31414

Дослiдження схеми напiвпровiдникового випрямляча

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Серед них найпоширiнiшi схеми: однонапiвпериодного випрямляча; мостового випрямляча; випрямляча з подвоєнням напруги. Пiд час вимiру опора слiд вибрати полярнiсть мультиметру таким чином щоб дiоди випрямляча не шунтировали опiр RL. Якщо вимiри виконуються за допомогою осцилографа замалювати епюри напруги на виходi випрямляча для максимального i середнього значення опорiв навантаження.

Украинкский

2013-08-29

83.5 KB

4 чел.

?

Лабораторна робота № 9

Тема: Дослiдження схеми напiвпровiдникового випрямляча.

Мета: Знайомство з поширеними схемами випрямлячiв.

Дослiдження впливу опора навантаження на середню напругу та її пульсацiї.

Обладнання: Стенд з дiодами i конденсаторами, змiнний опiр, мультиметр,

блок живлення змiнного струму. В окремих випадках можливе використання осцилографу.

Для забезпечення живлення електронних та радiо-приладiв найчастiше використовується постiйний струм. Для перетворення змiнного струму мережi електропостачання використовується декiлька базових схем. Серед них найпоширiнiшi схеми: одно-напiвпериодного випрямляча; мостового випрямляча; випрямляча з подвоєнням напруги. Стенд надає можливiсть дослiдити роботу таких випрямлячiв.

План роботи

1. Зiбрати схему згiдно  варiанту монтажної cхеми (верхнiй малюнок): 

Одно-напiвпериодна

З подвоєнням напруги

Мостова

Спрощена електрична схема

2. Пiдключити блок живлення.

3. Вимiряти змiнну напругу на входi схеми E, постну U= та змiннуU (пульсацiї) складовi напруги на виходi схеми в залежностi вiд значення опору навантаження RL.

Результати вимирiв занести до таблицi. Для кращого вiдтворення результатiв вимiрiв доцiльно провести вимiри для усього диапазону змiн опору навантаження вiд мiнiмального до максимального його значення з приблизно рiвномiрним шагом по опору (приблизно 10% максимального значення опора RL).

3.1. Вiдключити блок живлення для вимiру опора навантаження. Перемкнути мультиметр на вимiр опору. Вимiряти опiр навнтаження RL (точки 2-3).  Пiд час вимiру опора слiд вибрати полярнiсть мультиметру таким чином, щоб  дiоди випрямляча не шунтировали опiр RL. Виставити потрiбне значення опору.

3.2. Пiдключити блок живлення.

3.3. Перемкнути мультиметр на вимiр напруг. Вимiряти змiнну напругу на входi схеми E(точки 1-4), постну U= та змiннуU складовi напруги на виходi схеми (точки 2-3)

RL

E

U=

∆U

Обробка результатiв вимiрiв.

  1.  Побудувати графiк залежностi E, U=, ∆U вiд опору навнтаження RL 

2. Якщо вимiри виконуються за допомогою осцилографа, замалювати епюри напруги на виходi випрямляча для максимального i середнього значення опорiв навантаження.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50750. Формы в html 54 KB
  На цій лабораторній роботі я навчився створювати і використовувати форми у HTML-документах.
50751. Створення, налагодження та розміщення сайту на сервері в мережі Інтернет 614.5 KB
  Тут наводяться адреси телефони факси інші контактні дані головного офісу і філій компанії. Часто публікуються імена посади і навіть фотографії співробітників що займаються певними напрямками діяльності компанії їх робочі телефони та emil адреси. Логотип компанії. Ліцензії патенти дозвільні документи якщо діяльність компанії підлягає ліцензуванню.
50752. Оптимізація веб-сторінки. Додавання кнопок та фонових елементів 639.5 KB
  На цій лабораторній роботі я навчився опановувати елементи web-дизайну, використовуючи кнопки, фон, оптимізаційні методи у формуванні сторінки
50753. Програмування графіки засобами CSS 200.5 KB
  Мета: Отримати навички програмування графіки засобами CSS. Обладнання: ПЕОМ IBM PC, текстовий редактор, Internet Explorer.
50754. Програмування графіки засобами CSS та Html, використовуючи список, що випадає 230 KB
  Мета: Отримати навички програмування графіки засобами CSS. Обладнання: ПЕОМ IBM PC, текстовий редактор, Internet Explorer.
50756. Разработка первого приложения 491.5 KB
  Структура документа Notes обычно определяется формой form содержащей в себе ряд полей. Например документ касающийся политики и процедурных вопросов может включать в себя такие поля как дата название политики ее краткий обзор а также полный текст с ее описанием; документ относящийся к обслуживанию клиентов может содержать в себе дату имя клиента идентификационный номер клиента имя оператора текстовое поле для описания запроса клиента а также поле статуса запроса. Когда Notes открывает пользователю вид то названия...
50757. Разработка приложения 154 KB
  Теоретическая часть: Свойства Представления Вида. Для получения доступа к окну свойств вида если он загружен в рабочую панель Domino Designer можно воспользоваться пунктом меню Design View Properties. При этом появляется окно свойств вида с шестью закладками. Закладка View Info информация о виде выглядит следующим образом: В первой секции окна определяются: имя вида Nme его алиас lis и комментарии Comment расшифровывающие предназначение данного вида.
50758. Знакомство с объектами Lotus Disigner 380.5 KB
  Теоретическая часть: Меню Создать С разделом Поле мы уже знакомились в предыдущих работах. После того как общее поле определено для вставки его в форму нужно установить курсор в теле формы на место где это поле должно находиться и воспользоваться меню Crete Resource Insert Shred Field. Для создания графического изображения нужно установить курсор в теле формы на место где это изображение должно находиться и воспользоваться пунктами меню Crete Picture. Размещения Imge Resource на форме осуществляется через пункты...