31494

Інструменти кольорової коррекции і ретушування

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Інструменти з групи Освітлювач У цьому вікні: Dodge Освітлювач для освітлення областей і збільшення яскравості зображення; Burn Затемнювач для затемнення областей і зменшення яскравості зображення; Sponge Губка міняє насиченість контраст зображення. Інструменти з групи Розмиття У цьому вікні: Blur Розмиття пом'якшує кордони між об'єктами; Shrpen Різкість збільшує чіткість зображення; Finger Палець розмазує розтушовує колір. Перший варіант надає можливість створення точних копій елементів зображення а другий колірних зразків...

Украинкский

2013-09-01

734.31 KB

31 чел.

                        Лекція 4

Інструменти кольорової коррекции і ретушування. 

Ви познайомитеся з базовими уявленнями про теорію кольору на ПК, а також взнаєте основні прийоми корекції зображень в графічному редакторові Adobe Photoshop.

Світло і колір

Як у житті, так і в комп'ютерній графіці, для того, щоб побачити колір, потрібні:

• джерело світла (не темнота);

• освітлюваний джерелом світла об'єкт;

• приймач світла (око).

Джерело і освітлюваний ними об'єкт це фізичні предмети реального світу. Відомо, що світло це спектр електромагнітних хвиль різної довжини. Та довжина хвилі, на яку доводиться максимальна інтенсивність випромінювання, називається домінуючою. Саме вона визначає головний колір в зображенні.

Колірні моделі

Суб'єктивність в сприйнятті кольору при обробці зображень на комп'ютері украй небажана. Тому в сучасних комп'ютерних програмах маніпуляції з кольором здійснюються за допомогою колірних моделей і режимів.

Колірні моделі (колірні простори) надають собою математичні засоби для визначення (описи) кольору на комп'ютері. Більшість комп'ютерних колірних моделей заснована на використанні трьох основних кольорів. Кожному основному кольору привласнюється певне значення цифрової коди, після чого всі останні кольори визначаються як комбінація основних кольорів. Наприклад, в колірній моделі RGB колірний сигнал R255G000B000 представляє червоний колір. Типи колірних моделей: CMYK, RGB, HLS, Lab, YCC та інші.

Корекція зображень на комп'ютері

Ретушшю називається зміна (корекція) фотозображень з метою усунення їх дефектів. Photoshop надає у ваше розпорядження ціле сімейство інструментів для ретушування цифрових зображень. Деякі з інструментів локального (місцевого) ретушування показані на мал. 4.4 - 4.6.

Мал. 4.4. Інструменти з групи Освітлювач

У цьому вікні:

Dodge (Освітлювач)

для освітлення областей і збільшення яскравості зображення;

Burn (Затемнювач)

для затемнення областей і зменшення яскравості зображення;

Sponge (Губка)

міняє насиченість (контраст) зображення.

Мал. 4.5. Інструменти з групи Розмиття

У цьому вікні:

Blur (Розмиття)

пом'якшує кордони між об'єктами;

Sharpen (Різкість)

збільшує чіткість зображення;

Finger (Палець)

розмазує (розтушовує) колір.

Інструмент Штамп (Stamp) існує в двох варіантах: Clone Stamp (Штамп) і Pattern Stamp (Візерунчастий штамп). Перший варіант надає можливість створення точних копій елементів зображення, а другий - колірних зразків (мал. 4.6).

Мал. 4.6. Інструменти з групи Штамп

Алгоритм використання інструменту Штамп включає наступну послідовність кроків:

• виберіть інструмент Clone Stamp (Штамп) і набудуйте режими клонування за допомогою панелі властивостей цього інструменту;

• встановите курсор інструменту на області зображення, яку ви хочете використовувати як зразка (джерелі копіювання, яке збираєтеся перенести на інше, наприклад, пошкоджене місце зображення), потім, утримуючи клавішу Alt, клацніть лівою кнопкою миші для вказівки клонованого зразка;

• перемістите курсор інструменту на те місце, куди ви хочете скопіювати зразок (приймач зображення) і, натискує кілька разів ліву кнопку миші, рухайте її для попиксельного перенесення зображення в нове місце. Старе зображення-джерело при цьому також зберігається.

