший источник витаминов полифенолов минеральных и других ценных веществ. В томатах также много биологически активных веществ.