31496

Комп’ютерна графіка. Основні поняття комп'ютерної графіки

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Річ у тому що будьяке цифрове зображення на комп'ютері характеризуються набором його таких параметрів як розмір дозвіл формат і тип колірної моделі. Перераховані параметри і визначають якість растрового зображення а також розмір графічного файлу. Дозвіл зображення Растрове зображення формується з сукупності крихітних елементів званих пікселями. Якщо вдуматися то стає очевидним що чим вище дозвіл тим більшу кількість пікселів містить зображення і тим більшою кількістю деталей тобто якістю таке зображення характеризується.

Украинкский

2013-09-01

146.89 KB

23 чел.

                                                 Лекція 1.

                                    Компютерна графіка

Основні поняття комп'ютерної графіки

Для того, щоб працювати з Adobe Photoshop не механічно, а з розумінням своїх дій, користувач повинен мати деякі загальні (базові) уявлення про характеристики цифрових зображень. Ця лекція присвячена характеристикам растрових зображень, що визначають його якість. Річ у тому, що будь-яке цифрове зображення на комп'ютері характеризуються набором його таких параметрів, як розмір, дозвіл, формат і тип колірної моделі. Перераховані параметри і визначають якість растрового зображення, а також розмір  графічного файлу.

Дозвіл зображення

Растрове зображення формується з сукупності крихітних елементів, званих пікселями. Піксель є основною цеглинкою растрових зображень і ця одиниця прийнята в комп'ютерній графіці, подібно до того, як метр, кілограм і літр прийняті для вимірів в повсякденному житті.

Кількість пікселів в зображенні визначає його дозвіл. Пікселі часто називають крапками, тоді дозвіл вимірюється в dpi (dot per inch), тобто в кількості крапок на дюйм.

Якщо вдуматися, то стає очевидним, що чим вище дозвіл, тим більшу кількість пікселів містить зображення і тим більшою кількістю деталей (тобто - якістю) таке зображення характеризується. З іншого боку, вищий дозвіл зображення прямо пов'язаний з великим розміром файлу такого зображення. Тому установка величини дозволу залежить від цілей і завдань комп'ютерного художника і для конкретної роботи буде різною. Наприклад, веб-сервер-дизайнери зазвичай працюють із зображеннями 72-96 dpi, тоді як поліграфісти віддають перевагу дозволам зображень від 300 dpi і вище (мал. 1.1).

Мал. 1.1. Зображення високого дозволу зліва (файл 977 Кб) і низького дозволу справа (файл 41 Кб)

Глибина кольору

У чорно-білих зображеннях рівні яскравості представляються у вигляді відтінків сірого кольору, а в кольорових зображеннях ці рівні виявляються у вигляді різних колірних тонів. При цьому вочевидь, що чорно-біла фотографія сприймається як менш якісна в порівнянні з фотографією кольоровою. Інакше кажучи, чим більше відтінків кольору в зображенні, тим вище його дозвіл яскравості (колірне), званий глибиною кольору, і тим більше число рівнів яскравості (кольорів) міститиме файл такого зображення.

Новий термін

Глибина кольору характеризує число відтворних градацій яскравості пікселя в чорно-білих зображеннях і кількість кольорів, що відображуються, в кольоровому зображенні.

Для прикладу на мал. 1.2 показано одне і те ж зображення, але з різною глибиною кольору: у два кольори зверху, і в 256 відтінків сірого знизу. З цієї ілюстрації наочно видно, що чим вище число відтворних градацій яскравості пікселя в чорно-білих зображеннях (і кількість відображених кольорів в кольоровому зображенні), тим якість растрового зображення вища

Мал. 1.2. Одне і те ж зображення, але з різною глибиною кольору

З точки зору колірної глибини растрові зображення можна розбити на декілька типів:

Для монохромного чорно-білого (Black and White) зображення використовуються лише два типи крапок: чорні і білі. Тому для запам'ятовування кожного пікселя потрібний лише 1 біт пам'яті комп'ютера. Такі зображення часто називаються 1-бітовими зображеннями. Відповідно, їх колірна роздільна здатність буде рівна 1 бит/пиксель.

