32468

Задачи технического и технологического оснащения предприятий

Доклад

Производство и промышленные технологии

Технология совокупность методов обработки изготовления изменения состояния свойств формы сырья материала или полуфабриката применяемых в процессе производства для получения готовой продукции наука о способах воздействия на сырье материалы и полупродукты соответствующими орудиями производства. Развитие науки и техники способствует совершенствованию средств массового производства туристских услуг материальнотехнической базы в гостиничном хозяйстве на транспорте в бюро путешествий.

Русский

2013-09-04

27.5 KB

7 чел.

26.Задачи технического и технологического оснащения предприятий.

Технология … совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, применяемых в процессе производства, для получения готовой продукции … наука о способах воздействия на сырье, материалы и полупродукты соответствующими орудиями производства».

Сегодня особое развитие получили компьютерные технологии.

  Технология процесса предоставления тур. услуги.

  1) Приветствие.

  2) Установление контакта.

  3) Установление мотивации тур. продукта.

  4) Предложение тура.

  5) Оформление правоотношений и расчёт с клиентом.

  6) Информационное обеспечение.

Развитие науки и техники способствует совершенствова-нию средств массового производства туристских услуг (мате-риально-технической базы в гостиничном хозяйстве, на транс-порте, в бюро путешествий). Особо следует подчеркнуть вне-дрение в индустрию туризма компьютерной техники, без чего в настоящее время немыслима организация массовых турист-ских путешествий. Многие туристские фирмы уделяют боль-шое внимание компьютеризации системы бронирования в режим» реального времени. Исследование политико-правовых факторов макроокруже-ния должно проводиться в первую очередь для того, чтобы иметь ясное представление о намерениях органов государ-ственной власти и управления в отношении развития обще-ства и о средствах, с помощью которых государство намерено проводить в жизнь свою политику. Анализ законов и других нормативных актов, устанавливающих правовые нормы и рам-ки отношений, дает туристскому предприятию возможность определить для себя допустимые границы действий и прием-лемые методы отстаивания своих интересов. При этом необ-ходимо изучать законодательно-правовые акты, регулирующие хозяйственную деятельность в целом, и туристский бизнес в частности


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70992. Основи організації обліку готівкового обігу на ТзОВ «Коломийська автобаза» 208.5 KB
  Метою написання даної роботи є дослідження роботи підприємства ТзОВ «Коломийська автобаза», та розкрити теоретичну частину обігу грошових коштів (а саме касових операцій) як в національній практиці так і з порівнянням досвіду зарубіжних країн.
70993. Визначення юридичних підстав кримінальної відповідальності за злочини проти власності 90.17 KB
  Одним із важливих напрямів розбудови України як незалежної демократичної держави є протидія злочинності. Успіх у цій діяльності значною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окремим видам злочинності.
70994. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ «КАРПАТІЯ-БУК» 480.43 KB
  Собівартість продукції – це грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість продукції характеризує ефективність всього процесу виробництва на підприємстві, оскільки в ній в ній відображаються рівень організації виробничого процесу...
70995. Моделювання систем масового обслуговування 726.8 KB
  Імітаційні моделі можуть бути як завгодно близькими до системи, яку моделюють, і простими у використанні. Це дає змогу застосовувати імітаційне моделювання як універсальний підхід для прийняття рішень в умовах невизначеності, враховуючи в моделях навіть ті чинники... По всем вопросам пишите на почту.
70996. Розробка навчальної програми для вивчення Delphi 887 KB
  Мета роботи: створити програму для вивчення Delphi з ілюстраціями та прикладами того, що можна робити з її компонентами. Завдання роботи: викласти навчальний матеріал про середовище програмування Delphi, його основні вікна та компоненти з можливістю наглядної демонстрації...
70997. Злочини проти властності 69.78 KB
  Об’єктом дослідження є законодавство України що регулює суспільні відносини власності передусім відносини з приводу володіння користування і розпорядження майном а його предмет ndsh; проблемні питання злочинів проти власності.
70998. Призначення та класифікація системи охолодження 815.87 KB
  Система охолодження поділяєтьсь на повітряну та рідину. Основним недоліками системи рідинного охолодження є: більша складність конструкції і ТО взимку і менша надійність в роботі біля 20 усіх відказів двигуна припадає на рідинну систему охолодження.
70999. Електронні таблиці Microsoft Excel 372.41 KB
  Перевагою MS Excel є те, що програма допомагає оперувати більшими обсягами інформації. Робочі книги MS Excel надають можливість зберігання й організації даних, обчислення суми значень у комірках. MS Excel надає широкий спектр методів, що дозволяють зробити інформацію простою для сприйняття.