32694

Всі уроки з англійської мови

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

Повторення тем «Привітання. Знайомство», «Алфавіт». Шкільні речі. Кольори. Пори року. Частини тіла. Домашні улюбленці. Країни Європи. Літній табір відпочинку...

Украинкский

2014-03-11

169.01 KB

39 чел.

Урок №1 Повторення тем «Привітання. Знайомство», «Алфавіт».

Підтема: Повторення тем «Привітання. Знайомство», «Алфавіт».

Мета: Повторити й активізувати мовленнєвий матеріал за темами «Привітання. Знайомство».

Повторити літери англійського алфавіту й пригадати, які звуки позначаються цими літерами.

Повторити запитання What’s your name?, How old are you?

Обладнання: Підручник, тематичний малюнок (с. 3), картки з літерами англійського алфавіту для роботи в групах

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

T: Good morning!

P: Good morning!

T and Ps (хором):

Good morning, good morning, good morning to you!

Good morning, good morning

I’m glad to see you!

T: Т епер пригадаємо пісню «Good morning», яку ми вивчали минулого року.

T and Ps (хором):

Good morning, good morning,

How are you? How are you?

I’m fine, thank you.

Aim 2. Знайомство з метою та завданнями навчання в 3 класі.

T: Протягом цього року ми з вами будемо спостерігати за шкільним життям і дозвіллям

вже знайомих вам героїв — Біла, його друзів і родичів. Р азом із Білом відпочинемо

в літньому таборі Greenwoods; навідаємося в гості до бабусі й дідуся Біла, познайоми-

мося з їхнім будинком, що в селі, й побачимо, які тварини живуть у них на фермі. Ми

також дізнаємося, які шкільні предмети вивчає Біл і його однокласники та що учні

роблять на цих уроках. Ми завітаємо на шкільне шоу, де діти будуть представляти лю-

дей різних професій. Р азом із героями підручника ми будемо дивитися мультфільми,

грати в ляльки, готувати їжу й займатися садівництвом. Отже, у нас попереду дуже

цікавий рік. Але почнемо з повторення.

3. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми з вами повторимо теми «Привітання. Знайомство». Ми знов зустрінемо

Біла та його друзів; вони допоможуть нам пригадати, як давати відповіді на запитан-

ня What’s your name?, How old are you?

Цього уроку ми також пригадаємо літери англійського алфавіту й звуки, які

позначаються

цими літерами.

Warming up 4. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Повідомлення дня тижня та дати.

T: What day is it today?

P: Today is Monday/Tuesday etc.

T: What date is it today?

P: Today is the 1st/2nd/3rd etc of September.

Учитель пише на дошці дату. Учні читають дату за вчителем.

Повідомлення дня тижня та дати слід проводити щоразу перед початком письмової ро-

боти. Це забезпечує пропедевтичне засвоєння тем «Дні тижня», «Місяці року», а та-

кож порядкових числівників від 1 до 31.

2) Бесіда з учнями.

T: Do you remember me? My name is… . (Учитель звертається до кожного з учнів.) What’s

your name?

T: Nice to see you again! Р адий знов тебе бачити!

P: Nice to see you!

T (показуючи на одного з учнів-хлопчиків): What’s his name? (Показуючи на одну

з учениць): What’s her name?

T: А хто може назвати імена всіх своїх однокласників?

P: His name is… . Her name is… .

Учитель запитує трьох-чотирьох учнів.

T: Now tell me please how old are you? І ти відповідаєш: I’m 8/9/10. Мені 8/9/10

років.

(Звертаючись до кожного з учнів): How old are you?

T (показуючи на одного з учнів-хлопчиків): How old is he? (Показуючи на одну з уче-

ниць): How old is she? Скільки їй років?

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 3).

1) Підготовка до читання. Бесіда з учнями за малюнками до тексту.

T: And now let’s open our books at page 3.

Look at the picture of exercise 1.

How many boys can we see here? How many girls can we see here? How many men can we

see here? How many women can we see here?

Now point to the boy with brown hair. What’s his name? How old is Bill?

Point to the boy with red hair. What’s his name? How old is Tom?

Who is Tom? Tom is Bill’s brother.

Point to the boy with blond hair. What’s his name?

Now point to the girl with brown hair. What’s her name?

Now point to the girl with blond hair. What’s her name?

Is Vicky Bill’s sister?

Point to the lady in the big black hat. What’s her name?

Is Miss Poppins Bill’s sister/friend/mother/teacher?

2) Читання тексту.

Учні читають речення впр. 1 (с. 3) за вчителем.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Учні усно відповідають на запитання впр. 2 (с. 3).

Speaking 2. Навчання діалогічного мовлення.

Учні усно в парах складають діалоги за зразком впр. 3 (с. 4).

Physical

Activity

3. Фізкультхвилинка.

T: And now — some exercises. Stand up! Hands up! Hands on hips! Bend left/right! Jump!

Stop!

Гра «Simon says». Учитель, а потім один з учнів віддає команди; якщо перед коман-

дою ведучий каже «Simon says», учні виконують команду, якщо команда віддана без

слів «Simon says», учні ігнорують команду.

ABC Revision 4. Повторення літер алфавіту.

1) Впр. 6 (с. 4).

T: Let’s recall the English alphabet. Look at the letters on page 4 and sing the song.

2) Гра «Do you remember the Alphabet?».

T: А зараз приготуємо картки з літерами англійського алфавіту й зіграємо в гру.

Учні розбиваються на дві команди. Два комплекти з літерами англійського алфавіту

розподіляються між гравцями кожної з команд. Учитель називає літеру – гравці

повинні підняти картку з нею. Після того, як названі усі літери, учитель викликає

представників команд, які повинні назвати літери для команди суперників. Перемагає

команда, що швидше й правильніше демонструє літери.

Pronunciation 5. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 4 (с. 4).

Учні повторюють звуки за вчителем. Учитель звертає увагу на глухі й дзвінкі

приголосні; стежить за тим, щоб учні не приглушали дзвінки приголосні.

T: Now let’s practice the pronunciation of sounds.

2) Скоромовка. Учні вимовляють скоромовку за вчителем, не приглушаючи дзвінки

приголосні, й глухо вимовляючи глухі.

Dad’s dog’s big, Kate’s cat’s fat.

3) Впр. 5 (с. 4).

T: Давайте пригадаємо, який зі звуків, що у впр. 5 (с. 4), може позначатися літерою

G? X? Z? Y? W? B? K? F? V? R? S? H?

Учні відповідають.

4) Впр. 7 (с. 4).

T: А як може вимовлятися літера О? A? I? E? U? Y? (Учитель нагадує правила читання літер

у відкритому й закритому складах.) Як вимовляються буквосполучення ey/ay/oy?

Учні відповідають. Потім за вчителем читають слова вправи. Учитель контролює

артикуляцію й правильність вимовляння звуків.

5) Закріплення правил читання літер у закритому й відкритому складах.

a) Р обота в режимі «учитель — клас». Учитель пише на дошці слова: big, student,

no, rabbit, face, take, Pete, me, jump, fun, sit, milk, pet, hot, go, like, home, run. За-

вдання учнів — визначити, в яких словах виділена літера стоїть у відкритому складі,

а в яких — у закритому. За підказкою учнів учитель обводить (або підкреслює) слова

із закритим складом.

б) Р обота в групах.

Учитель пише на дошці слова і звуки:

[2] jump, Ukraine, ugly [] bike, big, sit

[0] fat, Dad, face [e] pet, pen, me

[3\] not, no, hello [5] lot, go, got

T: Which of these words have no sound that is on the left?

Учні обговорюють завдання в групах по три-чотири учні; потім представники кожної

з груп виходять до дошки й закреслюють зайве слово.

6) Впр. 8 (с. 4).

Учні повторюють за вчителем звуки вправи. Учитель контролює артикуляцію

й правильність вимовляння звуків.

T: Look at me and repeat after me.

7) Впр. 9 (с. 4).

Учні добирають звук до літери, яка його позначає.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Підготувати розповідь про Біла, його друзів, братів і сестер за матеріалом вправи 1 (с. 3).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: Отже, давайте ще раз пригадаємо, як запитати: «Як тебе/її/його звуть?», «Скільки

тобі/їй/йому років?».

Як дати відповіді на ці запитання?

Урок №2 Шкільні речі. Кольори.

Підтема: Шкільні речі. Кольори.

Мета: Повторити ЛО тем.

Активізувати конструкцію Where is the…? й пригадати, як відповідати на це запитання, використову-

ючи прийменники on, in, under, near.

Обладнання: Підручник, тематичний малюнок (с. 6), шкільні речі (ручка, кольорові олівці, пенал, портфель тощо),

картки з буквосполученнями.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми з вами повторимо теми «Шкільні речі» і «Кольори».