У іншому типові растрових зображень, званому відтінки сірого (Grayscale), на кожен піксель виділяється до 8 біт інформації. Це дозволяє оперувати з комбінацією з 256 градацій яскравості, що перекриває весь діапазон відтінків сірого від чорного до білого. Приклад десятиступінчастої шкали відтінків сірого приведений на мал. 1.3.

Мал. 1.3. Десять градацій сірого кольору - від білого (100%) до чорного (0%)

Для роботи  із зображеннями, опис яких вимагає великого колірного дозволу, використовуються колірні моделі RGB, Lab і CMYK. В разі RGB-формата колір кожного пікселя визначається комбінацією з трьох кольорів: червоного, зеленого і блакитного. Залежно від призначення зображення може мати 16 бітове, 24 бітове або 32 бітовий колірний дозвіл (глибину кольору).

У CMYK-форматі колір кожного пікселя формується за допомогою чотирьох колірних каналів: блакитного, пурпурного, жовтого і чорного. Із-за наявності додаткового каналу колірна модель CMYK містить приблизно на 25 відсотків більше інформації в порівнянні з RGB-изображением.

Зміна дозволу шляхом інтерполяції зображення

Якщо дозвіл цифрового зображення, отриманого за допомогою матриці сканера (або цифрової фотокамери) збігається з числом світлочутливих елементів сканера (або камери), то говорять про фактичний (апаратному або фізичному) дозвіл. Проте як в апаратурі оцифрування зображень, так і в графічних програмах передбачена можливість використання операції інтерполяції (Resampling), тобто зміни дозволу, яка може бути реалізована різними способами. Наприклад, в програмі Adobe Photoshop (мал. 1.4) реалізовано три способи інтерполяції - по сусідніх, білінійна і бікубічна.

Мал. 1.4. Способи інтерполяції зображень в Adobe Photoshop

При інтерполяції по сусідніх (Nearest Neighbor) для пікселя, що додається програмою, береться значення пікселя сусіднього з ним. Тобто, якщо сусідній піксель червоний, то і програма збільшує дозвіл зображення додаванням червоного пікселя.

В разі білінійної (Bilinear) інтерполяції графічний редактор бере середнє колірне значення пікселів з кожного боку від новостворюваного. Наприклад, між червоним і білим кольором з'явиться рожевий.

Бікубічна (Bicubic) інтерполяція усереднюється значення групи що не лише безпосередньо граничать, але і всіх сусідніх пікселів. Який діапазон пікселів вибирається для усереднювання і по якому алгоритму це усереднювання відбувається - цим відрізняються способи бикубической інтерполяції

Примітка

Дозвіл зображення, отриманий за допомогою програмної інтерполяції завжди гірше за реальний (фізичного) дозвіл, оскільки штучне додавання пікселів знижує якість зображення (відбувається втрата дрібних його деталей). Інакше кажучи, чим сильніше трансформується зображення, тим більше воно деградує.

  Робота з комп’ютерною графікою-це один із самих популярних напрямків використання ПК,причому займаються цією роботою не тільки професійні художники і дизайнери,але й різні користувачі для виготовлення різного роду реклами.Без компютеної графіки не обходиться ні одна мультимедійна програма.Необхідність широкого використання графічних програмних засобів появилась з розвитком Інтернету.Сторінка,оформлена без комп’ютерної графіки не має шансів привернути масову увагу.

       Види комп’ютерної графіки.

Розрізняють три види комп’ютерної графіки:растрова графіка,векторна графіка і фрактальна графіка.

 Растрову графіку використовують при розробці мультимедійних і поліграфічних видань.Малюнки,виконані засобами растрової графіки,рідко створюють вручну з допомогою  комп’ютерних програм.Для цієї мети використовують сканери,фото і відеокамери,тому більшість графічних редакторів призначених для роботи з растровими малюнками орієнтовані не так на створення малюнків як на їх обробку.

 Програмні засоби для роботи з векторною графікою навпаки призначені для створення малюнків,а в меншій мірі для їх обробки.Такі засоби широко використовують в рекламних агентствах,дизайнерських бюро,редакціях.Роботи в яких використовуються шрифти і прості геометричні елементи виконуються засобами векторної графіки набагато простіше.

 Програмні засоби для роботи з фрактальною графікою призначені для автоматичної генерації зображень шляхом математичних розрахунків.Створення фрактальної художньої композиції заключається не в малюванні чи оформленні а в програмуванні.

