31408

Дослiдження послiдовного та паралельного з’єднання опорiв

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Обчислення опору кола за вiдомими опорами складових. Занотувати значення опорiв R1 R2 R3 R4 R5 Перемички X0X5 дозволяють тимчасово розiрвати дiлянку кола для пiд’єднання амперметру до мiсця розриву. Тимчасово розiрвiть дiлянку кола витягнувши одну з перемичок X0X5 i пiд’єднавши замiсть перемички амперметр попередньо перемкнути мультиметр на вимiр струму.

Украинкский

2013-08-29

48.5 KB

1 чел.

3

Лабораторна робота № 1

Тема: Дослiдження послiдовного та паралельного зєднання опорiв

Мета: Вимiр струму та напруги у гiлках розголудженного кола.

Перевiрка законiв Кiрхгофа щодо напруг та струмiв.

Обчислення опору кола за вiдомими опорами складових.

Обладнання: Стенд з опорами, мультиметр, блок живлення постiйного струму.

План роботи

Зiбрати схему згiдно  малюнка.

Занотувати значення опорiв

R1

R2

R3

R4

R5

Перемички X0-X5 дозволяють тимчасово розiрвати дiлянку кола для пiд’єднання амперметру до мiсця розриву.  Крiм того, за допомогою перемичок X2-X4 можливо змiнювати конфiгурацiю (кiлькiсть) паралельних опорiв згiдно завдання.

Варіанти завдань конфігурацій схеми.

X2

X3

X4

Підєднано опори

1

+

-

-

R2

2

+

+

-

R2, R3

3

+

+

+

R2, R3, R4

4

-

+

-

R3

5

-

-

+

R4

6

-

+

+

R3, R4

7

+

-

+

R2, R4

1. Задати конфiгурацiю I згідно завдання.

1.1. Пiдключити блок живлення.

1.2. Перемкнути мультиметр на вимiр напруги. Вимiряти напругу блоку живлення E (точки 1-8), та напруги UR безпосередньо на виводах опорiв R1- R5. Результати занести до таблицi 1.

1.3. Тимчасово розiрвiть дiлянку кола, витягнувши одну з перемичок X0-X5, i пiдєднавши замiсть перемички амперметр (попередньо перемкнути мультиметр на вимiр струму). Вимiряти струм на дiлянках кола X0-X5 (якщо в заданiй конфiгурацодна з перемичок X2-X4 вiдсутня, то вимiрювати струм для неї не треба). Результати занести до таблицi 1.

2. Задати  конфiгурацiю II згідно завдання.  Повторити вимiри згiдно п.п. 1.1-1.3.

3. Задати  конфiгурацiю III згідно завдання.  Повторити вимiри згiдно п.п. 1.1-1.3. 

Таблиця 1

Конфiгурацiя

I

X2 X3 X4

-      -      -

Вказати опори

E =

UR1 =

IX0=IR1=

IX1=IR1=

UR2 =

UR3 =

UR4 =

IX2=IR2=

IX3=IR3=

IX4=IR4=

UR5 =

IX5=IR5=

Конфiгурацiя

II

X2 X3 X4

-      -      -

Вказати опори

E =

UR1 =

IX0=IR1=

IX1=IR1=

UR2 =

UR3 =

UR4 =

IX2=IR2=

IX3=IR3=

IX4=IR4=

UR5 =

IX5=IR5=

Конфiгурацiя

III

X2 X3 X4

-      -      -

Вказати опори

E =

UR1 =

IX0=IR1=

IX1=IR1=

UR2 =

UR3 =

UR4 =

IX2=IR2=

IX3=IR3=

IX4=IR4=

UR5 =

IX5=IR5=

Обробка результатiв вимiрiв.

1. Переконатись, що для усiх конфiгурацiй пiд’єднання опорiв справедливi закони Кiрхгофа

E=ΣUi – вздовж замкнутого контуру;

ΣIi=0 для вузла, або сума втiкаючих до вузла токiв дорiвнює сумi

витiкаючих  з вузла токiв.

