32392

Метод эксперимента

Доклад

Психология и эзотерика

Отличительные признаки эксперимента: Исследователь не дожидается проявлений интересующих его психических свойств а сам создает условия чтобы вызвать их у испытуемых. В эксперименте обязателен строгий учет и регистрация условий протекания исследования. Эксперимент может быть повторен другими исследователями и в другое время что позволяет проверить результаты исследования.

Русский

2013-09-04

15.17 KB

0 чел.

№1(2) Метод эксперимента

Эксперимент – это основной метод психологии, заключается в целенаправленном и заранее спланированном создании искусственной ситуации, в которой изучаемое свойство выделяется, проявляется и оценивается лучше всего.

Отличительные признаки эксперимента:

- Исследователь не дожидается проявлений интересующих его психических свойств, а сам создает условия, чтобы вызвать их у испытуемых.

- Исследователь может целенаправленно изменять условия и течение психических процессов в соответствии с задачами исследования.

- В эксперименте обязателен строгий учет и регистрация условий протекания исследования.

- Эксперимент может быть повторен другими исследователями и в другое время, что позволяет проверить результаты исследования.

- Эксперимент может быть проведен с большой группой испытуемых, что позволяет применять статистические методы обработки данных и сделать обобщения.

Виды эксперимента:

В зависимости от условий, в которых проводится эксперимент, различают:

- Лабораторный эксперимент – проводится в искусственных (специально созданных лабораторных) условиях.

- Естественный эксперимент – включается в привычную для испытуемого деятельность (игровую, учебную, трудовую) и проводится незаметно для самого испытуемого в привычной для него ситуации.

- Формирующий (обучающий, преобразующий) эксперимент – предполагает целенаправленное формирование исследуемого психического свойства.

Этапы эксперимента:

- Подготовительный этап – формулировка проблемы и гипотезы, выбор методик.

- Собственное исследование – эмпирическая проверка гипотезы.

- Обработка данных – их количественный и качественный анализ.

- Интерпретация полученных результатов – соотношение эмпирических данных с исходной гипотезой, позволяющие сделать вывод о достоверности гипотезы.

Проведение эксперимента:

- Проведение пробного или пилотажного исследования (проверка насколько хорошо продуман и подготовлен эксперимент: правильно ли определена тема, сформулированы гипотезы, хорошо ли подобраны методики, средства обработки и интерпретации результатов). Если проведенный пилотажный эксперимент дал положительные результаты, устраняются недостатки.

- Проведение основного эксперимента (сбор первичных данных, систематизация и представление в виде таблиц, графиков и обработок). Инструкции сообщать одинаковым образом, одними и теми же словами; не давать никому преимуществ перед другими, не давать дополнительных объяснений; эксперимент с разными группами проводится в одинаковое время дня, в исходных условиях; временные ограничения для всех групп одинаковые.  

Особенности естественного эксперимента: экспериментальная стратегия разработана Лазурским (1910) характерна проведением в условиях близких к обычной деятельности испытуемых, причем они не знают, что участвуют в исследовании. За счет этого большая чистота эксперимента. Данный метод позволяет психологу активно влиять на эксперимент, не нарушая его естественности. Эти эксперименты обеспечивают достоверную информацию, но не могут проводится многократно, т.к. при повторном проведении утрачивают свою естественность и скрытность от испытуемых.

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55656. Соціалізація творчої особистості у виховному процесі 60.5 KB
  Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною національною програмою Освіта є формування освіченої творчої особистості становлення її фізичного і морального здоров’я.
55657. Подорож до Смішариків 31 KB
  Мета: Закріпити вміння дітей рахувати в межах 5 цифри в межах 5 і позначати кількість відповідною цифрою. Продовжувати вчити дітей ділити предмети на 24 рівні частини порівнювати ціле і частини.
55658. План-сценарій проведення гри «Щасливий випадок» 29 KB
  Мета: вивчення рівня психолого-педагогічних знань вихователів з даної проблеми. Нікітіна Що він вважав за головне в роботі з дітьми Які книги Вам відомі Які ігри за його методикою Ви знаєте II Гейм Заморочки...
55659. Патріотичне виховання дошкільників 37.5 KB
  Мета: Розвивати патріотичні почуття, зв’язне мовлення, увагу, мислення, образну пам'ять, музичний слух. Виховувати любов до рідної землі, природи, народних ігор та бережне ставлення до навколишнього середовища.
55660. Методичні прийоми впровадження елементів технології в курс «Трудового навчання» (5 клас) 38.5 KB
  Вчитель демонстрував готовий виріб пояснював його конструкцію виконував на шкільній дошці технічний малюнок ставив розміри. Вчитель демонструє готовий виріб та його технічний малюнок з’ясовує разом з учнями з яких деталей складається виріб та розміри деталей.
55661. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес 87 KB
  У перекладі з грецької мови інновація означає оновлення новизна зміна. Батишев вважає що інновація є комплексним процесом створення розповсюдження та використання нового практичного засобу в галузі техніки технології педагогіки наукових досліджень Інновація в освіті необхідна...
55662. В земле наши корни 76 KB
  Родители моих учеников выращивают хлеб это чудо земли которое является мерилом материальных и моральных ценностей в нашей стране. Но к сожалению приходится наблюдать даже у сельских детей отсутствие понимания роли хлеборобских профессий.
55663. Будем вечно прославлять женщину, чье имя - Мать! 76.5 KB
  Уже многие столетия светлейшие умы человечества пытаются разгадать и объяснить великое, загадочное чувство - любовь к женщине. Поэтами всех времен и народов написаны десятки тысяч стихотворных строк, посвященных женщине.
55664. Хай дитина знає кожна жартувать з вогнем не можна 45 KB
  Учень Вогонь дає тепло та світло І затишок приносить в дім. Але уважним треба бути Тоді вогонь добро несе. Учитель Напевне ви вже здогадалися що сьогодні ми поговоримо про вогонь який для кожного з нас може бути і другом і ворогом. Поміркуйте коли вогонь – наш друзігріває нас наше житло слугує в побуті та виробництві.