31776

Системы управленческого учета, их класиификация

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Функции управления: планирование Организация деятельности мотивация контроль Класиификация систем управленческого учета: Широта охвата информации систематический учет финансовый учет затрат на производство и регламентацию по составу затрат способам регистрации идентификации и группировки представления отчетности проблемный учет формируется информация об экономической технологической конструкторской и организационной подготовке производства: о ценах реализации ГП управление производственными запасами рационализации расходов...

Русский

2013-09-01

28 KB

0 чел.

Системы управленческого учета, их класиификация

Система упарвленческого учета – система сбора, обработки и интерпритации и использования полезной информации, необходимой для реализации уравления.

Функции управления:

- планирование

-Организация деятельности

-мотивация

-контроль

Класиификация систем управленческого учета:

  1.  Широта охвата информации

- систематический учет (финансовый учет затрат на производство и регламентацию по составу затрат, способам регистрации, идентификации и группировки, представления отчетности)

- проблемный учет (формируется информация об экономической, технологической, конструкторской и организационной подготовке производства: о ценах реализации ГП, управление производственными запасами рационализации расходов производственных ресурсов и нацелен на достижение стратегических целей организации)

- системы бюджетирования (обеспечивают планирование, проектирование обратных связей и учет меняющихся условий, а также использование учетных систем в  оперативном управлении и координирование взаимоотношений между исполнителями отдельных операций и подразделениями)

  1.  Степень взаимосвязи фин.и упр. Учета

-интегрированная система (объединяет систематический и проблемный учет на основе прямой и обратной связи по счетам бу)

- автономная система (обособленное создание систематического и проблемного учета)

  1.  целевое назначение

- стратегический учет (нацелен на перспективу)

- оперативный учет (максимально эффективное достижение цели краткосрочного периода.

4. Метода учета затрат:

- система учета фактических затрат (использование метода метода учета фактических потребленых ресурсовна производсво и реализацию и исчисление фактической себестоимости и финансовых результатов):

  •  система учета полных затрат
  •  система учета переменных затрат (система Директ-костинг)

-система учета нормативных затарат (установление норм расхода ресурсов, осуществление учета и контроля за затратами в соответствии с установленными нормами; аналогично – стандарт-кост

Выбор системы зависит от от размеров и структуры организации, а также целей организации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65355. АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ГНУЧКИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ЗМІННИМ СТРУМОМ 262.5 KB
  Сьогодні в світі електроенергетики спостерігаються протиріччя між ринковими економічними відносинами та надійністю режимів роботи електричних систем. Економічні перетворення, що відбуваються у вітчизняній електроенергетиці...
65356. ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИВОД МЕМБРАННОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ, АГРЕСИВНИХ ТА АБРАЗИВОВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ 235.5 KB
  Використання гідроімпульсних приводів для насосних агрегатів у вищезазначених галузях промисловості суттєво поліпшить вихідні параметри та характеристики вже морально застарілих та малоефективних приводів насосів а саме...
65357. Удосконалення методу оцінки характеристик вихідного сигналу ферозонда при контролі дефектів суцільності феромагнітних виробів 675.5 KB
  Також існує необхідність у методиці розрахунків вихідного сигналу ферозонда що вимірює поле дефекту йдеться про методику яка могла б урахувати не тільки параметри ферозонда але й вплив на функцію перетворення ферозонда...
65358. Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків інформатики з математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів 322.5 KB
  Сучасна комп’ютерна техніка розвивається стрімкими темпами, а також плідно взаємодіючи з фізикою, математикою, біологією та іншими науками. Створюються нові інформаційні технології, програмні засоби, що дозволяють моделювати різні явища.
65359. Моделі, методи та засоби обробки наборів зображень 1.55 MB
  Одним із об'єднувальних базисів для усіх цих задач є попередня обробка зображень наборів зображень та відеопослідовностей яка сьогодні ґрунтується на опрацюванні окремих зображень. Цим зумовлювався розвиток лише методів малої алґоритмічної складності які стосувались окремих зображень.
65360. Системи компенсації техногенних спотворень геомагнітного поля на робочих місцях оперативного персоналу електроенергетичних об’єктів 347.5 KB
  За відсутності спотворень геомагнітне поле ГМП є стаціонарним має високу однорідність і величину модуля вектора індукції в широтній зоні України близько 50 мкТл. Так в дні магнітних бур при яких індукція ГМП змінюється менш ніж на...
65361. САМОУЩІЛЬНЮЮЧІ БЕТОНИ З КАРБОНАТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ 3 MB
  Мета досліджень науково-технічне обґрунтування ефективності використання карбонатного наповнювача для виготовлення самоущільнюючого бетону. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: виявити особливості самоущільнюючих бетонів...
65362. ТРИБОВІБРОГРАВІТАЦІЙНА СЕПАРАЦІЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ 1.16 MB
  Одним із напрямів збільшення виробництва палива є його вилучення із вуглевміщуючих матеріалів, під якими розуміються високозольне крупно-кускове рядове вугілля, шахтна порода, відходи та промпродукт вуглезбагачувальних фабрик.
65363. ВПЛИВ ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ 581.66 KB
  Мета роботи дослідження природної резистентності стану здоров'я жеребцівплідників української верхової породи за дії різних абіотичних факторів мікроклімат стаєнь якість годівлі способи утримання та інтенсивність використання тварин.