Спільні інструменти

Слід мати на увазі, що при ретушуванні, як правило, одного з перерахованих вище інструментів недостатньо. Зазвичай при роботі над зображенням використовується не один інструмент, а цілий комплекс.

Спільно з інструментами ретуші зображень часто використовують різні прийоми зміни масштабу і інструменти з групи Піпетка (мал. 4.7).

Мал. 4.7. Інструменти з групи Піпетка

Інструмент Піпетка існує в двох варіантах: Eyedropper (Піпетка) і Color Sampler (Колірний еталон). Перший варіант піпетки дозволяє перевизначати основний і фоновий кольори, а другий - брати зразки кольору в будь-яких відкритих зображеннях.

Інструмент Ruler (Вимір) допомагає обчислити відстань між будь-якими двома крапками в межах робочої області редагованого зображення. Дана величина відображується на палітрі Info (Інформація) посл

• Інструмент Zoom (Масштаб) дозволять отримувати документи на екрані в збільшеному або в зменшеному вигляді. Крім того, ви можете ввести числове значення масштабу у відсотках в поле, розташоване в лівому нижньому кутку головного вікна. Поточний масштаб відображення вказується в заголовку вікна документа. Подвійне натиснення клавіші миші на інструменті Масштаб встановлює масштаб зображення в 100%. Натиснення комбінації клавіш Ctrl+"-" або Ctrl+"+" наводить, відповідно, до зменшення або збільшення масштабу.

Приклад 4.1. Виконання комп'ютерної ретуші фотозображення

Ретуш зображень процес творчий, непростий, вимагаючий уміння використовувати не один, а багато інструментів. Алгоритми роботи тут можуть бути самі різні і загальне правило лише одне: при ретушуванні будь-яких зображень усуваються спочатку глобальні дефекти, потім - локальні. В даному прикладі ми розглянемо поетапну корекцію фотозображення з типовими для ретуші прийомами використання описаних вище інструментів.

На мал. 4.8 показана вихідна фотографія для роботи. Почнемо з аналізу цього зображення з метою виявлення дефектів і пошуку інструментів для їх виправлення.

Мал. 4.8. Оригінальна фотографія для ретуші

На знімку з домашнього фотоальбому ми бачимо невдале кадрування, плями, тріщини, зім'ята фото і інші недоліки. Почнемо поетапне виправлення перерахованих дефектів.

Етап 1. Поворот і нове кадрування зображення

Ми бачимо, що знімок приблизно на 2 градуси повернений проти годинникової стрілки. Для виправлення дефекту виконаємо команду Image (Зображення) | Rotate Canvas (Обернути полотно) | Arbitrary (Довільно) і виберемо кут (Angle) 2 градуси по вартовий (CW) - мал. 4.9.

Мал. 4.9. Вікно команди Обернути полотно

Для видалення другорядних деталей зображення, що випадково попали в кадр, натискуйте на клавішу "C" для активізації інструменту Crop (Рамка). Потім натискуйте на кнопку миші і обкреслите область зображення, важливу частину фотографії, що містить сюжетно, і натискуйте Enter. Знімок буде обрізаний (мал. 4.10).

Мал. 4.10. Поворот і кадрування проведені

Етап 2. Аналіз гістограми і усунення глобальних технічних дефектів

Виберіть команду Image (Зображення) | Adjustments (Корекція) | Levels (Рівні) - на екрані з'являється вікно діалогу Histogram (Гістограма) - мал. 4.11.

