31842

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Реферат

Налоговое регулирование и страхование

Сутність акцизного податку. Субєкти та обєкти оподаткування акцизним податком. Види підакцизних товарів та ставки податку. Порядок обчислення сум податку які підлягають сплаті до бюджету.

Украинкский

2013-09-01

2.72 MB

256 чел.

Тема

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

1. Сутність акцизного податку.

2. Суб'єкти та об'єкти оподаткування акцизним податком.

3. Види підакцизних товарів та ставки податку.

4. Порядок обчислення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету.

5. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

6. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму їх використання.

7. Контроль за сплатою акцизного податку до бюджету.

1. Сутність акцизного податку

Серед акцизів за розміром бази оподаткування виділяють дві підгрупи - універсальні та специфічні (рис. 6.1.). Взагалі, акцизам у сучасній фінансовій науці відводиться особливе місце, адже саме вони є найбільш фіскально значимими для бюджетів різних рівнів. Непрямі податки та їх складова - акцизи - є важливим інструментом регулювання економіки будь-якої держави в галузі фінансів і найважливішим елементом фінансових відносин на всіх рівнях - держави, підприємств, громадян.

Універсальними акцизами оподатковуються усі групи товарів (з окремими виключеннями), їх встановлюють для всіх виробництв, а сплачують всі споживачі. Специфічні акцизи встановлюються лише на окремі групи товарів і, зазвичай, їх стягнення пов'язано з необхідністю регулювання споживання окремих товарів. Серед усіх видів акцизів саме специфічний акциз був першим із непрямих податків, який коли-небудь застосовувало людство. Основною метою запровадження такого податку було забезпечення надходжень до казни через оподаткування окремих груп товарів.

Рис. 6.1. Види акцизів

Термін «акциз» за однією з версій має латинське походження (від «excisere», що в перекладі означає вирізати, відрізати). Тобто в буквальному розумінні слова, «акциз» - це частина, «відрізана» на користь держави від доходу продавця підакцизного товару, або, в перерахунку на фізичну одиницю, - від ціни цього товару. Таким чином, акциз визначають як податок, який виникає у сфері обміну, а не у сфері виробництва.

Історично основним видом акцизів були специфічні акцизи, за яких об'єктом оподаткування, як правило, виступала вартість товарів, що мали певну специфічну особливість (тютюн, алкогольні напої, легкові автомобілі) або рівень споживання яких значно залежав від зміни цін. Акцизами в середині країни оподатковуються предмети масового споживання, які виробляються і реалізуються суб'єктами підприємництва.

Сьогодні коло підакцизних товарів не є широким та, як правило, включає: алкогольні та тютюнові вироби, деякі види транспортних засобів, нафтопродукти, ювелірні прикраси, каву, пиво та ін. Необхідно враховувати і той факт, що рівень споживання підакцизних товарів у кожній окремо взятій країні буде різним і залежатиме, насамперед, від життєвого рівня її громадян. Високий рівень життя населення відповідно впливає на рівень споживання підакцизних товарів.

Акцизи встановлюються державою на різні види товарів, насамперед, для того, щоб наповнювати казну й покривати видатки бюджету. У цьому випадку специфічний акциз як непрямий податок має перевагу щодо того, що надходження від його справляння є постійними і не залежать від фінансового становища платника податків, як це відбувається у випадку стягнення прямих податків. У разі виконання специфічним акцизом регулюючої функції існує можливість регулювати споживання товарів підакцизної групи, зміщуючи споживацький вибір у бік обирання товарів, які не є підакцизними. Крім того, застосовуючи диференційовані ставки, можна змінити структуру споживання підакцизних товарів, а використовуючи диференційовані ставки на імпортні та вітчизняні підакцизні товари, можна досягати меркантильних цілей, зокрема, це стосується підтримки власного товаровиробника. Контрольна функція проявляється у тому, що при справлянні специфічного акцизу органи державної влади можуть отримувати інформацію про стан виробництва підакцизної продукції.

Скорочення переліку товарів, які оподатковуються специфічним акцизом, призвело до того, що вказаний податок став все більше виконувати регулюючу функцію, адже саме за допомогою нього держава намагається зменшити вживання товарів, шкідливих для людини чи природи. Фіскальну ж функцію все більше починають виконувати універсальні акцизи.

Акцизний збір в Україні був запроваджений у грудні 1991 року Законом України «Про акцизний збір», а вже через рік було ухвалено відповідний Декрет Кабінету Міністрів. До прийняття Податкового кодексу застосування акцизного збору регулювалося значною кількістю нормативно-правових актів, а саме: Декретом Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір», законами України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби», «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої», «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби», «Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них», «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)», «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а також постановами Кабінету Міністрів України та наказами ДПА України.

Акцизний збір протягом періоду його застосування в Україні мав суттєве фіскальне значення у формуванні дохідної частини бюджету країни. У 2009 році надходження до бюджету від акцизного збору склали 18,6 млрд грн, що становило 11,7 % від загальних податкових надходжень до Зведеного бюджету України.

У Податковому кодексі окремий розділ «Акцизний податок» присвячений специфічному акцизному оподаткуванню, а акцизний податок визначається як непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів.

Податковим кодексом закріплюється нині діючий перелік підакцизних товарів. Однак додатково до вказаного переліку доданий скраплений таз, що відповідає європейській практиці та кореспондує з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 року (стосовно реструктуризації системи Спільноти щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії).

На відміну від попередньої практики, перелік платників акцизного податку доповнено суб'єктами господарювання, які використовують у своєму виробництві спирт етиловий за пільговими ставками (який було отримано під податковий вексель) у разі використання такого спирту не за призначенням. Кардинально новою є запропонована процедура реєстрації платників акцизного податку. Так, визначено обов'язковість надання інформації органами ліцензування органам державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання про видачу ліцензій на провадження операцій з підакцизними товарами.

У положеннях окремої статті систематизовано підходи до визначення об'єкта оподаткування акцизним податком, а також доповнено його оборотами з реалізації раніше ввезених у пільговому режимі без сплати податку та втрачених підакцизних товарів з вини платника податку.

Перелік операцій, звільнених від оподаткування акцизним податком, доповнено новими позиціями: ввезення підакцизних товарів як технічної або гуманітарної допомоги (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів); операції з ввезення еталонних чи тестових (моніторингових) зразків тютюнових виробів. Також збережено пільги в оподаткуванні спирту етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів, виноматеріалів, продукції оргсинтезу, а також при реалізації легкових автомобілів для інвалідів, швидкої медичної допомоги та для потреб підрозділів МНС та автомобілів, ввезених, відповідно до правил міжнародного законодавства, для службового користування дипломатичних і консульських установ.

У Податковому кодексі єдиною статтею визначається порядок обрахунку суми податку, виходячи з бази оподаткування та ставок акцизного податку. Крім того, уточнено порядок застосування специфічних ставок акцизного податку, встановлених у валюті. Новим є визначення бази оподаткування при обчисленні суми податку у разі псування, знищення або втрати підакцизних товарів з вини платника податку.

Положеннями Кодексу збережено порядок обчислення податку у разі: реалізації та передачі підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України; виготовлення підакцизних товарів (продукції) на давальницьких умовах; у разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України. Також збережено умови звільнення від оподаткування акцизом в разі тимчасового ввезення або переміщення підакцизних товарів через митну територію України транзитом.

Загальні вимоги до порядку маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виготовлення та продажу марок акцизного податку виробникам та імпортерам зазначеної продукції визначаються окремою статтею. Нормами цієї статті визначено умови, коли алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають маркуванню, та коли ці вироби, з наклеєними на них марками, вважаються не маркованими, а також регламентовано порядок відшкодування суми податку, сплаченої при придбанні марок, у разі повернення марок пошкоджених у процесі виробництва.

2. Суб'єкти та об'єкти оподаткування акцизним податком

Платники акцизного податку як непрямого податку на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції), є специфічною категорією, яка використовується для визначення сукупності суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких покладено обов'язок сплати акцизного податку. Таким чином, платниками акцизного податку є суб'єкти господарювання та фізичні особи, на яких Податковим кодексом покладено обов'язок сплати акцизного податку.

Платників акцизного податку розділено на види. По-перше, до їх складу віднесено осіб (юридичних та фізичних), які виробляють, зокрема з давальницької сировини, підакцизні товари (продукцію) на митній території України.

По-друге, до платників податку віднесено осіб-суб'єктів господарювання, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

По-третє, платниками акцизного податку визначено фізичних осіб (резидентів чи нерезидентів), які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, які кількісно перевищують величину, визначену митним законодавством України.

По-четверте, до платників податку віднесено осіб, які здійснюють операції з конфіскованими, безхазяйними підакцизними товарами, які за правом успадкування чи на інших підставах переходять у власність держави.

По-п'яте, до сукупності платників акцизного податку належать особи, які реалізують або передають іншим особам для подальшого використання підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку.

По-шосте, платниками податку визнаються особи, на яких покладено виконання вимог щодо звільнення від оподаткування в частині дотримання таких вимог: митних режимів; цільового використання підакцизних товарів для виробництва інших підакцизних товарів, на які встановлено нульову ставку податку; звільнених від оподаткування, або які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, за умови порушення відповідних норм, а саме:

- порушення вимог митних режимів, визначених митним законодавством України, з використання підакцизних товарів (продукції);

- допущення нецільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр стовідсоткового спирту або 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів;

- порушення виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), що реалізуються (передаються) для виробництва підакцизних товарів та не підлягають або звільнені від оподаткування.

