3181

Изучение конструкции конвейерных лент и тяговых цепей

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Изучение конструкции конвейерных лент и тяговых цепей 1. Цель работы: Изучение конструкции конвейерных лент (резинотканевых, резинотросовых) и тяговых (пластинчатых) цепей, методики определения максимально допустимого усилия для лент и проверочного ...

Русский

2012-10-26

104.19 KB

21 чел.

Изучение конструкции конвейерных лент и тяговых цепей

1. Цель работы:

Изучение конструкции конвейерных лент (резинотканевых, резинотросовых) и тяговых (пластинчатых) цепей, методики определения максимально допустимого усилия для лент и проверочного расчёта на прочность деталей тяговых цепей.

2. Эскизы поперечных сечений конвейерных лент :

Параметры резинотросовой ленты по МРТУ6-07-6028-64

Резинотросовая лента шириной 1000 …1600 мм с диаметром тросов     9 мм, шагом тросов 16,5 мм, прочностью ленты на разрыв 3150 Н/мм и толщиной обкладок на рабочей и нерабочей поверхностях соответственно     9 мм и 7 мм: Лента РТЛ-3150-1000-9-16,5-9-7  МРТУ 6-07-6028-64.

Рис. 1. Общий вид и сечение резинотросовой ленты .

  1. - обкладка рабочей стороны;
  2. - прокладка;
  3. - металлические тросы;
  4. - обкладка нерабочей стороны. 

Основные параметры резинотросовых лент по МРТУ 6-07-6028-64

Обозначение ленты

Диаметр троса,

мм

Прочность на разрыв,

Н/мм

Шаг тросов,

мм(±1,5мм)

Ширина ленты

,мм

Расчётная толщина резиновых обкладок с рабочей/нерабочей стороны, мм

Толщина ленты, мм

РТЛ  3150

8,2

3150

14

1000…1600

16/8; 14/8; 12/8; 12/6; 10/10; 10/6; 8/6.

32; 30; 28; 26; 28; 24; 22

Таблица № 1


Параметры резинотканевой ленты по ГОСТ 20-85

Конвейерная лента общего назначения типа 1 (послойная с усиленным бортом и двусторонней резиновой обкладкой)  шириной 800 … 1400 мм с пятью прокладками из капрона ТЛК-150 с резиновой обкладкой толщиной

6 мм  и 2,5 мм на нерабочей поверхности: Лента Л1-800-5 ТЛК-150-6-2,5

ГОСТ 20-85.

Рис.2. Сечение резинотканевой ленты

  1. обкладка рабочей стороны;
  2. обкладка опорной стороны;
  3. тканевые прокладки;
  4. резиновые прослойки.

Основные параметры резинотканевых лент по ГОСТ 20-85

Тип ткани

Ширина ленты,

мм

Прочность ткани на разрыв по основанию,

Н/мм

Количество прокладок,

шт

Относительное удлинение при рабочей нагрузке, %

Толщина прокладки,

мм

Толщина обкладки,

мм

ТЛК-150

800…1400

150

3…8

2,0

1,3

2…6

Таблица № 2.


3. Расчёт максимально допустимого усилия растяжения ленты.

Максимально допустимое расчётное усилие  растяжения резинотканевой ленты:

где В – ширина ленты, В = 800…1400 мм.

  z – число тканевых прокладок у ленты z = 5 шт.

  [k] -  допустимая рабочая нагрузка тяговой прокладки.

где Кпр – номинальная прочность на разрыв одной прокладки Кпр = 30.

  n -  расчётное значение коэффициента запаса прочности

где К0  - значение коэффициента запаса прочности К0 = 9.

  Кнр – коэффициент неравномерности работы  прокладок Кпр = 1.3.

  Кст – коэффициент прочности стыкового соединения Кст = 1.

  Кт – коэффициент учитывающий влияние трассы конвейера Кт = 1.

  Кр – коэффициент режима работы Кр = 1.

Максимально допустимое расчётное натяжение резинотросовой ленты:

где  Spт – максимальное допустимое натяжение на 1 мм ширины ленты

Sрт = 315 Н/мм.

   К/ - расчётный коэффициент запаса прочности.

   В – ширина ленты В = 1000…1600мм.


4. Расчёт на прочность одной из деталей цепи (пластина)

Тяговая пластинчатая цепь. Разрушающая нагрузка 200·103 Н.

Напряжение в сечении 1-1.

где R – радиус закругления пластины R = 35мм.

  r – радиус валика r = 12мм.

  p – равномерно распределённое давление при натяжении

Spn = 200·103 Н.

  [G]р/ - напряжение при разрыве [G]р/ = 120 мПа

где δ – толщина пластины δ = 7мм

  α – угол закругления в отверстии пластины под втулку α = 900 .

Напряжение в сечении 2-2.

где b – ширина пластины b = 50 мм.