Мал. 4.11. Вікно діалогу Histogram (Гістограма)

З аналізу гістограми видно, що оскільки фотографія з часом вицвіла, то вона містить дефекти, пов'язані з відсутністю областей светов і тіней, тобто потрібна корекція по яскравості зображення. Для корекції цього типа дефекту скористаємося автоматичним режимом роботи інструменту Levels (Рівні). Для його реалізації необхідно лише натискувати мишею на кнопку Auto (Авто). Це наводить до перетворення найбільш темних пікселів в чорних, а найсвітліших - в білих (мал. 4.12).

Мал. 4.12. Знімок після його корекції інструментом Рівні

Звернете увагу на істотну зміну тональності фотографії: вуаль зникла, з'явилися чорні і білі області, підвищився контраст, все зображення стало соковитішим (яскравим і контрастним).

Етап 3. Усуваємо крупні і дрібні плями

Великі плями на фотографії зручно прибирати інструментом Marquee (Область). Для цього виберіть один інструментів - Elliptical Selection (Овальна область) або Rectangular Selection (Прямокутна область), що входять до групи інструментів Marquee (Область), і виділите з їх допомогою фрагмент добре змальованого фону (без плям). Потім, використовуючи команду Edit (Редагування) | Copy (Копіювати) скопіюйте його в буфер обміну (clipboard). Виберіть команду Edit (Редагування) | Paste (Вставити) для створення дубля області хорошого фону і, використовуючи інструмент Move (Переміщення), перетягнете його на місце плями. В результаті пляма маскується областю хорошого фону, оскільки доки область "правильного" фону як би висить над дефектом в окремому шарі, розташованому поверх фонового шару. Після завершення операції усунення крупних плям на фотографії виконаєте команду Layer (Шар) | Flatten Image (Виконати зведення) або натискуйте відповідну нею комбінацію клавіш Ctrl+E. Остання команда поєднує (інтегрує) всі створені в процесі роботи шари з фоновим шаром.

Для ретуші дрібних плям слід скористатися інструментом Smudge (Палець) з метою видалення дрібних дефектів шляхом їх розмазання. Виберіть на панелі графіки інструменті Smudge (Палець) і виконаєте налаштування його атрибутів за допомогою панелі властивостей: задайте режим (Mode) - Normal (Нормальний), зніміть прапорець Finger Painting (Малювання пальцем), встановите значення параметра Pressure (Інтенсивність) рівним 50% і виберіть із списку Brush (Кисть) кисть, сумірну з розміром плям. Виконаєте інструментом Smudge видалення плям на знімку шляхом їх розтушовування (розмазання). Дрібні плями можна видаляти також інструментом Blur (Розмиття).

Етап 4. Усунення на фотографії подряпин і тріщин

Вважатимемо, що з глобальними дефектами ви впоралися. Тепер пора перейти до корекції локальних дефектів. Почнемо з тріщини на кашкеті офіцера.

Спершу підберіть зручний для рабовоты масштаб зображення, комбінуючи натиснення комбінацій клавіш Ctrl+"+" (збільшення масштабу) і Ctrl+"-" (зменшення масштабу). Тепер натискуйте на панелі інструментів кнопку Clone Stamp (Штамп) для активізації цього інструменту. Встановите на панелі властивостей цього інструменту значення його атрибутів: Opacity (Непрозорість) - 100%, режим клонування (Mode) - Normal (Нормальний) і виберіть невелику м'яку кисть із списку Brush, що розкривається. Утримуючи клавішу Alt, клацніть мишею (курсор набуває форми хрестика) на фрагменті "хорошої" області зображення, розташованого в безпосередній близькості з дефектною областю. Цим ви встановлюєте джерело зображення. Потім відпустите клавішу Alt і клацніть мишею на області подряпини. На ділянку подряпини, яку ви вказали мишею, накладається вибране вами джерело зображення, виправляючи даний дефект. Якщо під час роботи штампом ви виконали невірний крок, то скористайтеся можливістю відкоту. Для цього виберіть команду Edit (Редагування) | Undo (Крок назад) або використовуйте комбінацію клавіш <Ctrl+Z>.