Ми також пригадаємо, як відповідати на запитання Where is the…?, використовуючи

прийменники on, in, under, near.

Warming up 3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Вірш «What’s Your Name?».

T: А зараз кожен з вас по черзі назве своє ім’я, а також ім’я свого сусіда. What’s your name?

P: My name is… . His/Her name is … .

Аналогічно повторюється запитання How old are you?

T: Т епер я розповім вам вірш, який ви добре зрозумієте:

— What’s your name? What’s your name? Now tell me, please,

What’s your name?

— My name is Bill. My name is Bill. My name is Bill.

That’s my name.

Учитель пояснює речення Now tell me, please, та That’s my name. Учні повторюють

вірш хором, а потім по черзі.

T: Давайте самі придумаємо подібний вірш про брата Біла — Т ома.

What’s his name? What’s his name? Now tell me, please,

What’s his name?

His name is Tom. His name is Tom. His name is Tom.

That’s his name.

Tепер складемо вірш про сестру Біла — Кейт.

What’s her name? What’s her name? Now tell me, please,

What’s her name?

Her name is Kate. Her name is Kate. Her name is Kate.

That’s her name.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Учитель вибірково опитує трьох-чотирьох учнів.

Vocabulary Revision

2. Повторення лексики теми «Кольори».

1) Бесіда з учнями.

T: Have you got pencils? How many pencils have you got?

Ps (лічать): 1, 2, 3 etc.

T: Take the blue pencil. (Учні показують олівці.) What colour is it?

Take the red/green/black... pencil. (Учні показують олівці.) What colour is it?

2) Робота учнів у парах.

T: А тепер запитайте один в одного: What colour is it?

3) Пісня-гра «Colours».

T: Щоб краще запам’ятати назви кольорів, зараз вивчимо нову пісню «Colours». Для

цього розташуємо олівці у такій послідовності: black, white, blue, red, grey, green,

yellow, brown.

Учні розкладують олівці на столі, учитель перевіряє послідовність кольорів.

Тепер ви прослухаєте пісню про кольори; ваше завдання — торкатися олівця того кольору, який називається в пісні.

Black and white and blue and red,

Grey and green,

Blue and red,

Black and white and blue and red,

Green and yellow and brown.

А зараз будемо співати й грати на наших олівцях.

Учні співають пісню й «грають» на кольорових олівцях.

3. Повторення та перевірка знання лексики теми «Шкільні речі».

T: So, have you got pens? Show me your pens! (Учні показують ручки вчителеві.)

What colour is your pen, Kate? Have you got pencilboxes/books/schoolbags? Show me your

pencilboxes/books/schoolbags! What colour is your pencilbox/book/schoolbag? (Учні по

черзі відповідають.) Т епер запитайте один одного про кольори шкільних речей.

Учні працюють у парах.

Grammar Revision

4. Прийменники.

1) Практикування учнів у вживанні прийменників.

Спочатку вчитель відпрацьовує прийменник on.

T: Now take your red pencil/pen/etc and put it on the desk/on the pencilbox/on the book/

on the chair. (Показує.) Where is your red pencil/pen/etc?

Аналогічно відпрацьовуються прийменники in, under, near.

2) Гра «Ask and Find».

Один із учнів (Leader) виходить за двері, а інші ховають якийсь предмет, напри-

клад ручку, в портфель. Учень повертається й по черзі запитує інших учнів про

місцезнаходження предмета (можна ставити тільки загальні запитання). Напри-

клад:

Leader: Is the pen on the desk?

P1: No.

Leader: Is the pen in the book?

P2: No.

Leader: Is the pen under the chair?

P3: No.

Leader: Is the pen in the schoolbag?

P4: Yes.

Далі предмет шукає P4.

Pronunciation 5. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 2 (с. 6—7).

Учитель нагадує, як вимовляти звуки [7] і [9]. Потім учні читають за вчителем слова із цими звуками.

2) Фонетична розминка.

Учитель жестами демонструє значення слів фонетичної розминки «Thin — thick —

three».

T and Ps (хором): Thin — thick — three.

T: Яким буквосполученням можуть позначатися звуки [7] і [9]?

Ps: Th.

3) Впр. 2 (с. 7).

T: Давайте пригадаємо, як читати інші буквосполучення.

Учитель демонструє картки з буквосполученнями ck, wh, ng, ow, er.

Учні повторюють за вчителем звуки, а потім читають слова з цими звуками.

4) Фонетична гра.

Учитель розподіляє клас на групи по чотири-шість учнів. У кожної групи — набір

карток із буквосполученнями th, ck, wh, ng, ow, er. В едучий (учитель або один із учнів)називає слова, в яких є звук, що позначається одним із зазначених буквосполучень.Команди повинні розташувати картки у послідовності, в якій були названі слова з цими буквосполученнями, наприклад:

Leader: White, show, this, summer, black, spring.

Картки повинні бути розташовані в такій послідовності:

wh — ow — th — er — ck — ng.

5) Впр. 3 (с. 7).

T: Look at me and repeat after me.

Учні хором повторюють слова за вчителем. Учитель контролює артикуляцію

й правильність вимовляння.

Reading 6. Подання тексту для читання «The Browns. Part 1», впр. 4 (с. 7).

1) Етап підготовки до читання.

T: Look at the pictures on page 7 and say what you can see.

2) Етап читання.

Спочатку учні читають текст про себе, потім хором читають речення тексту за вчителем.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: Answer the questions.

Учитель читає запитання до тексту й допомагає знайти у тексті відповіді.

4) Складання тексту на основі прочитаного.

Учні, дивлячись на малюнки, розповідають один одному про свою родину.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 1a, b (с. 6), письмово.

Підготувати переказ тексту «The Browns. Part 1», впр. 4 (с. 7).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: Отже, які теми ми сьогодні повторили? Що вам найбільше сподобалося робити? Чому? Що у вас вийшло найкраще? Що не вийшло одразу?

Урок 3 Родина Біла.

Підтема: Родина Біла.

М ета: Активізувати вміння вживати іменники в присвійному відмінку на матеріалі теми «Родина Біла».

Повторити й відпрацювати вживання модального дієслова can.

Обладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 8—9), картки з буквосполученнями.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми з вами поговоримо про родину Біла — про його батьків, брата й се-

стру. Ми також пригадаємо, як повідомляти про свої вміння за допомогою модального дієслова can.

Warming up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Пісня «Colours».

T: Take your pencils and put them on the desk in the following order. Р озташуємо олівці у такій послідовності: Black, white, blue, red, grey, green, yellow, brown.

Учні розкладають олівці на столі, потім хором співають пісню «Colours» і «грають»

на кольорових олівцях.

Now can you show me the red/blue/green etc pencils?

Учні показують червоні/сині/зелені (і т. д.) олівці.

Can you show me your pencilboxes/books/schoolbags?

Учні виконують прохання вчителя.

2) Повторення структур з дієсловом сan.

T: Пригадаймо, що таке Can you…?

Ps: Чи можете ви…?

T: Правильно! (Звертається до одного з учнів.) Can you read? (Звертається до іншого

учня.) Can you write? Can you swim, Anna? Can you fly, Bohdan?

T: Of course, Bohdan can’t fly! Звичайно, Богдан не вміє літати. And I can’t fly! But I can

read. Але я вмію читати. I can write/sing/dance/swim/speak English.

3) Гра «What can you do?».

T: А зараз похваліться, що ви вмієте робити.

Учні по черзі розказують про свої вміння, використовуючи конструкцію I can…; виграє

учень, що складає найбільше правильних речень.

4) Фізкультхвилинка.

T: Can you jump/run/dance?

P: Yes!

T: Jump! Run! Dance!

Учні виконують команди вчителя.

5) Вірш «I Can…».

T: А зараз вивчимо вірш про те, що ми вміємо робити:

I can jump and you can jump and we can jump together.

I can jump and you can jump and we can jump and jump and jump.

I can run and you can run and we can run together.

I can run and you can run and we can run and run and run.

And we can jump and jump and jump.

I can dance and you can dance and we can dance together.

I can dance and you can dance and we can dance and dance and dance.

And we can run and run and run.

And we can jump and jump and jump.

Учні повторюють вірш за вчителем кілька разів, імітуючи рухи.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Grammar 1. Узагальнення граматичного матеріалу: вживання модального дієслова can.

1) Практикування учнів у вживанні дієслова can в усному мовленні.

а) В пр. 1 (с. 8).

T: Please open your books at page 8, exercise 1. Who can you see in the pictures of exercise

1? Yes, we can see a boy. His name is Tom. He’s five. He isn’t a schoolboy yet, but he

can do a lot of things. Look at pictures 1—6. What can Tom do?

