32028

Деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг

Дипломная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Теоретические аспекты организации деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 1. Понятие и сущность регистраторской деятельности 1. Основные требования к регистраторской деятельности 1. Правовое регулирование регистраторской деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 2.

Русский

2013-09-01

37.5 KB

12 чел.

СОГЛАСОВАНО_____________________

Декану  экономического факультета

Дашиной Е.И.

Руководитель работы    Маслова Л.Н.

Зав. кафедрой    Петрухина Н.А.

Студента (ки) чертвертого курса

группы Э-087

Декан факультета  Дашина Е.И.

Рыниной Д.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему и задание по выпускной квалификационной работе (по специальности «Финансы и кредит», указать специализацию - «Банковское дело», «Государственные и муниципальные финансы», «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг», «Финансовый менеджмент»)

Деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг

Число                                                                                                           Подпись

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работе

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ВКР

СРОК СДАЧИ

ВВЕДЕНИЕ

1.

Теоретические аспекты организации деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

1.1.

Понятие и сущность регистраторской деятельности

1.2.

Основные требования к регистраторской деятельности

1.3.

Правовое регулирование регистраторской деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

2.

Анализ деятельности по ведению реестра владельцев имееных ценных бумаг на примере ЗАО «СР-ДРАГа»

2.1.

Краткая экономическо-организационная характеристика ЗАО «СР-ДРАГа»

2.2.

Оценка осуществления регистраторской деятельности ЗАО «СР-ДРАГа»

2.3.

Направления совершенствования деятельности по ведению реестра ЗАО «СР-ДРАГа"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Срок сдачи студентом законченной работы на кафедру_________________

Научный руководитель  по выпускной квалификационной работе _______________________________________________________________

Дата выдачи задания _____________________

Научный руководитель: _____________________ (Ф.И.О., подпись)

Студент___________________________________ (Ф.И.О., подпись)   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83097. Разработка конструкции и технология изготовления компьютерного стола 857.76 KB
  Допускается применять плиты древесностружечные по действующей нормативной документации соответствующие по качеству плитам указанных марок; пленки декоративные на основе термореактивных полимеров с неполной степенью конденсацией смолы по действующей нормативной документации.
83100. Валентин Бичко «Казка — вигадка...». Українська народна казка «Кирило Кожум’яка» 78 KB
  Мета. Розширити знання учнів про українські народні казки; формувати вміння розрізняти героїко-фантастичні казки; вдосконалювати уміння читати в особах; виявляти залежність мовної та інтонаційної характеристики дійових осіб від їхньої ролі у творі; вдосконалювати навички швидкого виразного...
83101. Число и цифра 9. Написание цифры 9. Сравнение чисел в пределах 9. Измерение и сравнение длин отрезков 192 KB
  Цель: закреплять знание учениками названий чисел в пределах 10; продлить работу над формированием у учеников умения сравнивать числа и решать задачи; совершенствовать навыки устного счета, проводить простейшие обобщения, формировать умение определять название деревьев по их листьям.
83102. Розповідне речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення 119 KB
  Мета. Дати дітям уявлення про розповідне речення; формувати навички інтонування розповідних речень; розвивати мовлення пам’ять увагу учнів; виховувати любов до природи Обладнання. Таблиця до теми Речення Сніжинки ілюстрації зими індивідуальні картки...
83103. Каїн і Авель (біблійна легенда) 74 KB
  Продовжити знайомство учнів із біблійними легендами. Розкрити зміст біблійної історії про Каїна та Авеля, її глибокі народні витоки.Формувати уміння розрізняти ознаки доброго і лихого, усвідомлювати неминучість кари за вчинене зло. Розвивати читацькі навички та зв’язне мовлення молодших школярів.
83104. Людські чесноти: добро, доброта 104.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з людськими чеснотами, вчити характеризувати події та явища, як прояв добра і зла; розкрити моральний зміст доброти; сприяти розвитку в учнів мотивації до добрих, гуманних вчинків, розвивати мислення, творчу уяву, збагачувати словниковий запас...
83105. Святкуємо Різдвяні свята разом із музикою 66.5 KB
  Дидактична мета: закріпити поняття про виражальні та зображальні можливості музики. Розвиваюча мета: розвивати музично-творчі здібності дітей, природну музичність, вокально-хорові навички на основі сприймання художньо-образного музичного матеріалу, інтелектуальну гнучкість.