321

Распознавание принадлежности объектов к заданным классам детерминированными методами

Отчет о прохождении практики

Экономическая теория и математическое моделирование

Принадлежность объектов к одному из заданных классов. Мера сходства между объектами aj и ak по одному количественному признаку. определение принадлежности заданного объекта к одному из классов по средней мере сходства этого объекта и объектов заданных классов.

Русский

2012-12-07

66.5 KB

8 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“Тюменский государственный нефтегазовый университет”

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

Кафедра «Моделирование и управление

процессами нефтегазодобычи»

Отчет по лабораторной работе №5

«Распознавание принадлежности объектов к заданным классам детерминированными методами»

Выполнила: студентка гр.ИСТ-08

Буркова Наталья

Проверил: Туренко С.К.

 

 

Тюмень, 2012

Вариант 3

Цель:

Определить принадлежность объектов к классу методами «по ближайшему среднему» и «ближайшему одному»

Дано:

10 объектов, на которых определены два свойства f1 и f2  и принадлежность объектов к одному из двух классов P

№ объекта

f1

f2

P

1

1

13

1

2

3

14

1

3

5

7

1

4

7

9

1

5

10

10

1

6

8

13

2

7

9

20

2

8

11

21

2

9

12

25

2

10

13

15

2


2 контрольных объекта
q1 и q2

№ варианта

q1

q2

f1

f2

f1

f2

3

8

13

15

27

Определить:

принадлежность объектов к одному из заданных классов

Алгоритмы:

Мера сходства между объектами aj и ak по одному количественному признаку fi:

,

где ,  –  значение fi-го признака соответственно   aj  и ak  объекта,

- максимальное  расхождение значений признака  fi среди всех объектов указанных классов

Мера сходства между объектами aj и ak по одному качественному признаку fi:

Мера сходства между объектами aj и ak по системе признаков fi, i = 1..n:

,

где  - вес fi-го признака, .

  1.  «по ближайшему среднему»

Суть алгоритма – определение принадлежности заданного объекта к одному из классов по средней мере сходства этого объекта и объектов заданных классов.

1.1) Вычисляем меры сходства контрольного объекта  с каждым из объектов заданных классов – ;

1.2)  Вычисляем среднюю меру сходства с объектами каждого класса – , где m – количество классов;

1.3) Контрольный объект  относится к классу, с объектами которого имеет максимальную среднюю меру сходства

  1.  «по ближайшему одному»

Суть алгоритма: контрольный объект принадлежит к тому классу, к которому относится объект, максимально похожий на контрольный.

2.1) Вычисляем меры сходства между контрольным объектом и всеми эталонными объектами –

2.2) Определяем максимальную меру сходства  

   2.3)  Контрольный объект  принадлежит к тому же классу что и эталонный объект , с которым он имеет максимальную меру сходства

Решение:

Вывод: 

классы принадлежности, определенные по методам "ближайшего среднего" и "ближайшего одного": в первом случае объект относится к 1 классу, во втором - ко 2 классу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72023. Складання таблиці додавання і віднімання числа 4. Розв’язування задач на знаходження суми й різниці (1 клас) 32.5 KB
  Мета: Розкрити принципи укладання таблиць додавання і віднімання числа 4. Формувати вміння додавати число частинами порівнювати значення виразів з даними числами. Формувати знання таблиць додавання і віднімання числа 4.
72024. Упражнение на применение способов сложения и вычитание чисел частям. Задачи на разностное сравнение чисел 94 KB
  Цель урока. Повторить и закрепить умения учащихся прибавлять и отнимать частями с переходом через десяток; формировать навыки решения задач; Развивать умение определять геометрические фигуры; развивать логическое мышление, связную речь, воспитывать навыки самоконтроля, чувства товарищества.
72025. МЕТОДИ І МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ У МОДУЛЯРНІЙ СИСТЕМІ ЧИСЛЕННЯ 1.28 MB
  Проведений аналіз світового досвіду створення і експлуатації пристроїв що реалізовують принципи модулярної системи числення МСЧ дозволяє виділити наступні основні напрями впровадження наукових розробок в цій області: програмна реалізація модулярних засобів обробки інформації...
72026. ДІАГНОСТИКА ЕНЗООТИЧНОЇ ПНЕВМОНІЇ СВИНЕЙ МЕТОДАМИ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ ТА ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ 398.5 KB
  Як свідчать численні дані вітчизняних і зарубіжних авторів, труднощі, пов’язані з культивуванням мікоплазм та очищенням їх імунологічно значущих протеїнів для виготовлення специфічних діагностичних тест-систем, зумовлюють потребу в удосконаленні біотехнологічних прийомів,...
72027. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОЮ СИСТЕМОЮ 2.35 MB
  Однак аналіз виконаний в дисертаційній роботі показує що ефективність та сфера застосування ТС можуть бути суттєво розширені за умови удосконалення методів та засобів обробки формованих нею зображень шляхом обробки даних стосовно просторової роздільної здатності чутливості контрасту...
72028. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ГЛИБОКОЗАНУРЕНИХ (5-7 км) ГОРИЗОНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИН ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 192.5 KB
  Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: вивчення та уточнення геологічної будови нижньосередньокам’яновугільних відкладів на глибинах 57 км; визначення перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів на підставі критерійних ознак...
72029. Російська суспільно-політична думка 1990-х років: ідеї та напрями 168.5 KB
  Відповідно до мети завданнями роботи є: дослідити ступінь наукової розробки проблеми; проаналізувати опублікований та архівний джерельний матеріал; розглянути формування нових політичних партій та громадських організацій альтернативних Комуністичній партії Радянського...
72030. МАРКЕТИНГ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ДИКОРОСЛОЇ ТА ЛІКАРСЬКО-ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИНИ 184.5 KB
  Посилення ринкових позицій споживчої кооперації в цілому та її заготівельним комплексом зокрема можливе завдяки впровадженню маркетингу. Вагомий внесок у вирішення проблем маркетингу в споживчій кооперації зробили такі вітчизняні вчені...
72031. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ НА ОСНОВІ ТЕПЛОВИХ ТРУБ ДЛЯ НАУКОВОГО КОСМІЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 410 KB
  Світовий досвід дослідження космічного простору переконливо довів що однією з найважливіших умов функціонування наукової бортової апаратури є підтримання її належного температурного стану системами забезпечення теплового режиму СЗТР.