Законодавством України заборонено виробництво на давальницьких умовах спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Дане обмеження не застосовується при виробництві спирту етилового, коньячного і плодового з давальницької сировини нерезидентами за умови повного вивезення готової продукції за межі митної території України.

Реєстрація в органах державної податкової служби як платника податку суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв і тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії. Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов'язані надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії. Перелік органів ліцензування визначено постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698.

Інші суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з підакцизними товарами, повинні бути зареєстровані у місячний строк із дня початку господарської діяльності як платники податку в органах державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких-суб'єктів господарювання.

До об'єктів оподаткування акцизним податком (рис. 6.2.) належать операції з реалізації вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Рис. 6.2. Об'єкти оподаткування акцизним податком

Крім того, до об'єктів оподаткування акцизним податком віднесено операції з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки (за виключенням використання такої продукції для подальшого виробництва підакцизної продукції), здійснення внесків до статутного капіталу, а також працівникам підприємства-виробника підакцизних товарів (продукції).

Також акцизним податком оподатковується реалізація конфіскованих та інших товарів, які перейшли у власність держави, реалізація або передача підакцизних товарів (продукції), що були звільнені від сплати податку, у разі порушення умов звільнення, обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи.

Виходячи з того, що акцизним податком оподатковуються товари не першої необхідності, перелік пільг з його сплати є невеликий. У 2009 році в загальній сумі використаних платниками податків пільг зі сплати акцизного збору 96,4 % - операції з експорту підакцизних товарів, реалізації такої продукції для подальшого використання як сировини для виробництва підакцизних товарів.

До операцій з підакцизними товарами (продукцією), які Податковим кодексом звільнено від сплати акцизного податку, відносять:

- операції з реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт (право на таке звільнення мають лише виробники такої продукції, а також її власники, якщо продукція була виготовлена з давальницької сировини). Крім того, за умови відсутності подальшої реалізації на митній території України без сплати акцизного податку, експортером ввозяться раніше експортовані підакцизні товари (продукція), що мають недоліки, які перешкоджають їх реалізації на митній території країни імпортера.

Акцизний податок Не нараховується за умови документального підтвердження здійснення експортної операції, а саме — оригіналом п'ятого аркуша («примірник для декларанта») вантажної митної декларації форми МД-2 (МД-3), що є її складовою частиною, виданого митним органом під час здійснення митного оформлення експорту підакцизної продукції;

- операції з придбання за кошти державного та місцевого бюджетів легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів (у т. ч. для дітей-інвалідів) та легкових автомобілів спеціального призначення для МОЗ та МЧС України;

- операції з ввезення підакцизних товарів (продукції), які призначені для офіційного використання дипломатичними та консульськими службами іноземних держав, а також особистого використання їх працівниками;

- операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) при їх розміщенні у митні режими: транзиту, митного складу, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки па митній території України;

- операції щодо знищення підакцизних товарів (продукції) відповідно до Порядку утилізації або знищення неякісних чи небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який затверджений постановою КМУ від 19.04.2004 р. № 508;

- реалізація вироблених підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів або ввезення виробником підакцизних товарів (за умови пред'явлення ліцензії на право виробництва);

- ввезення підакцизних товарів фізичними особами в межах норм, визначених митним законодавством для безмитного ввезення;

- операції з реалізації підакцизних товарів (виготовлених вітчизняними виробниками) магазинам безмитної торгівлі;

- міжнародна технічна допомога (за виключенням алкогольних напоїв та тютюнових виробів);

- операції щодо тимчасово ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), які призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, спеціальних виставкових заходів (вказані товари (продукція) не повинні змінювати власника, а їх використання не повинно носити комерційного характеру. Пропуск через митний кордон України таких товарів (продукції) здійснюється за умови надання гарантій (грошової застави) органу державної митної служби);

- операції щодо ввезення на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів для проведення відповідних досліджень чи випробувань.

3. Види підакцизних товарів та ставки податку

Підакцизні товари (продукція) - товари за товарними позиціями, категоріями та підкатегоріями згідно з кодуванням товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності - УКТ ЗЕД, відповідно до Закону від 05.04.2001 р. № 2371-III «Про Митний тариф України», на які Податковим кодексом встановлено ставки акцизного податку. Схематично перелік підакцизних товарів відображено на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Види підакцизних товарів

До таких товарів (продукції) віднесено:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- нафтопродукти, скраплений газ;

- автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби (призначені, в першу чергу, для перевезення людей), кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування. Ставки акцизного податку є єдиними па всій території України, що пов'язано з принципами загальності оподаткування та рівності усіх платників перед законом.

Для оподаткування акцизним податком окремих видів підакцизних товарів (продукції) застосовуються (рис. 6.4): адвалорні (у процентах до обороту реалізації товару (продукції), специфічні (у твердих сумах з одиниці товару (продукції) та адвалорні й специфічні ставки одночасно. Одночасно за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) та у процентах до обороту реалізації товару (продукції) оподаткуються тютюнові вироби.

Рис. 6.4. Види ставок акцизного податку та порядок їх застосування

Специфічні ставки податку, встановлені в національній валюті, підлягають щорічній індексації у спосіб та в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, а саме, передбачене щорічне (до 1 червня) внесення до Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо індексації ставок акцизного податку, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів інфляції.

Ставки податку Податковим кодексом встановлені за товарними позиціями, категоріями та підкатегоріями УКТ ЗЕД. Ставки податку за підакцизними товарами, надходження від операцій з якими формують основну частину надходжень акцизного збору до бюджету України, подано в таблицях 6.1, 6.2 та 6.3.

Таблиця 6.1 Ставки податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти,алкогольні напої, пиво

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниці виміру

Ставки податку

Пиво із солоду (солодове)

грн за 1 літр

0,74

Вина виноградні натуральні

грн за 1 літр

0,01

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

грн за 1 літр

2,14

Вина ігристі, вина газовані

грн за 1 літр

3,1

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматичних екстрактів

грн за 1 літр

2,14

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)

грн за 1 літр 100-відсоткового спирту

42,12

Сидр і перрі (без додання спирту)

грн за 1 літр

0,42

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

грн за 1 літр

42,12

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

грн за 1 літр

42,12

 Специфічні ставки застосовуються для спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива і встановлені в національній грошовій одиниці - гривні, а також для нафтопродуктів і транспортних засобів та кузовів до них, які встановлені в іноземній грошовій одиниці - євро.

Базою оподаткування у разі обчислення акцизного податку за специфічними ставками у твердих сумах з одиниці товару (продукції) з вироблених на митній території України, імпортованих на митну територію України підакцизних товарів (продукції) с їх кількісна величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

До бази оподаткування податком включаються понаднормативні втрати спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції). У такому випадку база оподаткування визначається як вартість (кількість) товарів, які можна було б виробити з понаднормативно втрачених товарів (продукції).

База оподаткування податком при псуванні (знищенні, втраті) підакцизних товарів визначається як вартість та обсяги понаднормативних втрат. Така норма не застосовується у разі, якщо такі втрати відбулися внаслідок форс-мажорних обставин, або якщо втрати відбулися в межах норм, затверджених відповідними нормативними документами (нормативні витрати нафтопродуктів, які відбуваються під час транспортування, зберігання та відпуску визначаються положеннями спільного наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 р. № 281/171/578/155; норми втрат спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджено Наказом Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 13.03.2000 р. № 25).

Щодо коньяку (спиртові дистиляти за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), то Податковим кодексом відтерміновано підвищення ставок податку до рівня ставок на інші спиртові дистиляти для такої продукції до 2013 року.

На тютюнові вироби встановлено ставки податку двох видів: у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) та у процентах до обороту реалізації товару (продукції), за якими оподаткування акцизним податком здійснюється одночасно.

Таблиця 6.2 Ставки податку на тютюнові вироби

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки податку

специфічна

адвалорна

одиниці виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

Тютюнова сировина, тютюнові відходи

грн за 1 кг(нетто)

0

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

грн за 1 кг(нетто)

149,66

Сигарети без фільтра, цигарки

грн за 1000 штук

43,03

відсотки

20

Сигарети з фільтром

грн за 1000 штук

96,21

відсотки

25

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва

грн за 1 кг (нетто)

53,45

Ставки на транспортні засоби встановлено на окремі підкатегорії або позиції товарів за УКТ ЗЕД в євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна. Розміри ставок на нові автомобілі встановлено нижчі, ніж ставки на автомобілі, що були у вжитку. Ставки податку на причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах (типу причіпних будиночків) за кодом УКТ ЗЕД 8716 10 99 00 встановлені в євро за 1 штуку.

Адвалорні ставки у процентах до обороту реалізації (ввезення) товару (продукції), визначеного за максимальними роздрібними цінами, без податку на додану вартість, встановлено тільки для тютюнових виробів.

