32206

Тактич приемы производства обыска на местности

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Тактич приемы производства обыска на местности. В процессе обыска просматриваются и обследуются щупом стога сена цветоч клумбы корни кустарников. Особенности обыска на открытой местности. Тактика обыска определяется с учетом размеров обыскиваемого пространства характера искомых объектов наличия нежилых построек водоемов колодцев особенностей грунта и растительности.

Русский

2013-09-04

26.5 KB

9 чел.

38. Тактич приемы производства обыска на местности.

Обыск – след действ, содержанием которого яв-ся принудительное обследование помещений, сооружений, ТС, участков местности, либо отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц. Обслед-е мест-ти надо проводить всесторонне, в определенном направлении в завис-ти от хар-ра территории. Для этого мест-ть разбивают на участки, границами которых могут служить естественные рубежи. Каждый такой участок закрепл за раб-ком следственно-опер группы. В процессе обыска просматриваются и обследуются щупом стога сена, цветоч клумбы, корни кустарников. Стоит мат-лы и кучи мусора разбираются. Если есть основание полагать, что искомые предметы зарыты в земле, надо обращать внимание на взрыхленную почву, участок с пожелтевшей листвой. Обследованию подлежат растущие деревья, скворечники, собачьи будки, ульи, голубятники, камни, плитки на дорожках. Особенности обыска на открытой местности. Такой обыск производится для обнаружения объектов, зарытых в землю или укрытых иным способом. Его особенности объясняются главным образом значительностью размеров обыскиваемой территории и, как правило, нахождением на ней нежилых строений (бани, хозяйственные постройки, беседки, погреба и т.д.), которые следует обыскивать.

Обыск проводится в присутствии владельца участка или совершеннолетнего члена его семьи. Тактика обыска определяется с учетом размеров обыскиваемого пространства, характера искомых объектов, наличия нежилых построек, водоемов, колодцев, особенностей грунта и растительности.

Местность разбивают на отдельные сектора (участки). Для поиска живых лиц (укрытых в погребах, ямах, постройках), трупов, зарытых в землю, необходимо использовать служебно-розыскную собаку. Весьма целесообразно использовать поисковые приборы: для отыскания металлических предметов - магнитные подъемники, миноискатели; для поиска трупов в земле - специальные приборы, которые позволяют обнаруживать разнообразные продукты распада органических тканей.

Участки, на которых недавно взрыхлялась земля, выявляют с помощью щупа или полива водой. На свежеперекопанном месте вода впитывается в землю значительно быстрее. При необходимости мусорные ямы выгребаются, постройки и преграды разрушают, а механизмы разбирают на части.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64817. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу 456 KB
  Важливою задачею при створенні нових сортів ярого рижію є вивчення колекційних зразків з метою визначення кращих із них для подальшої селекційної роботи. Тому селекційні дослідження спрямовані на вивчення мінливості ознак рижію ярого й визначення ефективності...
64818. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ 3.18 MB
  Значна частина каналізаційних мереж України перебуває у передаварійному та аварійному стані і потребує термінового відновлювання. Через корозію абразивний знос розгерметизацію стикових з’єднань конструкції каналізаційних мереж передчасно руйнуються втрачаючи несучу здатність...
64819. ПАРАМЕТРИ ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР І ПІСЛЯДІЇ ВАПНУВАННЯ 237 KB
  Метою досліджень було встановити закономірності впливу післядії вапнування з використанням різних систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту а саме: фізикохімічні властивості процеси перетворення кальцію вмісту гумусу агрохімічні...
64820. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами 9.9 MB
  Криволінійні антенні решітки що утворені з кругових циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів відносять до антен що знайшли найбільш широке застосування як у підводній електроакустичній апаратурі та пристроях так і в іншому обладнанні акустичної техніки.
64821. ФУНКЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 179 KB
  Вагоме місце в цьому переліку займає впровадження у повсякденну поліцейську практику функції надання послуг населенню. Мюнстер ФРН підкреслювалося що поліція має перетворитися на сервісну службу розвивати систему послуг для громадян.
64822. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою 276.5 KB
  Проблема реалізації максимальних тягових зусиль – складне та багатофакторне завдання, яке пов’язане зі значним різноманіттям конструктивних та експлуатаційних параметрів локомотива. Неточність статичного та динамічного розважування, різниця тягових зусиль та умов зчеплення...
64823. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ В ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 425.5 KB
  Сучасний стан розвитку радіовимірювальної техніки суттєвим чином залежить від новітніх досягнень в області розробки методів та засобів радіовимірювань та визначається використанням вдосконалених або принципово нових приладів.
64824. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобалізації ринку чорних металів 194 KB
  Актуальність наукової розробки обраної теми обумовлена як впливом глобальних процесів розвитку торгових відносин та кон’юнктурних коливань на світовому ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність країн так і посилена...
64825. ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МНОЖИННОГО КАРІ3ЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ 230 KB
  Проблема розвитку множинного каріозного процесу у підлітків з точки зору психологічних особливостей, що обумовлюють вегетативні порушення, на даний момент недостатньо висвітлена. Застосування комплексного підходу до їх вивчення дасть можливість...