                         Растрова графіка.

Особливості растрової графіки

Растрова графіка представляє зображення у вигляді масиву (матриці) цифр. Тому при великому збільшенні всі точкові зображення виглядають як мозаїка (сітка), що складається з найдрібніших вічок. Сама сітка отримала назву растрової карти (bitmap), а її одиничний елемент (як вже наголошувалося раніше) називається пікселем. Оскільки пікселі малі, то кордони між ними непомітні і око сприймає піксельну мозаїку як одне ціле зображення. Проте, при збільшенні растрового зображення (і це один з недоліків растрової графіки) точкова структура растрового зображення стає очевидною. Річ у тому, що при масштабуванні растрових зображень виникають характерні ступінчасті спотворення (aliasing). У більшості растрових редакторів цю драбинку вдається частково прибрати за рахунок спеціальних прийомів (anti-aliasing), але якість картинки від цього помітно знижується. Цей ефект особливо сильно виявляється при використанні растрових шрифтів (розширення FON), які, на відміну від векторних (з розширенням TTF) при збільшенні стають нечіткими (мал. 1.5).

Мал. 1.5. Aliasing растрового шрифту при його масштабуванні

Кажучи про переваги і недоліки растрової графіки, слід відмітити наступне. За своєю суттю всі об'єкти , що оточують нас,людина бачить на растровій основі: навряд чи хто сприймає вранішній туман над річкою як набір математичних формул (векторів). Тому однією з переваг растрової графіки є простота її розуміння, сприйняття людиною, а також простота оцифрування подібної інформації апаратними засобами - сканером, цифровою фотокамерою, монітором, принтером.

Проте растрові графічні файли дуже об'ємні і важкі: як тільки ви спробуєте відсканувати будь-яку фотографію з максимальним дозволом і глибиною кольору, тут же ця картинка зажадає для свого збереження цілий лазерний диск. Інший недолік: при спробі обернути растровий малюнок на деякий кут чіткі лінії перетворюються на сходинки. Тобто будь-які трансформації (повороти, масштабування, нахили) в точковій графіці не бувають без спотворень. Те ж відноситься і до тексту.

                           Векторна графіка.

  В векторній графіці основним елементои зображення являється лінія.Обєм памяті зайнятий лінією не залежить від розмірів лінії,оскільки лінія представляється у вигляді формули,тобто декількома параметрами.Щоб ми не робили з цією лінією,міняються тільки її параметри,які знаходяться в  клітинках памяті.Кількість клітинок залишається незмінною для любої лінії.Лінія-це елементарний об’єкт векторної графіки.Все що є в векторному зображенні складається з ліній.Прості об’єкти об’єднуються в більш складні.Наприклад об’єкт чотирикутник можна розглядати як чотири зв’язані лінії,а об’єкт куб можна розглядати як 12 звязаних ліній,або як 6 звязаних чотирикутників.Тому векторну графіку часто називають обєктно-орієнтованою графікою.Перед виводом на екран кожного об’єкта програма проводить вирахування координат екранних крапок в зображенні об’єкта,тому векторну графіку інколи називають обчислювальною графікою.Як і всі об’єкти лінії мають властивості.До таких властивостей відносяться:форма лінії,її товщина,колір,характер лінії (суцільна,пунктирна іт.д.)Замкнуті лінії мають властивості заповнення.Внутрішня область замкнутого контура може бути заповнена кольором,текстурою.Проста лінія,якщо вона не замкнута має дві вершини,які називають вузлами.Вузли також мають властивості від яких залежить як виглядає вершина лінії і як дві лінії збігаються між собою.Для зберігання одного об’єкта потрібно 20-30 байт оперативної памяті.В векторній графіці легко рішаються питання масштабування.Якщо лінії задана товщина 0,15 мм,то скільки би ми не збільшували малюнок ця лінія все рівно буде мати таку товщину.При збільшенні зображення можна детально розглянути більш дрібні елементи зображення.

                    Фрактальна графіка.

Фрактальна графіка,як і векторна-обчислювальна,але відрізняється тим що ніякі об’єкти в памяті комп’ютера не зберігаються.Зображення будується по рівнянню або системі рівнянь,тому нічого крім формули зберігати не треба.Змінюючи коефіцієнти в рівнянні можна отримати зовсім іншу картину.Найпростішим фрактальним об’єктом являється фрактальний трикутник.