Ставки на нафтопродукти встановлені в євро на окремі підкатегорії кодування товарів за УКТ ЗЕД на одиницю виміру (1000 кілограм). Основними групами нафтопродуктів, що оподатковуються податком, є (таблиця 6.3):

- легкі дистиляти, до яких відносяться бензини спеціальні, бензини моторні авіаційні, інші спеціальні бензини тощо;

- середні дистиляти, до яких відносяться бензини для специфічних процесів переробки та для хімічних перетворень у процесах, газ, бензини моторні всіх видів для двигунів внутрішнього згоряння, у т. ч. й сумішеві з вмістом високооктанової кисневмісної добавки;

- скраплений газ (пропан, СПБТ - суміш пропану та бутану технічного), який оподатковується також за ставками в євро за 1 000 кг продукції;

- важкі дистиляти (дизельне пальне), розмір ставок податку на які встановлено диференційовано. Ставки встановлено залежно від вмісту сірки в їх складі: чим більший її вміст у дизельному паливі, тим вища ставка податку. Облік окремих видів дизельного пального залежно від вмісту сірки проводиться відповідно до Правил проведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 р. № 545.

Для стимулювання виробництва неетильованих бензинів і зменшення обсягів використання бензинів, що містять тетраетилсвинець, законодавцем збережений підвищуючий коефіцієнт 1,5, який застосовується до ставок Податку з бензинів моторних за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 59 00, що містять тетраетилсвинець.

Таблиця 6.3. Ставки податку на нафтопродукти та скраплений газ

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару

одиниці виміру

ставка

Легкі дистиляти:

для специфічних процесів переробки

євро за 1000 кг

17

для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорї 27 10 11 11 00

євро за 1000 кг

17

Бензини спеціальні:

уайт-спірит

євро за 1000 кг

17

інші спеціальні бензини

євро за 1000 кг

182

Бензини моторні:

Бензини авіаційні

євро за 1000 кг

28

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:

із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:

євро за 1000 кг

182

інші бензини

євро за 1000 кг

182

з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л

євро за 1000 кг

182

Паливо для реактивних двигунів

євро за 1000 кг

28

Інші легкі дистиляти

євро за 1000 кг

182

Середні дистиляти:

для специфічних процесів переробки

євро за 1000 кг

28

для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 27 10 19 11 00

євро за 1000 кг

17

Гас:

паливо для реактивних двигунів

євро за 1000 кг

17

інший гас

євро за 1000 кг

28

Інші середні дистиляти

євро за 1000 кг

28

Важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки: .

більш як 0,2 мас. %

євро за 1000 кг

90

більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

євро за 1000 кг

69

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

євро за 1000 кг

62

не більш як 0,005 мас. %

євро за 1000 кг

42

Тільки паливо пічне:

євро за 1000 кг

42

скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном)

євро за 1000 кг

40

Ставки податку, які Податковим кодексом визначені в євро, перераховуються у національну валюту за офіційним курсом Національного банку України, що діяв:

- на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація - для підакцизних товарів (продукції), які вироблені на митній території України;

- на дату подання до органу державної митної служби митної декларації для митного оформлення - для імпортованих підакцизних товарів (продукції).

4. Порядок обчислення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету

Величина податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку до бюджету платниками визначається самостійно (з урахуванням законодавчо наданих пільг та відстрочення податкових зобов'язань з використанням податкових векселів), виходячи з обсягів реалізованих або ввезених підакцизних товарів (продукції) та ставок податку, що діють на момент:

- реалізації підакцизних товарів (продукції) - для товарів (продукції), що вироблені на митній території України;

- ввезення підакцизних товарів (продукції) - для товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України (за виключенням алкогольних напоїв та тютюнових виробів);

- відвантаження готової продукції її замовнику, або, за його дорученням, - іншій особі - для підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини;

- подання митної декларації при розміщенні у митний режим - у разі встановлення фактів порушення умов розміщення підакцизних товарів (продукції) у відповідний митний режим;

- придбання марок акцизного збору - для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які підлягають маркуванню.

Розрахунок суми податку з імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які підлягають маркуванню, здійснюється за ставками, які діють на час придбання марок акцизного податку. Сума податку підлягає корегуванню при зміні па дату подання митної декларації ставки податку або максимальних роздрібних цін (па тютюнові вироби), якщо вони відрізняються від тих, що діяли на час придбання марок акцизного податку. Відповідальність за правильність розрахунку суми податку несе безпосередньо імпортер таких підакцизних товарів (продукції).

Сума акцизного податку, якщо ставка встановлена в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється за формулами:

- при застосуванні ставки акцизного збору у гривнях:

А = С х К,                      (6.1)

де А - сума акцизного податку; С - ставка податку; К - кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру;

- при застосуванні ставки податку в євро:

А = С х Є х К,     (6.2)

де А - сума акцизного податку; С - ставка податку; Є - курс гривні до євро; К - кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру.

Сума акцизного податку при встановленій ставці у відсотках до обороту з реалізації визначається у два етапи. Спочатку визначається оподаткований оборот за встановленими виробником або імпортером максимальними роздрібними цінами, без урахування податку на додану вартість та акцизного податку, окремо за кожним видом товару (продукції):

О = (М - А - П) х К,                      (6.3)

де О - оподаткований оборот; М - максимальна роздрібна ціна за кожним видом товару (продукції); А - сума акцизного податку в складі максимальної роздрібної ціни; П - сума податку на додану вартість у складі максимальної роздрібної ціни; К - кількість товару в одиницях виміру, на які встановлено максимальну роздрібну ціну.

На другому етапі обчислюється сума податку за кожним видом товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, за формулою:

А = С х О,                  (6.4)

де А - сума акцизного податку за ставками у відсотках до обороту з реалізації за кожним видом товару; С - ставка податку у відсотках до обороту з реалізації; О - оподаткований оборот за кожним видом товару.

Сума акцизного податку у разі, якщо ставка встановлена одночасно у відсотках до обороту з реалізації та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), обчислюється шляхом додавання сум податку, обчислених за такими ставками, за кожним видом товару та за кожною максимальною роздрібною ціною окремо:

,                    (6.5)

де - сума податку, обчислена за ставками у відсотках до обороту з реалізації;  - сума податку, обчислена за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції).

Податкове зобов'язання із сплати акцизного податку за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту, у разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками в процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути меншим від показника мінімального акцизного податкового навантаження, який встановлений статтею 215 Податкового кодексу України.

Після визначення податку за кожним видом товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, визначається сума податкового зобов'язання, обчислена одночасно за ставками у відсотках до обороту з реалізації та за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) за формулою:

          (6.6)

де А - сума податкового зобов'язання; а - сума податку, обчислена за кожною максимальною роздрібною ціною за кожним видом товару.

Дата виникнення податкових зобов'язань зі сплати податку до бюджету залежить від виду та характеру операцій з підакцизними товарами (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Дата виникнення податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку

Так, датою виникнення податкових зобов'язань зі сплати податку щодо підакцизних товарів, вироблених на митній території України, є дата реалізації таких товарів (продукції), за винятком випадків відтермінування сплати податку за податковим векселем на строк 90 або 180 днів. При імпорті підакцизних товарів дата виникнення податкового зобов'язання визначається як дата подання митному органу вантажно-митної декларації для відповідного митного оформлення.

У разі встановлення порушень митних режимів, згідно з якими при митному оформленні податок не сплачувався, датою виникнення податкового зобов'язання є дата встановлення такого порушення. При цьому сума податку розраховується за ставками податку, які діяли на момент митного оформлення підакцизних товарів (продукції) у такому митному режимі без сплати податку.

Датою виникнення податкового зобов'язання щодо зіпсованого, знищеного або втраченого підакцизного товару (продукції) є дата складання відповідного акта. Датою виникнення податкового зобов'язання при виробництві підакцизних товарів (продукції) з давальницької сировини є дата відвантаження такої продукції замовнику або, за його дорученням, - іншій особі.

Вартість та обсяги алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, не оподатковуються акцизним податком, у разі відвантаження їх безпосередньо українськими виробниками цієї продукції. Алкогольні напої та тютюнові вироби повинні поставлятися для реалізації магазинами безмитної торгівлі безпосередньо виробниками цієї продукції за прямими договорами, укладеними між цими виробниками і власниками магазинів безмитної торгівлі. Митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється у момент відвантаження такої продукції від виробника.

Податковим кодексом передбачено відшкодування сум акцизного податку виробникам або імпортерам підакцизних товарів (продукції) у випадку повернення раніше реалізованих (ввезених) таких товарів (продукції). Така сума податку визначається за ставками та у порядку, який діяв на дату виникнення» податкового зобов'язання і відображається у декларації з акцизного податку за звітний період, у якому відбулось повернення даних підакцизних товарів (продукції).

Для сплати акцизного податку податковим періодом визначено календарний місяць. Сума податкових зобов'язань зі сплати податку з вироблених на митній території України підакцизних товарів (продукції) розраховується, виходячи з обсягів такої реалізації за календарний місяць (з урахуванням особливостей оподаткування алкогольних напоїв з використанням податкових векселів).

Дані про обраховані суми акцизного податку відображаються у декларації. Форма та порядок заповнення такої декларації затверджується центральним органом державної податкової служби. До декларації додається також і розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню.

Декларація акцизного податку подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податків не пізніше 20 числа календарного місяця, наступного за звітним.

Суми акцизного податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку. Сплата податку з імпортованих на митну територію України підакцизних товарів (продукції) здійснюється при їх митному оформленні разом з іншими податками та зборами (рис. 6.6). Підставою сплати є подання митної декларації.

Рис. 6.6. Терміни сплати податку до бюджету

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий педенатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку. Підприємствами-виробниками такої продукції (за винятком виноматеріалів) до отримання спирту етилового неденатурованого з акцизного складу видається податковий вексель, авальований банком на суму податку, розраховану за ставками для готової продукції з граничним терміном погашення 90 календарних днів.

