32131

La connatation c’est tout ce que le mot suggère en plus de la dénotation

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Guirud : Ce sont des ssocitions extrnotionnelles qui sns ltérer le concept le colorent . Il existe dns chque science un ensemble de termes propres elle seule болезни астрономические термины dutres mots ne semploient guere en dehors des belleslettres perir bsoudre 2 Con. Locles et ntionles évoquent les dilectes frnçis ou des emprunts job mrijun 3 Temporelles qui ssocient les mots à une époque concrète pssé ou contmporine des néologismes et rchismes télérélité glmour ou fontgne zouve. 4 Sociles évoquent un groupe...

Другие языки

2013-09-03

11.59 KB

0 чел.

7  La connatation c’est tout ce que le mot suggère en plus de la dénotation. P.Guiraud : « Ce sont des associations extra-notionnelles qui sans altérer le concept le colorent ». Il y a 2 types : les connat-ions expressives ( basees sur les associations de similitude) et socio-contextuelles( de contiguite).Parmi les socio-contextuelles il y a :

1) Les con. Socio-fonctionnelles qui sont propres aux mots appartenant aux styles fonctionnels différents. Moche, bagnole s’emploient au style parlé ; séjourner, homologue – au style pibliciste. Il existe dans chaque science un ensemble de termes propres a elle seule ((болезни, астрономические термины) d’autres mots ne s’emploient guere en dehors des belles-lettres (perir, absoudre)

2) Con. Locales et nationales évoquent les dialectes français ou des emprunts (job, marijuana)/

3) Temporelles qui associent les mots à une époque concrète, passé ou contamporaine, des néologismes  et archaismes (téléréalité, glamour ou fontagne, zouave).

4) Sociales évoquent un groupe social quelconque, prefessionnel etc (exo, fac – le jargon des étudiants ; speedé, accro – des drogués).

5) Normatives. Il y a un écart de l’emploi normatif du mot ; une échelle de pls registres (langue littéraire – une soufflet, standart – une gifle, familier – une claque, populaire – une beigne).

Les marques connotatives ne sont pas uniquement d’ordre lexical, mais elles concernent aussi la phonetique et la grammaire.

On parle des con.esthétiques qui se font sentir au niveau d’un texte et qui associent ce texte à une esthétique particulière ou à la mythologie. Ces connotations ne sont pas reperables que par des lecteurs avises (L’Esprit et l’Eau ; Cinq Grandes Odes).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64442. Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і якість селери коренеплідної на чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України 552.5 KB
  Підвищити вміст селену в харчовій продукції можна шляхом: використання неорганічних солей; застосування органічних сполуканалогів природних; використання продуктів харчування з природно...
64443. КОНТРОЛЬ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ЗА ЇХ ПИТОМИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ОПОРОМ 3.93 MB
  Мета роботи полягає у вирішенні важливої науковопрактичної задачі в галузі приладів і методів неруйнівного контролю матеріалів розробленні методу визначення механічних характеристик...
64444. Розвиток світового фінансового ринку в аспекті формування глобального економічного простору 372.5 KB
  Зростає глобальна пропозиція капіталу і забезпечується розвиток внутрішнього фінансового ринку що підвищує можливості перерозподілу фінансових ресурсів створює нові фінансові інструменти і підвищує...
64445. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕВИНОШУВАННЯ ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ І ВАГІНАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЯХ 192 KB
  Проведення хірургічної корекції ІЦН до розвитку її виразних клінічних проявів забезпечує позитивний ефект тому розробка діагностичних і прогностичних критеріїв реалізації ІЦН залишається в центрі уваги і потребує подальших досліджень для вирішення цього...
64446. СТАНОВЛЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР 6 MB
  Активні процеси усвідомлення національної історії, культури, науки, які відбуваються в Україні, стимулюють зростання потреби в структуризації етнопсихологічних знань. Зростання національної самосвідомості підвищує актуальність дослідження...
64447. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВНОЇ ВІДМОВОСТІЙКОЇ КУТОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДИСКОПОДІБНОГО ЛІТАЮЧОГО ВИРОБУ 1.05 MB
  Крім зазначених складностей має місце необхідність моделювання та розробки методів відбивання аварійних ситуацій системи стабілізації ДПЛВ в режимі реального часу шляхом забезпечення працездатності в умовах невизначеності функціонування...
64448. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ КОДУЮЧИХ СТРУКТУР АДАМАРА 704.5 KB
  Незважаючи на його ефективність метод не вдається зреалізувати поліграфічним способом оскільки для розпізнавання зображення необхідно виконувати двовимірне перетворення Адамара.
64449. ЗАПОБІГАННЯ СХОДУ З РЕЙОК СПЕЦІАЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ 262 KB
  Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: аналіз наукових публікацій у галузі динаміки залізничних екіпажів і моделювання взаємодії колеса з рейкою; математичне моделювання взаємодії колеса та рейки за умови рівноваги візка...
64450. Діагностика та ендоскопічне лікування туберкульозу трахеї та бронхів 186.5 KB
  Підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз у тому числі з із туберкульозним ураженням ураженням трахеї та бронхів залишається актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології.