32028

Деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг

Дипломная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Теоретические аспекты организации деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 1. Понятие и сущность регистраторской деятельности 1. Основные требования к регистраторской деятельности 1. Правовое регулирование регистраторской деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 2.

Русский

2013-09-01

37.5 KB

11 чел.

СОГЛАСОВАНО_____________________

Декану  экономического факультета

Дашиной Е.И.

Руководитель работы    Маслова Л.Н.

Зав. кафедрой    Петрухина Н.А.

Студента (ки) чертвертого курса

группы Э-087

Декан факультета  Дашина Е.И.

Рыниной Д.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему и задание по выпускной квалификационной работе (по специальности «Финансы и кредит», указать специализацию - «Банковское дело», «Государственные и муниципальные финансы», «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг», «Финансовый менеджмент»)

Деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг

Число                                                                                                           Подпись

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работе

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ВКР

СРОК СДАЧИ

ВВЕДЕНИЕ

1.

Теоретические аспекты организации деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

1.1.

Понятие и сущность регистраторской деятельности

1.2.

Основные требования к регистраторской деятельности

1.3.

Правовое регулирование регистраторской деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

2.

Анализ деятельности по ведению реестра владельцев имееных ценных бумаг на примере ЗАО «СР-ДРАГа»

2.1.

Краткая экономическо-организационная характеристика ЗАО «СР-ДРАГа»

2.2.

Оценка осуществления регистраторской деятельности ЗАО «СР-ДРАГа»

2.3.

Направления совершенствования деятельности по ведению реестра ЗАО «СР-ДРАГа"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Срок сдачи студентом законченной работы на кафедру_________________

Научный руководитель  по выпускной квалификационной работе _______________________________________________________________

Дата выдачи задания _____________________

Научный руководитель: _____________________ (Ф.И.О., подпись)

Студент___________________________________ (Ф.И.О., подпись)   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56484. Економічний розвиток Українських земель у кінці 19 ст. та Залізничний транспорт, його провідна роль в економіці України 48 KB
  Обладнання: карта Адміністративно територіального поділу України дати перших доріг 1861р. карта трансторт України карти атласу. Завдяки залізниці західний регіон України став легкодоступним джерелом сировини і ринком збуту для фабричної промисловості розвинутих західних провінцій монархії Габсбургів.
56485. Транспорт України 46.5 KB
  Актуалізація опорних знань і вмінь учнів Бесіда Більшість із вас безумовно користувалася послугами різних видів транспорту тому ви легко дасте відповіді на такі питання: Яку роль відіграє транспорт у житті людей Які види транспорту ви знаєте Чим відрізняється міський транспорт...
56486. Загальна характеристика транспорту України 358.5 KB
  Мета: дати загальну характеристику транспортного комплексу України; розкрити його роль у господарстві країни; встановити суттєві ознаки понять транспортний вузол вантажообіг пасажирообіг транспортні магістралі; визначити техніко-економічні особливості різних види транспорту...
56487. Характеристика водного, трубопровідного, повітряного, електронного видів транспорту 272.5 KB
  Мета уроку: сформувати знання учнів про особливості транспортного комплексу України: показати своєрідність окремих видів транспорту; засвоїти основні поняття з теми; розвивати навички і уміння працювати з різними джерелами інформації розвивати вміння...
56488. Водний та повітряний транспорт України 37 KB
  Мета: сформувати вміння характеризувати технічно-економічні особливості водного та повітряного транспорту; показувати на карті основні транспортні вузли й водні шляхи; висловлювати судження про проблеми й перспективи розвитку окремих видів транспорту...
56489. Площадь трапеции 149 KB
  Решение проблемы: Повторить :что такое трапеция Как найти формулу площади трапеции Поиск решения проблемы: 1 возможно ли её разбиение на фигуры площади которых известно как найти Да на треугольники 2 разбейте трапецию на минимальное количество таких фигур...
56491. Бінарний урок за темою «Подорож» (англійська та німецька мови) 536 KB
  Our lesson is not a traditional one. First of all I should mention that it is the binary English and German lesson. Our lesson will have the form of a test travel-seminar. At our lesson we shall revise some facts we know about Great Britain and Germany, we shall travel around these countries in 45 minutes.