За схожим порядком податок сплачується з виноробної продукції, виробленої з виноматеріалів чи сусла, які виготовлені з використанням етилового спирту.

Обов'язок сплати акцизного податку при виробництві підакцизної продукції з давальницької сировини покладено безпосередньо на виробника такої продукції.

Сплата акцизного податку при ввезенні алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється при придбанні марок акцизного податку, крім випадків, коли алкогольні напої ввозяться без маркування марками акцизного податку.

Податковим кодексом заборонено сплату акцизного податку шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають сплати сум податку коштами.

5. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні має свої особливості. Суми податку з вказаних підакцизних товарів формують основну частину надходжень акцизного податку до бюджету. Так, у 2009 році 72,7 % (у 2008 році - 67,3 %) від загальної суми акцизного збору склали надходження від оподаткування лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

Використання податкових векселів. Особливості оподаткування виробництва та реалізації алкогольних напоїв в Україні пов'язані з використанням податкових векселів. Під таким векселем визначають простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем до отримання з акцизного складу спирту етилового і є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного податку у визначений строк. Виробники алкогольних напоїв отримують спирт етиловий за умови видачі податкового векселя з відстрочкою сплати податку, розрахованого на готову продукцію, на термін до 90 календарних днів. Податкові векселі є гарантією сплати суми податку при отриманні спирту для виробництва підакцизної продукції.

У податковому векселі сума акцизного податку визначається за ставками для готової продукції, які діють на дату складення такого векселя. Оформлення податкового векселя здійснюється за зразком,  визначеним центральним органом Державної податкової служби України лише на вексельному бланку, придбаному в установі банку.

При отриманні спирту етилового за нульовою ставкою для виготовлення виноматеріалів податкові векселі, що видані підприємствами первинного виноробства, вважаються погашеними за умови документального підтвердження цільового використання спирту для виготовлення виноматеріалів.

Податковий вексель погашається шляхом сплати до бюджету сум податку, що розраховуються за ставками податку з готової продукції. Вексель вважається погашеним у разі сплати у визначений строк повної суми податку, зазначеної у такому векселі. Сума податку, на яку погашається вексель, визначається з урахуванням сум коригувань. Порядок розрахунку суми зменшення акцизного податку на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Визначення суми акцизного податку для погашення податкового векселя проводиться з урахуванням зменшення на суму податку із спирту, що був використаний для виготовлення обсягів продукції, відвантаженої на експорт, за умови його підтвердження належно оформленою вантажною митною декларацією. Підтвердженням здійснення операцій з експорту алкогольних напоїв є належним чином оформлена вантажна митна декларація, на якій митним органом здійснюється напис про фактичне вивезення експортованої підакцизної продукції за межі митної території України, що засвідчується підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу.

У разі, коли податковий вексель не погашається у визначений строк, орган податкової служби (векселедержатель) вчиняє протест векселя у неплатежі та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим векселем, переказати суму, зазначену в цьому векселі, векселедержателю. Заборонено часткове погашення податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий. Крім того, не може бути виданий новий вексель, якщо не погашений попередній, за яким настав строк сплати.

Особливості оподаткування тютюнових виробів полягають у тому, що з метою такого оподаткування одночасно застосовується два види ставок податку та мінімальне акцизне податкове зобов'язання, а також декларування максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби.

Одним з основних елементів оподаткування акцизним податком за адвалорними ставками є декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію), виходячи з яких визначається оподатковуваний оборот. Обов'язок встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) покладено на виробників та імпортерів такої продукції шляхом декларування. Виходячи з таких максимальних роздрібних цін, визначається база оподаткування акцизним податком за адвалорними ставками.

Декларація про максимальні роздрібні ціни на вироблені в Україні підакцизні товари (продукцію) подається до ДПС України, а декларація про максимальні роздрібні ціни на імпортовані в Україну підакцизні товари (продукцію) - до ДМС України. Форма декларації та порядок її заповнення затверджується спільним нормативно-правовим актом ДМС та ДПС України. П'ятиденний термін до дати набрання чинності встановлених максимальних роздрібних цін визначено як граничний термін подання такої декларації.

Декларація про встановлені максимальні ціни на підакцизні товари подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції). Один з примірників повертається виробнику або імпортеру (засвідчений печаткою центрального органу державної податкової служби або центрального органу державної митної служби) із зазначенням дати прийняття та реєстраційного номера.

Датою запровадження максимальних цін є перший день календарного місяця, що настає за днем місяця, у якому таку декларацію подано. Максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби можуть бути змінені виключно шляхом подання виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) нової декларації про встановлені максимальні ціни. Періодичність подання таких декларацій не може бути більшою, ніж один раз на календарний місяць.

Встановлені максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) наносяться на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва. Нанесення максимальних роздрібних цін на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів (разом з датою їх виготовлення) для тютюнових виробів є умовою здійснення реалізації такої продукції на митній території України.

Обчислення суми акцизного податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно із застосуванням специфічних і адвалорних ставок. Сума податку з тютюнових виробів обчислюється окремо за кожним видом товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну. Крім того, для визначення суми податку застосовується мінімальне акцизне податкове зобов'язання.

Сума акцизного податку визначається для кожної власної назви сигарет, на яку встановлена максимальна роздрібна ціна, окремо за адвалорного та специфічною ставкою. Після цього зазначені суми додаються та порівнюються із мінімальним податковим зобов'язанням. Сума двох складових акцизного податку не повинна бути меншою розміру мінімального акцизного податкового зобов'язання.

Застосування марок акцизного податку. Алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного та імпортованого походження, які реалізуються на внутрішньому ринку України підлягають обов'язковому маркуванню марками акцизного податку.

У 1995 році з метою контролю за виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також створення оптимальної системи адміністрування акцизного збору в Україні було запроваджено механізм обов'язкового маркування таких товарів марками акцизного збору спеціального зразка. Тривалий час (з 2003 року до набрання чинності Податкового кодексу) порядок виробництва, зберігання та продажу марок акцизного збору спеціального зразка та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів регулювався постановою Кабінету Міністрів України за № 567.

Основними чинниками, які вплинули на прийняття рішення щодо запровадження таких марок, були:

- збільшення надходжень від акцизного збору до бюджету через виведення з тіні оборотів з реалізації підакцизної продукції;

- боротьба з виробництвом фальсифікованої підакцизної продукції;

- захист вітчизняного споживача від неякісної продукції;

- забезпечення додаткових надходжень у вигляді плати за такі спеціальні марки.

З набранням чинності Податкового кодексу, крім норм статей 226 та 227, порядок використання марок акцизного податку регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2010 р. за № 1251.

Марка акцизного податку є спеціальним знаком для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який віднесений до документів суворого обліку і підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації па території України цих виробів.

Марка акцизного податку є підтвердженням сплати належних сум податку з окремої одиниці алкогольних напоїв або тютюнових виробів до бюджету. Зразки марок розробляються Міністерством фінансів України разом з ДПС, СБУ, МВС та Міністерством юстиції України й затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного походження використовуються акцизні марки зеленого кольору, а для імпортного походження - фіолетового кольору. Обов'язковими реквізитами марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв визначені такі: номер марки, місяць та рік її випуску (два двозначні числа як рік і місяць, розділених скісними лініями), сума сплаченого податку. Сума податку обраховується виходячи з діючих ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари. На марках акцизного податку також здійснюється напис, що складається з початкових літер слів «алкоголь імпортний» («алкоголь вітчизняний») - «АІ» («АВ»).

На марках акцизного податку для маркування тютюнових виробів здійснюється напис про квартал і рік її виготовлення (два двозначні числа як рік і квартал, розділених скісними лініями). Згідно з положенням на марках акцизного податку також здійснюється напис, що складається з початкових літер слів «тютюн імпортний» («тютюн вітчизняний») - «ТІ» («ТВ»).

Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць. Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць не здійснюється.

Не підлягають маркуванню алкогольні напої та тютюнові вироби:

- у разі здійснення з ними операцій, які звільнені від оподаткування акцизним податком, у тому числі алкогольні напої та тютюнові вироби, які реалізуються в магазинах безмитної торгівлі (поставлених за прямими договорами вітчизняними виробниками і ввезених в Україну);

- не підлягають маркуванню тютюнові вироби, які ввозяться на митну територію України як еталонні (моніторингові) чи тестові зразки для проведення відповідних досліджень чи випробувань. Ввезення таких тютюнових виробів дозволено виключно акредитованим державним випробувальним лабораторіям або суб'єктам господарювання, які мають ліцензії на право виробництва тютюнових виробів;

- алкогольні напої, які ввозяться в Україну з метою продажу або обміну на митній території України, в автомобільних і залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємностях місткістю більше 5 літрів.

Продаж акцизних марок здійснюється відповідними уповноваженими структурними підрозділами Державної податкової служби України (регіональними управліннями Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України в АР Крим, областях, м. Київ та м. Севастополь) за місцем реєстрації суб'єкта господарювання, який здійснює виробництво та/або імпортує алкогольні напої та/або тютюнові вироби. Марки акцизного податку видаються їх продавцем протягом 5 робочих днів з дати подання документів для отримання таких марок.

