31818

Организация процесса разработки, принятия и выполнения управленческих решений

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Фактор виляющие на организацию проц ЛПР: 1Степень структурированности проблемы 2Степень загрузки ЛПР 3Налич инфи 4Степень неопределенности 5Наличие ресв 6Масштабность проц принимаемого решения 7 организационная культура предприятия Особенности разработки запрограммированных и не запрограммированных решений: Алгоритм разрки запрогго решения: 1Распредеелние ресв на разработку решения 2Назаначение ответственных за выполнение УР Алгоритм разрки не запрогго решения: 1Создание временного труд колва по РУР 2Координация проц РУР 3Контроль хода...

Русский

2013-09-01

26 KB

2 чел.

Организация процесса разработки, принятия и выполнения управленческих решений.

Организация процесса УР – важный фактор обеспечения его качества. Ключевые моменты:

Назначение ЛПР – УР по вопросам развития стратегического планирования и СУ, текущего управления разделены между 1ым и 2ым лицом организации. Как правило директор или гендиректор курирует текущую деятельность(срочное подписание финн документов), а его зам., финн директор или главный инженер курирует вопросы стратегического планирования и СУ.

Фактор виляющие на организацию проц ЛПР:

1Степень структурированности проблемы

2Степень загрузки ЛПР

3Налич инф-и

4Степень неопределенности

5Наличие рес-в

6Масштабность проц принимаемого решения

7 организационная культура предприятия

Особенности разработки запрограммированных и не запрограммированных решений:

Алгоритм разр-ки запрог-го решения:

1Распредеелние рес-в на разработку решения

2Назаначение ответственных за выполнение УР

Алгоритм разр-ки не запрог-го решения:

1Создание временного труд кол-ва по РУР

2Координация проц РУР

3Контроль хода РУР

4Согласование решения с заинтересованными сторонами

Распределение ответственности при организации РУР:

УР должно приниматься в правовом поле, а ответственность должна распределяться между руководителем и исполнителями с учетом НПА, соц-этич.норм, моральных норм.

Опытный руководитель принимает УР, формирует обратные связи с работниками.

Учет интересов участников при организации РУР:

Руководителю необходимо обеспечить условия:

1Понятность, прозрачность решения для участвующих сторон

2Соответствие решения ценностям участвующих сторон

3Соотв реш уровню, квалификации участвующих сторон

4Распределеие ограниченных рес-в между участниками

5Материальная и не мат мотивация участвующих сторон


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7671. Поняття і основні елементи виробничої структури підприємства 40.26 KB
  Структура виробничого процесу. Виробничий процес - це сукупність взаємоповязаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці...
7672. Поняття і показники виробничої потужності підприємства 55.82 KB
  Поняття і показники виробничої потужності підприємства Кожне підприємство як товаровиробник має певну виробничу потужність, яка справляє вирішальний вплив на багато важливих параметрів його виробничої діяльності. Під виробничою потужністю розуміють ...
7673. Системи оперативно–календарного планування виробництва 52.91 KB
  Системи оперативно–календарного планування виробництва Зміст і завдання оперативно-календарного планування Сформована на кожному етапі планування виробнича програма підприємства повинна бути деталізована у часі та доведена до конкретних виробни...
7674. Склад і завдання енергетичного господарства підприємства 19.19 KB
  Склад і завдання енергетичного господарства підприємства Склад і основні задачі Енергетичне господарство підприємства постачає його виробничі і господарсько-побутові служби усіма видами енергії (електроенергія, теплова енергія палива, пари, га...
7675. Склад і завдання інструментального господарства 21.54 KB
  Склад і завдання інструментального господарства Інструментальне господарство - це сукупність загальнозаводських і цехових підрозділів, які зайняті постачанням, виготовленням, ремонтом, відновленням інструменту і технологічної оснастки, їх облік, збе...
7676. Склад і завдання ремонтного господарства підприємства 18 KB
  Склад і завдання ремонтного господарства підприємства Високі темпи розвитку промисловості супроводжуються швидким ростом основних засобів і особливо їх активної частини - машин і обладнання. В забезпеченні найбільш ефективного їх використання в...
7677. Склад і структура виробничого процесу 84.18 KB
  Склад і структура виробничого процесу Сутність та елементний склад структури. Первісним ланцюгом в організації виробничого процесу та базовим осередком (елементом) виробничої системи є робочі місця, на яких виконуються робітниками (групою робітників...
7678. Типи організації виробництва та їх характеристика 18.18 KB
  Типи організації виробництва та їх характеристика Виробництво - це процес створення матеріальних благ, необхідних для існування і розвитку суспільства.Виробничий процес є послідовною зміною стану предмета праці при перетворенні його з матеріалів і с...
7679. Форми побудови дільниць, цехів та служб підприємства 37.95 KB
  Під виробничою структурою цеху розуміють складу входять до нього виробничих ділянок, допоміжних та обслуговуючих підрозділів, а також звязки між ними. Ця структура визначає розподіл праці між підрозділами цеху, тобто внутріцехове спеціалізацію и кооперирование производства...