32659

Типы структурных моделей проекта

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Типы структурных моделей проекта. Типы структурных моделей проектов Типы структурных моделей проекта. Структурная модель проекта и принцип структуризации широко используются для построена и других структурных моделей применяемых в управлении проектом. Отметим наиболее существенные из них: Дерево целей и результатов первая по времени разработки структурная модель декомпозиции цели проекта на составные части.

Русский

2013-09-05

202 KB

40 чел.

7.Типы структурных моделей проекта.

Типы структурных моделей проектов

Типы структурных моделей проекта. Структурная модель проекта и принцип структуризации широко используются для построена и других структурных моделей, применяемых в управлении проектом.

Отметим наиболее существенные из них:

Дерево целей и результатов — первая по времени разработки структурная модель декомпозиции цели проекта на составные части. Ее можно построить в соответствии со структурой результатов проекта.

Структурная организация проекта, представляющая иерархическую декомпозицию организационной и производственной структур проекта.

На основе структурных моделей работ проекта и организации проекта строится матрица распределения ответственности и работ по исполнителям.

На основе структурной модели проекта с использованием дерева целей, структуры организации проекта и матрицы ответственности строится сетевая модель проекта, или система сетевых моделей, с заданной степенью детализации, отвечающей требованиям различных уровней управления и участников проекта.

На основе структуры проекта и данных о стоимости элементов проекта можно построить дерево стоимости — структурную декомпозицию стоимостных показателей ресурсов.

Структурная контрактная декомпозиция работ проекта.

Дерево распределения рисков проектов и решений по его минимизации.

На основе композиции различных структурных и информационных моделей можно построить дополнительные композиционные структурные модели, необходимые для решения задач управления проектом различными его участниками.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56106. Словник-довідник труднощів української мови (вживання архаїзмів та історизмів) 1.31 MB
  Головне - дати дітям поштовх до роздуму, викликати бажання підносити рівень культури власного мовлення, дбайливо поводитись з найбільшим скарбом народу - його мовою, самовдосконалюватися, інтелектуально зростати.
56107. Проблема збагачення, уточнення й активізації словникового запасу молодших школярів 117.5 KB
  Пізнаючи значення слова діти пізнають світ розкриваючи смислові зв’язки слів у контексті встановлюють взаємозв’язок між предметами і явищами навколишньої дійсності внаслідок чого в них розвивається логічне мислення.
56108. Інтерактивний підхід до словникової роботи на уроках української мови в початкових класах 56 KB
  Рекомендації щодо словникової роботи на уроках української мови в початкових класах ІІІ. Вступ Словникова робота на уроках української мови в початкових класах є однією зі складових різноманітної роботи з розвитку мовлення учнів.
56109. О, слово дзвінке озиваєшся в славі до нас ти крізь давні століття імляві. Година спілкування 223.5 KB
  Вступне слово вчителя. Подорож в слово. 1й учень: Слово школа є в усіх словянських мовах; було введено ще в давньоруській мові перший запис датується 1388р. У давньоруській мові було слово схоле від якого походить наше школа от тільки значення його у греків було іншим: спочатку затримка потім заняття у вільний час далі читання а вже пізніше лекція сучасне школа.
56110. Слухаймо Шевченкове слово 128 KB
  У центрі сцени на стіні заквітчаний і прикрашений рушником портрет Тараса Шевченка. Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля яку сходив Тарас Малими босими ногами Земля яку скропив Тарас Дрібними росамисльозами.
56111. Словограй. Логопедичне свято для молодших школярів 51 KB
  У змаганнях беруть участь 2 команди: Букварик і Читайлик.Про які букви ці загадочки В цім будиночку живе Весела як ведмедик буква З нею поруч – Вінні-Пух Це її найкращий друг. Упізнали букву Е Нам знайома буква ця Ніби планка на стовпцях.
56112. Счастливый случай Математическая игра в 8 классе 89 KB
  Цель: формировать умение мыслить логически быстро принимать решения правильно и четко выражать свои мысли; стимулировать познавательную активность учащихся; воспитывать ответственность самостоятельность коллективизм.
56114. Інтерактивна дошка SMART Board на уроках математики 1.07 MB
  До таких форм можна віднести поперше мережеве навчання подруге навчання самостійне на основі якогонебудь комплекту навчально-методичних матеріалів УМК. Активізувати увагу учнів можна вже на етапі написання теми уроку.