31442

Мир, природа, бытие, субстанция, материя

Доклад

Логика и философия

Философском энциклопедическом словаре имеется следующее определение: “Бытие – философская категория обозначающая реальность существующую объективно вне и независимо от сознания человекаâ€. Самый первый философ кот изучал бытие Парменид: бытие есть не бытие нет мыслимое существует не мыслимое не существует. У Платона бытиеэто мир идей.

Русский

2013-09-01

25.5 KB

25 чел.

24 Мир, природа, бытие,    субстанция,    материя    -    основные ступени становления      основополагающей категории философско-научной картины мира. Категория бытия, ее смысл и специфика. Способы, формы и уровни существования бытия.

Философском энциклопедическом словаре имеется следующее определение: “Бытие – философская категория, обозначающая реальность, существующую объективно, вне и независимо от сознания человека”. Основными сферами бытия являются: природа, общество и сознание. Для этих сфер бытия общим является факт их существования.

Категория бытия, ее смысл и специфика.

Самый первый философ, кот изучал бытие - Парменид: бытие есть, не бытие нет, мыслимое существует, не мыслимое не существует. У Платона бытие-это мир идей. Проблема бытия неоднозначна. Будда: Весь окружающий мир иллюзорен, но и наше собственное я - тоже иллюзия. Каждое мгновение погибаю и рождаюсь снова.

В наших мировоззренческих познаниях бытие - философская категория, служащая для обозначения всего того, что реально существует: материальные явления и социальные процессы, и творческие акты, происходящие в сознании человека. Отрицание бытия или ничто - небытие. По Чанышеву: небытие небытия – бытие (все существует с позиции одного мгновения, оно приходит из небытия и уходит в небытие. Истина-небытие, а бытие-мгновение).

Материальное бытие-всё то, что существует в пространстве и во времени, т.е. объективно(независимо от сознания). Идеальное бытие – это мир сознания  или духовный мир, т е всё то что существует вне времени и пространства (субъективно).

Способы, формы и уровни существования бытия

Бытие: способы: материальное (формы: «первая» природа - естество, т е без влияния на неё человеческого фактора и «вторая» природа – артефактный мир, вся человеческая культура) и идеальное(формы: Субъективный мир(дух) и объективный дух).

Субъективный дух – внутренний психический мир человека со всеми его уровнями существования, начиная от бессознательного и заканчивая самосознанием (это внутренний мир чувств, желаний, мыслей)

Объективный дух – такие духовные образования, которые являются достоянием целой группы индивидов или общества в целом.

Сокровенная мысль индивида, высказанная вслух становится достоянием всего сообщества людей, т е элементом объективного духа (человеческий язык, научные знания, вся религия, мораль, искусство).

Известно 2 уровня бытия: 1) существование в возможности; 2)  существование в действительности.

Возможность не есть небытие, оно обладает статусом бытия, но бытия потенциального, тогда как действительность называется реальным бытием.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14988. Тараздың көне моншалары 37.5 KB
  Тараздың көне моншалары. Көне деректерге сүйенетін болсақ Тараз қаласы Талас өңіріндегі саяси мәдениеттің ірі орталығы болған республикадағы ежелгі қалалардың бірі. Онда көптеген елдің көпестері мемлекетаралық іспен шұғылданған елшілер әртүрлі діни ағымды тарат
14989. Түркістан аймағындағы Сығанақ қаласының тарихы 35.5 KB
  ТҮРКІСТАН АЙМАҒЫНДАҒЫ СЫҒАНАҚ ҚАЛАСЫНЫҢ ТАРИХЫ Сыр бойындағы ірі қалалардың бірі Сығанақ болды. Ол қазіргі Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы қала еді. Бұл қала туралы алғаш рет Х ғасырдағы жазба деректерде айтылған. XI ғ. Ғұлама ғалым түркі тілінің маманы Ма
14990. ҮСТІРТ КЕРУЕН ЖОЛЫНДАҒЫ САМ ҚАЛАСЫ 66.5 KB
  ҮСТІРТ КЕРУЕН ЖОЛЫНДАҒЫ САМ ҚАЛАСЫ Тарихтың атасы атанған Геродот бiздiң дәуiрiмiзге дейiнгi мыңжылдықтың орта шенiнде Қара теңiз маңынан Дон жағалауына одан Оңтүстiк Оралдағы савроматтар жерi арқылы Ертiс бойы мен Алтайға Зайсан көлiне дейiн барған далалық сақ жолының
14991. Ұлы даланың астаналары 52.5 KB
  Ұлы даланың астаналары Дидарыңда Мәңгіліктің мұңы ұйыған Ұлы Дала... Керуендеп көшкен тұтас дәуірлер ол үшін қасқағымдық мезет қана. Қатпарлы тау аңырған оқшау төбелермен толқындап шексіздікке маңған ұлан жазық алапат кеңістік мұхитының шежіреестелігі де біртүрлі...
14992. Мұражай тәрбие өзегі 67.5 KB
  Мұражай тәрбие өзегі Ақселеу Сланұлы Сейдімбеков бұрыны Жезқазған қазіргі Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданына қарасты Дружба совхозына 1942 жылы дүниеге келген. 1962 жылдан 1968 жылға дейін Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде оқып журналистика факульте...
14993. Шу өңірінің тарихын білеміз бе 58 KB
  Шу өңірінің тарихын білеміз бе Біздің білетініміз Шу тарихын зерттеп жүрген екі ғалым бар. Бірі тарих ғылымдарының докторы профессор Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақтүрік университетінің құрметті профессоры Әбу Насыр ӘлФараби атындағы Қазақ ұл...
14994. Web-бет дизайны, HTML 504 KB
  Webбет дизайны HTML Кіріспе Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі себебі ХХІ ғасыр – білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры. Информатика пәнінің орта білім беру жүйесіндегі ролі ...
14995. Интернет жүйесі 622.5 KB
  Интернет жүйесі Интернет туралы ұғым. Жиырмасыншы ғасырдың аяғында пайда болған Интернет қазір жер шарының әр түкпірін байланыстырып сан алуан адамдарды елдер мен құрылқтарды біріктіріп отыр. Интернет 1960 жылдары АҚШта дүниеге келдi.Оны соғыс бола қалған жағ...
14996. Информатиканы ойын–пән ортасында оқытуда қолданылатын ойын түрлері 214 KB
  Информатиканы ойын–пән ортасында оқытуда қолданылатын ойын түрлері АНДАТПА Ғылыми жобада өздігінен танымдылықты ойынпән ортасында дамыту оқушылардың қиялын зеінің қабылдауын логикалық ойлауын жетілдіруі туралы айтылған. Төменгі сыныптарда информатикан