31428

Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D Ҡнапруги у точцi 1 вiдносно точки 4. Вимiряти струм кола I напругу E на дiлянцi кола дiод D – опiр R точки 14 падiння напруг на дiодi D UD точки 12 та на опорi R – UR точки 34 для рiзних значень напруг E вiд мiнiмального до максимального значення приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої i ще 10 – для зворотньої напруги. Вимiряти напруги U мiж точками 12 34 i E мiж 14.

Украинкский

2013-08-29

59.5 KB

0 чел.

?

Лабораторна робота № 4

Тема: Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Мета: Отримати вольт-амперну характеристику (ВАХ) напiвпровiдникового

дiодного  стабiлiтрону звичайного опiру.

Обладнання: Стенд з регульованою напругою, опiр, дiодний стабiлiтрон,

мультиметр, блок живлення постiйного струму.

Звичайний напiвпровiдниковий дiод i бiльшiсть дiодних стабiлiтронiв мають подiбнi вольт-ампернi характеристики. Але для дiоду використовується пряме включення, а для стабiлiтрону зворотнє. Робоча дiлянка ВАХ стабiлiтрону вiдповiдає дiлянцi пробою звичайного дiоду. Напруга пробою поширенних дiодiв, як правило, значно перевищує 100В. Тому, з точки зору безпеки, дослiджується стабiлiтрон, як дiод з штучно пониженою напругою пробою.

План роботи

1. Зiбрати схему згiдно  малюнка.

 

Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Вимикач K дозволяє тимчасово розiрвати коло для пiд’єднання амперметру, за допомогою якого можна вимiряти струм I. Змiнним опором VR змiнюється наруга (струм) у колi.

Опiр R призначено для обмеження максимального струму.

Занотувати значення опору R.

R =

2. Пiдключити блок живлення. Замкнути вимикач K. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D   (“+напруги у точцi 1 вiдносно точки 4).

3. Вимiряти струм кола I, напругу E на дiлянцi кола дiод D – опiр R (точки 1-4), падiння напруг на дiодi D - UD (точки 1-2), та на опорi R – UR (точки 3-4), для рiзних значень напруг E (вiд мiнiмального до максимального значення, приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої, i ще 10 – для зворотньої напруги).

Результати вимирiв занести до таблицi.

Для кращого вiдтворення результатiв вимiрiв на графiку, доцiльно виконувати вимiри напруг в залежностi вiд струму.

Вимiри провести згiдно одного з варiантiв завдання.


Вар
iант 1. Вимiр за допомогою двох мультиметрiв.

Один з мультиметрiв постiйно пiдєднано для вимiру струму I мiж точками 2-3. Iнший – для вимiру напруг U мiж точками 1-2, 3-4, i E мiж 1-4. Вимикач K постiйно знаходиться у розiмкнутому станi.

Варiант 2. Вимiр за допомогою одного мультиметру.

  1.  Тимчасово розiмкнути вимикач K. Перемкнути мультиметр на вимiр струму. Вимiряти струм I мiж точками 2-3.
  2.  Перемкнути мультиметр на вимiр напруг. Вимiряти напруги U мiж точками 1-2, 3-4, i E мiж 1-4.

4. Перимикачом S змiнити полярнiсть напруги E на протилежну. Повторити вимiри згiдно пункту 3.

 

I

UD

UR

E

I

UD

UR

E

Обробка результатiв вимiрiв.

  1.  Побудувати графiки залежностi напруг на опорi UR, на дiодi UD, та сумарної напруги E на дiодi та опорi вiд струму I.  Для бiльшої iформативностi, доцiльно додатково побудувати залежнiсть напруги дiоду в прямому напрямку для збiльшеного (у 10 раз) масштабу напруг.

  1.  Побудувати теоретичну залежнiсть напруги UR на опорi R вiд струму I. Навести формулу залежностi

UR =

Порiвняти теоретичну залежнiсть з вимiряною. Визначити за допомогою вимiряниї залежностi експериментальне значення опору Re 

Re =

  1.  Переконатись, що для всiх вимирiв виконується закон Кiрхгофа

UD + UR = E


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60401. Здібності. Схильності. Обдарованість 50 KB
  Мета: формувати в учнів поняття про здібності вивчити природу структуру умови розвитку здібностей; вчити самостійно працювати з джерелами інформації; розвивати в учнів логічне критичне мислення; вміння аналізувати.
60403. Здоровьесберегающая организация учебного процесса в начальных классах 95 KB
  Средняя продолжительность разных видов деятельности Не более 10 мин Частота чередования разных видов деятельности Смена не позже чем через 710 мин Количество видов преподавания словесный наглядный самостоятельная работа практическая работа...
60405. Здоровя – цінність життя 93 KB
  Мета: Формувати у дітей поняття про здоровя як найвищу цінність життя; розвивати розуміння кожною дитиною своєї оригінальності, індивідуальності; усвідомити вплив здорового способу життя на розвиток людини і її досягнень; виховувати вміння поважати людей і бережно ставитись до власного життя.
60407. Твоё здоровье в твоих руках 125 KB
  Всё в наших руках и здоровье и учёба и уважение друзей и любовь семьи И будущая жизнь Хотите жить в дальнейшем хорошо Приложите к этому усилие уже сейчас и вы об этом не пожалеете в будущем. Это доказано временем Здоровье - это главная ценность человека.
60408. Формування у дошкільників свідомого ставлення до здоров’я 40 KB
  Валеологічні ігри Гра Здорова їжа Вихователь називає здорову їжу діти плескають у долоні а коли чують їжуворога мовчать. Гра Будь здоровим Вихователь називає слова.
60409. Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии 55.5 KB
  Внимательный учитель всегда заметит внешние признаки усталости ученика: Частую смену позы Потягивание Встряхивание руками Зевота Закрывание глаз Подпирание головы Остановившийся взгляд Ненужное перекладывание предметов...