 Кольорові моделі.

  При роботі з кольором використовується поняття кольорова модель,тобто метод кодування кольорової інформації.

    Кольорова модель RGB.

Найбільш проста для розуміння модель RGB.В цій моделі працюють монітори і побутові телевізори.Любий колір складається з трьох основних компонентів:червоного(Red),зеленого (Green) і синього (Blue).Ці кольори називаються основними.Суміщення трьох компонент дає дає нейтральний колір (сірий),який при більшій яскравості наближається до білого кольору.Якщо зображення проходить комп’ютерну обробку в графічному редакторі,то потрібно представляти в цій моделі.Крапка,яка має значення компонент (0,0,0) має чорний колір,а крапка з значеннями (255,255,255) має білий колір.

   Кольорова модель CMYK.

  Цю модель використовують для підготовки друкованих зображень.На відміну від моделі RGB збільшення кількості краски приводить не до збільшення візуальної яскравості,а навпаки до її зменшення.Тому для підготовки друкованих зображень використовується модель CMYK.Кольоровими компонентами цієї моделі являються кольори,які отримуються в результаті віднімання основних кольорів від білого.

    Голубий (Cyan)=Білий-червоний=зелений+синій

   Пурпурний (Magenta)=білий-зелений=червоний+синій

   Жовтий(Yellow)=білий-синій=червоний+зелений

 Ці три кольори називаються додатковими тому що вони доповнюють основні кольори до білого.Суттєву трудність в поліграфії представляє чорний колір.Тому в кольорову модель CMYKдобавлено четвертий компонент-чорний(black).

  Кольорова модель HSB.

В моделі HSB також три компоненти:відтінок кольору (Hue),насиченість кольору (Saturation) і яскравість кольору (Brightness)Регулюючи ці три компоненти можна отримати так само багато кольорів,як і при роботі з іншими моделями.Ця кольорова модель зручна для застосування в тих графічних редакторах,які орієнтовані не на обробку готових зображень а на їх створення своїми руками.Створюючи власні художні твори зручно працюватив моделі HSB,а по закінченні роботи її можна перетворити в модель RGB або CMYK в залежності від того буде використовуватись як екранна чи друкована ілюстрація.Графічні редактори дозволяють працювати з кольоровими зображеннями в різних кольорових моделях,але все таки модель RGB для комп’ютера краща.Тому створювати і обробляти кольорові зображення прийнято в моделі RGB,а при друку на кольоровому  принтері драйвер принтера перетворює малюнок в кольорову модель CMYK.

Формати графічних файлів

Спосіб організації інформації в графічному файлі носить назву його формату. Разом з дозволом, формат файлу також має відношення до якості цифрового зображення. Тому знання файлових форматів і їх можливостей є одним з важливих моментів роботи з комп'ютерною графікою в будь-якому з її напрямів.

Вся безліч форматів, використовуваних для запису зображень, можна умовно розділити на дві категорії:

• що зберігають зображення в растровому вигляді (BMP, TIFF, PSD, JPEG, PNG, GIF);

• що зберігають зображення у векторному вигляді (WMF, EPS, CDR, AI та інші).

Якому формату віддати перевагу? Все залежить від ваших цілей і завдань. Найзагальніша рекомендація полягає в тому, що краще зберігати результати роботи у форматі, який є рідним для використовуваної вами програми. Наприклад, в Photoshop це *.PSD, а в CORELDRAW це *.CDR.

растрові формати

Растровий файл є таблицею (bitmap), в кожній клітці якої встановлений піксель. Як правило, растрові формати, призначені для виводу на екран (не на друк), що актуально, наприклад, у веб-сервері-дизайні. Растрові формати відрізняються один від одного здатністю нести додаткову інформацію (колірні моделі, канали, шари, анімацію) і мають різні можливості їх стискування.

BMP

Формат BMP (від слова bitmap) - це рідний формат для графічного редактора MS Paint. Він підтримується всіма графічними редакторами, що працюють під управлінням операційної системи Windows. Може зберігати дані лише в колірній моделі RGB, не зберігає в заголовку дані про дозвіл файлу, тому неможливо задати геометрію зображення (як, наприклад, в TIFF). Із-за цих обмежень непридатний в поліграфії, і підтримка його здійснюється для сумісності із старими програмами і для конвертації даних для інших (не поліграфічних) потреб. Надає можливість вживання стискування інформації по алгоритму RLE.