  ∆ - ширина паза под валик на внутренней пластине ∆ = 30мм.

Напряжение в сечении 3-3.

121.6 › 120 – условие прочности не выполняется.

71.42 ‹ 75 – условие прочности выполняется.

37.6 ‹ 75 – условие прочности выполняется.

Валик.

Условие прочности на изгиб.

где М – изгибающий момент.

  W – момент сопротивления.

  [G] – допускаемое напряжение  [G] = 190 мПа.

где е – расстояние между пластинами е = 44 мм.

W = 0.1 d3 = 0.1 ·203 = 800 = 8·10-2м.

где d – диаметр валика d = 20 мм.

Напряжение среза

где τ – допускаемое напряжение среза [τ] = 40 мПа.

5.6 › 1.5 – прочность на изгиб не выполняется.

31.8 ‹ 40 -  прочность на срез выполняется.

Втулка.

Уравнение прочности на изгиб.

где М – изгибающий момент.

  W – момент сопротивления.

  [G]u/ – допускаемое напряжение  [G]u/ = 90 мПа.

Напряжение изгиба

24.1 ‹ 90 – прочность на напряжение  изгиба выполняется


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68249. Стратегічні пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства 198.5 KB
  Торгівля як посередницька ланка залежить як від виробництва так і споживання товарів що зумовлює особливості у функціональних складниках та індикаторах сукупності загроз і ризиків підходах до гарантування безпеки.
68250. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КАРТОПЛЯРСТВА В АГРОФОРМУВАННЯХ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ 300.5 KB
  Скорочення площ посадки картоплі в сільськогосподарських підприємствах та концентрація їх переважно у господарствах населення стало негативною тенденцією яка спостерігається на всій території України.
68251. УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ДОЗУВАННЯ ЕНЕРГІЇ ПРИ ФІНІШНОМУ ТЕРМОІМПУЛЬСНОМУ ОЧИЩЕННІ ПРЕЦИЗІЙНИХ ДЕТАЛЕЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 3.34 MB
  Проблема технологічного очищення поверхонь і кромок деталей високоточних механізмів від задирок мікрочастинок і мікроліквідів є актуальною для всього машинобудування. Так наприклад відомо що при забезпеченні чистоти поверхонь прецизійних деталей і робочих порожнин багатьох машин їхній ресурс можна збільшити у дватри рази.
68252. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АНОМАЛІЙ АНТРОПОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ОСНОВІ ЛОГІКО-АЛГЕБРАЇЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСУВАННЯ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ ЕКОСИСТЕМ 2.19 MB
  Методи та засоби дистанційного зондування Землі дозволяють одержувати різні види даних про об’єкти і явища в глобальному масштабі з високим просторовим і часовим розрізненням. Однак для вирішення задач що пов’язані із прогнозуванням динаміки виявлених на знімках різних об’єктів або явищ...
68253. Будівельні облицювальні вироби на основі вапняно-вапнякових композицій карбонізаційного твердіння 7.63 MB
  Єдність природного походження вапна і карбонатної вторинної сировини обумовлює однорідність структури і високу міцність композицій на їхній основі. На сьогоднішній день відсутні системні дослідження формування структури карбонізованих будівельних матеріалів на основі...
68254. ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ 3,3-БІС(МЕТИЛТІО)АКРИЛОНІТРИЛИ ТА ЦІАНОАЦЕТАНІЛІДИ У СИНТЕЗІ 2-ХАЛЬКОГЕНЗАМІЩЕНИХ АМІДІВ ТА НІТРИЛІВ НІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ 844 KB
  Метою дослідження став синтез функціоналізованих нітрилів та амідів 2-халькогенонікотинової кислоти на основі 2-заміщених 3,3-біс(метилтіо)акрилонітрилу та СНкислот, що містять нітрильну, естерну або (селено-, тіо-)амідну групу в α-положенні в умовах реакції...
68255. ДЕТЕРМІНАНТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЛІДЕРСТВА У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 392 KB
  Унаслідок цих процесів відбувалося акселероване зростання технологічної компоненти сучасного розвитку а перехід до шостого технологічного укладу країнлідерів спричинив її сингулярність в основі якої лежить штучний інтелект та застосування новітніх досягнень ІКТ...
68256. УЗАГАЛЬНЕНИЙ ІТЕРАЦІЙНИЙ АЛГОРИТМ ІНДУКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 842.5 KB
  Серед різноманітних методів моделювання вирізняється метод групового урахування аргументів МГУА який дозволяє будувати моделі безпосередньо за вибіркою даних без залучення додаткової апріорної інформації.
68257. Діагностика ефективності системи корпоративного управління 307.5 KB
  Суттєві зміни в соціальноекономічному розвитку України пов’язані з процесами трансформації економіки посиленням конкуренції та соціальної відповідальності бізнесу на фоні загострення економічної та фінансової кризи забезпечили подальший розвиток корпоративного сектора...