Підставою для продажу марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів є:

- заявка-розрахунок про кількість марок акцизного податку;

- звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці;

- платіжний документ, що підтверджує внесення плати за такі марки акцизного податку;

- довідка про сплату акцизного податку (для виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований).

Розрахункова кількість марок акцизного податку для алкогольних напоїв, у виробництві яких використовується спирт етиловий неденатурований, визначається виходячи зі сплаченої суми податку. Загальна кількість таких марок визначається із урахуванням міцності таких напоїв та об'єму тари. В інших випадках потреба у марках акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначається виходячи з планових щомісячних обсягів реалізації такої продукції.

Замовлення акцизних марок у їх продавця здійснюється на підставі попередніх заявок-розрахунків про потребу в таких марках.

Продаж марок акцизного податку імпортерам алкогольних напоїв та тютюнових виробів проводиться на підставі:

- заявки-розрахунку (подається у трьох примірниках, один з яких у подальшому передається з відповідною відміткою продавця до органу державної митної служби);

- платіжного документа, що підтверджує внесення плати за такі марки акцизного податку;

- платіжного документа, що підтверджує сплату відповідної суми акцизного податку.

Форми довідок, заявки-розрахунки, звіти про використані в попередньому періоді марки акцизного податку та довідки про сплату акцизного податку затверджуються центральним органом Державної податкової служби України.

Придбані марки акцизного податку не підлягають продажу (передачі) іншим суб'єктам господарювання, за винятком випадків, коли такі марки передаються іноземним виробникам для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів у процесі виробництва та для подальшого ввезення такої продукції на митну територію України. У разі використання для маркування алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів марок акцизного податку іншим суб'єктом господарювання, ніж покупець, такі алкогольні напої та/або тютюнові вироби вважаються немаркованими.

У разі пошкодження марок акцизного податку вони повертаються продавцю (відповідному органу ДПС України). Сума сплаченого податку, у разі повернення невикористаних марок акцизного податку через їх пошкодження, за бажанням покупця марок, може бути зарахована в рахунок майбутніх платежів з розрахунку кількості фактично повернених марок.

Суб'єкти господарювання - юридичні та фізичні особи - можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України лише за наявності відповідного контракту (договору) з іноземним виробником такої продукції.

Імпорт спирту етилового та спиртових дистилятів може здійснюватися за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Імпорт спирту коньячного може здійснюватися, за наявності ліцензій, суб'єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою для витримки коньячного спирту, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва коньячного спирту і коньяку. Імпорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів можуть здійснювати суб'єкти господарювання усіх форм власності лише за наявності відповідних ліцензій.

Ввезення алкогольних напоїв та тютюнових виробів може здійснюватися виключно через визначені Кабінетом Міністрів України спеціальні пункти пропуску через державний кордон, такі пункти повинні бути безпосередньо вказані у заявці-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування вказаної імпортованої продукції.

Умовою для митного оформлення імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів є наявність на пляшці (упаковці), пачці (упаковці) марок акцизного податку встановленого зразка, а також подання органам митного контролю примірника заявки-розрахунку на одержання марок з відміткою продавця марок про повну сплату сум податку і засвідченої імпортером копії декларації про встановлені ним чинні максимальні роздрібні ціни (для тютюнових виробів).

При ввезенні алкогольних напоїв та тютюнових виробів кількома партіями у контракті на поставку уповноваженим органом державної податкової служби робиться відмітка про кількість виданих марок акцизного податку і зазначається дата їх видачі.

Перевезення алкогольних напоїв і тютюнових виробів без відповідного маркування марками акцизного податку дозволено у разі дотримання умов митного режиму «транзит». Транзит алкогольних», напоїв та тютюнових виробів здійснюється відповідними автомобільними, залізничними, водними та повітряними шляхами сполучення, що пролягають через пункти пропуску через державний кордон України, визначені Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципу свободи транзиту та вимог міжнародних договорів України.

6. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму їх використання

Акцизний податок за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту застосовується до операцій з реалізації:

- спирту етилового, який використовується для виробництва виноградних та плодово-ягідних матеріалів і сусла підприємствами первинного та змішаного виноробства;

- спирту етилового, який використовується у виробництві лікарських засобів, крім виробництва бальзамів та еліксирів. Перелік лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт з оподаткуванням акцизним податком за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, затверджується Кабінетом Міністрів України. Відвантаження спирту етилового для вказаних потреб проводиться у межах квот, затверджених Кабінетом Міністрів України;

- спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який у подальшому використовується суб'єктами господарювання як сировина для виробництва продуктів органічного синтезу, при чому кінцева продукція не може містити у своєму складі більше ніж 0,1 відсотка залишкового етанолу;

- біоетанолу, що використовується як сировина для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу.

Такі бензини отримуються шляхом змішування палива, одержаного з нафтової сировини з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або з іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на паливо моторне сумішеве. Добавки на основі біоетанолу є біокомпонентами моторного палива та отримуються шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива;

- біоетанолу, який використовується для виробництва біопалива. У даному пункті під біоетанолом розуміється спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або зі спирту етилового-сирцю для використання як біопалива.

Умовою отримання з акцизного складу продукції є податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), який є забезпеченням виконання зобов'язання на суму податку, нарахованого на обсяг спирту. Граничним терміном, на який може бути видано податковий вексель, визначено не більше 90 календарних днів. Для підприємств первинного виноробства та виробників лікарських засобів граничним терміном видачі податкового векселя визначено 180 календарних днів.

Податковий вексель виписується до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу. Такий вексель повинен бути авальований банком. Оформлення податкового векселя здійснюється лише на вексельному бланку за зразком, визначеним центральним органом Державної податкової служби України.

Податкові векселі можуть бути видані підприємствами-виробниками продукції, для виробництва якої отримується спирт етиловий за ставкою 0 гривень за 1 літр 100 відсоткового спирту, а саме:

- підприємствами первинного виноробства, що є виробітками виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла. Такими виробниками можуть бути будь-які суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи) за наявності у них відповідної ліцензії;

- виробниками лікарських засобів. До виробників лікарських засобів віднесено суб'єктів господарювання, які здійснюють хоча б один із етапів виробництва лікарських засобів (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) та мають ліцензію на виробництво лікарських засобів, видану Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України;

- виробниками продуктів органічного синтезу. Перелік підприємств-виробників продуктів органічного синтезу затверджується окремою постановою Кабінету Міністрів України;

- нафтопереробними заводами (чи іншими суб'єктами господарювання), які використовують біоетанол для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу;

- виробниками біопалива.

На вказаних умовах реалізуються (імпортуються) легкі (код 2710 11 II 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) дистиляти, які використовуються як сировина для виробництва етилену. Умовою отримання (у т.ч. й імпортованих) легких та важких дистилятів за ставкою 0 євро за 1 000 кг (сировини для виробництва етилену) є надання суб'єктами господарювання, отримувачами такої продукції, податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), який є забезпеченням виконання зобов'язання на суму податку, нарахованого на обсяг нафтопродуктів, що отримується за встановленою стандартною ставкою. Податковий вексель виписується до моменту отримання легких та важких дистилятів за ставкою 0 євро за 1 000 кг. Такий вексель повинен бути відповідним чином авальований банком. Граничним терміном, на який може бути видано податковий вексель, визначено 90 календарних днів для підприємств-виробників етилену, що отримують продукцію за ставкою 0 гривень за 1000 кг. Такий вексель може бути виданий виключно виробником етилену, для виробництва якого використовуються легкі та важкі дистиляти (отримані за нульовою ставкою акцизного податку).

Обов'язок погашення податкового векселя не може бути перекладений на інших суб'єктів господарювання, крім того, на видані податкові векселі не нараховуються відсотки або інші плати.

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового, окремих видів легких та важких дистилятів, отриманих за пільговою ставкою податку, для подальшого виготовлення продукції. Контроль за цільовим використанням такого спирту етилового, окремих видів важких та легких дистилятів покладено на органи державної податкової служби, в т.ч. й через їх представників на податкових поетах, що встановлюються на підприємствах, на яких використовується спирт етиловий за нульовою ставкою податку. Порядок роботи податкових постів визначається центральним органом державної податкової служби.

У разі встановлення фактів нецільового використання спирту, легких та важких дистилятів і відповідного непогашення податкового векселя орган податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта господарювання (векселедавця) здійснює протест такого векселя у неплатежі. Вчинення протестів за податковими векселями здійснюється нотаріусами. Векселедержатель протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку-аваліста з опротестованим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше одного операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем, переказати суму векселедержателю, вказану у цьому векселі.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, окремих видів легких та важких дистилятів, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затверджується окремою постановою Кабінету Міністрів України.

Функції з розроблення та відповідного затвердження порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються при отриманні легких та важких дистилятів з нульовою ставкою податку для подальшого виробництва етилену, а також встановлення відповідних квот, покладені на Кабінет Міністрів України.

У 2010 році до переліку виробників біоетанолу та спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу, відносили Довжоцький, Маниковецький, Тростянецький, Уладівський та Струтинський спиртові заводи.

Встановлення квот щодо обсягів відвантаження спирту етилового денатурованого (спирту технічного) підприємствам органічного синтезу здійснюється Кабінетом Міністрів України. Величина квот щодо обсягів відвантаження спирту етилового денатурованого (спирту технічного) підприємствам органічного синтезу на 2010 рік була затверджена Постановою КМУ від 06.06.2006 р. № 788 «Деякі питання обігу спирту етилового денатурованого (спирту технічного)».