Примітка

Метод стискування RLE (run length encoding - кодування із змінною довжиною рядка) є одним з простих. У основі його принципу дії закладений механізм пошуку однакових пікселів в одній.

TIFF

Формат TIFF (tagged image file format, TIF) є одним їх найпоширеніших серед відомих в даний час форматів. Йому доступний весь діапазон колірних моделей - від монохромної до RGB і CMYK. Він був розроблений спільно фірмами Aldus Corporation і Microsoft як універсальний відкритий формат, що допускає модифікації. Тому файл TIF-формата, створений на IBM РС або сумісному комп'ютері, підтримується операційною системою Macintosh і більшістю Unix-подобных платформ. Він також підтримується практично всіма основними пакетами растрової і векторної графіки, програмами редагування і верстки тексту. На сьогоднішній день формат TIF є кращим вибором при імпорті растрової графіки у векторні програми і видавничі системи. Формат TIF підтримує ряд додаткових функцій:

• використання додаткових каналів (зберігання альфа-каналів або каналів масок);

• використання стискування. Ця властивість дозволяє зменшувати розміри файлу до 50% від початкового за допомогою LZW алгоритму стискування, що виконується практично без втрати інформації;

• можливості виконання попереднього цветоделения. Дана функція реалізується шляхом запису результатів цветоделения в окремий файл в колірній моделі CMYK, що спрощує подальшу процедуру розміщення файлу зображення на сторінці і виведенні документа на друк.

Примітка

Метод стискування LZW (Lempel-Ziv-Welch) стискує дані шляхом пошуку однакових послідовностей у всьому файлі. Потім виявлені послідовності зберігаються в таблиці, де їм привласнюються коротші маркери (ключі).

PSD

PSD (Adobe Photoshop document) - це рідний формат програми Adobe Photoshop. PSD дозволяє зберігати изображеньзе з масою додаткових атрибутів, включих все, що може зробити Photoshop. Зберігає графічну інформацію в самих різних форматах і колірних моделях, зберігає інформацію про дозвіл і габаритні розміри зображення, а також може зберігати альфа канали, маски і обтравочные контури. Можна задавати довільні колірні моделі (Duotone, Triotone, Quadrotone...). Зберігає прозорість і шари, а також векторні дані (Shape в нових версіях пакету). Структура даних в цьому форматі має на увазі безумовну компресію по алгоритму, подібному LZW (без втрат якості). Тому збереження і відкриття файлу в цьому форматі відбувається декілька довше, ніж відкриття нестислого аналога, і потрібно більше пам'яті. Формат файлу вважається одним із стандартних форматів і використовується всіма продуктами лінійки Adobe, але не є платформеним для кросу або повністю переносимим і універсальним.

GIF

GIF (Graphics Interchange Format) - використовує 8-бітовий колір і ефективно стискує суцільні кольорові області, при цьому зберігаючи деталі зображення. Кількість кольорів в зображенні може бути від 2 до 256, але це можуть бути будь-які кольори з 24-бітової палітри. Файл у форматі GIF може містити прозорі ділянки. Якщо використовується відмінний від білого кольору фон, він проглядатиме крізь "діри" в зображенні. Підтримує покадрову зміну зображень, що робить формат популярним для створення банерів і простої анімації. Для здобуття кольорів, які відсутні в палітрі, можливе вживання розсіювання (dithering), накладення періодичної структури (patttern) і домішування шуму (noise). GIF формат зберігає зображення в колірній моделі RGB, задані як індексовані кольори (Indexed color в Photoshop). При збереженні файлу використовується непогіршуюча якість вихідного зображення RLE або LZW-подобная компресія.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (*.JPEG, *.JPG) - формат для зберігання растрових даних в колірних моделях Grayscale, CMYK, RGB. Підтримує збереження інформації про геометричні розміри зображення. Не підтримує альфа-канали. Також дозволяє зберігати в зображенні дані обтравочных контурів, які використовуються для видалення небажаного фону із зображення, при приміщенні його у верстку. Зображення в цьому форматі стискуються по спеціальному алгоритму, який дозволяє зменшувати розмір вихідного файлу в 3, 5 і більше разів. Проте, стискування даних по цьому алгоритму додає в зображення спотворення, які є безповоротними і при багатократному повторному збереженні даних в цьому форматі помітно погіршують якість зображення. При збереженні даних існує компроміс між розміром вихідного файлу і його якістю. Існує різновид стискування по алгоритму JPEG - Progressive JPEG, який зберігає зображення у декілька етапів - на початку в найнижчому дозволі, потім у вищому і так до максимального. При збереженні файлів у форматі JPEG завжди варто вибирати максимальний рівень якості, і не зберігати в цьому вигляді робочі або проміжні файли. Спотворення, що додаються компресією JPEG, виявляються у вигляді кубічної структури або характерних "брудних" крапок в місцях контрастних переходів кольорів. Особливо це помітно при поканальном перегляді зображення. Кількість кольорів в зображенні - близько 16 мільйонів, що цілком достатньо для збереження фотографічної якості зображення.

