32591

Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

К общепроизводственным расходам относят расходы связанные с организацией производства и управлением отдельной отрасли производства ищи подразделения. К общехозяйственным расходам относят расходы связанные с организацией производства и управлением хозяйства в целом. Учёт данных расходов ведётся на счете 25 Общепроизводственных расходы и счете 26 Общехозяйственные расходы.

Русский

2013-09-04

29 KB

26 чел.

Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы - это расходы, которые невозможно отнести на конкретный вид продукции в момент их совершения. К общепроизводственным расходам относят расходы, связанные с организацией производства и управлением отдельной отрасли производства ищи подразделения. К общехозяйственным расходам относят расходы, связанные с организацией производства и управлением хозяйства в целом.

Учёт данных расходов ведётся на счете 25 - «Общепроизводственных расходы» и счете 26 - «Общехозяйственные расходы». Счёт 25 имеет следующие субсчета:

25/1 - «Растениеводства»;

25/2 - «Животноводства»;

25/3 - «Промышленных производств».

Счёта 25, 26 активные, собирательно-распределительные. По дебету собираются затраты, а по кредиту они распределяются. Распределяются затраты на 20-й счёт пропорционально заработной плате работников основного производства или пропорционально основным затратам за минусом семян - растениеводстве, кормов - в животноводстве, сырья - в промышленном производстве. Распределение производится ежемесячно или ежеквартально.

Данные первичных документов по счету 25 ежемесячно накапливают по статьям и объектам затрат в накопительной ведомости учета общепроизводственных расходов, а по счету 26 - в накопительной ведомости учета общехозяйственных расходов. Итоговые данные ведомостей переносятся регистр аналитического учёта - производственный отчет (форма № 83-АПК Синтетический учёт ведётся в журнале-ордере № 10-АПК. Учет затрат ведется в разрезе следующих статей:

 1.  Материальные затраты.
 2.  Оплата труда.
 3.  Отчисления на социальные нужды.
 4.  Амортизация основных средств.
 5.  Услуги вспомогательных производств.
 6.  Налоги, сборы и другие платежи.
 7.  Прочие расходы.
 8.  Непроизводительные расходы (потери от простоев, испорченные ценности при хранении в бригадных кладовых и т.д.).

Корреспонденции счетов:

 1.  Израсходованы материалы -Д 25,26 К 10
 2.  Начислена зарплата управленческому персоналу -Д 25,26 К 70.
 3.  Произведены отчисления на социальные нужды -Д 25,26 К 69,
 4.  Начислена амортизация основных средств -Д 25,26 К 02.
 5.  Оказаны услуги вспомогательных производств -Д 25,26 К 23.
 6.  Распределены общепроизводственные и общехозяйственные расходы -Д 20/1,2,3 К 25,26.

Закрываются счета 25,26 после закрытия счета 23,97.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59050. Матеріали до вивчення роману А. Камю Чума 30.5 KB
  Камю зажив популярності ще за життя і нині твори його не втрачають актуальності через те що письменник зумів поставити в них багато запитань важливих як для його сучасників так і для наступних поколінь. Представники Марсель Сартр Камю.
59051. Наталя Забіла. Чотири пори року 35 KB
  Обладнання: виставка творів Наталі Забіли ілюстрації Пори року аудіозапис твору Вівальді Пори року картки зі словами-блискавками картки зі словами-анаграмами запис на дошці аналітико-синтетичних вправ.
59052. Передумови й початок національно-визвольної війни українського народу проти польського панування 74.5 KB
  Іий ученьдослідник: Богдан Зиновій Хмельницький найвидатніший гетьман України видатний полковдець дипломат гнучкий політик справжній патріот захисник України від поляків господар своєї держави що прагнув до зміцнення її могутності.
59053. Нашого цвіту - по всьому світу 42 KB
  Актуалізація та мотивація навчальної діяльності Бесіда Хто такі емігранти За яких причин вони можуть опинитися за кордоном В які держави світу переважно емігрують наші співвітчизники Які основні особливості побуту українського народу Як зберігає народ свої традиції звичаї...
59054. Не нудьгуємо за чаєм. Сімейні посиденьки 29.5 KB
  Мета вечора: розвиток сімейної творчості та співробітництва родини і школи обєднання класного колективу посилення ролі родини у виховному процесі Ведучий...
59055. Нетрадиційний урок: Що? Де? коли? 33.5 KB
  Оцінка історичної постаті і діяльності гетьмана Б.Хмельницького Очікувані результати: Закріпити знання учнів з даної теми; Оцінити історичну постать і діяльність гетьмана Б.Хмельницького; Виховувати почуття гордості до славного минулого нашого народу...
59056. Новорічний гороскоп 44.5 KB
  Звучить музика П. Чайковського з балету «Лускунчик». На сцену вибігають Зірочки й танцюють свій танець. У цей час виходить Звіздар у довгому халаті, ковпаку, окулярах.
59057. Мультисервісна мережу стадіону для надання послуг трансляціі відео потоків, IP-телефоніі, доступу до внутрішніх web-сервісів і доступу в інтернет 795.5 KB
  Мультисервісна мережа зможе поєднувати велику кількість пристроїв користувачів на всій території стадіону. Їх число може вимірятися десятками тисяч, які зможуть не тільки використовувати надані послуги, а й мати доступ до мережі інтернет, яка стала невід’ємною частиною життя
59058. Образ віку в ліриці ХХ століття 50 KB
  Література не задовольняючись формами романтизму і реалізму намагалася знайти нові форми зображення змін що відбувалися передусім у людській свідомості і разом зі світовим мистецтвом вийти на новий рівень творення художніх цінностей.