Таким же способом або використовуючи знайомий вам інструмент Поновлююча кисть можна усунути на фотографії практично всі плями, подряпини і тріщини. Окрім цього, деякі тіні на кашкеті має сенс освітлити інструментом Освітлювач.

Кінцевий результат цього етапу роботи показаний на мал. 4.13.

Мал. 4.13. На знімку видалені подряпини і плями

Етап 5. Збільшення різкості зображення за допомогою фільтрів

Вихідна фотографія сама по собі була не досить різкою. Тепер же, після вживання різних інструментів в ході її корекції, вона стала ще більш розмитою. Тому наступний етап нашої роботи буде присвячений підвищенню різкості фотографії. Для обробки зображення фільтром, що підвищує контраст, виконаєте команду Filter (Фільтр) | (Sharpen (Різкість) | (Sharpen (Зробити чітко). Цей фільтр не має вікна діалогу з налаштуваннями, тому результат вживання фільтру безпосередньо відображується на зображенні. В результаті бачимо, що контури темних об'єктів як би виділилися на світлому фоні і загальна чіткість зображення трохи зросла. Якщо різкість здається вам недостатньою, повторите команду для її посилення. Спробуйте також варіанти фільтрів Unsharp Mask (Контурна різкість) і Sharpen Edges (Різкі кордони) - можливо, що вони дадуть ще якісніші результати, ніж однократне вживання фільтру Sharpen (Зробити чітко).

Етап 6. Створюємо фоторамку

Закінчити роботу можна створенням рамки до фотографії. Це можна виконати засобами Photoshop, але ми скористаємося програмою Frame Master, яку можна викачати з сайту виробника www.galleriasoftware.com. Програма настільки проста, що не вимагає яких-небудь пояснень. Одна з рамок, зроблених в цій програмі, приведена на мал. 4.14.

Мал. 4.14. Робота над прикладом завершена

Кольорова ретуш зображень. Особливі прийоми корекції кольору

Корекція кольору завжди була однією з найбільш складних робіт. Кожен може поглянути на зображення і сказати, що з ним щось не так, але не всі можуть побачити, що саме неправильно. Для того, щоб провести цветокоррекцию, ви повинні спочатку поставити діагноз, тобто з'ясувати, в чому проблема. При цьому можна керуватися наступними правилами. Ви повинні звернути увагу на кольори, які виглядають брудними. Наприклад, аби досягти хорошого зеленого (green) кольору, необхідно змішати створюючі його складові блакитною (cyan) і жовтий (yellow). Якщо ж ви введете ще і пурпурний (magenta) колір, то зелений колір із-за цього зайвого компонента починає виглядати нечистим. Для виконання колірної корекції зображення в цьому випадку досить просто видалити або зменшити кількість пурпурного кольору. Наступний момент - оцінка якості "пам'ятних" кольорів. Так, піднебіння має бути синіше, трава - зелена. Кольори, які ви чекаєте бачити, - це кольори по пам'яті. Тому, якщо ви хочете, аби ваша фотографія виглядала краще, спробуйте виправити спочатку кольори, які пам'ятаєте. І, нарешті, інколи для поліпшення фотографії необов'язково виконати корекцію кольору. Коли зображення відчуває нестачу деталей в областях тіней і светов - досить лише поліпшити яскравість і контраст.

Приклад 4.2. Цветокоррекция фотографії за допомогою налаштування яскравості і контрасту

На початку цієї лекції говорилося про колірну модель HSB з ідеології якої безпосередньо виходить, що, міняючи B (Brightness - яскравість) ми можемо проводити колірну корекцію зображення. В даному прикладі ми познайомимося з ще одним інструментом цветокоррекция зображень за допомогою налаштування яскравості і контрасту. Вихідне зображення, що вимагає корекції, показане на мал. 4.15. На нім явно не вистачає яскравості і контрасту, і картинка сприймається не кольоровий, а сіркою, як в серпанку туману.

