32198

Соотношение следственного действия, тактического приема и нормы права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Соотношение следственного действия тактического приема и нормы права. Следственные действия действия по собиранию и проверке доказательств осуществляемые следователем органом дознания прокурором судом в установленном законом порядке. Следственными действиями являются: допрос очная ставка обыск и выемка арест имущества осмотр и освидетельствование предъявление для опознания людей и предметов следственный эксперимент. Тактический прием адекватный ситуации способ воздействия на объект документ предмет человека способствующий...

Русский

2013-09-04

23.5 KB

21 чел.

Соотношение следственного действия, тактического приема и нормы права.

Следственные действия - действия по собиранию и проверке доказательств, осуществляемые следователем, органом дознания, прокурором, судом в установленном законом порядке. Следственными действиями являются: допрос, очная ставка, обыск и выемка, арест имущества, осмотр и освидетельствование, предъявление для опознания людей и предметов, следственный эксперимент.

Тактический прием - адекватный ситуации способ воздействия на объект (документ, предмет, человека), способствующий эффективному собиранию и использованию информации, оптимизации решения др. задач при подготовке и проведении следственного действия.

Норма права - правило поведения общего характера, рассчитанное на многократное применение, установленное или санкционируемое государством, имеющее общеобязательную силу, наделяющее субъектов права юридическими правами и обязанностями, регулирующее общественные отношения и предусматривающее в случае нарушения ответственность.

Тактический прием находит выражение в следственном действии. Все это подчинено норме закона.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52429. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України. (1985 -1991 рр.) 63 KB
  Тип проекту: міжпредметний дослідницько інформаційний творчий груповий. Стадії здійснення проекту: 1. На основі отриманих результатів попередньої підготовки учителі предметники формулюють пізнавальне завдання учасникам проекту виконання яких буде очікуваним результатом та кінцевим продуктом проекту. Повідомляє що проект буде нестандартним оскільки учасникам проекту доведеться проявити свої знання не лише з історії а й з інших наук навчальних предметів.
52430. Систематизація та узагальнення знань учнів з теми “Чотирикутник” 296 KB
  Узагальнити і систематизувати знання учнів про чотирикутники, їх властивості та ознаки. Відпрацьовувати практичні уміння та навички використовувати набуті знання, формувати вміння раціонально використовувати час. Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, робити висновки, геометричну уяву.
52431. Маркетинг у страхуванні 605 KB
  Особливе місце в діяльності страхової компанії відводять маркетингу - методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання компанією якомога більшого прибутку.
52432. Чотирикутники. Урок – проект 125.5 KB
  Геометрично точно естетично гарно Сторони в нього паралельні попарно Рівні завжди і кути протилежні Паралелепіпеди від нього залежні. У паралелограма протилежні сторони та кути рівні. Кути паралелограма які прилягають до однієї сторони є внутрішніми односторонніми їх сума дорівнює 180. Знайти його кути.
52434. Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм и его свойства 270.5 KB
  Найти градусную меру неизвестного угла. Найти градусную меру неизвестного угла. Найти неизвестный угол четырёхугольника если три его угла равны 60 100 50. Найти: АД и СД.
52436. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! 374 KB
  Wht pretty little mitten Does nybody live here Ніхто не відповідає. Wht pretty little mitten Does nybody live here Mouse. Come nd live here with me. Wht pretty little mitten Does nybody live here Mouse.