3181

Изучение конструкции конвейерных лент и тяговых цепей

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Изучение конструкции конвейерных лент и тяговых цепей 1. Цель работы: Изучение конструкции конвейерных лент (резинотканевых, резинотросовых) и тяговых (пластинчатых) цепей, методики определения максимально допустимого усилия для лент и проверочного ...

Русский

2012-10-26

104.19 KB

22 чел.

Изучение конструкции конвейерных лент и тяговых цепей

1. Цель работы:

Изучение конструкции конвейерных лент (резинотканевых, резинотросовых) и тяговых (пластинчатых) цепей, методики определения максимально допустимого усилия для лент и проверочного расчёта на прочность деталей тяговых цепей.

2. Эскизы поперечных сечений конвейерных лент :

Параметры резинотросовой ленты по МРТУ6-07-6028-64

Резинотросовая лента шириной 1000 …1600 мм с диаметром тросов     9 мм, шагом тросов 16,5 мм, прочностью ленты на разрыв 3150 Н/мм и толщиной обкладок на рабочей и нерабочей поверхностях соответственно     9 мм и 7 мм: Лента РТЛ-3150-1000-9-16,5-9-7  МРТУ 6-07-6028-64.

Рис. 1. Общий вид и сечение резинотросовой ленты .

  1. - обкладка рабочей стороны;
  2. - прокладка;
  3. - металлические тросы;
  4. - обкладка нерабочей стороны. 

Основные параметры резинотросовых лент по МРТУ 6-07-6028-64

Обозначение ленты

Диаметр троса,

мм

Прочность на разрыв,

Н/мм

Шаг тросов,

мм(±1,5мм)

Ширина ленты

,мм

Расчётная толщина резиновых обкладок с рабочей/нерабочей стороны, мм

Толщина ленты, мм

РТЛ  3150

8,2

3150

14

1000…1600

16/8; 14/8; 12/8; 12/6; 10/10; 10/6; 8/6.

32; 30; 28; 26; 28; 24; 22

Таблица № 1


Параметры резинотканевой ленты по ГОСТ 20-85

Конвейерная лента общего назначения типа 1 (послойная с усиленным бортом и двусторонней резиновой обкладкой)  шириной 800 … 1400 мм с пятью прокладками из капрона ТЛК-150 с резиновой обкладкой толщиной

6 мм  и 2,5 мм на нерабочей поверхности: Лента Л1-800-5 ТЛК-150-6-2,5

ГОСТ 20-85.

Рис.2. Сечение резинотканевой ленты

  1. обкладка рабочей стороны;
  2. обкладка опорной стороны;
  3. тканевые прокладки;
  4. резиновые прослойки.

Основные параметры резинотканевых лент по ГОСТ 20-85

Тип ткани

Ширина ленты,

мм

Прочность ткани на разрыв по основанию,

Н/мм

Количество прокладок,

шт

Относительное удлинение при рабочей нагрузке, %

Толщина прокладки,

мм

Толщина обкладки,

мм

ТЛК-150

800…1400

150

3…8

2,0

1,3

2…6

Таблица № 2.


3. Расчёт максимально допустимого усилия растяжения ленты.

Максимально допустимое расчётное усилие  растяжения резинотканевой ленты:

где В – ширина ленты, В = 800…1400 мм.

  z – число тканевых прокладок у ленты z = 5 шт.

  [k] -  допустимая рабочая нагрузка тяговой прокладки.

где Кпр – номинальная прочность на разрыв одной прокладки Кпр = 30.

  n -  расчётное значение коэффициента запаса прочности

где К0  - значение коэффициента запаса прочности К0 = 9.

  Кнр – коэффициент неравномерности работы  прокладок Кпр = 1.3.

  Кст – коэффициент прочности стыкового соединения Кст = 1.

  Кт – коэффициент учитывающий влияние трассы конвейера Кт = 1.

  Кр – коэффициент режима работы Кр = 1.

Максимально допустимое расчётное натяжение резинотросовой ленты:

где  Spт – максимальное допустимое натяжение на 1 мм ширины ленты

Sрт = 315 Н/мм.

   К/ - расчётный коэффициент запаса прочности.

   В – ширина ленты В = 1000…1600мм.


4. Расчёт на прочность одной из деталей цепи (пластина)

Тяговая пластинчатая цепь. Разрушающая нагрузка 200·103 Н.

Напряжение в сечении 1-1.

где R – радиус закругления пластины R = 35мм.

  r – радиус валика r = 12мм.

  p – равномерно распределённое давление при натяжении

Spn = 200·103 Н.

  [G]р/ - напряжение при разрыве [G]р/ = 120 мПа

где δ – толщина пластины δ = 7мм

  α – угол закругления в отверстии пластины под втулку α = 900 .

Напряжение в сечении 2-2.

где b – ширина пластины b = 50 мм.

  ∆ - ширина паза под валик на внутренней пластине ∆ = 30мм.

Напряжение в сечении 3-3.

121.6 › 120 – условие прочности не выполняется.

71.42 ‹ 75 – условие прочности выполняется.