Мал. 4.15. Оригінальне зображення

Виконаєте команду Image (Зображення) | Adjustments (Корекція) | Brightness/Contrast (Яркость/Контраст) - мал. 4.16.

Мал. 4.16. Вікно Яркость/Контраст для нашого зображення

По черзі пересунемо обоє повзунки управо, спостерігаючи найкращий результат цветокоррекции, за допомогою установки прапорця Перегляд. Досягши максимальної якості зображення натискуйте на кнопку ОК (мал. 4.17).

Мал. 4.17. Зображення скоректоване

Приклад 4.3. Усунення дефекту "червоні очі"

Дефект "червоні очі" досить поширений серед фотографів, що використовують дешеві побутові камери. У Adobe Photoshop для вирішення цієї проблеми існує окремий (спеціальний інструмент), званий Red Eye Tool. Користуватися їм дуже просто.

На мал. 4.18 показано вихідне зображення для колірної корекції, на якому в результаті зйомки з фотоспалахом утворився дефект фотозображення, іменоване фотографами "око вампіра".

Мал. 4.18. Фотозображення з дефектом "червоні очі"

Активуйте кнопку Red Eye Tool і за допомогою рамки, що створюється цим інструментом по черзі обведіть кожне око дівчини, - дефект "червоні очі" зникне. Атрибути налаштування цього інструменту мають лише два параметри: повзунок Pupil Size (Розмір зіниці) і повзунок Darken Amount (Сила затемнення) - мал. 4.19. Їх значення слід підбирати експериментально.

Мал. 4.19. Панель властивостей інструменту Red Eye

Робота з шарами

Шари - один з головних інструментів растрової графіки. Вони є окремими фрагментами із загальної картини зображення, як би намальовані на шматках прозорої плівки і накладені одне поверх іншого. Така організація зображення надає користувачеві можливість редагування окремих елементів зображення в графічному редакторові незалежно один від одного. Ви можете змінювати вміст будь-якого шару, не зачіпаючи при цьому об'єкти, розташовані на інших шарах. Зберегти малюнок з шарами можна лише в деяких спеціальних форматах, наприклад, PSD або TIF. В той же час, популярні для публікації в Інтернет формати JPEG і GIF роботу з шарами не поdex=держивают. Photoshop дозволяє виконувати над шарами найрізноманітніші операції: створювати, видаляти, копіювати, регулювати прозорість і порядок розташування шарів, а також робити шар невидимим. Таким чином, комп'ютерний художник дістає можливість експериментувати зі своїм зображенням, добиваючись оптимального результату.

Використання палітри Шари

Для роботи з шарами є спеціальна палітра Layers (Шари), своєрідний командний пункт для управління шарами. На ній відображуються всі шари зображення у вигляді піктограм, починаючи з верхнього і кінчаючи самим нижнім фоновим шаром (background).

Для практичного знайомства з шарами в Photoshop виконаєте команду File (Файл) | New (Новий), потім натискуйте на кнопку ОК. Програма автоматично створює документ, що спочатку складається лише з одного шару, - фонового (background). За умовчанням фоновий колір - білий. Фон може бути будь-якого кольору або прозорим (transparent). У останньому випадку він називається Layer 1 (Шар 1). Прозорий фон дозволяє бачити лежачий під ним (нижний) шар. Аби створити в палітрі Layers (Шари) прозорий шар - клацніть на кнопці Create а new layer (Створити новий шар) - мал. 4.20.

Мал. 4.20. Так виглядає прозорий шар

Давайте розглянемо як приклад деяке багатошарове зображення, що складається з трьох шарів і фону (мал. 4.21). При накладенні цих шарів один на одного і виходить підсумкова картинка. Як видимий, в самому верхньому шарі "пачки шарів" розташований Прямокутник.