б) В пр. 2 (с. 8).

T: Now look at exercise 2 at page 8. Can you see the words in the box? Do you know them?

Try to mime the words you know, and the class will guess and find them in the box.

Учні демонструють дії, називають або читають слова, хором повторюють. Учитель

допомагає пригадати значення слів, демонструючи дію, яку називає дієслово, або

перекладає його.

2) Учні в парах складають діалоги за зразком.

P1: Can you swim?

P2: Yes, I can. Can you run?

P1: Yes, I can. Can you fly?

P2: No, I can’t. Can you dance?

P1: Yes, I can.

Кожна пара розповідає свій діалог.

Pronunciation 2. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 3 (с. 8—9).

T: Давайте пригадаємо, як читати буквосполучення. Учитель демонструє картки

з буквосполученнями: ar, ar+e; or, oo+r; ir, er; ee; oo; air, eir; ea; ou. Look at me and repeat

after me.

Учні хором повторюють слова за вчителем. Учитель контролює артикуляцію

й правильність вимовляння слів і звуків.

2) Фонетична гра.

Учитель розподіляє клас на групи по чотири-шість учнів. У кожної групи — набір кар-

ток із буквосполученнями ar/ar+e; or/oo+r; ir/er; ee; oo; air/eir; ea; ou. В едучий (учи-

тель або один із учнів) називає слово, в якому є звук, що позначається одним із зазна-

чених буквосполучень. Команди піднімають картку з ним. Перемагає команда, яка

швидше й правильніше виконає завдання.

Check on Homework

3. Перевірка домашнього завдання.

Для перевірки письмової впр. 1a, b (с. 6) учитель збирає зошити наприкінці уроку.

Впр. 4 (с. 7). Учні хором читають речення тексту «The Browns. Part 1» за вчителем.

Потім текст повністю читає один з учнів. Учитель вибірково викликає учнів для переказу тексту.

Reading 4. Подання тексту для читання «The Browns. Part 2», впр. 5 (с. 9).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з класом за малюнками.

T: We already know the Browns’ family. Who is the father of the family?

Who is the mother of the family?

Mr and Mrs Brown have children. How many children have they got?

How many boys? How many girls?

2) Етап читання.

T: Read the text of exercise 5 at page 9 «The Browns. Part 2» and get ready to tell the class about the Browns.

Учні читають текст про себе.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: Answer the questions.

Учитель читає запитання до тексту й допомагає учням знайти у ньому відповіді.

What are the children’s names?

Point to Bill. How old is he?

He has a sister. What’s her name?

Bill has a brother. What’s his name?

Yes, Tom is Bill’s brother. How old is Tom?

And who is Bill’s father?

Who is Bill’s mother?

4) Переказ прочитаного.

T: Cover the text and describe the Browns family looking at the pictures.

Учні, дивлячись на малюнки та закривши текст, описують один одному родину

Браунів.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 4 (с. 9), письмово: скласти 5 речень за моделлю: I can… . I can’t… .

Розповісти про родину Браунів, спираючись на текст «The Browns. Part 2» впр. 5 (с. 9).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T  P1, P2, P3.

T: Well, Bill has a sister and a brother. What about you? Have you got any brothers or sisters?

What is your brother’s/sister’s name? How old is he/she? Do you love him/her?

Урок 4

Підтема: Пори року. Частини тіла. Домашні улюбленці.

Мета: Повторити ЛО тем «Пори року», «Частини тіла» і «Домашні улюбленці».

Повторити й відпрацювати вживання дієслова to be.

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 10—11), картки для перевірки ЛО (HO1).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх улюбленців.

Ми також пригадаємо особливості кожної пори року й поговоримо про те, що ми можемо робити взимку, восени, навесні та влітку.

Warming up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Повідомлення дня тижня та дати (див. урок 1).

2) Бесіда з учнями.

T: So, today is the …th of September. And September is an autumn month. How many seasons

are there in a year? What are they? And what season is it now?

Autumn is a very beautiful season: the trees are red and yellow and orange and brown. And we come back to school in autumn!

But in autumn the weather is not nice: it’s cool and windy and it often rains.

Учитель використовує малюнки для пояснення значення незнайомих слів.

T: Do you like rain?

Ps: No!/Yes!

3) Вірш «I Like Rain».

T: А зараз я вам розповім вірш про хлопчика, який любить дощ.

I like rain, wet, wet rain

I look outside and shout «Hurray!

Another wet day! It’s time to go out»

Учитель пояснює незнайомі слова та речення. Учні хором повторюють вірш за вчителем; потім вірш розповідає один із учнів.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary 1. Повторення лексичного матеріалу теми «Пори року».

1) Бесіда за темою.

T: What can you do in winter/spring/summer/autumn? Look at the words and phrases in

the table. Do you know them? Try to mime the words you know, and the class will guess

and find them in the box.

Now look at the table again and put a tick ().

HO1:

Познач знаком «» види діяльності, характерні для різних пір року.

I can in winter in spring in summer in autumn

play snowballs

ride a bike

play football

swim in the river/sea

make a snowman

ski

sunbathe

play volleyball

ride a scooter

pick up mushrooms

Учні позначають «галочкою» види діяльності, характерні для різних пір року. Потім

у парах ставлять запитання про те, що вони можуть робити взимку, влітку, навесні

й восени, і відповідають:

P1: What can you do in winter?

P2: I can play snowballs in winter. What can you do in spring?

P1: I can ride a bike in spring. І т. д.

T: What season do you like most of all? Why?

30

Introduction. Do You Remember Me?

Учні повідомляють, яку пору року вони люблять найбільше, й пояснюють чому, ви-

користовуючи слова й вирази, подані в таблиці:

I like summer. І n summer I can swim and sunbathe.

I like winter. In winter I can ski and skate. І т. д.

2) Опис малюнків підручника, впр. 2 (с. 10).

T: Please open your books at page 10 and look at the pictures of exercise 2. Picture 1. What colour are the trees? Can we see any flowers? Is it warm or hot? The children are wearing warm clothes! It’s warm, but it’s not hot. What season is it?

Picture 2. What colour are the trees? What season is it?

Picture 3. Can we see any snow? Is it hot or cold? What season is it?

And look at the picture on page 11. Is it hot or cold? What season is it?

Physical

Activity

2. Фізкультхвилинка.

T: Can you jump/run/dance?

P: Yes!

T: Jump! Run! Dance!

Учні виконують команди вчителя.

T: А зараз пригадаємо вірш «I Can…».

Учні розповідають вірш хором разом із учителем; потім учитель запитує двох-трьох учнів.

T: You are good! Now do you remember the song «Head and Shoulders»? (Матеріал 2-го класу.) Let’s sing and do exercises.

Учні співають пісню разом із учителем, торкаючись тих частин тіла, що називають

у пісні.

Head and shoulders, knees and toes,

Knees and toes,

Head and shoulders, knees and toes,

Knees and toes,

Eyes and ears and mouth and nose,

Head and shoulders, knees and toes,

Knees and toes.

Vocabulary

Practice

3. Практикування учнів у вживанні в усному мовленні

лексичного матеріалу за темами: «Частини тіла», «Домашні улюбленці».

1) Повторення лексики теми.

T: Now touch your head/nose/neck/ears/eyes/legs.

How many heads/noses/necks have you got?

How many ears/eyes/legs have you got?

Have you got a tail? What can have a tail?

Who has got a cat/dog/fish/bird at home? Raise your hands! What has your pet got?

Учні, в яких є вдома тварини, що їх називає вчитель, піднімають руки та розповідають,які це тварини та які в них частини тіла.

2) Опис малюнків підручника за допомогою запитань учителя.

T: Will you please open your books at page 10? Look at the pictures of exercise 1.

Picture 1. This girl has got a pet. What is it? What colour is the cat? Is it big or small? Is

it thin or fat? Has it got a long or a short tail? Has it got big or small ears? Is the cat ugly

or beautiful?

Picture 2. This girl has got a pet. What is it? What colour is the parrot? Is it big or small?

Has it got a long or a short tail? Has it got big or small eyes? Has it got long or short legs?Is the parrot ugly?

Picture 3. This boy has got a pet. What is it? What colour is the fish? Is it big or small?

Is it thin or fat? Has it got a big or a small tail? Has it got big or small eyes? Is the fish

beautiful?

Picture 4. This boy has got a pet. What is it? What colour is the dog? Is it big or small? Is it fat? Has it got a long tail? Are its ears big? Is the dog ugly or beautiful?

Speaking 4. Практикування учнів у монологічному мовленні.

T: Look at the pictures again and describe the pet you like most.

Check on Homework

5. Перевірка домашнього завдання.

