31408

Дослiдження послiдовного та паралельного з’єднання опорiв

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Обчислення опору кола за вiдомими опорами складових. Занотувати значення опорiв R1 R2 R3 R4 R5 Перемички X0X5 дозволяють тимчасово розiрвати дiлянку кола для пiдєднання амперметру до мiсця розриву. Тимчасово розiрвiть дiлянку кола витягнувши одну з перемичок X0X5 i пiдєднавши замiсть перемички амперметр попередньо перемкнути мультиметр на вимiр струму.

Украинкский

2013-08-29

48.5 KB

1 чел.

3

Лабораторна робота № 1

Тема: Дослiдження послiдовного та паралельного зєднання опорiв

Мета: Вимiр струму та напруги у гiлках розголудженного кола.

Перевiрка законiв Кiрхгофа щодо напруг та струмiв.

Обчислення опору кола за вiдомими опорами складових.

Обладнання: Стенд з опорами, мультиметр, блок живлення постiйного струму.

План роботи

Зiбрати схему згiдно  малюнка.

Занотувати значення опорiв

R1

R2

R3

R4

R5

Перемички X0-X5 дозволяють тимчасово розiрвати дiлянку кола для пiд’єднання амперметру до мiсця розриву.  Крiм того, за допомогою перемичок X2-X4 можливо змiнювати конфiгурацiю (кiлькiсть) паралельних опорiв згiдно завдання.

Варіанти завдань конфігурацій схеми.

X2

X3

X4

Підєднано опори

1

+

-

-

R2

2

+

+

-

R2, R3

3

+

+

+

R2, R3, R4

4

-

+

-

R3

5

-

-

+

R4

6

-

+

+

R3, R4

7

+

-

+

R2, R4

1. Задати конфiгурацiю I згідно завдання.

1.1. Пiдключити блок живлення.

1.2. Перемкнути мультиметр на вимiр напруги. Вимiряти напругу блоку живлення E (точки 1-8), та напруги UR безпосередньо на виводах опорiв R1- R5. Результати занести до таблицi 1.

1.3. Тимчасово розiрвiть дiлянку кола, витягнувши одну з перемичок X0-X5, i пiдєднавши замiсть перемички амперметр (попередньо перемкнути мультиметр на вимiр струму). Вимiряти струм на дiлянках кола X0-X5 (якщо в заданiй конфiгурацодна з перемичок X2-X4 вiдсутня, то вимiрювати струм для неї не треба). Результати занести до таблицi 1.

2. Задати  конфiгурацiю II згідно завдання.  Повторити вимiри згiдно п.п. 1.1-1.3.

3. Задати  конфiгурацiю III згідно завдання.  Повторити вимiри згiдно п.п. 1.1-1.3. 

Таблиця 1

Конфiгурацiя

I

X2 X3 X4

-      -      -

Вказати опори

E =

UR1 =

IX0=IR1=

IX1=IR1=

UR2 =

UR3 =

UR4 =

IX2=IR2=

IX3=IR3=

IX4=IR4=

UR5 =

IX5=IR5=

Конфiгурацiя

II

X2 X3 X4

-      -      -

Вказати опори

E =

UR1 =

IX0=IR1=

IX1=IR1=

UR2 =

UR3 =

UR4 =

IX2=IR2=

IX3=IR3=

IX4=IR4=

UR5 =

IX5=IR5=

Конфiгурацiя

III

X2 X3 X4

-      -      -

Вказати опори

E =

UR1 =

IX0=IR1=

IX1=IR1=

UR2 =

UR3 =

UR4 =

IX2=IR2=

IX3=IR3=

IX4=IR4=

UR5 =

IX5=IR5=

Обробка результатiв вимiрiв.

1. Переконатись, що для усiх конфiгурацiй пiд’єднання опорiв справедливi закони Кiрхгофа

E=ΣUi – вздовж замкнутого контуру;

ΣIi=0 для вузла, або сума втiкаючих до вузла токiв дорiвнює сумi

витiкаючих  з вузла токiв.

Конфігурація

X2 X3 X4

UR1

UR2-R4

UR5

UR1+UR2-4+UR5

E

I

II

III

Конфігурація

X2 X3 X4

IX0

IX1

IX2+ IX3 + IX4

IX5

I

II

III

2. Обчислити опiр  кола RΣ для кожної з конфiгурацiй за вiдомими значеннями опорiв R1-R5 методом послідовних перетворень. Навести формули розрахунку. Результати розрахунку занести до таблицi 2.

3. Обчислити струм IΣ у колi для кожної з конфiгурацiй за вимiряними значеннями E та розрахованим значенням RΣ. Навести формули розрахунку. Результати розрахунку занести до таблицi 2. 

Таблиця 2

Конфігурація

X2 X3 X4

RΣ

E

IΣ

IX0

I

II

III

Порiвняти обчислене IΣ та вимiряне IX0 значення струму.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16455. МИСЛЕННЯ І МОВА 152 KB
  Тема 2: МИСЛЕННЯ І МОВА 1. Мислення міркування: визначення і осбливості. 2. Діяльність і мислення. 3. Структура мислення. 4. Правильні та неправильні міркування. Поняття про логічну помилку. 5. Логічна форма міркування. 6. Види і типи мислення. 7. Особливості мислення ю...
16456. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система 127.5 KB
  Тема 3: Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система. 1. Семіотика як наука про знаки 2. Поняття про знак. Види позамовних знаків 3. Мовні знаки. Мова як знакова система. 4. Структура знакового процесу. Структура значення знака. Типові логічні помилки. 5. Виміри...
16457. МЕТОДОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ 95.5 KB
  Розділ III. МЕТОДОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ 1. Метод і методологія. 2. Логічні методи дослідження пізнання. 3. Метод формалізації 1. Метод і методологія. У практичній і теоретичній діяльності кожна людина використовує певні методи за допомогою яких в...
16458. ОСНОВНІ ФОРМИ І ЗАКОНИ АБСТРАКТНО-ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 186 KB
  ОСНОВНІ ФОРМИ І ЗАКОНИ АБСТРАКТНОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ І. Поняття 1. Загальна характеристика поняття як форми мислення. 2. Види понять. Логічна характеристика понять. 3. Типи відношень між поняттями. 4. Операції з поняттями: 4.1. Обмеження й узагальнення понять; 4.2....
16460. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 130 KB
  14 Лекция N 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 1. Понятие сущность и функции международного права. 2. Источники и процесс международного правотворчества. 3. Основные международноправовые принципы и другие ...
16461. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЕГО НАУКИ 107.5 KB
  11 Лекция N2. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЕГО НАУКИ. 1. Периодизация и предыстория международного права. 2. Возникновение международного права на рубеже средневековья и Нового времени. 3. Классическое международное право. 4. Переход
16462. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 125.5 KB
  13 Лекция N3.МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ. 1. Государства основные субъекты международного права. 2. Институты международноправового признания и правопреемства. 3. Международная правосубъектность государствоподобных образований наций и наро
16463. ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 172.5 KB
  19 Лекция № 6. ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ. 1. Основные понятия дипломатического и консульского права. 2. Дипломатическое право. 3. Консульское право. 1. Дипломатическое и консульское право право внешних сношений можно определить как отрасль междунар...