Мал. 4.21. Приклад багатошарового зображення

На палітрі Layers (Шари) ви завжди можете змінити порядок дотримання шарів, перетягнувши, наприклад, верхній шар під нижний. Для цього потрібно захопити шар (устаноJUSTить на нього курсор, натискувати і утримувати ліву кнопку миші), перетягнути його до нового місця локалізації і відпустити кнопку миші. Так, на мал. 4.22 ми поміняли місцями шари, помістивши у верхній шар Багатокутник - вигляд вихідної стопки шарів змінився відповідно.

Мал. 4.22. Багатокутник і Круг помінялися місцями

Якщо ви тепер захопите мишею і перетягніть в корзину по черзі два шаруючи (Круг і Прямокутник), то у вас залишиться лише Багатокутник, розташований на прозорому фоні (мал. 4.23).

Мал. 4.23. Вигляд багатошарового зображення після видалення двох шарів

Приклад 4.4. Працюємо з багатошаровим зображенням

Для того, щоб краще освоїтися в світі багатошарових зображень, ми виконаємо на практиці ряд корисних команд. Поглянете на мал. 4.24.

Мал. 4.24. Багатошаровий колаж і відповідна йому палітра шарів

Показане тут зображення містить чотири шаруючи:

Шар 4 (Fish)

самий верхній шар із зображенням риби;

Шар 3 (Bird)

шар із зображенням птиці;

Шар 2 (Fisherman)

шар із зображенням рибака;

Шар 1 (Lake)

шар із зображенням озера;

Фон - задній план (Landscape)

самий нижній шар (фон).

Нижче ми покажемо, як можна створити подібне зображення.

Крок 1. Визначаємося з фоном

Для створення заднього плану автор використовував фотографію озера (1) і зображення рибака (2), а потім за допомогою команд Edit (Редагування) | Copy (Скопіювати) і Edit (Редагування) | Paste (Вставити) вклеїв шар рибака на шар озера. Цим прийомом був створений фон (3) - мал. 4.25.

Мал. 4.25. Складання двох зображень для здобуття третього зображення

Повзунок Непрозорість при цьому був виставлений в положення 43%.

Крок 2. Додаємо зображення птиці

У вихідному зображенні птиця розташована на однорідному фоні (мал. 4.26), тому її легко вирізувати з фону інструментом Magic Wand (Чарівна паличка). Це ми вже проходили.

Мал. 4.26. Вихідне зображення птиці

Після вирізування чайки з піднебіння виконаємо команду Edit (Редагування) | Copy (Копіювати) для копіювання птиці (без піднебіння) в буфер обміну (clipboard). Потім командою Edite (Редагування) | Paste (Вставити) вставимо птицю в новий шар поверх зображення рибака і ландшафту.

Потім, для додання сумарному зображенню більшої реалістичності, в палітрі Layers (Шари) для шару з птицею ми встановили значення повзунка Opacity (Прозорість) на рівні 30%, а в списку режимів накладення шарів (Set the blanding Mode) вибрали варіант Darken (Заміна темним). При цьому контури птиці вийшли м'якими і вона природно вписалася у В бщую стопку шарів (мал. 4.27). Пропонований тут варіант Darken (Заміна темним) не є єдино можливим. Непоганий результат можна отримати і коли чайка вписана в інші шари в режимі Normal (Нормальний), пропонованому програмою за умовчанням.

