321

Распознавание принадлежности объектов к заданным классам детерминированными методами

Отчет о прохождении практики

Экономическая теория и математическое моделирование

Принадлежность объектов к одному из заданных классов. Мера сходства между объектами aj и ak по одному количественному признаку. определение принадлежности заданного объекта к одному из классов по средней мере сходства этого объекта и объектов заданных классов.

Русский

2012-12-07

66.5 KB

9 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“Тюменский государственный нефтегазовый университет”

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

Кафедра «Моделирование и управление

процессами нефтегазодобычи»

Отчет по лабораторной работе №5

«Распознавание принадлежности объектов к заданным классам детерминированными методами»

Выполнила: студентка гр.ИСТ-08

Буркова Наталья

Проверил: Туренко С.К.

 

 

Тюмень, 2012

Вариант 3

Цель:

Определить принадлежность объектов к классу методами «по ближайшему среднему» и «ближайшему одному»

Дано:

10 объектов, на которых определены два свойства f1 и f2  и принадлежность объектов к одному из двух классов P

№ объекта

f1

f2

P

1

1

13

1

2

3

14

1

3

5

7

1

4

7

9

1

5

10

10

1

6

8

13

2

7

9

20

2

8

11

21

2

9

12

25

2

10

13

15

2


2 контрольных объекта
q1 и q2

№ варианта

q1

q2

f1

f2

f1

f2

3

8

13

15

27

Определить:

принадлежность объектов к одному из заданных классов

Алгоритмы:

Мера сходства между объектами aj и ak по одному количественному признаку fi:

,

где ,  –  значение fi-го признака соответственно   aj  и ak  объекта,

- максимальное  расхождение значений признака  fi среди всех объектов указанных классов

Мера сходства между объектами aj и ak по одному качественному признаку fi:

Мера сходства между объектами aj и ak по системе признаков fi, i = 1..n:

,

где  - вес fi-го признака, .

  1.  «по ближайшему среднему»

Суть алгоритма – определение принадлежности заданного объекта к одному из классов по средней мере сходства этого объекта и объектов заданных классов.

1.1) Вычисляем меры сходства контрольного объекта  с каждым из объектов заданных классов – ;

1.2)  Вычисляем среднюю меру сходства с объектами каждого класса – , где m – количество классов;

1.3) Контрольный объект  относится к классу, с объектами которого имеет максимальную среднюю меру сходства

  1.  «по ближайшему одному»

Суть алгоритма: контрольный объект принадлежит к тому классу, к которому относится объект, максимально похожий на контрольный.

2.1) Вычисляем меры сходства между контрольным объектом и всеми эталонными объектами –

2.2) Определяем максимальную меру сходства  

   2.3)  Контрольный объект  принадлежит к тому же классу что и эталонный объект , с которым он имеет максимальную меру сходства

Решение:

Вывод: 

классы принадлежности, определенные по методам "ближайшего среднего" и "ближайшего одного": в первом случае объект относится к 1 классу, во втором - ко 2 классу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83485. Населення та громадянство в міжнародному праві 38.91 KB
  Населення будьякої держави складається з наступних категорій: громадян даної держави іноземних громадян осіб без громадянства. Виділяють наступні способи набуття громадянства: філіація; натуралізація укорінення; поновлення в громадянстві реінтеграція; дарування громадянства; оптація; трансферт. Філіація або набуття громадянства за народженням базується на двох принципах: права крові jus snguinis та права ґрунту jus soli. Різновидом натуралізації є спрощений порядок набуття громадянства певними категоріями осіб.
83486. Громадянство і підданство 33.42 KB
  У доктрині міжнародного права і національного законодавства деяких держав замість терміна громадянство використовується термін підданство причому в якості цілком рівнозначних. Підданство відрізняється від громадянства насамперед тим що воно: поперше є інститутом монархічної держави і означає політикоправовий зв\'язок підданого з монархом; подруге такий правовий зв\'язок характеризується не взаємним і рівнообов\'язковим як при громадянстві а одностороннім характером: підданий виконує перед монархом тільки обов\'язки а монарх щодо...
83487. Придбання і втрата громадянства 37.17 KB
  Виділяють наступні способи набуття громадянства: філіація; натуралізація укорінення; поновлення в громадянстві реінтеграція; дарування громадянства; оптація; трансферт. Філіація або набуття громадянства за народженням базується на двох принципах: права крові jus snguinis та права ґрунту jus soli. Різновидом натуралізації є спрощений порядок набуття громадянства певними категоріями осіб.
83488. Режим іноземців. Особи без громадянства 35.93 KB
  До іноземців окрім іноземних громадян також відносять осіб без громадянства. Режим правове положення іноземців визначають як сукупність прав та обовязків іноземців на території даної держави. Режим іноземців встановлюється внутрішнім законодавством держав з врахуванням їх міжнародних зобовязань.
83489. Біженці, вимушені переселенці. Право притулку 39.38 KB
  В якості біженців не розглядаються особи що винні у скоєнні: злочину проти миру воєнного злочину або злочину проти людяності; важкого злочину аполітичного характеру поза країною що надала притулок; дій що суперечать цілям та принципам ООН. Право притулку право кожної людини шукати притулок від переслідування в інших державах та користатися цим притулком а також право держави дозволяти вїзд та проживання на її території особі яка переслідується в іншій державі за політичними мотивами. Територіальний притулок означає що держави...
83490. Покоління прав людини 37.26 KB
  До першого покоління відносяться лише громадянські і політичні права. Тому права першого покоління іменуються негативними оскільки їх реалізація передбачає невтручання держави Початок формування другого покоління прав людини здебільшого повязують із прийняттям Веймарської конституції 1919 р. Друге покоління складають соціальні економічні та культурні права. Це покоління позитивних прав оскільки їх реалізація потребує втручання з боку держави та зі лежить від рівня економічного розвитку держави.
83491. Класифікація прав і свобод людини 34.69 KB
  До громадських відносяться наприклад право на життя і особисту недоторканністьправо дотримуватися своєї думки і вільно її висловлювати свобода пересування. До політичних прав перш за все відноситься право брати участь у веденні державних справ обирати і бути обраним на основі загального і рівного виборчого права. Зокрема виділяють: право на працю включаючи право на справедливі і сприятливі умови праці; право на створення профспілок і на проведення страйків; право на соціальне забезпечення право сімї на охорону і допомогу право на...
83492. Принцип поваги прав людини 36.62 KB
  Основу міжнародноправового захисту прав людини складає принцип поваги прав людини і основних свобод. Принцип поваги прав людини і основних свобод отримав визнання з ухваленням Статуту ООН у 1945 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини у якій сформульовані основні права людини.
83493. Поняття міжнародно-правових стандартів у сфері прав людини 34.38 KB
  Міжнародноправові стандарти прав людини це узгоджені державами загальнолюдські права і свободи обов\'язкові для держав заходи із забезпечення прав і свобод та охорони їх від посягань а також надання особі юридичної можливості реалізовувати і захищати визнані права і свободи. Можна позначити наступні функції стандартів: визначення переліку прав і свобод що відносяться до категорії основних і обов\'язкових для всіх держав; формулювання головних рис змісту кожного з цих прав кожної з цих свобод які повинні бути втілені у відповідних...