32028

Деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг

Дипломная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Теоретические аспекты организации деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 1. Понятие и сущность регистраторской деятельности 1. Основные требования к регистраторской деятельности 1. Правовое регулирование регистраторской деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 2.

Русский

2013-09-01

37.5 KB

10 чел.

СОГЛАСОВАНО_____________________

Декану  экономического факультета

Дашиной Е.И.

Руководитель работы    Маслова Л.Н.

Зав. кафедрой    Петрухина Н.А.

Студента (ки) чертвертого курса

группы Э-087

Декан факультета  Дашина Е.И.

Рыниной Д.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему и задание по выпускной квалификационной работе (по специальности «Финансы и кредит», указать специализацию - «Банковское дело», «Государственные и муниципальные финансы», «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг», «Финансовый менеджмент»)

Деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг

Число                                                                                                           Подпись

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работе

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ВКР

СРОК СДАЧИ

ВВЕДЕНИЕ

1.

Теоретические аспекты организации деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

1.1.

Понятие и сущность регистраторской деятельности

1.2.

Основные требования к регистраторской деятельности

1.3.

Правовое регулирование регистраторской деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

2.

Анализ деятельности по ведению реестра владельцев имееных ценных бумаг на примере ЗАО «СР-ДРАГа»

2.1.

Краткая экономическо-организационная характеристика ЗАО «СР-ДРАГа»

2.2.

Оценка осуществления регистраторской деятельности ЗАО «СР-ДРАГа»

2.3.

Направления совершенствования деятельности по ведению реестра ЗАО «СР-ДРАГа"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Срок сдачи студентом законченной работы на кафедру_________________

Научный руководитель  по выпускной квалификационной работе _______________________________________________________________

Дата выдачи задания _____________________

Научный руководитель: _____________________ (Ф.И.О., подпись)

Студент___________________________________ (Ф.И.О., подпись)   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8300. Інформатика. Курс лекцій 7.4 MB
  Навчальний предмет ІНФОРМАТИКА - це нормативна дисципліна з підготовки бакалаврів - майбутніх податківців за напрямом Економіка і підприємництво. Предмет дисципліни - засоби автоматизації інформаційних процесів обробки та використання економічної інформації...
8301. Конспект лекцій з патологічної фізіології 647.5 KB
  Предмет і завдання патологічної фізіології, та її місце в системі підготовки лікаря ветеринарної медицини. Методи патологічної фізіології. Історія розвитку патологічної фізіології та огляд теорій про походження хвороб...
8302. Активізація суспільних та політичних рухів на початку ХХ століття 52.5 KB
  Тема уроку. Активізація суспільних та політичних рухів на початку ХХ століття. Мета: пояснити причинно-наслідкові звязки та перебіг суспільно-політичний рухів на початку ХХ століття розвивати аналітичні вміння при вивченні всесвітньої історії...
8303. Основи охорони праці, техніка безпеки 878 KB
  Дисципліна Основи охорони праці займає особливе положення у формуванні майбутніх фахівців харчової промисловості. Її особливість полягає у нормативному характері знань та умінь фахівців, які спрямовані на збереження здоровя і працездатності людини у процесі трудової діяльності...
8306. Система органів виконавчої влади в Україні 68 KB
  Система органів виконавчої влади в Україні З метою управління економікою всієї країни, реалізації функцій у різних сферах виконавчо-розпорядчої діяльності в державі діє розгалужена і різноманітна система органів виконавчої влади, які утворюються зал...