321

Распознавание принадлежности объектов к заданным классам детерминированными методами

Отчет о прохождении практики

Экономическая теория и математическое моделирование

Принадлежность объектов к одному из заданных классов. Мера сходства между объектами aj и ak по одному количественному признаку. определение принадлежности заданного объекта к одному из классов по средней мере сходства этого объекта и объектов заданных классов.

Русский

2012-12-07

66.5 KB

9 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“Тюменский государственный нефтегазовый университет”

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

Кафедра «Моделирование и управление

процессами нефтегазодобычи»

Отчет по лабораторной работе №5

«Распознавание принадлежности объектов к заданным классам детерминированными методами»

Выполнила: студентка гр.ИСТ-08

Буркова Наталья

Проверил: Туренко С.К.

 

 

Тюмень, 2012

Вариант 3

Цель:

Определить принадлежность объектов к классу методами «по ближайшему среднему» и «ближайшему одному»

Дано:

10 объектов, на которых определены два свойства f1 и f2  и принадлежность объектов к одному из двух классов P

№ объекта

f1

f2

P

1

1

13

1

2

3

14

1

3

5

7

1

4

7

9

1

5

10

10

1

6

8

13

2

7

9

20

2

8

11

21

2

9

12

25

2

10

13

15

2


2 контрольных объекта
q1 и q2

№ варианта

q1

q2

f1

f2

f1

f2

3

8

13

15

27

Определить:

принадлежность объектов к одному из заданных классов

Алгоритмы:

Мера сходства между объектами aj и ak по одному количественному признаку fi:

,

где ,  –  значение fi-го признака соответственно   aj  и ak  объекта,

- максимальное  расхождение значений признака  fi среди всех объектов указанных классов

Мера сходства между объектами aj и ak по одному качественному признаку fi:

Мера сходства между объектами aj и ak по системе признаков fi, i = 1..n:

,

где  - вес fi-го признака, .

  1.  «по ближайшему среднему»

Суть алгоритма – определение принадлежности заданного объекта к одному из классов по средней мере сходства этого объекта и объектов заданных классов.

1.1) Вычисляем меры сходства контрольного объекта  с каждым из объектов заданных классов – ;

1.2)  Вычисляем среднюю меру сходства с объектами каждого класса – , где m – количество классов;

1.3) Контрольный объект  относится к классу, с объектами которого имеет максимальную среднюю меру сходства

  1.  «по ближайшему одному»

Суть алгоритма: контрольный объект принадлежит к тому классу, к которому относится объект, максимально похожий на контрольный.

2.1) Вычисляем меры сходства между контрольным объектом и всеми эталонными объектами –

2.2) Определяем максимальную меру сходства  

   2.3)  Контрольный объект  принадлежит к тому же классу что и эталонный объект , с которым он имеет максимальную меру сходства

Решение:

Вывод: 

классы принадлежности, определенные по методам "ближайшего среднего" и "ближайшего одного": в первом случае объект относится к 1 классу, во втором - ко 2 классу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48236. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ) 802.03 KB
  Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, зокрема його значення та роль у системі управління підприємством, предмет та види економічного аналізу, його метод, методика факторного аналізу, характеристика способів детермінованого факторного аналізу, використання економіко-математичних методів в економічному аналізі, методика виявлення і розрахунку резервів, організація та інформаційне забезпечення аналітичних досліджень. Після кожної теми наведені контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу.
48237. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 5.35 MB
  Остов двигателя Уравновешивание одноцилиндрового двигателя. Уравновешивание четырехцилиндрового однорядного двигателя Уравновешивание двухцилиндрового Vобразного двигателя.
48238. УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 282.5 KB
  Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні Мовне законодавство в Україні Природа і функції мови. Місце української мови серед мов світу. Правовий статус української мови.
48239. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 888.5 KB
  Усне ділове спілкування. Етика ділового спілкування її предмет та завдання. Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет Правила усного спілкування фахівця зустрічі переговори телефонне спілкування.
48240. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 430.5 KB
  Програма з курсу Історія України Укл. ВСТУПНЕ СЛОВО Пропоновані матеріали підготовлено з урахуванням проекту навчальної програми з курсу Історія України для вищих навчальних закладів освіти і передбачають розв’язання таких завдань: а використання останніх досягнень світової і вітчизняної історичної науки в процесі викладання історії України; б постійне підвищення і вдосконалення наукового і виховного рівня викладання; в забезпечення реалізації в ході навчання принципів історизму та об’єктивності в оцінці конкретних подій і явищ; г...
48241. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 102.5 KB
  Ульяновський Українська наукова і культурницька еміграція у ЧехоСловаччині між двома світовими війнами Українська культура: розвиток ідеї та історія книги Автори Української культури: Дмитро Антонович Василь Біднов Дмитро Дорошенко Олександр Лотоцький Симон Наріжний Степан Сірополко Володимир Січинський Дмитро Чижевський Андрій Яковлів Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича Упор. Ця книжка унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до...
48242. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ 1.33 MB
  Франка нова генерацiя прагнула цiлком модерним європейським способом зобразити своєрiднiсть життя українського народу. Психологiзм змалювання внутрiшнього життя особистостi як важливого моменту образу свiту. Поставши на грунтi класичного реалiзму але не сприйнявши лiнiйно мiметичного принципу зображення життя у формах життя неореалiсти визначали свiй концептуальний принцип мiж документальною достовiрнiстю фiлософськоаналiтичним заглибленням у дiйснiсть та лiричною стихiєю; подеколи промовиста деталь реалiстичного письма сюжет....
48243. УКРАЇНСЬКА МОВА 1.04 MB
  Поняття літературної мови. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі. Функції мови. Культура мови.
48244. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів 345.5 KB
  СТАТУТ об’єднання співвласників багатоквартирного будинку КРИСТАЛ м. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку Кристал надалі – Об’єднання створюється на підставі Закону України Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку від 29 листопада 2001 р. як організаційноправова форма об’єднання власників житлових і нежитлових приміщень для сумісного управління єдиним комплексом нерухомого майна й забезпечення...