31454

Категории диалектики. «Возможность», «действительность», «невозможность». Виды возможности (реальные и формальные, абстрактные и конкретные)

Доклад

Логика и философия

Категории диалектики. У каждой науки есть свои категории. Философские категории это предельно общие универсальные понятия отражающих взаимосвязь всех предметов действительности. Философские категории строятся парами они противостоят друг ругу но не могут существовать друг без друга.

Русский

2013-09-01

27.5 KB

12 чел.

Категории диалектики. «Возможность», «действительность», «невозможность». Виды возможности (реальные и формальные, абстрактные и конкретные).

Категория – наиболее общее фундаментальное понятие той или иной отрасли знаний. У каждой науки есть свои категории. Философские категории-  это предельно общие универсальные понятия, отражающих взаимосвязь всех предметов действительности. Философские категории строятся парами, они противостоят друг ругу, но не могут существовать друг без друга. Например, единичное и общее. В категориях систематизируются знания.

Группы:

  1.  категории предметные 2)категории отношения

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ

Действительность – реальное бытие отдельных предметов или процессов (весь реально существующий мир).

Возможность – та тенденция и предпосылки развития и возникновения чего, уже имеется в действительности, но что еще не стало наличием бытия.??? (потенциальное бытие, т.е будущее содержащееся в настоящем).

Всякая конкретная действительность возникает как результат реализации ранее существовавших возможностей, и она же содержит в себе все возможности дальнейшего изменения и развития. Действительность значимее возможности, так как включает все возможности дальнейшего развития, но ни одна возможность никогда не охватывает все действительности.

То, что противоречит законам функционирования и развития объекта и не может проявиться в данной системе,  называется невозможным. Существует:

  1.  абсолютная невозможность
  2.  относительная невозможность

Абсолютно невозможно нарушение фундаментальных законов бытия (вечны двигатель). Относительная невозможность-та, которая носит или временный характер, или невозможно в данной системе при данных условиях, но возможно в других.

Классификация возможностей:

  1.  реальные: абстрактные и конкретные определяем в зависимости от тех или иных условий. Если есть уже все необходимые условия – конкретная возможность, если условий для осуществления нет пока - абстрактная возможность.
  2.  формальные

Их можно характеризовать с  помощью понятия верность.  Верность осуществления реальных возможностей близка к 1, верность формированных возможностей равна 0.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13246. Дослідження операційного підсилювача із зворотними звязками 1.41 MB
  Дослідження амплітудних і частотних властивостей операційного підсилювача. Вивчення впливу негативного зворотного звязку на характеристики операційного підсилювача Вимірювання напруги зміщення ОП.
13247. Неінвертуюче та інвертуюче ввімкнення операційного підсилювача 194 KB
  Лабораторна робота №9 Тема: Неінвертуюче та інвертуюче ввімкнення операційного підсилювача. Мета: 1. Вимірювання коефіцієнта підсилення схем неінвертуючого та інвертуючого ввімкнення операційного підсилювача. Визначення різниці фаз між вихідною і вхідною ...
13248. Сумування напруг у схемах на ОП 213 KB
  Лабораторна робота №10 Тема: Сумування напруг у схемах на ОП Мета: 1. Аналіз роботи схеми суматора на ОП. Дослідження сумування двох постійних вхідних напруг. Дослідження сумування постійної і змінної вхідної напруги. Дослідження сумування двох змінних
13249. Вивчення резонансу в електричному колі змінного струму 870.5 KB
  Лабораторна робота № 10 Тема: Вивчення резонансу в електричному колі змінного струму. Мета: виявити явище резонансу в електричному колі шляхом дослідження залежності сили струму в ньому від частоти змінної напруги; дослідити вплив активного опору на форму резонансн
13250. Визначення розмірів плати за забруднення ґрунтів 55 KB
  Лабораторна робота № Тема: Визначення розмірів плати за забруднення ґрунтів Теоретична частина Ґрунт це самостійне природне тіло яке утворилося з поверхневих шарів гірських порід під сукупним впливом тварин рослин мікроорганізмів клімату води рельєфу місц...
13251. Розрахунок санітарно-захисної зони для джерела електромагнітного випромінювання 45 KB
  Лабораторна робота № Розрахунок санітарнозахисної зони для джерела електромагнітного випромінювання Теоретичні відомості Основними джерелами електромагнітних полів ЕМП є: атмосферна електрика радіовипромінювання електричне та магнітне поля Землі потуж
13252. Оцінка рівня радіаційного фону 56.5 KB
  Лабораторна робота № Тема: Оцінка рівня радіаційного фону Теоретична частина Випромінювання з високою енергією здатні віднімати електрони від атомів і приєднувати їх до інших атомів з утворенням пар позитивних і негативних іонів називається іонізуючим випромі
13253. Визначення концентрації оксиду вуглецю (СО) в атмосферному повітрі 142 KB
  Лабораторна робота № Тема: Визначення концентрації оксиду вуглецю СО в атмосферному повітрі Теоретична частина Автомобільний транспорт є однією з галузей що у значній мірі визначає розвиток промисловості і сільського господарства будьякої країни. Тому світов
13254. Оцінка збитків заподіяних атмосфері, при вивезенні твердих побутових відходів 36 KB
  Лабораторна робота № Побутові відходи Тема: Оцінка збитків заподіяних атмосфері при вивезенні твердих побутових відходів. Мета: Ознайомитись з проблемою твердих побутових відходів взагалі та проблемою вивезення твердих побутових відходів зокрема а також з метод...