Квотування обсягів відвантаження спирту етилового закріплено і для виробників лікарських засобів. Функцію встановлення таких квот (як і затвердження переліку лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий) покладено на Кабінет Міністрів України.

Щорічні квоти відвантаження суб'єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у т.ч. компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за нульовою ставкою податку, затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

Не може здійснюватися одночасно одним виробником виробництво спирту етилового та біоетанолу, їх одночасне зберігання на складах виробника, а також зберігання біоетанолу на складі без його денатурації бензином (1-10 відсотків). Крім того, авальований податковий вексель не видається у разі, коли один суб'єкт господарювання є одночасно виробником біоетанолу та біопалива.

У разі встановлення фактів нецільового використання суб'єктами господарювання спирту етилового та біоетанолу, легких та важких дистилятів, що отримані як сировина для виробництва окремих видів продукції, до таких суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції шляхом збільшення на коефіцієнт 1,5 суми податку, яка повинна бути сплаченою з об'єму спирту, легких та важких дистилятів (використаних за нецільовим призначенням) за ставками для такої продукції на дату її отримання.

7. Контроль за сплатою акцизного податку до бюджету

Контроль за сплатою акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), що виробляються на території України, покладено на органи Державної податкової служби України. Органи Державної податкової служби України за місцем реєстрації платників акцизного податку організовують роботу щодо правильності та своєчасності подання такими платниками декларацій акцизного податку та інших документів, пов'язаних з обчисленням сум податку, ведуть облік та складають звіти про надходження акцизного податку до відповідного бюджету, здійснюють реєстрацію платників податку, які отримали відповідну ліцензію, у т.ч. імпортерів, та видають їм відповідні посвідчення, а також здійснюють інші заходи в частині контролю за правильністю нарахування і сплати акцизного податку до бюджету.

Крім того, до переліку контролюючих органів щодо сплати акцизного податку до бюджету відносять і органи митної служби. Органи державної митної служби здійснюють контроль у межах повноважень, визначених Митним кодексом України щодо сплати податку при митному оформленні ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України. Також на органи державної митної служби України покладено контроль за дотриманням суб'єктами господарювання митних режимів щодо підакцизних товарів (продукції).

Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати акцизного податку з імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виходячи з особливостей оподаткування таких операцій та реалізації даних товарів на митній території України, здійснюється органами державної податкової служби при реалізації марок акцизного податку.

Контроль за сплатою акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів на митній території України здійснюється за допомогою марок акцизного податку. Органи Державної податкової служби України на місцях організовують роботу щодо виготовлення марок акцизного податку, їх зберігання і продажу, контролюють своєчасність подання платниками розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ведуть облік і складають звіти про надходження акцизного податку до бюджету, здійснюють реєстрацію платників акцизного податку на підставі даних, отриманих від органів ліцензування виробництва та імпорту алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

На органи державної податкової служби покладено контроль за наявністю марок акцизного податку на алкогольних напоях та тютюнових виробах, що реалізуються на внутрішньому ринку України. Наявність на цих товарах марок акцизного податку є підтвердженням сплати акцизного податку, легальності їх виробництва, ввезення та реалізації на митній території України. Контроль за наявністю марок акцизного податку при ввезенні алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також відповідної сплати сум акцизного податку здійснюється органами державної митної служби при митному оформленні таких товарів (продукції).

До таких, що вважаються немаркованими, віднесено:

- алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;

- алкогольні напої та тютюнові вироби, що марковані акцизними марками з порушеннями відповідного Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також марковані марками акцизного податку, які придбавалися іншим суб'єктом господарювання, ніж той, який вказаний на етикетці або упаковці алкогольних напоїв та тютюнових виробів, як виробник або імпортер такої продукції;

- алкогольні напої, марковані марками акцизного податку, на яких зазначена сума податку не відповідає сумі податку, що повинна бути сплачена з продукції з вказаними фізичними показниками (місткість тари та міцність продукції), виходячи зі ставок податку, які діяли на дату розливу такої продукції.

Підробленими в найбільш широкому розумінні вважаються марки акцизного податку, які за своїми характеристиками (якість паперу, колір, дизайн, способи захисту тощо) повністю або частково не відповідають встановленим зразкам.

У разі виявлення фактів порушення порядку ввезення, зберігання, транспортування, реалізації або торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності марок акцизного збору, органи державної податкової та митної служб здійснюють вилучення таких товарів з вільного обігу. Вилучення товарів у дохід держави здійснюється на підставі судової постанови. Виконання постанови суду про вилучення у дохід держави (конфіскацію) алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється відповідно до законодавства України, органами державної виконавчої служби.

Вилучені в дохід держави спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або утилізації. Загальні засади промислової переробки вилучених спирту етилового та алкогольних напоїв регламентовано положеннями Закону від 14.01.2000 p. № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», а порядок утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затверджено постановою КМУ від 19.04.2004 р. № 508. Рішення про утилізацію або знищення продукції приймається комісіями з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

Утилізація або знищення продукції здійснюється підприємствами, які пройшли атестацію на виконання цих робіт, відповідно до вимог законодавства, та визначені на конкурсних засадах. Проведення конкурсу для визначення підприємств, які проводять утилізацію або знищення продукції, а також ведення реєстру таких підприємств здійснює Держспоживстандарт України.

При встановленні факту нестачі марок акцизного податку (розкрадання, знищення, реалізації на експорт продукції з використанням вітчизняних марок тощо) у їх покупця, такий виробник алкогольних напоїв та тютюнових виробів несе повну матеріальну відповідальність у розмірі вартості марок та розрахункової суми акцизного податку, яку виробник повинен сплатити до бюджету за умови реалізації продукції, для якої купувалися марки. Зазначені суми нараховуються за формою, встановленою центральним органом ДПС. При з'ясуванні факту того, що при придбанні марок акцизного податку підприємством-виробником не сплачувався акцизний податок, органом державної податкової служби направляється такому суб'єктові господарювання відповідне податкове повідомлення-рішення.

За порушення порядку маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, несплату або несвоєчасну сплату акцизного податку, порядку виробництва та імпорту такої продукції виробники, імпортери, оптові та роздрібні продавці алкогольних напоїв та тютюнових виробів притягуються до відповідальності відповідно до положень Податкового кодексу, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 19.12.1995 № 481-95/ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, ч. 2 ст. 17 даного Закону передбачено, що у разі встановлення факту зберігання, транспортування і реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку до такого порушника застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу з розрахунку 100 відсотків вартості товару, але не менше 1 700 гривень.

Органи державної податкової служби також здійснюють контроль за дотриманням максимальних роздрібних цін на митній території України. У разі роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених імпортерами таких тютюнових виробів та нанесених на пачку, до суб'єктів торгівлі передбачено застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу з розрахунку 100 відсотків вартості наявних у такого суб'єкта господарювання тютюнових виробів. Перевірки дотримання максимальних цін на тютюнові вироби в роздрібній торгівлі здійснюються органами податкової служби України в порядку, визначеному для фактичних перевірок.

Акцизні склади на підприємствах-виробниках підакцизних товарів. Історично поняття акцизного складу в Україні було введено Законом України від 18.11.2004 р. № 2189-ІУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», де під цим поняттям розуміли приміщення, у яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий. До цього, відповідно до положень постанови КМУ від 11.01.1997 р. № 9, на підприємствах-виробниках спирту та лікеро-горілчаних виробів діяли контрольні пости державних податкових інспекцій.

Метою створення акцизних складів є підвищення ефективності як контрольних заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, так і, в цілому, адміністрування акцизного податку. Під акцизним складом визначається спеціально обладнані приміщення на обмеженій території, розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників органу державної податкової служби розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів.

Представники органу податкової служби за місцем розташування таких акцизних складів постійно діють на підприємствах-виробниках спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів. Формування необхідної чисельності працівників податкової служби та їх розподіл за відповідними акцизними складами, як правило, здійснюється регіональною ДПС. Окремими наказами відповідного органу податкової служби призначається конкретний його представник (представники) па акцизному складі, який (які) здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку відпуску спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів та сплати акцизного збору.

На представників органу податкової служби покладено безпосередній контроль за відпуском спирту та сплатою податку з нього. Підставою для відвантаження спирту зі спиртозаводу є видача податкового векселя на суму податку, розраховану з фактичного обсягу відвантаженого спирту. Під час отримання спирту етилового векселедавець-виробник іншої (крім горілки та лікеро-горілчаних виробів) підакцизної продукції складає, за участі представника органу державної податкової служби, на акцизному складі спиртозаводу акт про фактично отриману кількість спирту етилового та проводить розрахунок акцизного податку, виходячи з фактично отриманої кількості спирту. На підприємствах-виробниках горілки та лікеро-горілчаних виробів контроль здійснюється шляхом складання відповідних актів про фактично отриману кількість спирту.

Представники органу державної податкової служби на акцизних складах проходять спеціальне навчання або інструктаж щодо особливостей роботи підприємств-розпорядників акцизних складів (виробників спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів), а також специфіки здійснення контролю за виробництвом, обліком, зберіганням та реалізацією спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів. Порядок проведення такого навчання або інструктажу та його періодичність визначається центральним органом Державної податкової служби України.

