32563

Понятие цикла работы ПЛК

Доклад

Производство и промышленные технологии

Архитектура центрального модуля ПЛК Помимо программ пользователя в памяти центрального модуля всегда имеются системные программы зашитые там в ПЗУ разработчиком ПЛК и предназначенные для реализации основных функций контроллера таких как: организация цикла работы ПЛК реализация системы ввода вывода прерывание программ и пр. Понятие цикла работы ПЛК Возможность обработки информации в реальном масштабе времени и как следствие управление быстродействующим технологическим оборудованием обусловлены циклическим характером работы...

Русский

2013-09-04

109.79 KB

7 чел.

Центральный процессор представляет собой набор специальных взаимосвязанных регистров, среди которых обязательно имеются следующие:

СК – счётчик команд содержит номер текущей команды;

РК – регистр команд хранит код выполняемой операции (КОП);

АР – адресный регистр содержит адрес операнда (АО);

ИР – индексный регистр служит для организации косвенной адресации;

А – аккумулятор относится к регистрам общего назначения (РОН).

Рис. 32. Архитектура центрального модуля ПЛК

 Помимо программ пользователя в памяти центрального модуля всегда имеются системные программы, «зашитые» там в ПЗУ разработчиком ПЛК, и предназначенные для реализации основных функций контроллера (таких как: организация цикла работы ПЛК, реализация системы ввода/вывода, прерывание программ и пр.).

6.6. Понятие цикла работы ПЛК

 

Возможность  обработки информации в реальном масштабе времени и, как следствие, управление быстродействующим технологическим оборудованием, обусловлены циклическим характером работы центрального модуля ПЛК, сущность которого состоит в периодическом повторении нескольких стандартных действий (фаз работы). Упрощенно этот процесс можно представить в виде работы механического командоаппарата (рис. 33), на образующих вращающегося программного барабана которого записаны команды (КОП и АО). Счетчик команд (СК) последовательно опрашивает эти команды и передает их в РК и АР центрального модуля контроллера, где они также последовательно выполняются.

Существуют несколько типовых циклов работы ЦМ ПЛК:

– элементарный (рис. 33) состоит из трех фаз (опрос входов, выполнение  программы,  выдача сигналов управления);

– сгруппированных входов с выдачей выходных сигналов после выполнения каждой команды программы;

– распределенный (асинхронный или синхронный).                                                                                                               

Рис. 33. Элементарный цикл работы ПЛК


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68164. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба) 171 KB
  Вибір даної теми зумовлений науковим інтересом до зазначеної проблеми а постійне звертання композиторів до жанру інструментального концерту також засвідчує актуальність обраної тематики. Об’єктом дослідження обрано жанровостильову модель інструментального концерту.
68165. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 187.5 KB
  Значна роль у здійсненні сучасної податкової політики, яка має забезпечити належний соціально-економічний розвиток країни, належить органам державної податкової служби. За час їх існування зроблений значний обсяг роботи, зокрема, створено ефективну систему прогнозування...
68166. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 246 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти визнається провідна роль педагога в досягненні мети освіти. Різноманітні аспекти професійного розвитку особистості виступили предметом наукових досліджень як вітчизняних Г. Тому при підготовці майбутніх вчителів провідними і приорітетними є завдання...
68167. ОСНОВНІ ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 237.5 KB
  Спеціалізація вирощування кукурудзи відбувається в сівозмінах з короткою ротацією з насиченням зернових культур понад 50 а це спричиняє акумуляцію інфекційного запасу хвороб в ґрунті. Головними чинниками що дестабілізують виробництво зерна є хвороби які знижують ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи.
68168. ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 206 KB
  Аналіз заходів щодо зниження рівня негативного впливу на економіку, що включають від відверто протекціоністських заходів для захисту власних виробників, девальвації національної валюти до регулювання ринків праці на користь громадян власних країн, прийнятих розвиненими економіками...
68169. МУЗИЧНИЙ ВИМІР БУТТЯ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 127.5 KB
  Але якщо раніше звучання музики було локалізоване в часі та просторі то у сучасному світі музику можна почути коли і де завгодно. У подібному процесі немає нічого дивного оскільки сама природа музики як мінімум подвійна. Двоїстість музики свідчить про подвійну природу самої людини а значить...
68172. УЯВЛЕННЯ ПРО БАГАТОВИМІРНЕ МИСЛЕННЯ, ЙОГО ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ 327 KB
  Це мислення формується в рамках нової народжуваної холістичної раціональності усвідомлення якої багато в чому сполучене з переосмисленням уявлень про еволюцію у якій слід розрізняти еволюцію екстенсивну та інтенсивну. Інтенсивна еволюція у першу чергу вимагає глибокого переосмислення фундаментального...