31957

Закріплення навичок розв’язування задач прийняття рішень в умовах повної визначеності

Контрольная

Математика и математический анализ

Очікуваний прибуток у разі фірмової торгівлі складає умовних одиниць інакше B умовних одиниць. Ризики збитків при торгівлі у фірмових магазинів оцінюються в 1 умовних одиниць в звичайних магазинах B1 умовних одиниць. За C умовних одиниць експерти можуть проаналізувати реалізацію двох видів продукції варених виробів та копчених виробів та порекомендувати які з них більш вигідніше продавати в тих чи інших магазинах.

Украинкский

2013-09-01

73.5 KB

23 чел.

Контрольна робота за модулем 1

Мета роботи: Закріплення навичок розв’язування задач прийняття рішень в умовах повної визначеності

 

Кожен вид продукції м’ясокомбінату реалізується через мережу фірмових магазинів та через мережу звичайних магазинів. М’ясокомбінат реалізує продукцію через мережу фірмових магазинів з ймовірністю Р. 

Очікуваний прибуток у разі фірмової торгівлі складає A умовних одиниць, інакше – B умовних одиниць. Ризики збитків при торгівлі у фірмових магазинів оцінюються в A1 умовних одиниць, в звичайних магазинах – B1 умовних одиниць.

За C умовних одиниць експерти можуть проаналізувати реалізацію двох видів продукції (варених виробів та копчених виробів) та порекомендувати, які з них більш вигідніше продавати в тих чи інших магазинах. Рекомендація експертів: ймовірністю збільшення прибутків складає D у фірмових магазинах, якщо торгувати вареними виробами. В звичайних магазинах ймовірність збільшення прибутку при торгівлі вареними виробами складає E.

Який вид торгівлі найбільш доцільний? Чи звертатися до експертів? При розв’язуванні обчислити функції корисності та побудувати дерево розв’язків. Зробити висновки.

Створити звіт та зберегти його в папці зі своїм прізвищем, яку зберегти в мережеві папці групи.

Варіант

P

A

B

A1

B1

C

D

E

1

0,94

891

702

580

676

119

0,20

0,65

2

0,31

732

619

629

618

119

0,49

0,11

3

0,17

534

974

734

613

105

0,87

0,19

4

0,96

1145

905

718

664

110

0,15

0,69

5

0,66

1029

712

616

712

101

0,51

0,81

6

0,40

807

748

586

530

115

0,12

0,62

7

0,72

765

694

587

601

112

0,87

0,54

8

0,11

1052

1046

590

718

111

0,61

0,51

9

0,73

658

509

716

687

109

0,38

0,88

10

0,44

863

956

641

740

113

0,76

0,65

11

0,26

832

950

508

525

107

0,22

0,66

12

0,57

1000

502

591

509

120

0,19

0,23

13

0,91

598

699

518

537

107

0,22

0,76

14

0,74

694

598

502

697

109

0,70

0,34

15

0,88

792

1008

657

677

117

0,80

0,55

16

0,10

1071

754

659

703

112

0,35

0,82

17

0,50

911

592

564

676

103

0,30

0,87

18

0,81

717

786

708

679

110

0,43

0,10

19

0,97

710

503

693

642

102

0,75

0,18

20

0,43

1049

814

518

620

101

0,57

0,52

21

0,52

967

594

623

681

115

0,33

0,74

22

0,18

987

848

727

735

113

0,69

0,15

23

0,96

1115

516

713

744

101

0,86

0,42

24

0,38

546

536

533

560

103

0,36

0,51

25

0,51

891

889

682

654

103

0,57

0,28


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80508. Політика управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 106 KB
  Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. Оцінка ефективності інвестування в облігації. Оцінка ефективності інвестування в акції. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.
80509. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства 99.5 KB
  Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.
80510. Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів 483.43 KB
  Шаблони і створені акти можуть редагуватися в Word rtf формат так само можуть створюватися власні і змінюватися наявні в програмі друковані форми: калькуляція страхове відшкодування і т. Програма дозволяє в автоматичному режимі здійснювати: пошук двигуна за маркою транспортного засобу та отримати вичерпну інформацію про модель транспортного засобу на яку він був встановлений його обєм тип потужність характеристики та період випуску моделі транспортного засобу;  пошук моделі транспортного засобу за кодом...
80511. Автоматизація процесів оцінювання нематеріальних активів 52.73 KB
  Автоматизація процесу оцінки гудвіла. Автоматизація процесу оцінки товарних знаків. Автоматизація процесу оцінки гудвіла До теперішнього часу склалися дві паралельно існуючі традиції перекладу англійського терміну goodwill. В даному випадку тобто в контексті вартісної оцінки нематеріальних активів переважно другий спосіб переведення хоча він і виглядає декілька незграбним.
80512. Автоматизація процесів оцінювання вартості підприємства 157.79 KB
  Для побудови зазначених типів моделей використовуються як власні методи моделювання RIS так і різні відомі методи та мови моделювання зокрема UML. Автори методу EricssonPenker створили свій профіль UML для моделювання бізнеспроцесів EricssonPenker Business Extensions ввівши набір стереотипів які описують основні категорії бізнесмоделі: процеси ресурси правила і цілі діяльності підприємства. Мова UML використовується також в методі який є частиною технології Rtionl Unified Process фірми IBM.
80513. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою 26.08 KB
  Наприклад під технологією матеріального виробництва розуміють процес який визначається як комплекс засобів і методів обробки виготовлення зміни стану властивостей форми сировини чи матеріалу. Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія це процес або сукупність процесів обробки інформації. Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія і не енергія а інформація то: інформаційна технологія це сукупність процесів що використовує засоби та методи накопичення обробки і передачі первинної інформації для отримання...
80514. Особливості та структура економічної інформації 20.02 KB
  Економічна інформація засоби її опису Інформація це сукупність відомостейданих які сприймають з навколишнього середовищавхідна інформація видаються в навколишнє середовищевихідна інформація або зберігаються всередині певної системи. Економічна інформація є інструментом управління і водночас належить до його елементів її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації яка забезпечує розвязування задач організаційноекономічного управління народним господарством. Отже...
80515. Організація позамашинної інформаційної бази 33.52 KB
  Поняття позамашинної інформаційної бази Позамашинна інформаційна база це сукупність повідомлень і документів інформація з яких може бути сприйнята людиною без використання засобів обчислювальної техніки До засобів організації та ведення позамашинної ІБ належать: системи класифікації та кодування інформації; уніфіковані системи документації; методичні та інструктивні матеріали. Інформація може розміщуватись на спеціальних паперових бланках і зчитуватись з них в память компютера автоматично за допомогою сканера. Носії інформації їх...
80516. Організація машинної інформаційної бази 23.13 KB
  Основи організації автоматизованого банку даних. Поняття машинної інформаційної бази Машинна інформаційна база представляє собою частину інформаційної бази сформованої у вигляді інформаційних файлів які зберігаються в електронній пам\'яті та на спеціальних зовнішніх носіях Машинна інформаційна база може бути організована у вигляді окремих незалежних між собою локальних файлів чи у вигляді бази даних якою керує система управління базами даних. До програмних засобів належать: СУБД програмні засоби ведення обробки контролю даних які...