31776

Системы управленческого учета, их класиификация

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Функции управления: планирование Организация деятельности мотивация контроль Класиификация систем управленческого учета: Широта охвата информации систематический учет финансовый учет затрат на производство и регламентацию по составу затрат способам регистрации идентификации и группировки представления отчетности проблемный учет формируется информация об экономической технологической конструкторской и организационной подготовке производства: о ценах реализации ГП управление производственными запасами рационализации расходов...

Русский

2013-09-01

28 KB

0 чел.

Системы управленческого учета, их класиификация

Система упарвленческого учета – система сбора, обработки и интерпритации и использования полезной информации, необходимой для реализации уравления.

Функции управления:

- планирование

-Организация деятельности

-мотивация

-контроль

Класиификация систем управленческого учета:

  1.  Широта охвата информации

- систематический учет (финансовый учет затрат на производство и регламентацию по составу затрат, способам регистрации, идентификации и группировки, представления отчетности)

- проблемный учет (формируется информация об экономической, технологической, конструкторской и организационной подготовке производства: о ценах реализации ГП, управление производственными запасами рационализации расходов производственных ресурсов и нацелен на достижение стратегических целей организации)

- системы бюджетирования (обеспечивают планирование, проектирование обратных связей и учет меняющихся условий, а также использование учетных систем в  оперативном управлении и координирование взаимоотношений между исполнителями отдельных операций и подразделениями)

  1.  Степень взаимосвязи фин.и упр. Учета

-интегрированная система (объединяет систематический и проблемный учет на основе прямой и обратной связи по счетам бу)

- автономная система (обособленное создание систематического и проблемного учета)

  1.  целевое назначение

- стратегический учет (нацелен на перспективу)

- оперативный учет (максимально эффективное достижение цели краткосрочного периода.

4. Метода учета затрат:

- система учета фактических затрат (использование метода метода учета фактических потребленых ресурсовна производсво и реализацию и исчисление фактической себестоимости и финансовых результатов):

  •  система учета полных затрат
  •  система учета переменных затрат (система Директ-костинг)

-система учета нормативных затарат (установление норм расхода ресурсов, осуществление учета и контроля за затратами в соответствии с установленными нормами; аналогично – стандарт-кост

Выбор системы зависит от от размеров и структуры организации, а также целей организации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69110. Використання модулів у Borland Pascal 7.0. Структура модуля 55 KB
  Структура модуля. Структура модуля 3. До складу модуля можна включати оголошення констант типів змінних а також оголошення і реалізацію процедур і функцій. Структура модуля Модуль складається із заголовка інтерфейсної реалізаційної й ініціалізаційної частин.
69111. Основні концепції об’єктно-орієнтованої методології програмування. Базові поняття об’єктна-орієнтованого програмування. Класи і об’єкти в мові Pascal 79.5 KB
  Методологія об’єктно-орієнтованого програмування виникла як результат природної еволюції мов структурного програмування. 3 погляду цієї методології програма є сукупністю об’єктів, кожен об’єкт є екземпляром певного класу, а класи утворюють ієрархію успадкування
69112. Одномірні масиви. Поняття масиву та його властивості. Базові операції обробки одновимірних масивів 214.5 KB
  Характерною ознакою простих типів даних є те, що вони атомарні, тобто не містять як складові елементи дані інших типів. Типи даних, що не эадовольняють зазначеній властивості, називаються структурованими. У мові Раsсаl означено такі структуровані типии: масиви, рядки, множини, записи та файли.
69113. Багатовимірні масиви. Оголошення багатовимірних масивів. Доступ до елементів. Базові операції їх обробки двовимірних масивів. Двовимірні масиви в задачах 96.5 KB
  Як було зазначено вище, одновимірні масиви застосовуються для зберігання послідовностей. Проте для багатьох структур даних зображення у вигляді послідовності є неприйнятним. Наприклад, результати матчів футбольного чемпіонату найзручніше подавати у вигляді квадратної таблиці.
69114. Рядки. Поняття рядка та оголошення змінних рядкового типу. Операції над рядками та рядкові вирази. Процедури та функції обробки рядків 79 KB
  Один з різновидів одновимірних масивів — масив символів, або рядок, — посідає особливе місце у багатьох мовах програмування. І це не випадково, адже алгоритми перетворення рядків застосовуються для вирішення вкрай широкого кола задач: редагування та перекладу текстів, алгебричних перетворень формул...
69115. Записи. Запис та його оголошення. Доступ до компонентів та операцій над записами. Масиви записів. Записи з варіантами 100 KB
  Визначальною характеристикою масиву є однорідність, тобто однотипність його елементів. Проте реальний світ насичений неоднорідними структурами даних. Прикладами таких структур можуть стати: календарна дата, що скла-дається з номера дня, номера року та назви місяця...
69116. Множини. Поняття множин та множинного типу даних. Оголошення змінних множинного типу. Операції над множинами 96.5 KB
  Математичне поняття множини широко використовується в задачах, для яких існує ефективне програмне розв’язання. Так, у багатьох комбінаторних задач серед усіх підмножин деякої множини необхідно знайти ті, які задовольняють певну умову. При розв’язанні задач на графах користуються поняттями...
69117. Фізичний і логічний файли. Технологія роботи з файлами. Тинпи файлів і оголошення файлових змінних. Установка відповідності між фізичним і логічним файлами. Системні операції з файлами 141 KB
  Дані, що використовувались у задачах із попередніх розділів, існували протягом одного сеансу роботи певної програми. Такі дані зберігаються в оперативній пам’яті комп’ютера. Проте бльшість програм оперує із даними, що залишаються доступними як після завершення роботи програми, так і після перевантаження...
69118. Буферізація даних. Натипізовані файли 56 KB
  При зчитувані даних із файла зна чення його чергового компонента копіюється в поточний елемент буфера. У відповідь на цей запит операційна система виділяє буфер із буферного пула і в нього зчитується певна кількість блоків даних із фізичного файла.