Для перевірки письмової впр. 4 (с. 9) і речень за моделями I can… I can’t… учитель

збирає зошити наприкінці уроку.

Перевірка впр. 5 (с. 9). Учні хором читають речення тексту за вчителем. Потім текст повністю читає один з учнів.

Учитель вибірково викликає учнів для розповіді про родину Браунів на основі тексту«The Browns. Part 2» (впр. 5, с. 9), та запрошує за зразком розповісти про свою родину.

Reading 6. Подання тексту для читання «Bill’s Friends», впр. 3 (с. 11).

1) Етап підготовки до читання.

T: Have you got friends? What are their names? How old are they? Do they go to the same school? Do you like to play together? Who is your teacher? What’s his/her name?

T: Look at the pictures on page 11 and tell who you can see.

2) Етап читання.

T: Read the text and be ready to answer my questions.

Учні про себе читають текст.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Бесіда за змістом тексту.

Учитель читає запитання до тексту й допомагає учням знайти у ньому відповіді.

T: Who are Bill’s friends? Do they go to the same school? What do they like to do

together?

Who is Bill’s teacher? What’s her name? Where does she live?

What season is it? Why are the children happy?

Grammar

Revision

7. Повторення граматичного матеріалу. Вживання дієслова to be.

1) Учитель нагадує правила вживання дієслова to be в теперішньому часі.

Особа

Число

1 2 3

однина I am He is/She is/It is

множина We are You are They are

2) Учні усно виконують впр. 4 (с. 11).

3) Граматична гра.

Учні стають у коло. Учитель кидає м’яч одному з учнів і називає особовий займенник,

наприклад «You». Учень, що ловить м’яч, повинен назвати форму дієслова to be, що

узгоджується з цим займенником.

T: You.

P1: Are. (Потім цей учень кидає м’яч іншому учню, називаючи особовий займенник.)

He.

P2: Is. I.

P3: Am. І т. д.

Якщо учень припускається помилки, він виходить із кола. В играє той учень, який

залишається у колі.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Намалювати тварину — домашнього улюбленця або тварину, про яку мріють, й скласти про неї розповідь.

Впр. 4 (с. 11), письмово.

Переказати текст «Bill’s Friends» впр. 3 (с. 11).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: Отже, які теми ми сьогодні повторили? Чи всі теми ви добре пам’ятали з 2-го класу? Що було важко пригадати одразу? Що було для вас новим? Чого нового ви навчилися?

Урок 5

Підтема: Країни Європи.

Мета: Ознайомити учнів із назвами країн Європи.

Навчити давати відповідь на запитання Are you from Ukraine/England/etc?

О бладнання: Підручник, карта Європи, тематичні малюнки (с. 12—13), картки для самостійної роботи (НО1, НО2).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання.

T: Hello, children!

Ps: Hello, teacher!

T: А чи ви знаєте, як вітаються люди в різних країнах? Англійці при зустрічі ка-

жуть: Hello! У Франції люди вітають один одного словами: Bonjoir! В І спаніїї —

Buenos Dias! У Німеччині — Guten Tag! У Голандії — Goedemiddag! В І талії

— Ciao!

У Туреччині — Alo!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ви дізнаєтеся про найвідоміші європейські країни: про їхні столиці,

мешканців і мови, якими розмовляють у цих країнах. В и навчитеся давати відповідь

на запитання Are you from Ukraine/England/etc?

But first let’s check your homework.

Check on Homework

3. Перевірка домашнього завдання.

1) Перевірка лексики теми «Домашні улюбленці» відбувається як бесіда за схемою

T: What is your favourite pet? What colour is it? Is it fat/big/small/ugly/beautiful/funny?

Has it got a long/short tail/nose/neck/nose? Big/small ears/eyes? Who wants to tell

about a pet?

Учитель по черзі викликає учнів; вони показують малюнки, які приготували вдома,

й розповідають про своїх улюблених домашніх тварин.

2) Впр. 3 (с. 11). Учні хором читають речення тексту за вчителем. Потім текст повністю

читає один з учнів.

3) Для перевірки письмової впр. 4 (с.11) учитель збирає зошити наприкінці уроку.

Warming up 4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель роздає учням картки із заготовками для розфарбування прапорів різних

країн.

T: Look at your cards. There you can see flags. Let’s colour them.

Number 1. This is a flag of Ukraine. Colour it blue (in the top) and yellow (in the bottom).

Number 2. This is a flag of Italy. Colour it green, white and red.

Number 3. This is a flag of France. Colour it blue, white and yellow.

Number 4. This is a flag of Germany. Colour it black (in the top), red (in the middle) and

yellow (in the bottom).

Number 5. This is a flag of Britain. Colour it blue and colour the cross red.

Now let’s speak about these countries.

Number 6. This is a flag of Spain. Colour it red (in the top and in the bottom) and yellow

(in the middle).

Show me the flag of Ukraine/Italy/France/Germany/Britain/Spain.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presentation and Practice

1. Подання лексичного матеріалу.

1) Учитель вводить нові ЛО.

T (показує країни Європи на карті й називає їх): We live in Ukraine. This is Ukraine.

We are Ukrainians. This is England. ЦеАнглія. Repeat after me: England.

People who live in England are called English. They speak the English language.

This is France. Repeat after me: France. People who live in France are called French. They

speak the French language.

This is Germany. Repeat after me: Germany. People who live in Germany are called Germans.

They speak the German language.

This is Italy. ЦеІ талія. Repeat after me: Italy.

People who live in Italy are called Italians.

They speak the Italian language.

This is Spain. Repeat after me: Spain.

People who live in Spain are called Spanish. They speak the Spanish language.

This is Greece. Repeat after me: Greece.

Greece is a country in Europe. People who live in Greece are called Greek.

2) Гра: «Countries and Flags».

а) Учитель розподіляє клас на команди по чотири-п’ять учнів. Потім називає одну

з країн, назви яких було вивчено, а учні повинні якомога швидше підняти картки

з прапорами цієї країни. Якщо завдання виконано правильно усіма гравцями коман-

ди, команда отримує 1 бал. Перемагає команда, що набрала найбільше балів.

б) Учитель показує картку з прапором країни учням. Т а команда, гравці якої пра-

вильно й швидко назвуть цю країну, отримує 1 бал. Перемагає команда, що набрала

найбільше балів.

3) Бесіда з учнями.

T (звертаючись по черзі до кожного з учнів): Are you from England? Are you from

France? Are you from Germany? Are you from Italy? Are you from Spain? Are you from

Greece? Are you from Ukraine?

4) Робота в парах. Учні ставлять запитання та відповідають на них.

T: Т епер запитайте один одного: Are you from Greece? Are you from Ukraine? Etc.

Reading 2. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 12).

1) Етап підготовки до читання. Бесіда з учнями за малюнками до тексту.

T: Have you ever been in a summer camp? What was the name of the camp? Were there

children from different countries or only from Ukraine? Did you like the camp?

Please open your books at page 12 and look at the pictures of exercise 1. Who can we see

here? How many children? How many boys/girls? Is the man a father of a child or a teacher?

How can we say that? Well, the teacher’s name is Mr Blake. Mr Blake and the children are

in the Greenwoods Summer Camp. The children are from different countries.

2) Етап читання.

T: Read the dialogues and complete the table.

НО 2: Прочитай діалоги й заповни таблицю.

Учні про себе читають діалоги й заповнюють таблицю.

Потім учні читають діалоги за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: So, picture 1. Who can you see in this picture? What is the boy’s name? What is the

teacher’s name? Is Bill from England?

Picture 2. Who can you see in this picture? How many children can you see? What is the

boy’s name? What is the girl’s name? Is Alice from England? Is Alice from France? Що

таке «meet Alice/Nice to meet you»?

Picture 3. Who can you see in this picture? How many children can you see? What are

the children’s names? What is the teacher’s name? Is Taras from England? Is Taras from

France?

Picture 4. Who can you see in this picture? Can you see children? What is the teacher saying?

Pronunciation 3. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 2 (с. 13), перша частина.

T: Please open your books at page 13. Exercise 2. Let’s practise the sounds.

Учні повторюють за учителем звуки, а також слова, в яких є ці звуки; учитель

контролює правильність вимовляння.

2) Скоромовки. Учні повторюють спочатку за вчителем, потім по черзі самостійно.

The day is bad, Sam is sad.

Don’t sit in this seat.

3) Гра «What sound is that».

T: А зараз я буду вимовляти слова; в деяких із них є звук [0]. Якщо ви почуєте слово

з цим звуком, плесніть у долоні. Bed, bad, name, pet, cat, that, neck, rat. А тепер складіть

подібне завдання для своїх однокласників.

