31803

Стратегии управления риском

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

При принятии страт решений необходимо проводить анализ рисков: 1Качественный анализ – определение факторов риска и обстоятельств приводящих к рискованным ситуациям. 2Количественный анализ – позволяет вычислить величину отдельных рисков и риска проекта в целом. Способы измерения риска: 1Стаитстическая оценка 2Экспертаная 3Оценка на основе моделей принятия решений.избежание риска.

Русский

2013-09-01

24.5 KB

1 чел.

Стратегии управления риском.

При принятии страт решений необходимо проводить анализ рисков:

1Качественный анализ – определение факторов риска и обстоятельств, приводящих к рискованным ситуациям.

2Количественный анализ – позволяет вычислить величину отдельных рисков и риска проекта в целом.

Способы измерения риска:

1Стаитстическая оценка

2Экспертаная

3Оценка на основе моделей принятия решений.

Стратегии управления риском:

1.избежание риска.

2.удержание риска.

3.передача риска.

4.снижение степени риска – стратегии диверсификации, получения доп.инфы о ситуации принятия решений, самострахование.

Виды страхования при РУР:

1Стоимости конкретного УР рассчитывающаяся по формулам:

а)Процедуры разработки, согласования, утверждения и принятия УР С=Кф*Зур

б)Процедуры практической реализации УР С=Кф*Кп*Зпр

где Кф - коэф учитывающий форму представления УР, Зур – фактические затраты на УР при выполнении соотв-х процедур, Кп - коэф учитывающий долю затрат на частичную реализацию УР, Зпр – полные затраты на УР при выполнении соотв процедур.   

2Страхование профессионализма.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52354. БЛОҐИ 591 KB
  Мотивація участі та функції блоґів. Розміщення блоґів. Політичне значення блоґів. Просування блоґів.
52355. Begrüssung, Bekanntschaft 58.5 KB
  Es ist sehr angenehm Sie zu treffen! Рад встретиться! Es ist sehr angenehm Sie kennen zu lernen! Рад познакомиться! Ich habe viel Gutes über Sie gehört! Я слышал о вас много хорошего! Endlich sieht man sich wieder! Сколько лет, сколько зим! ( Наконец-то мы снова увиделись!)
52356. Болота, їх типи, поширення 99.5 KB
  Обладнання: фізична карта України та фізична карта півкуль, комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, підручник, зразки торфу Тип уроку: вивчення нового матеріалу царство Гідросфера царівна Гідра Світовий океан Води суходолу океани річки моря...
52357. «Бонапартистський переворот» 1851 р. і встановлення Другої імперії 66.5 KB
  МЕТА: Визначити особливості розвитку Франції в період Другої імперії. атлас сигнальні картки картки для індивідуальної роботи схема Результати плебісциту у Франції в період Другої імперії картка з основними положеннями Конституції 1852 р. брошура Останній монарх Франції портрет Наполеона ІІІ. Охарактеризувати Червневе повстання у Франції 1848 р.
52358. Види вправ по відпрацюванню навичок способу читання, швидкості, правильності та виразності 619.5 KB
  Вправи на тренування чіткої вимови, розвиток уваги до слова та його частин сприяють поліпшенню правильності читання на розвиток. Завдання на розвиток периферичного зору, вдосконалення здатності передбачати наступні літери, слова формують вміння швидко читати тощо.
52359. This Magic World of Books 81.5 KB
  Цілі: практична: узагальнити та закріпити лексикограматичний матеріал Pssive Voice Present Perfect; тренувати учнів в аудіюванні та читанні; формувати навички діалогічного та монологічного мовлення у парній та груповій роботі; практикувати учнів в письмі; розвивальна: розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію учнів вміння характеризувати літературних героїв; довготривалу та оперативну пам'ять; стимулювати логічне мислення уяву; розширювати загальний світогляд; виховна: виховувати...