PNG

PNG (portable network graphics) - даний формат був спеціально розроблений для Мережі. Передбачалося, що новий формат PNG зможе замінити GIF. У форматі PNG реалізоване: компресія без втрат (на відміну від JPEG), чересстрочная завантаження interlacing і прозорість фону - transparency, (як в GIF, правда, чересстрочность в PNG - 7-мі рівнева), передача кольору з глибиною кольору до 48 біт на піксель плюс альфа-канал і гамма-індикатор. PNG реалізує відкритий, незапатентований алгоритм стискування даних, що дає, проте, кращі результати, чим GIF. На відміну від GIF з його максимум 256 кольорами, PNG дозволяє зберігати повнокольорові зображення з 24 і навіть 48 бітами на піксел. PNG реалізує набагато ефективніший алгоритм чересстрочности (яку в даному випадку правильніше було б називати "через-пиксельностью"). Досить сказати, що перший прохід, що дає загальне уявлення про зображення, займає в PNG не одну восьму вихідного файлу, як в GIF, а всього лише одну шістдесят четвертую - і проте розпізнаваність картинки при цьому помітно краще. PNG дозволяє зберігати повну інформацію про міру прозорості в кожній точці зображення у вигляді так званого альфа-каналу. Кожен піксел PNG-файла, незалежно від його кольору і місця розташування, може мати будь-яку градацію прозорості - від нульової (повна непрозорість) до абсолютної невидимості. Одним з недоліків нового формату PNG з'явилася неможливість зберігати декілька зображень в одному файлі і створювати що-небудь схоже на GIF- анімацію. Хоч і існують спеціальні формати, які дозволяють зберігати не лише анімацію, але і звуковий супровід до нього (формати AVI, MPEG та інші), проте розмір файлів цих форматів, що вийшли, виявляється більше, ніж в анімації, створеної у форматі GIF (хай і з ледве гіршою якістю).

Векторні графічні формати

Вектори є математичним описом об'єктів відносно точки початку координат. Тобто, аби комп'ютер намалював пряму лінію, потрібні координати двох крапок, які зв'язуються по найкоротшій дорозі. Для малювання дуги окрім координат двох крапок необхідно задати ще і радіус і так далі Таким чином, векторна ілюстрація - це набір геометричних примітивів. Більшість векторних форматів можуть також містити упроваджені у файл растрові об'єкти або заслання на растровий файл (технологія OPI).

WMF

Windows MetaFile, Enhanced Metafile (*.WMF, *.EMF) використовує графічну мову Windows і є її рідним форматом. Даний формат широко використовується в офісних пакетах типа MS Office, де всі клипарты (яких понад 50 тисяч) збережені саме в нім. Можна зберігати інформацію наступного характеру: вузли, криві Безье, заливки, обведення. Призначений для передачі векторних малюнків через буфер обміну (clipboard). Цей формат розуміється практично всіма програмами Windows, так або інакше пов'язаними з векторною графікою. Проте, не дивлячись на простоту, що здається, і універсальність, користуватися форматом WMF стоїть лише в крайніх випадках, оскільки формат WMF спотворює колір і не підтримує ряду параметрів, які можуть бути привласнені об'єктам в різних векторних редакторах. Крім того, він не може містити растрових об'єктів і не розуміється дуже багатьма програки?мами на Macintosh.