Один з учнів називає слова, серед яких є окремі зі звуком [0]. І нші учні повинні по-

казати, що почули цей звук: плеснути в долоні. Аналогічно відпрацьовуються звуки

[i:], [], [%:], [1:], [e].

Reinforcement 4. Закріплення матеріалу уроку.

1) Впр. 2 (с. 13), друга частина.

T: Open your books again at page 13 and let’s read the sentences of exercise 2.

Учні хором читають речення за вчителем.

2) Гра «Who is it?».

T: Look at the children on page 13 again. They are from different countries: England,

Italy, Germany, France, Greece, Ukraine and Spain. Now I’ll think about one of the children

and you should guess who it is. Я зараз задумаю одного з дітей, зображених на ма-

люнку, а ви повинні здогадатися, хто це. For that you should ask me yes/no questions.

Для цього ви повинні поставити мені запитання, які потребують відповіді «так» чи

«ні». Наприклад, я загадала одного з цих учнів. В и питаєте мене: Is it a boy? — No.—

Is it a girl? — Yes.— Is her hair blond? — No.— Is her hair black? — Yes. — Is she from

Spain? — Yes.— Is she Stella? — Yes.

Учні ставлять учителеві загальні питання, намагаючись здогадатися, кого з дітей, зо-

бражених на малюнку, задумав учитель. Т ой з учнів, хто здогадається першим, задумує

далі й відповідає на запитання однокласників.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Вивчити діалоги впр. 1b, c (с. 12). Скласти письмово діалог за зразком впр. 1b (с. 12).

Вивчити і написати по одному рядку назви країн, що зустрічаються в діалозі.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: В и сьогодні дізналися багато нового. Що було найцікавішим? А чи можете прига-

дати назви країн Європи? Які країни Європи ви можете назвати англійською мовою?

Урок 6

Підтема: Країни Європи.

М ета: Повторити й активізувати ЛО теми.

Навчити давати відповідь на запитання Where are you from?

Практикувати учнів у вживанні конструкції Can you spell… ?

О бладнання: Підручник, карта Європи, картки для роботи в парах (HO1 ,HO2), тематичні малюнки (с. 13—15).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми продовжимо розмову про європейські країни. В и навчитеся давати

відповідь на запитання Where are you from?

Ми також практикуватимемо називання слів по літерах.

Warming up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Гра «Word clap».

Учні сідають у коло і разом відбивають ритм, спочатку повільно, потім все швидше:

тричі діти плескають по колінах, а четвертий раз — у долоні. З кожним четвертим

плеском один із учнів називає країну Європи. Назви можуть повторюватися, але не

раніше, ніж через одну. Наприклад:

Ps (three claps).    Ps (three claps).      Ps (three claps).        Ps (three claps).

P1: England!         P3: Germany!           P2: Spain!                  P4: England! Etc.

2) Гра «Who is it?» (див. урок 5).

Check on Homework

3. Перевірка домашнього завдання.

1) Для перевірки письмової частини домашнього завдання учитель збирає зошити

наприкінці уроку.

2) Впр. 1b, c (с. 12). Учні спочатку читають і перекладають, а потім розповідають діалоги

за ролями.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Подання тексту для читання, впр. 1 (с. 14).

1) Етап підготовки до читання.

T: Please open your books at page 14 and look at the pictures of exercise 1. Who can you

see in this picture? How many children can you see? What is the teacher’s name? Where

are the children and the teacher? Do you remember the children’s names? Where are

they from?

2) Етап читання.

T: Do you know the boy with dark hair? What’s his name? Where’s he from? Read the dialogue

and find the answer.

Учні про себе читають діалог і знаходять відповіді на запитання вчителя.

Потім учні читають діалог за ролями.

Grammar 2. Практикування учнів у вживанні конструкції Where are you from?

1) Бесіда.

T (звертаючись по черзі до кожного з учнів): Are you from Greece/France etc? Where

are you from?

2) Гра «Find your fellow countrymen».

Учні уявляють, що вони приїхали з різних країн (з якої саме вони дізнаються, отри-

мавши картку з назвою країни чи зображенням прапора цієї країни). Завдання учнів —

знайти

«співвітчизників», поставивши запитання «Where are you from?».

3) Робота в парах. В пр. 2 (с. 14).

Учні усно складають діалоги за зразком впр. 2 (с. 14).

P1: Where are you from?

P2: I’m from France. І т. д.

Spelling 3. Практикування учнів у вживанні конструкції Can you spell your name, please?,

а також у називанні імен по літерах.

1) Бесіда.

T (звертаючись по черзі до кожного з учнів): Can you spell your name, please?

Учні називають свої імена по літерах.

2) Робота в парах.

T: Now ask your neighbour. Т епер запитайте свого сусіда по парті.

P1: Can you spell your name, please?

P2: Yes, I can: M-y-k-o-l-a. Can you spell your name, please?

P1: Yes, I can: B-o-h-d-a-n.

3) Впр. 3 (с.15).

Учні по черзі називають імена з впр. 3 по літерах.

4) Гра «Spell me…».

Учитель читає дітям лічилку «Mother Goose Rhymes» (с. 15) і разом з учнями грає в гру

«Spell me…»: того учня, що «виходить», учитель просить назвати англійське слово по

літерах.

Oral Practice 4. Активізація мовного матеріалу.

1) Повторення назв країн Європи.

Учні працюють у парах: розв’язують кросворд на картках, потім показують свої

відповіді вчителеві.

НО 1: Across

3. European country whose capital is London.

5. People of these country are called Greeks.

6. The name of this country starts with letter «S».

Down

1. This country is our Motherland.

2. People of this country speak French.

4. The capital of this country is Berlin.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3) Складання діалогу.

Учні в парах складають діалоги за зразком впр. 1 (с. 14).

— What’s your name?

— My name is Olena.

— Can you spell it, please?

— Yes, I can. O-l-e-n-a. Where are you from, Olena?

— I’m from Ukraine.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Скласти письмово діалоги за зразком впр. 2 (с. 14). Підготуватися до словникового

диктанту за назвами країн Європи.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: Чим цей урок був корисним для вас? Чого ви навчилися? Що було найцікавішим?

Яке завдання було найскладнішим?

Урок 7

Підтема: Літній табір відпочинку.

М ета: Навчати розповідати про літній табір відпочинку «Грінвудз».

Навчати розрізнювати вказівні займенники this, that.

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 16—17), малюнки до завдання на картках (НО1), картки для

самостійної роботи (HO2).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми поговоримо про літній табір відпочинку «Грінвудз», у який приїхали

діти з різних країн Європи; дізнаємося, де живуть діти в таборі, де обідають, де займа-

ються спортом і відпочивають.

Check on

Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

1) Повторення назв країн Європи.

Перед проведенням словникового диктанту вчитель спочатку ставить учням запитан-

ня на повторення назв країн Європи.

T: What’s the English for «Англія»?

P1: England.

T: Can you spell England, please?

P1: E-n-g-l-a-n-d.

Аналогічно повторюються назви інших країн Європи.

2) Словниковий диктант.

Учитель називає країну українською мовою, а учні повинні перекласти цю назву

англійською мовою й записати слово в зошитах.

Після проведення словникового диктанту вчитель збирає зошити для перевірки дик-

танту і впр. 2 (с. 14).

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Warming up 1. Уведення в іншомовну атмосферу.

T: Today we are speaking about a summer camp. Look at the pictures and tell which pictures

are related with the topic «Summer Camp» and which are not. Why do you think so?

What can we do in a summer camp and what can’t we do there?

Reading 2. Подання тексту для читання, впр. 1 (с. 16).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда за малюнками до тексту.

T: Please open your books at page 16 and look at the pictures of exercise 1. Picture a. Who

can you see in this picture? Where are the children and the teacher?

Mr Blake is showing the children around the Greenwoods Summer Camp. Містер Блейк

знайомить дітей з літнім табором відпочинку «Грінвудз».

2) Етап читання.

Учні хором читають текст за вчителем.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Діти відповідають на запитання вчителя.

T: Picture b. What room is this? What can boys do in this room? Can they sleep/read /

have a rest there?

Picture c. What room is this? What can girls do in this room?

Picture d. What is this? What can children do in the cafe?

Picture e. What is this? What can children do in the swimming-pool?

Picture f. What is this? What can children do in the sports-ground?

Picture g. What is this? What can children do in the party hall?

Pronunciation 3. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 2 (с. 17).

T: Please look at exercise 2, page 17. Let’s practise the sounds.

Учні повторюють за учителем звуки, а також слова, в яких є ці звуки; учитель контролює

правильність вимовляння.

2) Скоромовка. Учні повторюють спочатку за вчителем, потім по черзі самостійно.

My seat is near here, their seat is there.

