32117

les tropes (figure de sens)

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Le même réfèrent peut être désigné directement, par le mot au sens propre et indirectement, par son indice secondaire.«Le sens imagé, cest la vision cumulée de deux images » (V.G. Gak).

Другие языки

2013-09-03

12.8 KB

5 чел.

  1.  les tropes (figure de sens)

Le mécanisme du sens figuré. Fonctions et types de tropes

Le même réfèrent peut être désigné directement, par le mot au sens propre et indirectement, par son indice secondaire.«Le sens imagé, c'est la vision cumulée de deux images » (V.G. Gak).

Le trope repose sur l'opposition sens propre - sens figuré. Ex:petit singe-enfant et animal

Le sens figuré fait l'objet d'étude de deux sciences : la lexicologie et la stylistique. Aucun stylisticien n'a laissé de côté le problème de tropes

d'apres Ch. Bally estimait que la signification figurée peut s'effacer, il distinguait trois degrés de cet effacement :

  1.  les  tropees vivants occasionnels à l'emploi unique, l'image reste vive, nouvelle. Ex. : «L'eau des mares se ride mélancoliquement » (P. Gamarra).
  2.  Les tropes usuels, ils sont employés par tous les usagers et figurent dans les dictionnaires.
  3.  Les tropes «morts » ont pratiquement perdu le caractère imagé de leur signification et s'emploient comme des appellations directes des objets et des phénomènes de la réalité.

les tropes usuels sont aussi pris en considération par la stylistique, car ils représentent un moyen important de caractérisation.

les œuvres littéraires et la communication quotidienne.

Les tropes peuvent accomplir les fonctions suivantes dans un énoncé littéraire :

  1.  Exprimer les idées philosophiques de l'auteur ;
  2.  Exprimer les idées principales et secondaires du texte ;
  3.  Mettre en évidence les motifs des actions des personnages, les caractériser ;
  4.  Exprimer les émotions et les sentiments de l'auteur et des personnages ;
  5.  Exprimer les sentiments complexes qui n'ont pas d'appellation dans '.a langue.

Dans le texte littéraire les tropes sont le plus souvent liés entre eux et forment tout un système.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64284. Енерго- та ресурсозберігаючі технології муниципальної теплоенергетики на основі установок термознешодження відходів 431.04 KB
  Для досягнення поставленої мети вирішені наступні задачі: на підставі огляду літературних джерел і існуючих способів і засобів теплопостачання міст виявлені напрямки підвищення ефективності їх роботи...
64285. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР В УМОВАХ НАРОСТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 210.5 KB
  Отже вивчення стану справ у сфері сільськогосподарського машинобудування України в 1980х роках дає змогу виявити причини існуючої на той час невідповідності рівня технічного...
64286. Закономірності формування структури і фізико-механічних властивостей вольфрамових важких сплавів з високим вмістом нікель-залізної зв’язки 1.7 MB
  Закономірності отримання порошків вольфраму встановлені Меєрсоном Г. свідчать про те що у процесі відновлення вольфраму воднем з вихідних вольфрамвмісних речовин реалізуються декілька стадій що впливають на морфологію та дисперсність частинок кінцевого продукту.
64287. РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В РИНКОВИХ УМОВАХ 326.5 KB
  З цього приводу необхідні чітко відпрацьовані в теоретичному та практичному аспектах підходи до формування та реалізації регіональної промислової політики держави.
64288. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК МАСОГАБАРИТНИХ Й ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ 247.5 KB
  Зокрема в Україні як під впливом сусідства з Росією так й у зв‘язку з розвитком співробітництва в області трансформаторобудування із країнами Євросоюзу і в країнах Близького Сходу через відсутність у них власної електромашинобудівної індустрії...
64289. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ З КОНВЕРСІЄЮ ДОВЖИНИ ХВИЛІ 850.5 KB
  Проте методи маршрутизації в повністю оптичних мережах з використанням конверсії довжини хвилі а також методи оптимального розташування конвертерів для мінімізації їх числа не зважаючи на величезне число робіт в даний час відсутні.
64290. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДИНАМІКИ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 188 KB
  Розвиток людини як суб'єкта діяльності стає метою сучасної освіти та важливою проблемою психології. Категорія суб'єкт має давню історію у вітчизняній психології.
64291. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 146.5 KB
  Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким поширенням новітніх комунікаційних та інформаційних технологій та потребою віднайти адекватні правові форми для регулювання відносин щодо набуття зміни та припинення цивільних прав...
64292. БЕЗКОНФЛІКТНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 514 KB
  Відомо, що машинобудівний комплекс є сполучною ланкою між металургійною, гірничою, хімічною та багатьма іншими галузями промисловості і визначає рівень загального розвитку економіки країни.