Наказом органу державної податкової служби, за місцем знаходження акцизного складу, визначається режим роботи представників податкової служби на такому складі, порядок контролю за їх роботою, заходи матеріально-технічного забезпечення функціонування контрольного посту та інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю. На підставі такого наказу розпорядник видає у триденний термін власний наказ, у якому врегульовуються питання створення належних умов для представників податкової служби.

Основними завданнями представників податкової служби на акцизному складі є здійснення безпосереднього контролю за дотриманням визначеного порядку виробництва, зберігання та реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, а також правильності відображення оподатковуваних оборотів у звітності розпорядника акцизного складу та сплати акцизного податку до бюджету.

Для виконання вказаних завдань працівники податкової служби здійснюють контроль за виробництвом та реалізацією спирту його виробниками, контролюють норми втрат, наявність документів при його відвантаженні з акцизного складу. Підставою для відвантаження розпорядником акцизного складу спирту етилового, крім належним чином оформлених податкових векселів, є наявність й інших документів (зокрема, наряду на відпуск спирту), які передбачені Порядком визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, який затверджений постановою КМУ 29.08.2002 р.№ 1266.

Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу (крім відпуску спирту етилового на експорт) видається за умови сплати акцизного збору зі спирту, що повинен бути переданий, грошима або забезпечення його сплати податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою). На відпущений спирт незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановленого зразку, що є документами суворої звітності. Форма товарно-транспортної накладної та порядок її заповнення і використання затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 28.04.2005 р. № 154.

Представник органу податкової служби на акцизному складі бере безпосередню участь у проведенні інвентаризацій у розпорядника такого складу, а також контролює облік, зберігання та використання марок акцизного податку, належне маркування виробленої горілки та лікеро-горілчаних виробів. Приймання, зберігання, відпуск, транспортування та облік спирту етилового на акцизних складах здійснюється їх розпорядниками відповідно до Інструкції, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13.04.2009 р. № 264.

При отриманні спирту на акцизний склад такого розпорядника робиться відповідна відмітка в товарно-транспортній накладній та журналі реєстрації отримання спирту етилового. Крім того, складається акт про фактичну кількість отриманого спирту етилового. Такий акт (у разі відсутності понаднормових втрат) є підставою для зменшення суми зобов'язання зі сплати акцизного податку та відповідно відображається у податковому векселі, У разі встановлення фактів порядку оприбуткування спирту етилового або його нецільового використання до такого розпорядника акцизного складу застосовуються заходи, визначені Кодексом та іншими законодавчими актами.

При відвантаженні горілки та лікеро-горілчаних виробів з акцизного складу робиться відповідна відмітка в товарно-транспортній накладній та журналі реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів. Крім того, перевіряються інші супровідні документи на таку партію продукції. При ввезенні горілки та лікеро-горілчаних виробів на акцизний склад також робиться відповідна відмітка у товарно-транспортній накладній та журналі реєстрації отримання горілки та лікеро-горілчаних виробів. Форми журналів реєстрації ввезення та вивезення спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів затверджуються центральним органом державної податкової служби.

Забороняється транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів без товарно-транспортних накладних з відмітками про дозвіл на виїзд з акцизного складу. За порушення даної норми передбачено застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу з розрахунку 200 відсотків від вартості вивезеної (транспортованої) продукції, але не менше 15 000 гривень.

Питання для самоконтролю

1. Хто с платниками акцизного податку в Україні?

2. Що є об'єктом оподаткування акцизним податком?

3. Які є пільги зі сплати акцизного податку до бюджету?

4. Які види підакцизних товарів визначені Податковим кодексом України?

5. Які ставки податку застосовуються за окремими видами підакцизних товарів в Україні?

6. Як визначається дата виникнення податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку до бюджету?

7. Який порядок визначення сум акцизного податку належить до сплати з тютюнових виробів?

8. Які особливості оподаткування акцизним податком спирту етилового та алкогольних напоїв?

9. Яка тривалість податкового періоду для визначення податкових зобов'язань з акцизного податку?

10. Які  терміни сплати акцизного податку до бюджету?

11. Як здійснюється маркування марками акцизного податку алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні?

12. Які особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму їх використання в Україні?

13. Як здійснюється контроль за сплатою акцизного податку до бюджету?

14. Які особливості використання акцизних складів в Україні?

Тестові завдання

1. Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів подає декларацію акцизного податку:

а) щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду;

б) щомісяця не пізніше 15 числа наступного періоду;

в) щоквартально не пізніше 40 числа наступного періоду;

г) щоквартально не пізніше 20 числа наступного періоду.

2. Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує акцизний податок виробнику такої продукції:

а) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання податкової декларації;

б) не пізніше дати відвантаження готової продукції;

в) протягом 120 календарних днів придбання марок акцизного податку;

г) протягом 90 календарних днів при придбанні марок акцизного податку.

3. Марка акцизного збору - це спеціальний знак, яким маркуються:

а) алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, спирт етиловий;

б) алкогольні напої та тютюнові вироби;

в) алкогольні напої, пиво, паливно-мастильні матеріали;

г) алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні засоби.

4. Відповідно до Податкового кодексу в Україні підакцизними товарами є:

а) алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво, транспортні засоби, нафтопродукти, енергоресурси;

б) алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні засоби;

в) алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво, кава, шкіряні вироби, цукор, паливно-мастильні матеріали;

г) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

5. Для визначення сум акцизного податку застосовують такі види ставок:

а) пропорційні, прогресивні, регресивні;

б) адвалорні;

в) специфічні, адвалорні, змішані (адвалорні та специфічні одночасно);

г) інтуїтивні, емпіричні.

6. Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування акцизним податком:

а) реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції);

б) реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів шляхом продажу, обміну їх на інші товари, безплатної передачі або з частковою оплатою їх;

в) придбання імпортних товарів за іноземну валюту або в порядку обміну чи безкоштовній передачі;

г) реалізації товарів для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників.

7. У разі обчислення акцизного податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування:

а) величина підакцизного товару (продукції), визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках;

б) договірна або контрактна вартість реалізованого підакцизного товару (продукції);

в) вартість реалізованого підакцизного товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без ПДВ та з урахуванням акцизного податку;

г) вартість реалізованого підакцизного товару (продукції), виробленого на митній території України, з урахуванням ПДВ та акцизного податку.

8. При визначенні бази оподаткування з імпортованих підакцизних товарів, на які ставки встановлено в євро, перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за:

а) офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України на перший день кварталу, в якому здійснюється ввезення такої продукції на митну територію України;

б) офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України та діє на дату подання декларації акцизного податку;

в) офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України та діє на дату подання до органу державної митної служби митної декларації для митного оформлення;

г) офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України та діє на дату отримання марок акцизного податку.

9. Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв (у виробництві яких використовується спирт етиловий неденатурований), провадиться на підставі:

а) заявки-розрахунку, звіту про використані марки та платіжного документа, що підтверджує сплату коштів за такі марки;

б) звіту про використані марки, заявки-розрахунку, довідки про сплату суми податку;

в) заявки-розрахунку, звіту про використані марки, довідки про сплату суми податку та платіжного документа, що підтверджує сплату коштів за такі марки;

г) заявки-розрахунку, звіту про використані марки, довідки про сплату суми податку, ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, наряду на отримання спирту етилового зі акцизного складу та платіжного документу, що підтверджує сплату коштів за такі марки.

10. Сплата акцизного податку здійснюється:

а) грошовими коштами шляхом взаємних заліків, податковими векселями;

б) податковими векселями, грошовими коштами, зарахуванням зустрічних зобов'язань;

в) грошовими коштами;

г) шляхом взаємних заліків, податковими векселями.

11. Корегування суми податкового векселя здійснюється виходячи з фактично втраченої кількості спирту при:

а) виробництві продукції та її транспортуванні споживачу;

б) зберіганні, виробництві готової продукції, а також її перевантаженні та транспортуванні споживачу;

в) транспортуванні, зберіганні, виробництві готової продукції, а також фактично повернутого невиправного браку (у межах затверджених норм);

г) транспортуванні, зберіганні, виробництві готової продукції, а також фактично повернутого невиправного браку.

12. Видача податкового векселя з акцизного податку дозволяється:

а) будь-яким суб'єктам підприємницької діяльності, що імпортують на митну територію України підакцизні товари;

б) виробникам лікарських засобів;

в) резидентам або нерезидентам, які ввозять підакцизні речі або предмети па митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу;

г) експортерам підакцизних товарів (продукції).

13. Оподаткування акцизним податком тютюнових виробів здійснюється з застосуванням:

а) адвалорних та специфічних ставок податку;

б) адвалорних та специфічних ставок податку одночасно, а також величини мінімального акцизного податкового зобов'язання;

в) адвалорних ставок податку, а також за використання показника максимальної роздрібної ціни па такі тютюнові вироби;

г) адвалорних ставок податку одночасно, а також за використання показника максимальної роздрібної ціни на такі тютюнові вироби.

14. Не підлягають маркуванню марками акцизного податку:

а) алкогольні напої і тютюнові вироби, які імпортуються в Україну;

б) алкогольні напої і тютюнові вироби, які виробляються на митній території України;

в) алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;

г) алкогольні напої із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць.

15. У які терміни оформлюється податковий вексель при отриманні спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого, біоетанолу, що використовується для виробництва окремих видів продукції, та встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту:

а) після використання спирту за цільовим призначенням;

б) після отримання спирту;

в) до отримання з акцизного складу таких видів продукції за ставкою податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту;

г) при оприбуткуванні таких видів продукції на підприємстві-виробнику.