Presenting Grammar

4. Розрізнення слів here/there, this/that.

1) Бесіда.

T (указуючи на себе): I’m here. (Указує на одного з учнів, що знаходиться на

відстані.)

You are there. (Указує на книгу на своєму столі.) Is the book here? (Указує на дерево за

вікном.) Is the tree here? Is the tree there? (Указує перед собою.) Here — тут. (Указує

вдалину.) There — там.

Учні повторюють.

T: Name three things which are here.

Учні називають три речі, що знаходяться поруч, наприклад: The pen is here. І т. д.

T: Name three things which are there.

Учні називають три речі, що знаходяться на відстані, наприклад: The house is there.

І т. д.

T (указуючи на книгу на своєму столі): This book — ця книга. (Указує на дерево за

вікном.) That tree — те дерево.

T: Отже, ми кажемо this про предмет, який знаходиться тут — here, біля нас. І ми ка-

жемо that про предмет, який знаходиться там — there, далеко.

T: Про який предмет ми можемо сказати this/that?

Учні по черзі вказують на предмети, що знаходяться поруч, і називають їх: this book,

this pupil etc. Потім указують на предмети, що знаходяться на відстані: that tree, that

man etc.

2) Впр. 4 (с. 17).

Учні усно ланцюжком виконують вправу, відпрацьовуючи новий лексико-граматичний

матеріал.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 4 (с. 17), письмово.

Вивчити й розповідати з опорою на малюнки текст впр. 1 (с. 16—17).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T  P1, P2, P3.

T: Well, can you remember what there’s in the Greenwoods Summer Camp? If you were

there, what place would you like most of all? Якщо б ви опинились там, яке місце було

б вашим улюбленим? Why?

Урок 8

Підтема: І гри та улюблені заняття.

М ета: Р озвивати навички усного мовлення на основі діалогу за темою.

Навчати вживанню конструкцій Can you…?, I like to… . Let’s… .

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 18), картки для роботи в парах (HO1), (HO2).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting

and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми продовжимо розмову про літній табір відпочинку «Грінвудз». Ми

зустрінемо клоуна на ім’я Бобо, який розповість, що він вміє робити й що йому

подобається робити. В и також навчитеся розповідати, що ви вмієте робити й що вам

подобається робити.

Check on

Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

1) Гра «In the Greenwoods summer camp».

Учитель повідомляє, що учні можуть робити в цьому місці літнього табору «Грінвудз»,

а вони повинні здогадатися, яке місце вчитель має на увазі. Учень, який першим здо-

гадався, сам загадує місце у літньому таборі «Грінвудз». Наприклад:

T: Children can swim there.

P1: This is a swimming-pool.

T: You are right! This is a swimming-pool.

P1: Girls can sleep in this room.

P2: This is the room for girls.

P1: That’s right. This is the room for girls.

P2: Children can eat there.

P3: This is the cafe.

P2: That’s right. This is the cafe. І т. д.

2) Переказ тексту.

Учні по черзі розповідають текст впр. 1 (с. 16—17) з опорою на малюнки підручника.

3) Для перевірки письмової впр. 4 (с. 17) учитель збирає зошити наприкінці уроку.

Warming up 3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель роздає картки для роботи в парах.

HO1: Запитай друга, чи вміє він виконувати дії, зазначені в таблиці.

sing

dance

draw

Plays games

run

jump

I can

+

+

My friend can

_

+

Учні повинні запитати один одного про можливість виконання дій, зазначених

у таблиці. Наприклад:

P1: Can you sing?

P2: No, I can’t. Can you?

P1: Yes, I can.

Після цього кожен учень заповнює таблицю стосовно себе й свого друга й письмово

складає речення за зразком:

P1: I can sing, but my friend can’t sing.I can dance and my friend can dance.

Учитель вибірково викликає чотири-п’ять учнів і просить їх прочитати свої речення.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 18).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями за малюнками до тексту.

T: Please open your books at page 18 and look at the pictures of exercise 1. Who can you

see in this picture? How many children can you see? Do you know the clown’s name? His

name is Bobo.

2) Етап читання.

Read the dialogues and tell what we know about the clown from the text:

— his name;

— how old he is;

— where he is from;

— where he lives;

— if he has a family;

— what he can do;

— what he likes to do.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: What does Bobo like to do according to the dialogue?

Look at the table and put plus (+) or minus (–) in the first line.

HO2: Що любить і що не любить робити клоун Бобо? Постав у таблиці «+» чи «–».

sing

dance

draw

Plays games

read

run

jump

Bobo likes to do

I like to

4) Монологічне мовлення.

T: What do you like to do? Look at the table again and put a tick (+) or a cross (–) in the

second line.

What do you like to do and Bobo likes to do?

What don’t you like to do, but Bobo likes to do?

Grammar 2. Вживання конструкцій Can you… ?, I like to… , Let’s… .

1) Конструкція Can you… ? В пр. 2 (с. 19).

T: What can Bobo do? What can you do? Can you swim/run/fly/etc? Show how you can

swim/run/fly/etc?

Учні відповідають на запитання й зображують дії, які називає вчитель.

Робота в парах. Учні по черзі ставлять один одному запитання за зразком.

2) Конструкції I like to… . Let’s… . В пр. 3 (с. 19).

T: Давайте пригадаємо, як Бобо запрошував дітей повеселитися разом.

Учні в парах повідомляють один одному, що їм подобається робити й запрошують то-

вариша робити це разом.

Physical Activity 3. Фізкультхвилинка

Гра «Blind man». В пр. 5 (с. 19).

Правила такі самі, як і в українській грі «Панас»: один учень — «Blind man» —

заплющує очі, діти хором разом з учителем розповідають вірш, після чого «Blind man»

намагається спіймати когось з учнів.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 2 (с. 19): письмово скласти 5 діалогів, впр. 3 (с. 19), письмово скласти 5 діалогів.

Вивчити й розповідати з опорою на малюнки діалог впр. 1 (с. 18).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T  P1, P2, P3.

T: Today we’ve had a lot of fun at the lesson. Сьогодні у нас був дуже веселий урок. Who

have we met? What does he like to do? What do you like to do?__

Урок 9

Підтема: Відпочинок дітей у таборі.

М ета: Р озвивати навички усного мовлення на основі діалогу за темою.

Навчити давати відповідь на запитання How are you?

Відпрацювати конструкції How are you? How is he? How is she? How are they? Do you like… ?

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 18), картки для індивідуальної роботи (HO1), картки для роботи

в парах (HO2, HO3).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting

and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ви навчитеся запитувати знайомих «Як справи?», а також давати відповідь

на це запитання.

Check on

Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

Учні за ролями розповідають діалог впр. 1 (с. 18) з опорою на малюнки підручника.

Для перевірки впр. 2 і 3 (с. 19) учитель збирає зошити наприкінці уроку.

Warming up 3. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Пісня-гра «Peter Pointer, Bobby Big, Ruby Ring and Baby Small».

T (указуючи на пальці своєї руки): How many fingers have we got? Five fingers. How are

they called? (Указує на той палець, який називає.) Thumb, pointer (we point to things

with this finger), big (this finger is the biggest), ring (we wear a ring on it), small (this finger

is the smallest). Зараз ми вивчимо пісеньку про наші пальчики: thumb, pointer, big,

ring and small. У нашій пісні ці пальці будуть мати імена: Tomy Thumb, Peter Pointer,

Bobby Big, Ruby Ring and Baby Small:

Tomy Thumb, Tomy Thumb, Where are you? Where are you?

Here I am! Here I am!

How are you?

Fine, thank you!

Peter Pointer, Bobby Big, Ruby Ring and Baby Small, Ruby Ring and Baby Small.

Peter Pointer, Peter Pointer! Where are you? Where are you?

Here I am! Here I am!

How are you?

Fine, thank you!

Peter Pointer, Bobby Big, Ruby Ring and Baby Small, Ruby Ring and Baby Small.

Bobby Big, Bobby Big! Where are you? Where are you?

Here I am! Here I am!

How are you?

Fine, thank you!

Peter Pointer, Bobby Big, Ruby Ring and Baby Small, Ruby Ring and Baby Small.

Ruby Ring, Ruby Ring! Where are you? Where are you?

Here I am! Here I am!

How are you?

Fine, thank you!

Peter Pointer, Bobby Big, Ruby Ring and Baby Small, Ruby Ring and Baby Small.

Baby Small, Baby Small! Where are you? Where are you?

Here I am! Here I am!

How are you?

Fine, thank you!

Peter Pointer, Bobby Big, Ruby Ring and Baby Small, Ruby Ring and Baby Small.

