31776

Системы управленческого учета, их класиификация

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Функции управления: планирование Организация деятельности мотивация контроль Класиификация систем управленческого учета: Широта охвата информации систематический учет финансовый учет затрат на производство и регламентацию по составу затрат способам регистрации идентификации и группировки представления отчетности проблемный учет формируется информация об экономической технологической конструкторской и организационной подготовке производства: о ценах реализации ГП управление производственными запасами рационализации расходов...

Русский

2013-09-01

28 KB

0 чел.

Системы управленческого учета, их класиификация

Система упарвленческого учета – система сбора, обработки и интерпритации и использования полезной информации, необходимой для реализации уравления.

Функции управления:

- планирование

-Организация деятельности

-мотивация

-контроль

Класиификация систем управленческого учета:

  1.  Широта охвата информации

- систематический учет (финансовый учет затрат на производство и регламентацию по составу затрат, способам регистрации, идентификации и группировки, представления отчетности)

- проблемный учет (формируется информация об экономической, технологической, конструкторской и организационной подготовке производства: о ценах реализации ГП, управление производственными запасами рационализации расходов производственных ресурсов и нацелен на достижение стратегических целей организации)

- системы бюджетирования (обеспечивают планирование, проектирование обратных связей и учет меняющихся условий, а также использование учетных систем в  оперативном управлении и координирование взаимоотношений между исполнителями отдельных операций и подразделениями)

  1.  Степень взаимосвязи фин.и упр. Учета

-интегрированная система (объединяет систематический и проблемный учет на основе прямой и обратной связи по счетам бу)

- автономная система (обособленное создание систематического и проблемного учета)

  1.  целевое назначение

- стратегический учет (нацелен на перспективу)

- оперативный учет (максимально эффективное достижение цели краткосрочного периода.

4. Метода учета затрат:

- система учета фактических затрат (использование метода метода учета фактических потребленых ресурсовна производсво и реализацию и исчисление фактической себестоимости и финансовых результатов):

  •  система учета полных затрат
  •  система учета переменных затрат (система Директ-костинг)

-система учета нормативных затарат (установление норм расхода ресурсов, осуществление учета и контроля за затратами в соответствии с установленными нормами; аналогично – стандарт-кост

Выбор системы зависит от от размеров и структуры организации, а также целей организации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64764. Формування асортименту та якості фільтрувальних нетканих матеріалів на основі термостійких волокон 1.27 MB
  Більшість газоочисних систем у тому числі рукавні фільтри були розроблені понад 20 років тому коли асортимент фільтрувальних матеріалів був вузьким. Створення нетканих матеріалів які б відповідали сучасним вимогам актуальна проблема котра гостро стоїть перед вітчизняними текстильними підприємствами.
64765. ФОРМУВАННЯ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ КОРИСТУВАТИСЯ НАОЧНИМИ ЗАСОБАМИ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ) 181 KB
  В цьому контексті актуальною вбачається проблема повязана з корекційнорозвивальним навчанням розумово відсталих дітей з розвитком їх саморегуляції в навчальній діяльності на основі формування уміння користуватися наочними засобами у практичній діяльності.
64766. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРИКООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПЕРЕМІЩЕНЬ У МАЛОЖОРСТКИХ КІЛЬЦЯХ 9.73 MB
  На сучасному етапі розвитку приладобудування робототехніки та інших галузей промисловості України актуальними є необхідність отримання високоточних результатів вимірювань лінійних деформацій що потребує розробки нових підходів до створення ефективних методів...
64767. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВАКУУМНОЇ ІОННО-ПЛАЗМОВОЇ МЕТАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН ДЛЯ ЗАХИСТУ ОДЯГУ ПРАЦІВНИКІВ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 859.5 KB
  Для створення безпечних умов праці робітників металургійних підприємств та профілактики профзахворювань важливу роль відіграє спеціальний одяг, який є одним з найважливіших засобів індивідуального захисту...
64768. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 919.05 KB
  Актуальність і доцільність дослідження цілеспрямованого формування готовності до професійного самовдосконалення у студентів технічних ВНЗ обумовлена обєктивною потребою суспільства в підготовці конкурентоздатних фахівців інженерних спеціальностей...
64769. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 3.17 MB
  Для реалізації поставленої мети було розвязано наступні задачі: оцінка і аналіз стану і еволюції розвитку вібраційної техніки для ущільнення бетонних будівельних сумішей; аналіз явищ що відбуваються в процесі вібраційного ущільнення цементобетонних сумішей...
64770. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об’єктів 2.22 MB
  Незважаючи на здобутки теорії керування (оптимальна лінійна фільтрація Вінера-Калмана, системи з нечіткою логікою, нейромережеві технології, генетичні алгоритми оптимізації, тощо), з ряду причин техніко-економічного характеру...
64771. ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ КОМПОНОВОК ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК 328 KB
  Для досягнення поставленої мети сформульовано такі задачі: теоретичне обґрунтування та розроблення математичної моделі вибору оптимальної компоновки ВП для універсальних та багатоцільових верстатів з ЧПК; розроблення системи конструкцій функціональних елементів...
64772. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 260.5 KB
  Щорічно в Державний Реєстр сортів рослин України вносяться нові високопродуктивні, різні за скоростиглістю гібриди кукурудзи. Для широкого їх впровадження необхідно налагодити виробництво насіння вихідних батьківських форм...