3240

Определение стандартного теплового эффекта

Контрольная

Химия и фармакология

В системе протекает экзотермическая реакция, энтропия системы при этом возрастает, а энергия Гиббса убывает, то это значит, что реакция в системе может протекать самопроизвольно при любых температурах.

Русский

2012-10-28

54.5 KB

8 чел.

СuO(т) + H2S(г) = СuS (т) + H2O (Ж)  Т=725К

Ноf (298),

кДж/моль.

Sо(298),

Дж/ (моль К)

а

b

с/

Gоf(298), кДж/ моль

СuO

-162.00

42,63

43,83

16,77

-5,88

-134,26

H2S

-20.6

205,7

29,37

15,4

-

-33,5

СuS

-53.14

66,53

44,35

11,05

-

-53,58

H2O

-285.83

69,95

39,02

76,64

11,96

-237,23

Определим стандартный тепловой эффект образования нашей реакции:

Так как<0 то, происходит выделение тепла, реакция экзотермическая.

Рассчитаем тепловой эффект реакции при заданной температуре 725 К. При этой температуре происходит фазовый переход Н2О(ж)→Н2О (г)

а/=а-ан о=10,17-39,02=-28,85

в=11,05+76,64-16,77-15,4=55,52*10-3

в/=55,52-76,64=-21,12*10-3

с=11,96+5,88=17,84*105

с/=5,88*105

Нr(725)=-156370-28.85(725-298)-21.12*10-3(7252-2982)/2+5,88*105(1/298-1/373)+44020+30(725-373)+10,71*10-3(7252-3732)/2 +0,33*105(1/373-1/725) = -109,711 КДж

При повышении температуры, тепловой эффект понижается за счет фазового перехода воды.

Найдем внутреннюю энергию при стандартных условиях.

Н= U + nRТ

n=nконnнач = -1

U = HnRT =-156.37*103 – ((-1)*8.31*298))= -153,89кДж

Внутренняя энергия при 725 К

U = HnRT=-109711-(-1*8,31*725)=-103,686 КДж

При увеличении температуры внутренняя энергия увеличивается.

Рассчитаем энтропию в стандартных условиях (справедливо только для идеальных систем)

Так как значение энтропии отрицательное то процесс идет в обратном направлении, процесс является не самопроизвольным.

Рассчитаем энтропию при заданной температуре, при этой температуре происходит фазовый переход.

С увеличением температуры хаос в системе увеличивается, и как следствие, энтропия так же возрастает, процесс самопроизвольный (Все расчеты энтропии ведутся только для изолированных систем)

Определим энергию Гиббса в стандартных условиях:

кДж

G(Т) = -156,37-298(-111,85)=31174.93 Дж=31.174 кДж

Полученное значение энергии Гиббса (G>0) указывает на то, что процесс протекает не самопроизвольно в стандартных условиях

Рассчитаем энергию Гиббса при температуре 725 К.

= -109,6 кДж

При повышении температуры, энергия Гиббса уменьшается, процесс является самопроизвольным.

Вычислим энергию Гельмгольца в стандартных условиях

F=U-TS=-153.89*103-298*(-111.85)=-120,56кДж

Так как значение энергии Гельмгольца меньше ноля, то протекает самопроизвольный процесс.

Энергия Гельмгольца при 725 К.

F=-103,686*103-725*0.15=-212.44кДж

При повышении температуры, энергия Гельмгольца увеличивается, процесс самопроизвольный.

Вывод:так как в системе протекает экзотермическая реакция (Н<0),энтропия системы при этом возрастает S>0, а энергия Гиббса убывает, то это значит, что реакция в системе может протекать самопроизвольно при любых температурах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83338. Макросередовище маркетингу 25.99 KB
  Виділяють принаймні шість факторів які в певний спосіб позитивно або негативно можуть впливати на управління системою маркетингу: демографічні економічні природні науково-технічні політичні фактори та фактори культурного оточення.
83339. Порядок захисту права на комерційну таємницю 63.5 KB
  Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного організаційного комерційного виробничого та іншого характеру за винятком тих які відповідно до закону не можуть бути внесені до комерційної таємниці. Важливим для забезпечення комерційної таємниці є забезпечення дії нормативно-правових актів...
83340. Secretary’s work 19.74 KB
  Professional receptionist (квалифицированный секретарь) is an irreplaceable assistant (помощник руководителя) to the head and face of the company. Secretary’s job is a good school of life and a great launching pad (стартовая площадка) to start a career.
83341. Підсумковий урок з теми «Числівник» 59.5 KB
  Мета: Систематизувати та узагальнити знання про числівник як частину мови, вправляти учнів в доцільному та правильному вживанні числівників у мовленні; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, узагальнювати, роботи висновки; розвивати мовлення, логічне мислення...
83342. Закріплення вивченого про числівник, його роль у мовленні. Вживання числівників у загадках 39.5 KB
  Закріпити знання учнів з теми Числівник; зясувати роль числівників у мовленні; вживання числівників у загадках. Як називається це речення прислівя Поясніть як ви його розумієте Чи є числівники в нашому девізі Назвіть їх.
83343. Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів 57.5 KB
  Закріплювати знання учнів про відмінювання прикметників, удосконалювати вміння визначати рід, число, відмінок прикметників у реченнях, добирати синоніми та антоніми до них. Розвивати вміння вживати прикметники в мовленні ля повнішого розкриття думки, характеристики предметів...
83344. Відмінювання іменників. Орудний відмінок іменників жіночого роду 552.5 KB
  Формувати вміння вживати в усному і писемному мовленні іменників жіночого роду з нульовим закінченням в Орудному відмінку; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пізнавальну самостійність; виховувати ретельне ставлення до вивчення української мови, любов до рідного краю, бережливе ставлення до свого здоров’я.
83345. Підсумковий урок по темі «Речення» 38.5 KB
  Що таке речення Які бувають речення за метою висловлювання Які бувають речення за емоційним забарвленням Що таке граматична основа речення На що вказує підмет На які питання відповідає Що виражає присудок На які питання відповідає Які ще члени речення ви знаєте На які питання...
83346. Узагальнення вивченого про іменник 62 KB
  Команди для участі в КВК готові Команда Веселий Іменник Ми команда Веселий іменник друзі. Запитання для команди Веселий Іменник Віра власна чи загальна назва Якщо імя Віра то власна. Голуб назва істоти чи неістотиістота Скільки відмінків у іменників 7 На яке питання відповідає орудний відмінок...