Учні спочатку підспівують, указуючи на ті пальчики, які вони називають, а повто-

ривши кілька разів ті самі запитання і відповіді на них, запам’ятовують їх і співають

пісню разом з учителем.

2) Учні в парах запитують один одного: How are you? і відповідають: Fine, thank you!

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 20).

1) Етап підготовки до читання.

а) Бесіда за малюнками до тексту.

T: Look at the pictures and try to answer my questions:

— Who are the children? What are their names?

— Who is the old woman?

— Who is the young woman?

— Where are the children?

— Where is Bill’s Mum?

— Where is Bill?

б) Аудіювання.

T: Прослухайте діалог і скажіть, чи є в ньому такі самі речення, як і в пісні.

Учитель читає діалог. Учні повинні звернути увагу на запитання: How are you?

і відповідь на нього: I’m fine!

2) Етап читання.

Т: Read the dialogues and fill in the table.

Учні про себе читають діалог і заповнюють таблицю.

Do you agree?

yes

no

Bill is calling his Mum.

Bill’s telephone number is 75878.

Bill doesn’t like the camp very much.

Kate and Tom are with their Mum.

Kate and Tom are OK.

Учні заповнюють картки, по черзі читають твердження й свої відповіді.

Потім вони читають діалог за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: Who are talking on the phone? Where’s Bill? How is he? Does he like the camp? Where’re

Kate and Tom? How are they?

Pronunciation 2. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 2 (с. 21).

T: Please look at exercise 2, page 21. Let’s practise the sounds.

Учні повторюють за учителем слова, в яких є звук [6]; учитель контролює правильність

вимовляння.

2) Скоромовки. Учні повторюють спочатку за вчителем, потім самостійно.

She sells sea shells on the sea shore.

The shells that she sells are the sea shore shells I’m sure.

Grammar 3. Відпрацювання конструкцій: How are you? How is he/she?

How are they? Do you like…? та відповідей на них.

1) Впр. 1 (с. 20).

T: Ще раз уважно подивіться на діалог впр. 1 (с. 20) і знайдіть там такі речення: «Як

справи?», «Як справи в Кейт і Т ома?», «У мене все добре», «У них усе добре».

Учні знаходять у тексті діалогу речення й читають їх уголос.

T: А як ми запитаємо: «Як у неї/нього/них справи?» Як сказати: «У неї/нього/них

усе добре»?

Учні відповідають.

2) Впр. 3 (с. 21).

Учні усно ланцюжком заповнюють пропуски правильною формою дієслова to be й од-

ним із особових займенників.

3) Впр. 5 (с. 21).

Учні усно в парах складають діалоги, використовуючи запропоновані у вправі конструкції.

4) Відпрацювання запитання Do you like..? В пр. 4 (с. 21).

Учитель роздає картки для роботи в парах:

I like

My friend likes

the swimming-pool

the camp

the cafe

the room for girls

our school

our party hall

Учні повинні запитати один одного про те, чи подобаються їм басейн, табір, кафе то-

що, використовуючи таблицю або слова в рамці впр. 4 (с. 21). Наприклад:

P1: Do you like the swimming-pool?

P2: Yes, I do. Do you?

P1: Yes, I do.

P2: Do you like the camp?

P1: No, I don’t. Do you?

P2: Yes, I do.

Після цього кожен учень заповнює таблицю, відповідаючи на запитання про себе й сво-

го друга, і складає речення за зразком, записаним на дошці:

P1: I like the swimming-pool and my friend likes the swimming-pool.

I don’t like the camp, but my friend likes the camp.

Speaking 4. Навчання діалогічного мовлення.

Учні самостійно виконують завдання на картках: добирають відповіді до поданих за питань. Потім, спираючись на цей матеріал, у парах інсценують міні-діалоги.

Добери відповіді до запитань:

1) Whats your name?                                                                    a. I’m fine.

2) How old are you?                                                           b. I’m from Ukraine.

3) Where are you from?                                                     c. My name is Peter.

4) How are you?                                                                d. No, but I know English.

5) Can you speak French?                                                e. I’m 9.

Physical

Activity

5. Фізкультхвилинка.

T: Can you clap your hands/stamp your feet/turn around?

P: Yes!

T: Clap your hands! Stamp your feet!

Учні виконують команди вчителя.

Потім учні разом з учителем розповідають вірш і виконують дії, які називають.

Clap Your Hands

Clap, clap, clap your hands! Clap your hands together!

We are clapping, we are clapping, we are clapping our hands.

Stamp, stamp, stamp your feet! Stamp your feet together!

We are stamping, we are stamping, we are stamping our feet.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 3 (с. 21) письмово, діалог впр. 1 (с. 20) вивчити напам’ять.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: Пригадаймо, що ми робили сьогодні на уроці? Який вірш вивчили? Чого ви сьогодні

навчилися? Що вам найбільше сподобалося робити? Чому? Що у вас вийшло найкра-

ще? Що не вийшло одразу?

Урок 10

Підтема: Спортивні ігри.

М ета: О знайомити учнів з новою лексикою теми «Спортивні ігри»;

навчити вживати її в діалогічному мовленні.

Відпрацювання конструкцій Do you play…? What’s your favourite sport?

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 22), картки для індивідуальної роботи (HO).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting

and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми поговоримо про спортивні ігри. В и навчитеся казати про те, які види

спорту вам подобаються, у які спортивні ігри ви граєте.

Warming up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Бесіда з учнями за схемою T P1, P2, P3.

T (по черзі звертаючись до учнів): How are you? How is your mother? How is your father?

How are your parents? How is your sister/brother? How is your friend? How are

your friends?

Учні відповідають на запитання.

2) Пісня «How Is Your Mother?».

Учні разом з учителем співають пісню.

How is your mother? How is your sister?

She’s well. She’s well.

How is your father? How is your brother?

He’s well. He’s well.

How are your parents? How are your family?

They are very well. They are very well.

Very well, very well. Very well, very well.

They are very well. They are very well.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on

Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Учні за ролями розповідають діалог впр. 1 (с. 20).

2) Для перевірки впр. 3 (с. 21) учитель збирає зошити наприкінці уроку.

Presenting

Vocabulary

2. Подання лексичного матеріалу.

T: So, Bill said: «I like the Greenwoods Summer Camp very much». Why does he like it?

Можливі відповіді на це запитання: He has new friends in the camp. The children have

a lot of fun in the camp. The teacher is good/kind. He likes the clown. І т. д.

T: But what can Bill and other children do in the camp? Can they play sports? Can they

play football/volleyball/basketball/tennis/table tennis?

T: We play all these games in our country. And in England people like to play cricket and

golf too. А в Англії грають ще й у крикет і гольф.

Учитель коротко пояснює правила гри в крикет і гольф. Крикет — це командна гра

(у команді 11 гравців) з м’ячем і битками, правила гри нагадують правила гри у гил-

ку: гравець повинен вдарити по м’ячу битою й добігти до певного місця на ігровому

полі. Гольф — це гра з м’ячем і ключками; мета гравців — прогнати м’яч по 9 чи

18 доріжкам-трасам до лунок і загнати м’яч у них.

T: Please open your books at page 22 and let’s look at the pictures. Point and repeat.

Учитель називає спортивні ігри англійською мовою, учні хором повторюють за ним

нові слова.

T: Think and tell what games you associate these things with. Учитель показує картки

із зображенням цих предметів або малює їх на дошці:

a ball; a racket; a team; a bat.

Reading 3. Подання діалогу для читання, впр. 2 (с. 23).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда за малюнками до тексту.

T: Look at the pictures at page 23. Who can you see? What are their names? Try to guess

what they are talking about.

2) Етап читання.

Т: Read the dialogue and find the names of the games in it.

Учні про себе читають діалог і називають ігри, які зустрічаються в ньому. Потім учні

читають діалог за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Учні відповідають на запитання вчителя.

T: Does Taras/Bill play cricket/football? What is Taras’s favourite sport?

Grammar 4. Відпрацювання конструкцій Do you play…? What’s your favourite sport?

1) T (звертаючись до кожного з учнів): Do you play tennis/football etc? What’s your favourite

sport?

2) Впр. 4 (с. 24).

Робота в парах. Учні усно складають діалоги за зразком впр. 4 (с. 24).

3) Впр. 5 (с. 24).

Робота в парах. Учні усно складають діалоги за зразком впр. 5 (с. 24).

Writing 5. Формування навичок писемного мовлення.

