32578

Конструктивно-технологическая структура ГСП

Доклад

Производство и промышленные технологии

Структура ГСП УКТС унифицированный комплекс технических средств – это совокупность разных типов технических изделий предназначенных для выполнения различных функций но построенных на основе одного принципа действия и имеющие одинаковые конструктивные элементы. АКТС агрегатный комплекс технических средств – это совокупность различных типов технических изделий и приборов взаимосвязанных между собой по функциональному назначению конструктивному исполнению виду питания уровню входных выходных сигналов...

Русский

2013-09-04

33.99 KB

1 чел.

Конструктивно-технологическая структура ГСП

Рис. 5. Структура ГСП

      УКТС (унифицированный комплекс технических средств)  это совокупность разных типов технических изделий,  предназначенных для выполнения различных  функций, но построенных на основе одного принципа действия и имеющие одинаковые конструктивные элементы.

      АКТС (агрегатный комплекс технических средств)это совокупность различных типов технических изделий и приборов, взаимосвязанных между собой по функциональному назначению, конструктивному исполнению, виду питания, уровню входных/выходных сигналов, создаваемая на единой конструктивной и программно-технической базе по блочно-модульному принципу. Примеры известных отечественных УКТС и АКТС приведены в табл. 1.

      ПТК (программно-технический комплекс) – это совокупность микропроцессорных средств автоматизации (программируемые логические контроллеры, локальные регуляторы, устройства связи с объектом), дисплейных панелей операторов и серверов, промышленных сетей, связывающих между собой перечисленные компоненты, а также промышленного программного обеспечения всех этих составных частей, предназначенная для создания распределенных АСУ ТП в различных отраслях промышленности. Примеры современных отечественных и зарубежных ПТК приведены в табл. 2.

Конкретные комплексы технических средств состоят из сотен и тысяч различных типов, типоразмеров,  модификаций и исполнений приборов и устройств. [11,12,13]

      Тип изделия – это совокупность технических изделий, одинаковых по функциональному назначению, единого принципа действия, имеющие одинаковую номенклатуру главного параметра.

      Типоразмер – изделия одного и того же типа, но имеющие свои конкретные значения главного  параметра.

      Модификация – это совокупность изделий одного типа, имеющих определенные конструктивные особенности.

      Исполнение – конструктивные особенности, влияющие на эксплуатационные характеристики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54046. Логарифмічна функція 234 KB
  Питання для обговорення задають учні: чи має функція екстремуми чи приймає функція найбільше значення в деякій точці ХО чи є зявляється функція парною непарною у якій крапці функція перетинає вісь ОХ чи перетинає функція вісь ОУ Питання 2: “Логарифмічна тотожність†Слово логарифм походить від грецького льyoц число і бсЯнмпц відношення і переводиться отже як відношення чисел. Основні властивості логарифмів – логарифм твору добутку дорівнює сумі...
54047. Логарифмічна функція 217.5 KB
  Мета: узагальнити та систематизувати знання й навички учнів з теми Логарифмічна функція; розвивати логічне мислення навички колективної та самостійної роботи уміння розраховувати свої сили і оцінювати свої можливості спонукати до самоконтролю взаємоконтролю; виховувати культуру математичної мови наполегливість самостійність контролювати увагу на всіх етапах уроку. Сьогодні на уроці ми повинні узагальнити та систематизувати знання з теми Логарифмічна функція закріпити й відкоригувати уміння й навички розв’язувати...
54048. Логарифм, його властивості 370 KB
  Навчальна познайомити учнів логарифмічною функцією з властивостями логарифмів навчити застосовувати їх при знаходженні значень нескладних виразів б розвиваюча розвивати память логічне мислення продовжувати формування математичної мови; в...
54049. Основні методи розвязування логарифмічних рівнянь 154 KB
  Мета уроку: освітня: продовжити роботу над пошуком шляхів розв’язування логарифмічних рівнянь формувати вміння аналізувати здобуті корені рівняння; розвиваюча: організувати діяльність з розвитку уваги математичного мовлення робити висновки узагальнювати факти відпрацювати вміння говорити коротко але по суті й переконливо; виховна: виховувати цілеспрямованість вміння працювати в колективі бути стійким перед труднощами створювати ситуацію успіху...
54050. Логарифмічні рівняння 681 KB
  Мета уроку: навчальна: систематизувати узагальнити знання учнів про логарифми та їх властивості формувати вміння і навички розв’язувати логарифмічні рівняння користуючись означенням та властивостями логарифма. розвивальна: удосконалювати навички застосовувати властивості логарифмів під час розв’язування рівнянь удосконалювати розумові здібності здатності до самостійного мислення розвивати пам'ять увагу. Розв’язки домашнього завдання. Розв’язати рівняння: 1.
54051. Особенности социальной работы с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений 450.5 KB
  Обзор зарубежного и российского опыта социальной работы с несовершеннолетними. Изучить нормативно-правовые основы социальной работы с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений. Охарактеризовать преступность несовершеннолетних, выделить её особенности. Рассмотреть возрастные особенности представленной категории лиц.
54052. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ В ШКОЛІ 884 KB
  Мета роботи - системазувати відомості про логарифмічну функцію в шкільному курсі алгебри старшої школи і розкрити роль і місце вивчення логарифмічної функції, рівнянь та нерівностей в школі та вибрати методику подання цієї теми.
54053. ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ. МЕТОДИ РОЗВЯЗУВАННЯ ЛОГАРИФМІЧНИХ РІВНЯНЬ 857 KB
  Мета: продовжувати роботу над пошуком шляхів розв’язування логарифмічних рівнянь, формувати вміння і навички аналізувати здобути корені рівнянь; розвивати увагу, математичне мовлення, робити висновки, узагальнювати факти; виховувати цілеспрямованість, вміння працювати в колективі, бути стійким перед труднощами.
54054. Типология культур. Особенности массовой и элитарной культуры 35 KB
  Типология культуры как метод научного познания осуществляет процедуру расчленения различных социокультурных систем и их группировки с помощью обобщенной идеализированной модели или типа. Типология культуры позволяет объединять какие-либо сходные культуры в одну группу и отличать их от других культур.