AI

Adobe Illustrator Document - рідний формат файлу для пакету Adobe Illustrator. Може містити в собі як растрову, так і векторну інформацію в колірних моделях RGB і CMYK і, по суті, вдає із себе документ у форматі PostScript з додатковою інформацією, специфічною для пакету верстки. Версії документів назад сумісні, тобто в пакеті новішої версії завжди можна відкрити документ, створений в старішому пакеті, але не навпаки. При збереженні файлу а цьому форматі в його заголовок додається його зменшена копія для попереднього перегляду у форматі TIFF або PICT (Preview). При збереженні файлів в даному форматі можна вказати версію пакету, в якому передбачається його відкриття (за умовчанням - поточна версія або остання версія збереження), а також вказати, чи потрібно включати до складу файлу, що зберігається, всі поміщені растрові об'єкти, або просто залишити заслання на них (links). У першому випадку розміри файлу можуть бути вельми значними.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54246. Розв’язування показникових рівнянь 714 KB
  Тема: Розвязування показникових рівнянь. Ми розглянули приклади задач із фізикибіологіїекономіки які зводяться до розвязання показникових рівнянь. Через який час після аварії кількість радіоактивних атомів цезія 137 зменшиться у 128 разів Розвязок Задача зводиться до розвязування показникового рівняння. Кобальт 60 поражає та сприяє розвитку рака печінки.
54247. Урок - путешествие в математическую сказку, 5 класс 48.5 KB
  Цель: - отработать у учащихся навыки и умения складывать, вычитать, умножать и делить натуральные числа при решении упражнений и задач; - с помощью практических заданий и теоретических вопросов развивать творческую и умственную активность; - развивать логическое мышление, смекалку и сообразительность в нестандартных ситуациях; - воспитывать целеустремленность, уверенность в своих силах, коллективизм и самооценку;
54249. Своеобразие индийской культуры 15.18 KB
  Индийская культура является одной из самых оригинальных и уникальных. Ее самобытность заключается прежде всего в богатстве и многообразии религиозно-философских учений.
54250. МАТЕМАТИЧНА СКРИНЬКА 109.5 KB
  Хто перший назве число 100? Грають двоє. Один називає будь-яке число від 1 до 9 включно. Другий додає до названого числа будь-яке ціле число від 1 до 9 включно на свій вибір і називає суму. До цієї суми перший знову додає будь-яке ціле число від 1 до 9 включно на свій вибір і називає суму, і так далі… Виграє той, хто назве число 100.
54251. Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения и их решения 2.57 MB
  Неполные квадратные уравнения и их решения. Цель: Ввести понятия квадратного уравнения неполного квадратного уравнения. Сформировать умения различать квадратные уравнения определять коэффициенты квадратного уравнения и по ним определять вид квадратного уравнения.
54252. Математика – це цікаво! Математика – це потрібно! 59 KB
  Математика це цікаво Математика це потрібно Важко обійтися сьогодні без математики Усім і дрослим і дітям потрібна її допомога у повсякденному житті. Колись в Америці було обіцяно велику премію тому хто напише книжку під назвою Як людина жила без математикиâ. За більше ніж 30 років викладання математики в школі я переконалася що одним із шляхів удосконалення навчання учнів такому складному предмету є нетрадиційність у його репрезентації школярам.
54253. Властивості степеня з цілим показником 795 KB
  Властивості степеня з цілим показником. Сформувати прикладну необхідність вивчення властивостей степеня з натуральним показником. Які операції ви вмієте виконувати над числами Прочитати число; записати; порівняти; додати; відняти; помножити; поділити; піднести до степеня. Які саме вирази ми зараз вивчаємо Вирази зі степенями То які операції нам потрібно вміти виконувати над виразами зі степенями Прочитати вирази зі степенями; записати; порівняти; додати; відняти; помножити; поділити; піднести до степеня.
54254. Функціональна залежність в системі прикладних задач шкільного курсу математики 631.08 KB
  Стаття містить приклад класифікації прикладних задач та аналіз способу їх розв’язання, узагальнений алгоритм розв’язування задач прикладного характеру. Основне її завдання спонукати використання прикладних задач при вивченні функціональної лінії шкільного курсу математики.