31433

Дослiдження послiдовного резонансного LCR контуру з нелiнiйною iндуктивнiстю – феррорезонансного стабiлiзатора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Вимiряти напруги на iндуктивностi UL точки 12 конденсаторi UC точки 24 опорi UR точки 69 i на окремих дiлянках кола ULС точки 14 UСR точки 29 для рiзних значеннь напруги E джерела точки 19. Провести вимiри при змiнi E джерела точки 19 вiд мiнiмального до максимального значення E. Звернути увагу на стрибки напруги UL точки 12 i рiзну залежнiсть для прямого i зворотнього напрямку змiни E.

Украинкский

2013-08-29

72 KB

0 чел.

3

Лабораторна робота № 7

Тема: Дослiдження послiдовного резонансного LCR контуру з нелiнiйною

iндуктивнiстю – феррорезонансного стабiлiзатора

Мета: Отримати залежностi напруг на елементах послiдовного резонансного

LCR контуру. Дослiдити спiввiдношення напруг на елементах за умов резонансу. Побудувати векторну дiаграму напруг i струмiв.

Обладнання: Стенд з регульованою напругою, нелiнiйна iндуктивнiсть, опори,

мультиметр, блок живлення змiнного струму.

План роботи

1. Зiбрати схему згiдно  малюнка.

Варіанти завдань конфігурацій схеми.

X2

Підєднано опори

1

мiж 7-9

R = 0

2

мiж 8-9

R = R1

3

мiж 7-8

R = R2

4

вiдсутня

R = R1 + R2

Перемички X1, X2 дозволяють змiнювати конфiгурацiю схеми.

Для послiдовного резонансного LCR контуру перемичка X1 повинна знаходитись мiж точками 5-6.

Змiнним опором VR змiнюється наруга джерела E у колi.

Перемичкою X2 задати потрiбну конфiгурацiю опорiв згiдно завдання.

Занотувати значення опору R.

R =

2. Пiдключити блок живлення.

3. Вимiряти напруги на iндуктивностi - UL (точки 1-2), конденсаторi - UC (точки 2-4), опорi - UR (точки 6-9)  i на окремих дiлянках кола U (точки 1-4), UСR (точки 2-9), для рiзних значеннь напруги E джерела (точки 1-9).

Зауваження: Для першої конфігурації (R=0) вимiрювати UR, UСR не треба.

3.1. Провести вимiри при змiнi E джерела (точки 1-9) вiд мiнiмального до максимального значення E.

3.2. Провести вимiри при змiнi E джерела у зворотньому напрямку  - вiд максимального до мiнiмального значення E.

3.3. Звернути увагу на стрибки напруги UL (точки 1-2) i рiзну залежнiсть для прямого i зворотнього напрямку змiни E.
Результати вимир
iв занести до таблицi.

E

UL

UC

UR

ULC

UCR

I

Обробка результатiв вимiрiв.

  1.  Побудувати графiки залежностi напруг на iндуктивностi - UL, конденсаторi - UC , опорi - UR  вiд напруги джерела E.  

Залежнiсть напруг на елементах LCR вiд напруги джерела.

  1.  Позначити на графiку дiапазон напруг E, для яких схему можна використовувати як стабiлiзатор напруги

  1.  Побудувати векторну дiаграму напруг i струмiв для умов резонансу (UL UС) за наведеним на малюнку прикладом.

Векторна дiаграмма напруг i струмiв

  1.  За окремим завданням

4.1. Розрахувати струм I у колi за вiдомою напругою на опорi R

Навести формулу розрахунку  

I =

Результати розрахункiв занести до таблицi.

4.2. Розрахувати активну i реактивну складову опорiв iндуктивностi XL та XC для конкретних умов згiдно завдання. 

Навести формули розрахунку  

XL =                                  XC =

4.3. Визначити iндуктивнiсть L i ємнiсть C для визначеного випадку.

Навести формули розрахунку 

 

L =

 

C =

4.4. Побудувати залежнiсть напруги на iндуктивностi UL та iндуктивностi L вiд струму I.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57810. Римська релігія та культура 107 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати найвизначніші памятки та імена відомих діячів римської культури; давати стислу характеристику окремим памятникам архітектури; співставляти грецьких та римських богів...
57811. Місто Рим та життя його мешканців 123 KB
  Мета: сформувати уявлення про місто Рим та його мешканців, їхнє життя і побут, традиції та систему освіти й виховання; розвивати вміння добувати історичну інформацію з різних джерел працюючи в групах...
57812. Розв’язування систем рівнянь другого степеня із двома змінними 332.5 KB
  Мета: формувати вміння й навички розвязання систем рівнянь із двома змінними ІІго степеня графічним способом із використанням інформаційних технологій; розвивати навички роботи з компютером...
57813. Рівняння. Урок математики для 6 класу 479.5 KB
  Повторити відомості про рівняння; продовжити формувати вміння та навички учнів розв'язувати рівняння, переносячи доданки з однієї частини рівняння в іншу; застосовувати знання і уміння учнів при розв’язуванні нестандартних рівнянь; виявити якості знань і вмінь...
57814. Размножение и развитие растений 56 KB
  Цели урока: обобщение и систематизация знаний учащихся о вегетативном размножении цветковых растений о строении функциях и разнообразии генеративных органов растений цветок плод семя...
57815. Північно-Східна Русь у ХІІ - І пол. ХІV ст 222 KB
  Тип уроку: урок засвоєння нових знань умінь навичок Обладнання: підручник атлас роздатковий матеріал фрагменти фільму Олександр Невський компютерна презентація.
57816. Програмування в середовищі Scratch (Скретч) 265 KB
  Можна орієнтуватися в кольорах скриньок. Верно ли что в графическом редакторе Скретч нельзя сделать рисунок фона сцены вірно ні Чи Вірно що існує 7 способів запуску редактора зображень в Скретче вірно ні...
57817. Слухова сенсорна система 202.5 KB
  Вухо і слух з давнини цікавили вчених. Група Еволюціоністи Вперше орган слуху зявився у риб - це внутрішнє вухо яке знаходиться у кістках черепа через які звукові хвилі проникають у внутрішнє вухо.
57818. ЖИВОПИС У ЖИТТІ Т.ШЕВЧЕНКА 358.5 KB
  Мета: ознайомити учнів із багатогранністю творчості Т. Г. Шевченка, акцентуючи увагу на художньому обдаруванні. Обладнання: сцена задекорована під кімнату Т. Г. Шевченка,на стінах якої розміщені копії його картин «Катерина», «Автопортрет»...