32117

les tropes (figure de sens)

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Le même réfèrent peut être désigné directement, par le mot au sens propre et indirectement, par son indice secondaire.«Le sens imagé, cest la vision cumulée de deux images » (V.G. Gak).

Другие языки

2013-09-03

12.8 KB

5 чел.

  1.  les tropes (figure de sens)

Le mécanisme du sens figuré. Fonctions et types de tropes

Le même réfèrent peut être désigné directement, par le mot au sens propre et indirectement, par son indice secondaire.«Le sens imagé, c'est la vision cumulée de deux images » (V.G. Gak).

Le trope repose sur l'opposition sens propre - sens figuré. Ex:petit singe-enfant et animal

Le sens figuré fait l'objet d'étude de deux sciences : la lexicologie et la stylistique. Aucun stylisticien n'a laissé de côté le problème de tropes

d'apres Ch. Bally estimait que la signification figurée peut s'effacer, il distinguait trois degrés de cet effacement :

  1.  les  tropees vivants occasionnels à l'emploi unique, l'image reste vive, nouvelle. Ex. : «L'eau des mares se ride mélancoliquement » (P. Gamarra).
  2.  Les tropes usuels, ils sont employés par tous les usagers et figurent dans les dictionnaires.
  3.  Les tropes «morts » ont pratiquement perdu le caractère imagé de leur signification et s'emploient comme des appellations directes des objets et des phénomènes de la réalité.

les tropes usuels sont aussi pris en considération par la stylistique, car ils représentent un moyen important de caractérisation.

les œuvres littéraires et la communication quotidienne.

Les tropes peuvent accomplir les fonctions suivantes dans un énoncé littéraire :

  1.  Exprimer les idées philosophiques de l'auteur ;
  2.  Exprimer les idées principales et secondaires du texte ;
  3.  Mettre en évidence les motifs des actions des personnages, les caractériser ;
  4.  Exprimer les émotions et les sentiments de l'auteur et des personnages ;
  5.  Exprimer les sentiments complexes qui n'ont pas d'appellation dans '.a langue.

Dans le texte littéraire les tropes sont le plus souvent liés entre eux et forment tout un système.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47952. Мотивация и стимулирование персонала 135.93 KB
  Стимулирование труда предполагает создание условий (хозяйственного механизма), при которых активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника
47953. Економічна статистика. Впровадження економічної статистики на підприємства різних типів господарювання 953.5 KB
  Предмет і метод статистичної науки та її завдання в умовах формування ринкової економіки. Статистичне спостереження. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Абсолютні та відносні величини. Середні величини. Ряди динаміки. Графічні зображення. Статистика засобів виробництва
47954. Страхування. Конспект лекцій 2.22 MB
  Конспект лекцій Страхування для студентів спеціальностей Банківська справа Фінанси та Облік і аудит Харків: ХБІ УАБС 2005. Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни Страхування . Складається із вступу мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі; навчальнометодичного забезпечення яке розкриває сутність та зміст основних питань курсу âСтрахування â з кожної теми; рекомендованої літератури.
47955. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 59 KB
  Соціальний ПР може допомогти створити і підтримати позитивний імідж компанії використовуючи спеціальні технології у тому числі благодійність довгострокові соціальні програми. Вони дозволяють підвищити рейтинг компанії і організацій сприяють формуванню позитивної оцінки її діяльності в цілому появи зацікавленості суспільства а також влада в стабільності і процвітанні. У результаті втрачали не тільки громадяни але і компанії чий авторитет поступово знижувався. Щоб відповідати цим очікуванням потрібно планомірний комплексний підхід до...
47956. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 955 KB
  Несвоєчасне подання інформації заперечення факту знищення фінансових документів клієнтів і через кілька днів його визнання наполегливі спроби заперечувати свою провину коли ФБР не тільки вже зібрало всі докази але частина з них оприлюднило завдали такого удару по репутації nderson що від нього почали йти клієнти. Ними можуть бути представники виконавчої та законодавчої влади аналітики ринку інвестори й акціонери засоби масової інформації споживачі продукції. Процеси обміну тобто купівлі та продажу товарів характеризуються...
47957. Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації 337.5 KB
  Творення відведення це розділ мовознавства який вивчає слова за способами і засобами їх творення та словотвірною структурою. Словотворення зароджується одночасно зі словами базується на них і є засобом їх формування. Розділ мовознавчої науки який вивчає процес творення слів його механізм правила способи моделі словотвірну структуру слова і словотвірну систему мови називається словотвором. Зв'язок словотворення із синтаксисом виявляється в тому що: 1 синтаксична одиниця словосполучення становить для деривації...
47958. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 96.5 KB
  Вступ до курсу Історія України Історія України як наука та навчальна дисципліна Історія України як галузь історичної науки і як навчальна дисципліна. Періодизація історії України. Міжпредметний зв'язок у вивченні історії України.