32111

LA VALEUR STYLISTIQUE DES PRONOMS

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

2)Dans la conversation on emploie le pronom tu pour sadresser а ses proches, aux membres de la famille, aux enfants on use, au contraire, du pronom vous pour aborder les personnes que lon ne connait pas assez bien ou avec qui on ne se permet pas de familiarité.

Другие языки

2013-09-03

12.25 KB

17 чел.

17LA VALEUR STYLISTIQUE DES PRONOMS

La valeur grammaticale du pronom. reside dans son aptitude de representer un etre, une chose, une idee, sans les nommer directement. Il comporte une idee d'indication.

1)Le pronom 'nous', dont le role essentiel est de designer le sujet parlant en commun avec une autre personne (ou d'autres personnes), peut parfois souligner leur communauté, leur union, l'identité de leurs interets.

2)Dans la conversation on emploie le pronom 'tu' pour s'adresser а ses proches, aux membres de la famille, aux enfants ; on use, au contraire, du pronom 'vous' pour aborder les personnes que l'on ne connait pas assez bien ou avec qui on ne se permet pas de familiarité.

L'emploi de 'tu', 'toi' adresse а un йtranger est populaire exprime le mepris et la haine.

Elle pensait : « Amour ! Que tu es gentil d'avoir de la peine, parce que j'ai fait quelque chose de laid Le pronom 'vous' qui n'est guиre employй pour s'adresser а un ami intime.

3)Les pronoms personnels de la troisieme personne ne sont pas employés pour s'adresser а l'interlocuteur. Le pronom de la troisieme personne remplace un autre pronom personnel.

On emploie le pronom de la troisieme personne, precedé du titre ou d'une formule de politesse, а la place du pronom 'vous'.

4)L'emploi du pronom indefini-personnel 'on' (souvent collectif). Il existe pour servir de synonyme а d'autres pronoms personnels. Dans la prose litteraire et la poesie, il joue le role comme instrument d'appreciation emotive.

L'emploi du pronom 'on' confere un humour bonhomme aux remarques.

On donnait une adresse а Dijon et cependant on espйrait que jamais Julien ne rйpondrait...

5)L'omission du pronom personnel-sujet devant une forme personnelle du verbe. Il se produit dans la conversation familiиre, dans la langue parlée.

— Du piano !... Connais pas... Vous tapez du piano ?

6) les formes du genre neutre 'ce, ceci, cela, ca qui possedent des nuances stylistiques variées.

Mais le pronom atone 'ce' tient le role du sujet des verbes 'devoir+etre', 'sembler'

'Cela' et 'ceci' sont des synonymes neutres; quand il s'agit d'une seule chose ou idee on emploie surtout 'cela'.

On pourrait dire que 'ceci' et 'cela' Ce sont lа des differences determinées par les traditions de l'emploi.

Le pronom 'ca' designant les choses, les evenements, les idées


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47910. Соціологія рекламної та ПР-діяльності 458 KB
  СФЕРА ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПОЯВИ РЕКЛАМИ План. Розглянемо соціологічні умови появи реклами. Реклама як масове явище не могла виникнути раніше ніж виникли ринок виробника товарів ринок інформаційних засобів розміщення реклами та ринок споживачів рекламованих товарів і послуг три основних фактори появи реклами як масового явища. Тому зараз коли історія ринку як елемента соціального розвитку налічує вже тисячоліття така рекламна ситуація називається рекламою на місці продажу та визначається лише як специфічна частина масових рекламних...
47911. Біохімічне обгрунтування методики занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі 369 KB
  Перше дитинство 47 років 5. Друге дитинство 812 років хлопчики 811 років дівчинки. Підлітковий пубертатний 1316 років хлопчики вік 1215 років дівчатка. Зрілий вік: I період 2235 років чоловіки 2135 років жінки.
47912. ПОНЯТТЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.41 MB
  Провідні українські експерти визнають той факт що багаторівнева економіка потребує також різноманітних видів забезпечення економічної фізичної та інших видів безпеки та організації охорони. Це дає можливість вибору для клієнтів аналізу та порівняння різних форм охоронної діяльності і в кінцевому результаті сприяє в цілому підвищенню рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні. В умовах збільшення частки приватного капіталу в економіці України розвитку малого та середнього бізнесу а також роздержавлення стратегічних об'єктів...
47913. Призначення випробувань, впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ 1.59 MB
  Призначення випробувань впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ. Слід виділити три групи завдань вирішуваних проведенням випробувань: здобуття емпіричних даних необхідних для проектування апаратури; встановлення відповідності виробу проектним вимогам; визначення граничного стану ЕА. Цілі випробувань не постійні: вони міняються на різних етапах проектування і виготовлення апаратури. Перерахуємо основні цілі випробувань ЕА : Експериментальне підтвердження теоретичних розрахунків прийнятих допущень і гіпотез заданих показників якості...
47914. Сучасний стан охорони праці в Україні. Мета та завдання дисципліни Основи охорони праці 19.12 MB
  Виявити мету та завдання дисципліни Основи охорони праціâ€œ. Визначити правові та організаційні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні.
47916. Звітність підприємства. Методичні вказівки 334 KB
  Звіт про рух грошових коштів Тема 5 Звіт про власний капітал Тема 6. Фінансова бухгалтерська звітність документи які містять інформацію про фінансовий стан результати діяльності про рух грошових коштів підприємства за звітний період і тому подібне. № 2 Звіт про рух грошових коштів ф. № 4 представляється за станом на 31 грудня Звіт про рух грошових коштів ф.
47917. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ 1.29 MB
  За ним маркетинг це: спрямування ділового мислення інтегрована орієнтована на споживача і кінцевий результат діяльність фірми довгостроковий максимальний прибуток від реалізації її продукції філософія ділової активності бізнесу в умовах ринкових відносин і конкуренції; оснований на точному знанні передбаченні та врахуванні вимог ринку і побажань споживачів комплекс науково обгрунтованих уявлень про управління виробничозбутовою діяльністю фірми в умовах ринкових відносин; Більш конкретним є функціональний підхід до розуміння...
47918. Мікроекономіка. Конспект лекцій 1.22 MB
  Особливості споживчого попиту. Попит закон попиту чинники що впливають на попит. Ринкова рівновага цін попиту і пропозиції. Поняття і зміна цінової еластичності попиту.