32112

LADJECTIF ET SES SYNONYMES GRAMMATICAUX

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

L'djectif fit l fonction de differents termes: epithetecompl determintif dhernt directement u nom ttribut determinnt predictif detchee. L vleur expressive de l'djectif dns toutes ces fonctions depend en grnde mesure de s plce dns l phrse. L'djectif designe ses trits prticuliers ses qulités et ses defuts.

Другие языки

2013-09-03

11.47 KB

1 чел.

18L'ADJECTIF ET SES SYNONYMES GRAMMATICAUX

L'adjectif marque la qualité, les caracteres et les proprietés de l'objet.       L'adjectif fait la fonction de differents termes: epithete(compl determinatif  adherant directement au nom), attribut, determinant predicatif (detachee). La valeur expressive de l'adjectif dans toutes ces fonctions depend en grande mesure de sa place dans la phrase.

L'adjectif designe ses traits particuliers, ses qualités et ses defauts.

Pour qualifier un objet on utilise un complements de nom, c'est- а-dire de substantifs rattachés au determiné par une prposition.

Il faut dire que, pour la plupart, l'adjectif-epithete et le complement de nom se retrouvent dans toutes les spheres de la communication et, n'ont pas de couleur stylistique specifique.

le complement prepositionnel a une nuance livresque ou terminologique qui manque а l'adjectif respectif. EX: 'avion а reaction' est un terme technique, mais 'avion reactif' est une expression d'un usage commun.

Par rapport а un adjectif-epithete, le complement de nom joue un role syntaxique plus independant , le caractere plus autonome

Voici, dans des exemples, des complements de nom et des adjectifs- epithetes designant la meme qualité du determiné :

...elle etait une enfant de courage. 

...une fille courageuse et devouée, cette Yvonne.

.

Quelquefois le substantif determinant le caractere d'un objet n'est pas le nom d'une qualité, mais celui d'une action (nom d'action). Il peut etre accompagné d'un adjectif :

...au moment d'entrer dans la vaste antichambre, Saccard eut un mouvement de recul, en la voyant pleine de remisiers, de solliciteurs, d'hommes, de femmes, de tout un grouillement tumultueux de foule.

...l'image de mon pure m'apparaissait dans le mysterieux brouillard et le pale effacement d'un pastel, accroché derriere le dos et refleté dans la glace que l'on a devant soi.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69316. ЧИСЕЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ЖОРСТКИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЄВИХ ЗАДАЧ 1.14 MB
  При побудові і дослідженні математичних моделей об’єктів для підвищення їх точності й адекватності необхідно враховувати велику кількість факторів і явищ, що неминуче приводить до явища жорсткості і описуючих його жорстких рівнянь.
69317. ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ЕТАПИ 308 KB
  В результаті розміри і складність математичних моделей істотно зростають а їх розв’язок в аналітичному вигляді стає неможливим. розв’язок системи лінійних в загальному випадку лінеаризованих рівнянь; 2. розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69318. Розв’язування СЛАР на основі LU-розладу матриці 542 KB
  До цієї задачі належать задачі обчислення визначників і обчислення елементів оберненої матриці. Іноді обчислення визначників і елементів оберненої матриці називають другою і третьою основними задачами лінійної алгебри. 2 заснований на використанні оберненої матриці...
69319. Аналіз похибок розв’язування СЛАР 336 KB
  Аналіз похибок через число обумовленості матриці Нехай обчислене значення x помилка розв’язку ε = b відхил або нев’язка розв’язку системи рівнянь x = b. Нев’язка може бути малим а помилка розв’язку великою. 52 cond = 1 число обумовленості матриці що дорівнює максимально...
69320. Ітераційні методи розв’язування СЛАР 307.5 KB
  Метод простої ітерації умови збіжності Для розріджених великих систем рівнянь досить добрі результати можна отримати як це було показано в попередньому параграфі застосуванням методу визначальних величин.
69321. Властивості власних значень і власних векторів матриці 115 KB
  Метод характеристичного рівняння матриці Коли на деякий вектор х діє матриця А то в загальному випадку отримується новий вектор у = Ах який відрізняється від вектора х як своїм модулем розміром так і орієнтацією в багатовимірному просторі.
69322. Степеневий метод обчислення власних значень 149.5 KB
  Для оцінки окремих власних значень матриці можна використовувати теорему Гершгоріна яка стверджує що матриця А порядку nxn має n власних значень кожне з яких лежить в межах круга: 4. Якщо λ власне значення матриці то завжди можна вибрати відповідний йому...
69323. Власні значення симетричних матриць 174 KB
  Остаточно маємо формули алгоритму Ланцош довільний нормований вектор; При цьому вважається, що Якщо то було випадково взято ортогональним одному з власних векторів. Тоді Т розпадається на дві тридіагональної матриці; характеристичний поліном – на добуток двох поліномів...
69324. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень 325.5 KB
  Цей метод базується на перетворенні подібності матриці А таким чином щоб власні значення матриці отриманої внаслідок перетворення знаходилися простіше чим для початкової матриці. Найбільш просто обчислювати власні значення трикутної матриці для якої...