Конфігурація

X2 X3 X4

UR1

UR2-R4

UR5

UR1+UR2-4+UR5

E

I

II

III

Конфігурація

X2 X3 X4

IX0

IX1

IX2+ IX3 + IX4

IX5

I

II

III

2. Обчислити опiр  кола RΣ для кожної з конфiгурацiй за вiдомими значеннями опорiв R1-R5 методом послідовних перетворень. Навести формули розрахунку. Результати розрахунку занести до таблицi 2.

3. Обчислити струм IΣ у колi для кожної з конфiгурацiй за вимiряними значеннями E та розрахованим значенням RΣ. Навести формули розрахунку. Результати розрахунку занести до таблицi 2. 

Таблиця 2

Конфігурація

X2 X3 X4

RΣ

E

IΣ

IX0

I

II

III

Порiвняти обчислене IΣ та вимiряне IX0 значення струму.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15469. Боротьба старшинських угруповань за владу після смерті Б.Хмельницького. Гетьманування І. Виговського, Ю. Хмельницького 35 KB
  Боротьба старшинських угруповань за владу після смерті Б.Хмельницького. Гетьманування І. Виговського Ю. Хмельницького. По смерті Б.Хмельницького його син Юрій Хмельницький обраний гетьманом за рішенням старшинської ради був замінений 1 Виговським і посланий у Київ
15470. Україна за часів руїни 47.5 KB
  Україна за часів руїни. По смерті Б. Хмельницького його син Юрій Хмельницький обраний гетьманом за рішенням старшинської ради був замінений І. Виговським і посланий у Київ завершувати навчання. Тим самим династію Хмельницьких було відсторонено від влади. Порушення принц...
15471. Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України 28 KB
  Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України. В Україні почало ширитися загальне невдоволення політикою І.Брюховецького і московськими порядками. Чашу терпіння українського суспільства переповнили події пов'язані з Андрусів...
15472. Гетьманщина на початку 18 ст. Гетьман Іван Мазепа 36 KB
  Гетьманщина на початку 18 ст. Гетьман Іван Мазепа. На кінець ХVІІ ст. Лівобережжя перетворилося на центр політичного і культурного життя в Україні. Цей край українці називали Гетьманщиною а росіяни Малоросією. Старшина фактично витиснула рядових козаків з вищих посад і ві...
15473. Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст 52 KB
  Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст. С.Палій Після поразки Української революції подальшу долю українських земель визначали сусідні держави Польща Росія та Туреччина. Згідно з умовами Бахчисарайського договору 1681 територія між Дні...
15474. Пилип Орлик та його конституція 1710 року 27.5 KB
  Пилип Орлик та його конституція 1710р. Після смерті І. Мазепи на загальній раді старшина та Військо Запорізьке під головуванням кошового отамана К. Гордієнка 5 квітня 1710 р обрали гетьманом України в еміграції Пилипа Орлика. Він походив із чеськопольського роду. Закінчи...
15475. Наступ царизму на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління 36.5 KB
  Наступ царизму на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління. Проводячи колонізаторську політику царський уряд поступово ліквідовував автономію України. Катерина II вирішила скасувати її остаточно. У відповідь на прохання козацької старшини у 176...
15476. Соціально-економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права 26.5 KB
  Соціальноекономічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права. На Лівобережній та Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. панували феодальнокріпосницькі відносини. Основну роль відігравало сільське господарс...
15477. Розвиток економіки на правобережжі та західноукраїнських землях у 18 ст. Захоплення західноукраїнських земель Австрією 26.5 KB
  Розвиток економіки на правобережжі та західноукраїнських землях у 18 ст. Захоплення західноукраїнських земель Австрією. Кінець XVIII ст. характеризується зростанням могутності Російської імперії агресивності її зовнішньої політики. Вона загарбала більшу частину укр