37.6 ‹ 75 – условие прочности выполняется.

Валик.

Условие прочности на изгиб.

где М – изгибающий момент.

  W – момент сопротивления.

  [G] – допускаемое напряжение  [G] = 190 мПа.

где е – расстояние между пластинами е = 44 мм.

W = 0.1 d3 = 0.1 ·203 = 800 = 8·10-2м.

где d – диаметр валика d = 20 мм.

Напряжение среза

где τ – допускаемое напряжение среза [τ] = 40 мПа.

5.6 › 1.5 – прочность на изгиб не выполняется.

31.8 ‹ 40 -  прочность на срез выполняется.

Втулка.

Уравнение прочности на изгиб.

где М – изгибающий момент.

  W – момент сопротивления.

  [G]u/ – допускаемое напряжение  [G]u/ = 90 мПа.

Напряжение изгиба

24.1 ‹ 90 – прочность на напряжение  изгиба выполняется


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48399. Основи стандартизації та сертифікації 3.7 MB
  Основними її видами є стандарти і технічні умови документи що містять обовязкові для продуцентів норми якості виробу і засоби їх досягнення набір показників якості рівень кожного з них методи і засоби вимірювання випробувань маркування упаковки транспортування і зберігання продукції. Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містяться у міжнародних стандартах які розроблюються Міжнародною організацією стандартизації ІСО і використовуються для сертифікації виробів що експортуються у інші країни і реалізуються на світовому...
48400. Психологія праці 89.5 KB
  Ергатична система — (грец. erg справа робота)— це взаємодія людини з обєктивною реальністю, система субєкт праці — людина (трудовий колектив) -предмет праці — засоби праці — виробниче середовище. Ергатична функція - будь яка трудова функція засобів праці що характеризує ергатичну систему.
48401. Професійне спілкування. Вимоги до професійного спілкування 367.5 KB
  Професійне спілкування сприймається як усний мовний контакт між людьми, що зв’язані інтересами справи і мають повноваження для встановлення ділових контактів, вирішення ділових проблем і здійснення конкретних підходів до їх вирішення. Тобто ділова розмова – це «дракон із чотирма головами»
48402. Основи промислової електроніки і МПТ 7.77 MB
  Курс лекцій написаний для студентів спеціальності “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд” денної форми навчання. Обсяг кожної лекції розрахований на два академічні години. Кожну лекцію можна вивчати незалежно від попередньої. Лекції містять ретельно підібраний матеріал, мають велику кількість ілюстрацій, електричних і логічних схем. Дано параметри напівпровідникових приладів і мікросхем, їх позначення.
48403. Необхідність, сутність і функції фінансів 48.11 KB
  Юридичні особи діяльність яких повязана з наданням професійних послуг на ринку цінних паперів до них відносяться підприємства що спеціалізуються на здійсненні посередницької діяльності по випуску та розміщенню цінних паперів виконуючи операції на фондовому ринку за дорученням своїх клієнтів. Фінанси підприємства. Субєктами господарювання є: Господарські організації це юридичні особи створені відповідно до цивільного кодексу України державні комунальні та інші підприємства створенні відповідно до господарського кодексу України а також...
48404. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 1.04 MB
  Тут зосереджувалася основна маса доходів у бюджеті централізувалося більше 50 валового внутрішнього продукту і до 75 національного доходу а без асигнувань з бюджету практично неможливим було функціонування значної частини підприємств установ соціальнокультурної сфери будівництво житла існування житловокомунального Господарства тощо. Значення державного бюджету обумовлено не лише обсягом коштів зосереджених у ньому а й найбільш розвиненою системою взаємозвязків з усіма іншими ланками та сферами. до Європейської хартії про місцеве...
48405. СТАТЬ І СЕКСУАЛЬНІСТЬ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІНИЙ ПОГЛЯД 584 KB
  Статева соціалізація особистості оволодіння підростаючим поколінням нормами поведінки з представниками протилежної статі підготовка молоді до інтимних стосунків створення сімї та виховання дітей залишалась у тіні. Відсутність системи статевої просвіти серед дітей та юнацтва нестача висококваліфікованих педагогів з питань сексології психології статі брак наукової та науковопопулярної літератури з питань статі шлюбу та сімї негативно позначаються на засвоєнні учнями норм поведінки та самовизначенні особистості у складних питаннях...
48406. Функціонування Internet: організація, структура, методи 335.69 KB
  Еталонна модель ISOOSI Сучасні мережі побудовані за багаторівневим принципом. Для роботи мереж необхідна множина різноманітних протоколів: наприклад таких що керують фізичним зв'язком встановленням зв'язку по мережі доступом до різноманітних ресурсів і т. Він відповідає за правильну передачу даних пакетів на ділянках між безпосередньо пов'язаними елементами мережі. Цей рівень користується можливостями наданими йому рівнем 2 для забезпечення зв'язку двох будьяких точок у мережі.
48407. Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів 467.76 KB
  Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів Теорія комунікації як наукова дисципліна Основні визначення теорії комунікації. Предмет теорії комунікації. Закони теорії комунікації.