16. Які умови вивезення спирту етилового та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу:

а) за умови наявності супроводжування відомчої охорони;

б) за умови погодження транспортування спирту з органами МВС Україні;

в) за умови наявності проставленої відмітки на товарно-транспортній накладній представника органу податкової служби;

г) за умови погодження транспортування спирту етилового органами Служби безпеки України.

17. Як сплачують акцизний податок підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту, вермути, інші зброджені напої з додаванням спирту:

а) до виробництва продукції;

б) при виробництві продукції;

в) після реалізації продукції;

г) при придбанні марок акцизного податку.

18. Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачують акцизний податок до бюджету:

а) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

б) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації; 

в) протягом 90 календарних днів від дня отримання спирту етилового при придбанні марок акцизного податку;

г) не пізніше дати відвантаження готової продукції.

19. Які органи здійснюють контроль за наявністю марок акцизного податку на алкогольних напоях та тютюнових виробах?

а) контроль за наявністю марок акцизного податку здійснюють податкові органи;

б) контроль за наявністю марок акцизного податку здійснюють митні органи з частковим залученням податкових органів у разі виявлення фактів втрати марок акцизного податку з вини суб'єктів господарювання;

в) податкові органи - під час їх транспортування, зберігання та продажу, митні органи - під час ввезення на митну територію України.

20. Як оподатковуються акцизним податком виноматеріали, які реалізуються підприємствам вторинного виробництва?

а) на загальних підставах;

б) не оподатковуються;

в) при оподаткуванні застосовують ставку 0 грн з 1 літри виноматеріалів;

г) не оподатковуються, якщо вони використовуються підприємствами вторинного виробництва для виготовлення готової продукції. В інших випадках - оподатковуються на загальних підставах.

21. Які документи необхідно подати імпортеру алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів для отримання марок акцизного податку?

а) заявку-розрахунок у трьох примірниках за встановленою формою, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку;

б) заявку-розрахунок у трьох примірниках за встановленою формою;

в) заявку-розрахунок у трьох примірниках за встановленою формою, звіт про використання раніше отриманих марок акцизного податку, ліцензію на право імпорту алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів;

г) звіт про використання раніше отриманих марок акцизного податку, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку.

Ситуаційні вправи

 1. Підприємство-виробник лікеро-горілчаних виробів звернулося до органу державної податкової служби щодо виробництва таких виробів у давальницької сировини на власних виробничих потужностях в Україні.

Підготуйте відповідь.

2. Працівниками органу державної податкової служби під час проведення фактичної перевірки закладу торгівлі, яке використовується TOB «Акорд» (зареєстровано в Київській області), було встановлено факт знаходження в продажу вітчизняних алкогольних напоїв, маркованих марками акцизного податку з зазначеним кодом регіону «08» (Запорізька обл.). На контретикетці таких алкогольних напоїв їх виробником визначено TOB «Рубікон» (місце реєстрації - Київська обл., код регіону - 10).

Дайте вмотивовану оцінку ситуації та які дії повинні бути здійснені працівниками органу державної податкової служби?

3. При перевірці суб'єкта господарювання було встановлено, що при визначенні податкового зобов'язання за лютий 2011 року, пов'язаного із сплатою акцизного податку з вітчизняних підакцизних товарів, ставки на які Податковим кодексом визначені в євро, було застосовано офіційний курс НБУ гривні до євро, що діяв на 1.02.2011 року.

Дайте вмотивовану оцінку ситуації.

4. Нафтопереробний завод, який зареєстрований в органах податкової служби Луганської області, здійснює виробництво бензинів, у тому числі і з давальницької сировини, та відвантажує її замовнику - резиденту України.

Визначте граничні терміни сплати акцизного податку власником готової продукції (виробленої з давальницької сировини) та безпосередньо нафтопереробним заводом.

5. Автомобіль марки «Мерседес», який було ввезено на митну територію України для офіційного використання дипломатичним представництвом Республіки Польща, реалізується для комерційного використання резиденту України.

Чи буде сплачуватися акцизний податок до бюджету та (у разі позитивної відповіді) хто є його платником?

6. Підприємство-резидент України імпортує тютюнові вироби в Україну.

Які вимоги висуваються національним законодавством до такого підприємства та коли повинен бути сплачений акцизний податок з таких тютюнових виробів?

7. У ході перевірки кіоску встановлено факт реалізації тютюнових виробів за ціною 11 гри (на пачці максимальна ціна визначена як 9,25), в продажу також знаходяться аналогічні тютюнові вироби з зазначеною максимальною ціною на пачці 11 грн.

Чи є вказаний факт порушенням максимальних роздрібних цін і які фінансові санкції (у разі позитивної відповіді) застосовуються за такс порушення?

Перелік питань до екзамену

1. Платники акцизного податку в Україні.

2. Об'єкти оподаткування акцизним податком в Україні.

3. Пільги зі сплати акцизного податку.

4. Визначення бази оподаткування при обчисленні акцизного податку.

5. Ставки акцизного податку та особливості їх встановлення.

6. Дата виникнення податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку до бюджету.

7. Особливості оподаткування тютюнових виробів за змішаними ставками акцизного податку та декларування максимальних роздрібних цін.

8. Особливості оподаткування акцизним податком спирту етилового та алкогольних напоїв.

9. Особливості оподаткування акцизним податком нафтопродуктів.

10. Особливості застосування акцизного податку для підакцизних товарів, що імпортуються на митну територію України.

11. Строки сплати та порядок зарахування акцизного податку до бюджету.

12. Контроль за сплатою акцизного податку за допомогою маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів марками акцизного податку.

13. Відповідальність за порушення порядку сплати акцизного податку.

14. Використання акцизних складів на підприємствах-виробниках спирту та лікеро-горілчаних виробів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49958. Вывод в консоль с использованием C# (Csharp) 104.5 KB
  Мы используем WriteLine где нам нужно для того чтобы вывести текст в окно консоли. У WriteLine есть родственница Write: Console.А теперь выведем текст на в новой строке Как видно разница между WriteLine и Write довольно очевидна. Когда вызываешь WriteLine текст автоматически выведется с новой строки.
49959. Создание простейшего триггера на языке PLSQL 238.5 KB
  Задание для самостоятельной работы на лабораторную работу: Сделать всё по методичке, но по своей таблице, выполненной в первой лабораторной работе
49960. Общая физика. Лабораторный практикум 2.47 MB
  На каждое лабораторное занятие студенты должны приносить с собой: а лабораторный журнал тетрадь в клетку не менее 48 листов. Все черновые записи делаются на левой стороне листа лабораторного журнала; е окончательный результат представляют в стандартном виде суказанием среднего значения измеряемой величины абсолютнойотносительной погрешности вычисленных по методу Стьюдента инадежности измерений. Например результат измерений плотности твердого тела в стандартном виде = 65 03 103 кг м3 ε = 5 при α = 095 где ...
49961. Электричество и магнетизм. Лабораторный практикум 7.26 MB
  Позднее он высказал предположение что все магнитные явления обусловлены токами причем магнитные свойства постоянных магнитов связаны с токами постоянно циркулирующими внутри этих магнитов. Cогласно закону Био Савара-Лапласа где I сила тока в проводнике d l вектор имеющий длину элементарного отрезка проводника и направленный по направлению тока r радиус вектор соединяющий элемент с рассматриваемой точкой P. Напряженность магнитного поля подчиняется принципу суперпозиции а согласно закону Био Савара-Лапласа 6...
49962. ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ И ОБЪЕМЕ 291.5 KB
  Изучение процессов в идеальных газах определение отношения теплоемкостей Оборудование.3 Увеличение внутренней энергии идеального газа в случае изменения его температуры на здесь i число степеней свободы молекулы под которым подразумевается число независимых координат определяющих положение молекулы в пространстве: i =3 для одноатомной; i =5 для двухатомной; i =6 для трех и многоатомной; R универсальная газовая постоянная ; R= 831 Дж мольК. При расширении газа система выполняет работу 5.4 молярная...
49963. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 85 KB
  Качественной особенностью современных форм ведения войны является выход из строя на территории очага массового поражения основного числа медицинских учреждений, органов управления, разрушение стройной системы оказания помощи населению.
49964. Перевірка закону Ома для електричного кола постійного струму 117 KB
  Виміряти силу струму в колі за допомогою амперметра. За допомогою вольтметра виміряти: а напругу на опорі R б напругу на клемах магазину опорів в ЕРС джерела струму. Обчислити враховуючи що внутрішній опір джерела струму малий порівняно з зовнішнім.
49965. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ЖАМЕНА 125 KB
  Интерференцией света называется сложение световых пучков ведущее к образованию светлых и темных полос. В противном случае в каждой точке пространства волны будут то усиливать то ослаблять друг друга и глаз воспринимая усредненную картину не обнаружит интерференционных полос. В поле зрения окуляра зрительной трубы 4 появятся интерференционные полосы параллельные ребру двухгранного угла  который составляют фронты интерферирующих волн. Наклоном одной из пластин можно менять и ориентацию и ширину интерференционных полос.
49966. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 107 KB
  Порядок выполнения работы: Изучить список работ с повышенной опасностью на выполнение которых выдается наряд-допуск. Изучить порядок проведения работ и оформления наряда-допуска.