32122

le style fonctionnele, theorie des souslangues

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

En fonction des fcteurs susmentionnes on distingue trditionnement les style suivnts: prle communiction quotidienne scientifique science officiel ffiresdroit publiciste Politique Style des belleslettres rts et litterture L theorie de souslngues.notion de discours les recherces dns le domine de l differencition slylistique de l lngue ont demontre que l theorie des styles fonct.ne decrit ps l lngue d'une mniere exhustive; elle ne met ps en vleur que des phenomenes “centrux†Chque souslngues comprend trois types...

Другие языки

2013-09-03

12.59 KB

5 чел.

28 le style fonctionnele, theorie des souslangues

le style fonctionnele c'est une variante de la langue nationale, formee au cours de son evolution historique, stabilisee, desservant une sphere determinee de la communication.

On parle de styles fonctionneles surtout en liaison avec de different domaines de la consciance sociale, ainsi qu'avec les fonctions de la langue(communication, transfert d'informatoin). En fonction des facteurs susmentionnes on distingue traditionnement les style suivants:

parle

communication quotidienne

scientifique

science

officiel

Affaires,droit

publiciste

Politique,

Style des belles-lettres

Arts et litterature

La theorie de souslangues.notion de discours/

         les recherces dans le domaine de la differenciation slylistique de la langue ont demontre que la theorie des styles fonct.ne decrit pas la langue  d'une maniere exhaustive; elle ne met pas en valeur que des phenomenes “centraux”

Chaque  souslangues comprend trois types d'element qui se composent:les éléments  spécifiques  qui ne fonctionnent que dans cette souslangue, les éléments semi-spécifiques   qui fonctionnent  dans quelques souslangues plus ou moins proches et, enfin, les éléments non-marqués qui peuvent fonctionner  partout.

Dans la linguistique française, une notion proche de notre souslangue est la notion de discours, c'est-à-dire tout texte homogene et cohérent.dans l'analise du  discours, on tient compte des conditions de la communication, des   particularités historico-culturelles et sociologiques, ainsi que du caractere pragmatico-conimunicatif.                                                                 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55189. Характеристика видів словесного впливу у професійно-педагогічному спілкуванні 67.5 KB
  Проаналізуйте основні способи і прийоми вияву нещирості дезінформації і маніпуляцій з боку як соціальних педагогів так і клієнтів у ситуаціях професійного спілкування.
55190. Методика підготовки та проведення діагностичної бесіди 107.5 KB
  Прийоми техніки: складання обмірковування плану бесіди інтервю Встановлення контакту контакт очей; привітання; знайомство; визначення дистанції імя; розмова про спільні інтереси приємне цікаве; “такâ€реакція; тон привітний...
55191. Методика підготовки та проведення гри 71.5 KB
  МЕТА: Сформувати уявлення щодо методики підготовки та проведення гри. Зясуйте соціальне і психолого-педагогічне значення гри. Класифікуйте ігри за ознакою мети за місцем проведення за кількістю учасників за конкурсністю тощо.
55192. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 738.12 KB
  Сущность и элементы маркетинговых коммуникаций. Особенности рекламы в сфере туризма. Стимулирование сбыта. Личная продажа и прямой маркетинг.
55193. Загальна характеристика технологій математичної освіти 37.5 KB
  Методичний орієнтир: Педагогічна технологія це системний метод планування реалізації та оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань із урахування технічних та людських ресурсів та їх взаємодії для досягнення ефективнішої форми освіти.
55194. Цивільні правовідносини 36 KB
  Завдання 4 Про який вид юридичних фактів іде мова у нижченаведених ситуаціях Свою відповідь обґрунтуйте. Ситуація 1. Ситуація 2. Ситуація 3.
55195. Класифікація і поведінка витрат 56.5 KB
  Основні поняття: витрати прямі та непрямі витрати постійні та змінні витрати основні та допоміжні витрати релевантні та нерелевантні витративиробнича собівартість повна собівартість граничні витрати контрольовані...
55196. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 81.28 KB
  Организация взаимодействия маркетинговой службы с другими подразделениями компании. В организационной структуре туристских фирм служба маркетинга является звеном, координирующим деятельность всех без исключения структурных подразделений.
55197. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 179 KB
  Користуючись тлумачним словником поясніть значення наведених слів. Українські термінологічні словники. Павлову Загальномовні словники й довідники Волощак М. Російсько-український словник сталих словосполучень.