Мал. 4.27. Птиця вклеєна на фон в режимі накладення шарів

Варіанти накладення шарів (Multiply, Soft Light, Overly та інші) визначають, яким чином пікселі активного шару взаємодіють з пікселями інших шарів, розташованих під ними. У Photoshop є наступні варіанти накладення шарів:

Normal (нормальний)

це режим, використовуваний за умовчанням. Тут пікселі кольору, що наноситься, заміщають пікселі вихідного кольору;

Dissolve (розчинення)

в даному випадку результуючий колір виходить шляхом випадкової підстановки базового або такого, що накладається кольору залежно від міри непрозорості в кожній точці зображення;

Multiply (множення)

прочитує колірну інформацію в кожному з каналів і умножає значення базового кольору на значення кольору, що накладається. Результуючий колір завжди виходить темнішим. Множення будь-якого кольору на чорний дає чорний. Множення будь-якого кольору на білий залишає його без змін. При багатократному нанесенні будь-якого кольору (окрім білого і чорного) кожен подальший штрих або мазок дає темніший колір;

Screen (освітлення)

прочитує колірну інформацію в кожному з каналів і перемножує інвертовані значення базових кольорів, що накладаються. Результуючий колір завжди виходить більш свцвтлым. У цьому режимі накладення чорного кольору не змінює вихідне зображення. Накладення білого кольору дає білий;

Overlay (перекриття)

дублює режим Множення або Освітлення залежно від базового кольору. Зразки, що наносяться, або кольори перекривають існуючі пікселі, зберігаючи світла і тіні базового кольору. Сам базовий колір не замінюється, а змішується з кольором, що накладається, передаючи яскравість або затененность оригінала;

Soft Light (м'яке світло)

затемняє або освітлює пікселі залежно від кольору, що накладається. Ефект подібний до освітлення зображення пучком розсіяного світла. Якщо колір (джерело світла), що накладається, виявиться яскравішим, ніж 50-процентний сірий, то зображення освітлюватиметься так само, як при використанні інструменту Освітлювач. Якщо ж колір, що накладається, виявиться темнішим, ніж 50-процентний сірий, то зображення затемнятиметься так само, як при використанні інструменту Затемнювач. Малювання чистим білим або чистим чорним кольором робить фрагменти зображення світлішими або темнішими, але при цьому не дозволяє отримати чистий білий або чистий чорний колір;

Hard Light (жорстке світло)

дублює режим Множення або Освітлення залежно від кольору, що накладається. Ефект подібний до освітлення зображення пучком яскравого направленого світла. Якщо колір (джерело світла), що накладається, виявиться яскравішим, ніж 50-процентний сірий, то зображення освітлюватиметься так само, як в режимі Освітлення. Якщо колір, що накладається, виявиться темнішим, ніж 50-процентний сірий, то зображення затемнятиметься так само, як в режимі Множення. Це дозволяє додавати в зображення тіні. Малювання чисте білим або чисто чорним дає відповідно чистий білий або чистий чорний колір;

Color Dodge (освітлення основи)

прочитує колірну і бнформацию в кожному з каналів і перемножує інвертовані значення базового світлих кольорів, що накладаються. Результуючий колір завжди виходить світлішим. У цьому режимі накладення чорного кольору не змінює вихідне зображення. Накладення білого кольору дає білий;

Color Burn (затемнення основи)

прочитує колірну інформацію в кожному з каналів і перемножує інвертовані значення базового темних кольорів, що накладаються. Результуючий колір завжди виходить темнішим. У цьому режимі накладення білого кольору не змінює вихідне зображення. Накладення чорного кольору дає чорний;

Darken (заміна темним)

прочитує колірну інформацію в кожному каналі і з двох кольорів (базового і такого, що накладається) вибирає темніший. Колір пікселів, що виявилися кольору, що світліше накладався, змінюється; темніші пікселі оригінала не перефарбовуються;

Lighten (заміна світлим)

прочитує колірну інформацію в кожному каналі і з двох кольорів (базового і такого, що накладається) вибирає світліший. Колір пікселів, що виявилися кольору, що темніше накладався, змінюється; світліші пікселі залишаються без змін;

Difference (різниця)

прочитує колірну інформацію в кожному каналі і віднімає значення базового кольору із значення кольору, що накладається, або навпаки, залежно від того, який колір має велику яскравість;

Exclusion (виключення)

