31649

Эмоции и чувства. Психическое состояние. Эмоциональное нарушение в младшем школьном возрасте

Доклад

Педагогика и дидактика

Психическое состояние. Формы переживания чувств эмоциональное состояние: Наиболее растпространенным явл. Стресс эмоциональное состояние которое возникает в неожиданных обстоятельствах. Аффект это очень сильно выраженное кратковременное эиоциональное состояние.

Русский

2013-09-01

23 KB

2 чел.

12. Эмоции и чувства. Психическое состояние. Эмоциональное нарушение в младшем школьном возрасте.

Формы переживания чувств (эмоциональное состояние):

  1.  Наиболее растпространенным явл. настроение.
  2.  Страсть – это резкое повышение интереса к чему-либо. Страсть всегда предметна.
  3.  Стресс – эмоциональное состояние, которое возникает в неожиданных обстоятельствах.
  4.  Аффект – это очень сильно выраженное, кратковременное эиоциональное состояние. Состояние аффекта возникает в силу воздействия сильного внешнего раздражителя, а человек при этом теряет способность контролировать свои действия, в силу возбужденного состояния. В этом состоянии человек может допустить непродуманные действия с нежелательными последствиями.
  5.  Фрустрация – состояние расстройства, подавленности, перреживания.

Чувством наз. отражение человеком своего отношения к объекту.

Человек отражая предметы и явления окружающей действительности проявляет к ним некоторого рода отношения. Эти отношения бывают разнообразными, но  на начальном этапе особое значение приобретают  особенности первого, непосредственного реагирования на свойства этих объектов, а также их связи с потребностями человека, если объект удовлетворяет потребности, то возникает чувство удовлетворения, если нет, то возникает реакция неудовлетворения. Формой выражения удовлетворения или неудовлетворения человека, связаны с его потребностями, и принято называть эмоциями.

В эмоциях проявляется первая реакция человека на объект. Отношения к отдельным свойствам (запах) также называют эмоциями реагирования, обеспечивая эмоциональный тон  и показывают единство эмоциональной и отраженной возможности человека.

Эмоции присуще как человеку, так и животному.

Эмоции имеют ярко выраженное внешнее проявление.

Эмоции имеют большое значение в нашей жизни и несут информационный характер. Эмоция возможна, если поступает сигнал. Эмоции могут сохраняться некоторое время и обеспечивать существование эмоц-го настроя. Эмиоции имеют социальный характер.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23008. Зв’язок мовознавства з іншими науками 43 KB
  Звязок мовова з іншими науками. Такі кардинальні проблеми загального мовознавства як зв'язок мови і мислення взаємовідношення між мовою і суспільством специфіка відображення людиною довкілля в мові знаковість мови мовні універсалії методи і методики лінгвістичного дослідження не можуть бути розв'язані без філософії. Зв'язок мовознавства з історією як і з іншими науками є обопільним. Зв'язок мовознавства з логікою яка вивчає форми вираження одиниць мислення понять суджень умовиводів полягає в тому що проникнути в...
23009. Мовознавство загальне і конкретне (часткове) 34 KB
  Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Конкретне мовознавство вивчає окремі мови україністика полоністика богемістика русистика або групи споріднених мов славістика германістика романістика тощо. Окремі мови різняться ступенем унормованості стилістичною диференціацією мовних засобів багатство словника. Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови як людського засобу спілкування а також структуру й закономірності функціонування...
23010. Мовознавство теоретичне і прикладне 31.5 KB
  Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Прикладне мовово напрям у мовознавстві який опрацьовує методи вирішення практичних завдань повязаних із використанням мови. Теоретичне мовознавство включає лише лінгвістичні проблеми що стосуються найсуттєвіших ознак мови як суспільного явища в її відношенні до інших явищ дійсності. У такому разі загальне мовознавство лінгвістична дисципліна яка вивчає всі мови світу і є ніби узагальненням конкретних...
23011. Основні проблеми загального мовознавства 30.5 KB
  Основні проблеми загального мовова Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови як людського засобу спілкування а також структуру й закономірності функціонування всіх мов світу. До них належать суть мови її природа походження закони розвитку звязок із мисленням культурою. Цей курс охоплює такі основні проблеми: природу і сутність мови в науці немає єдиного розуміння цієї проблеми різні напрями...
23012. Методи дослідження в мовознавстві 35 KB
  Методи дослідження в мовові Термін метод від гр. дослідження вчення шлях пізнання неоднозначний: він уживається в загальнонауковому філософському значенні у спеціальнонауковому що стосується певної галузі науки: в значенні прийом спосіб дії яке звичайно позначається словом методика. їх часто називають методами. наведення метод дослідження згідно з яким на підставі знання про окреме роблять висновок про загальне.
23013. Синхронічний та діахронічний аспекти вивчення мовних одиниць 33 KB
  syn разом і chronos час тобто одночасність 1 стан мови в певний момент її розвитку в певну епоху; 2 вивчення мови в цьому стані в абстракції від часового чинника. dia через і chronos час тобто різночасність 1 історичний розвиток мови; 2 дослідження мови в часі в її історичному розвитку. Поступові кількісні зміни у мові протягом століть зумовили Якісні зміни причому такі що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти. Відповідно в мовознавстві розрізняють стан мови та розвиток мови.
23014. Проблема походження мови, основні теорії походження мови 43.5 KB
  Проблема походження мови основні теорії походження мови. Проблема походження мови є дуже складною. проблему походження мови порушувалася в межах філософських дискусій про сутність мови. Представники школи Платона вважали що назви предметам даються не довільно а відповідно до їх Природи що свідчить про природний характер мови і відповідно закономірну біологічну зумовленість її виникнення.
23015. Синтагматичний та парадигматичний аспекти дослідження мовних одиниць 28 KB
  Синтагматичний та парадигматичний аспекти дослідження мовних одиниць. Синтагматика один із двох системних аспектів у вивченні мови який розглядає відношення між послідовно розташованими одиницями за їхнього безпосереднього поєднання в реальному потоці мовлення або в тексті тобто сполучуваність мовних одиниць. Парадигматична методика охоплює опозиційний прийом на основі зіставлення і протиставлення мовних одиниць встановлюються їх диференційні ознаки а на основі спільності й відмінності одиниці об'єднуються в різні парадигматичні...
23016. Фактори розвитку мов. Поняття національна мова, літературна мова 29 KB
  Поняття національна мова літературна мова. Літературна мова унормована мова суспільного спілкування загальноприйнята в писемній та усній практиці. Літературна мова одна із форм національної мови що існує поряд з іншими її формами діалекти просторіччя мова фольклору.мови нормованість кодифікованість полі функціональність загально значущість наявність не тільки писемного а й усного різновиду.