схожий на режим Різниця, проте створює м'якші ефекти. У цьому режимі накладення білого кольору інвертує базовий колір; накладення чорного кольору не змінює оригінала;

Hue (колірний тон)

як результуючий створює колір, для якого значення яскравості і насиченості беруться від базового кольору, а колірний тон - від того, що накладається;

Color (колірність)

результуючий колір набуває яскравості від базового кольору, а насиченість і колірний тон - від кольору, що накладається. У цьому режимі в зображенні зберігається баланс сірого кольору. О

Luminosity (яскравість)

результуючий колір набуває насиченості і колірного тону від базового кольору, а яскравість - від того, що накладається. Цей режим по своїй дії є протилежним до режиму Колірність.

Крок 3. Додаємо рибу

На цьому етапі роботи вставимо в створюваний колаж рибу (мал. 4.28).

 

Зображення було вирізане інструментом Лассо з оригінала, показаного на мал. 4.29, а потім повернено і трансформовано.

Мал. 4.30. Після вклейки риби на полотно колаж готовий

Завершить процес можна командою командою Layer (Шар) | Виконати зведення (Flatten Image), яка об'єднає всі шари в один загальний (Задній план).

Примітка

Для тоншого вклеювання об'єктів рекомендується використовувати інструменти ретушування зображень.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14312. Измерение теплопроводности газа 120.5 KB
  Отчет по лабораторной работе №8 Тема: Измерение теплопроводности газа Задача Исследовать температурную зависимость коэффициента теплопроводности воздуха Схема установки Измерения Rобр=1Ом R1=0.1 mm R2=4 mm L1=180 mm L2=30mm Таблица №1 ...
14313. Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования 67.5 KB
  PAGE 1 Отчет по лабораторной работе №10в Тема: Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования. Задача Исследовать электрические процессы в переходных цепях. Познакомиться с явлениями диф
14314. Молекулярна фізика. Термодинаміка 1.32 MB
  Молекулярна фізика. Статистична фізика. Дослідні газові закони. Закони для суміші газів. Внутрішня енергія газу та перший закон термодинаміки. Приклади розвязання задач. Запитання для самоконтролю. Задачі для роботи в аудиторії. Задачі для самостійної роботи. Колові процеси та реальні гази...
14315. Визначення вологості атмосферного повітря 81 KB
  Лабораторна робота №10 Визначення вологості атмосферного повітря Мета роботи: Визначити абсолютну і відносну вологість повітря психрометром Августа. Обладнання: 1 .Психрометр Августа колба з дистильованою водою таблиця тиску насиченої водяної пари при різ
14316. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі 54.5 KB
  Лабораторна робота №9 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі Мета роботи : 1. Вивчити явище поверхневого натягу; 2. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу рідині. Прилади та обладнання : Скляна бюретка з краном. К
14317. Визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення 68 KB
  Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення Обладнання Установка для визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення Метод вимірювання і опис у
14318. Вивчення коефіцієнта в'язкості рідини методом Стокса 97 KB
  Лабораторна робота № 8 Вивчення коефіцієнта вязкості рідини методом Стокса Мета роботи: 1. Вивчити механізм явища переносу внутрішнє тертя. 2. Визначити коефіцієнт внутрішнього тертя рідин за швидкістю падіння кульки. Прилади та матеріали: Скляний ци
14319. Молекулярна фізика 5.27 MB
  ФІЗИКА Методичні рекомендації до модуля 3 Молекулярна фізика для виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.100102 Процеси машини та обладнання в агропромисловому виробництві 6.010104 Професійн...
14320. Внутрішній фотоефект у напівпровідниках 58 KB
  Лабораторна робота № 12 Внутрішній фотоефект у напівпровідниках Мета роботи: експериментально встановити залежність опору напівпровідника від величини падаючого на нього потоку електромагнітного випромінювання та визначити чутливість фото резистора. Прилади та о...