Учні отримують картки для індивідуальної роботи, вивчають інформацію, подану

в таблиці, і заповнюють пропуски в тексті. Для перевірки правильності виконання

завдання ланцюжком читають текст. Потім один із учнів розповідає про улюблені заняття Р ейчел -

Rachel comes from Canada. She’s 9 and she is a schoolgirl. Rachel is on holiday

now and she has much time for her hobbies. She likes _______________books and

________________music, but she hates team games such as _____________________ or

__________________. She also doesn’t like riding a bike. The only sport she likes is playing

_______________. Rita also likes _________________ and __________________.

Rachel likes…                             Rachel hates…

reading                                         tennis

listening to music                        volleyball

playing chess                                riding a bike

watching cartoons

painting pictures

. Pronunciation 6. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 3 (с. 23).

Учитель звертає увагу учнів на те, як може читатися літера с:

— як звук [k] у словах cat, cold, can, clown, а також у буквосполученні ck: cricket.

— як звук [t6] у буквосполученні ch у словах chair, teacher, chess.

Учні повторюють за учителем слова вправи; учитель контролює правильність вимовлян-

ня. Потім читають за вчителем речення зі словом team і перекладають їх українською

мовою.

2) Скоромовка. Учні повторюють спочатку за вчителем, потім по черзі самостійно.

My cat can catch a canary.

3) Закріплення правил читання літери с.

Учитель пише на дошці слова: cricket, armchair, children, black, climb, teacher, cat,

chair. Учні повинні розподілити слова на дві групизі звуком [k] та із звуком [t6].

Playtime 7. Вірш-гра, впр. 7 (с. 24).

Учитель читає дітям вірш «Mime Rhyme». Учні разом з учителем хором повторюють

вірш, демонструючи ті дії, які вони називають (we can jump — стрибають, we can run —

біжать на місці, we can swim — імітують плавання).

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Вивчити назви спортивних ігор і прописати ці назви по рядку в зошитах.

Діалог впр. 2 (с. 23) вивчити напам’ять.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Гра «What’s your/his/her favourite sport?».

Учитель запитує одного з учнів: What’s your favourite sport? Учень відповідає. Наступ-

ний учень називає свій улюблений вид спорту, а також улюблений вид спорту першого

учня: My favourite sport is football. His/her favourite sport is table tennis. Т ретій учень

називає свій улюблений вид спорту, а також улюблені види спорту двох попередніх

учнів: My favourite sport is basketball. His/her favourite sport is table tennis. His/her

favourite sport is football. І т. д.

Урок 11

Підтема: У люблені заняття.

М ета: О знайомити учнів з новою лексикою теми, навчити вживати її в діалогічному мовленні.

Навчати вживати конструкцію I like…/I don’t like… .

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 25), картки для самостійної роботи (HO1, HO5), картки для роботи

в парах (HO2, НО4), картки для роботи в групах (HO3).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting

and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ви навчитеся розповідати про те, що ви любите та що не любите робити

у вільний час.

Warming up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра «Hidden words».

Учитель роздає картки й просить учнів знайти слова, пов’язані з темою «Спортивні

ігри». Учні обводять слова олівцем і по черзі називають слова, які знайшли.

d

b

a

s

k

e

t

b

a

l

l

h

g

f

j

p

x

n

y

s

e

d

i

o

o

d

v

o

l

l

e

y

b

a

l

l

l

k

c

r

i

c

k

e

t

e

a

m

f

o

o

t

b

a

l

l

p

f

l

n

d

b

a

s

k

e

t

b

a

l

l

h

g

f

j

p

x

n

y

s

e

d

i

o

o

d

v

o

l

l

e

y

b

a

l

l

l

k

c

r

i

c

k

e

t

e

a

m

f

o

o

t

b

a

l

l

p

f

l

n

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on

Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Повторення лексичного матеріалу.

а) Гра «De-vowelled words».

Учні в парах складають один для одного завдання: пишуть назви спортивних ігор, про-

пускаючи голосні літери. Партнер повинен відновити слово.

б) Бесіда.

T: What’s the English for «футбол»?

P1: Football.

T: Can you spell «football», please?

P1: F-o-o-t-b-a-l-l.

Аналогічно повторюються й назви інших видів спорту.

2) Словниковий диктант.

Учитель читає слова, учні записують їх у зошитах.

T: Cricket, tennis, football, volleyball, basketball, team, golf.

Перевірка відбувається в парах: учні обмінюються зошитами й перевіряють диктан-

ти один одного (при виникненні труднощів дивляться слова у підручнику або запиту-

ють учителя).

Аналіз результатів проходить як бесіда за схемою T  P1, P2, P3.

T: How many mistakes have you made? (Учні по черзі називають кількість помилок.)

Who’s made a mistake in the word «football»? Хто припустився помилки в слові «football

»? Can you spell football, please? І т. д.

2) Перевірка діалогу.

Учні розповідають діалог впр. 1 (с. 23) за ролями.

Presenting

Vocabulary

2. Подання лексичного матеріалу.

1) Бесіда.

T: In the Greenwoods Summer Camp children have a lot of fun. What can they do in the

camp?

P1— P7: They can play football/volleyball /basketball/tennis/table tennis.

2) Робота за підручником.

T: What else can children do in the Greenwoods Summer Camp? Для того, щоб дати

відповідь на це запитання, відкриємо підручники на с. 25.

Учитель читає нові слова, просить учнів здогадатися про їх з начення та сказати їх

українською мовою; учні хором повторюють за вчителем.

Reading 3. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 25).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда за малюнками до тексту.

T: Look at the bottom picture on page 25. Who can we see? Can we tell what they like doing?

What does the girl with black/brown/fair hair like doing?

2) Етап читання.

T: Read the dialogue and tell which of the girls in the picture is Alice, which is Stella and

which is Paula.

Учні про себе читають діалог і відповідають на запитання.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: What does Alice/Stella/Paula like doing?

Pronunciation 4. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 2 (с. 26).

Учитель звертає увагу учнів на те, як читаються буквосполучення ng, oo, а також

літера u у відкритому складі.

Учні читають за вчителем слова вправи; учитель контролює правильність вимовляння.

2) Закріплення правил читання літер і буквосполучень.

Учитель пише на дошці знаки транскрипції й слова:

[1:] sport, four, good, short.

[ju:] music, computer, picture.

Завдання учніввизначити, в якому слові немає вказаного звука.

3) Скоромовка. Учні повторюють спочатку за вчителем, потім по черзі самостійно.

He’s such a good student.

Учні повторюють скоромовку спочатку за вчителем, потім самостійно по черзі.

Grammar 5. Вживання конструкцій I like.../I don’t like... .

1) Бесіда.

T: Do you like painting/reading etc?

3) Впр. 3 (с. 26).

Учні читають речення вправи. Потім усно складають подібні речення про себе:

P: I like reading. I don’t like painting.

4) Впр. 4 (с. 26).

Робота в парах. Учні усно складають діалоги за зразком вправи.

Listening 6. Формування навичок аудіювання.

Учитель двічі читає текст. Учні слухають і заповнюють таблицю за його змістом. Потім

усно складають речення про улюблені заняття Ніка.

T: Nick is a schoolboy from the United States. He’s in the third form. It’s summer now and

Nick has much time for sports. He likes riding a bike, but football is his favourite sport.

Nick doesn’t like listening to music or painting pictures, but he likes watching cartoons

and playing computer games.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Вивчити нові слова (с. 25) і прописати їх по одному рядку в зошитах.

Діалог впр. 1 (с. 25) вивчити напам’ять.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: Чому цей урок був корисним для вас? Чому ви навчилися? Що було найцікавішим?

Яке завдання було найскладнішим?

Урок 12

Підтема: Захоплення.

М ета: Повторити й активізувати ЛО теми.

Навчати писемного мовлення за темою.

Відпрацювання конструкції What’s your hobby?

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 27), картки для самостійної роботи (HO1, HO2).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting

and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми продовжимо розмову про ваші улюблені заняття. В и напишете листа

другові з розповіддю про те, що ви любите робити у вільний час, а що взагалі не лю-

бите робити.

Закінчення завдання

61

Тема. Дозвілля

Check on

Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

1) Впр. 1 (с. 25).

Учні за ролями розповідають діалог.

2) Повторення лексичного матеріалу.

Учитель пише на дошці слова:

Play                                                       a cartoon

Fly                                                         a bike

listen to                                                 a picture

read                                                           a film

paint                                                       a comp/games

watch

T: Складіть якомога більше словосполучень із словами з першого й другого стовпчиків.

Warming up 3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Аудіювання.

T: Listen to the dialogue and tell what Ann likes doing and what she doesn’t like doing.

Complete the table with the words from the box.

— What’s your hobby, Ann?

— A hobby?

— Yes, what do you like doing in your free time?

— Well, I like reading and painting pictures.

— Do you like playing computer games?

— Not really. I can’t play very well and I don’t like it.

— What about music?

— I like music. I don’t like singing or dancing, but I like listening to music.

— And sport? Do you play any games?

— Yes, I do! I like volleyball, but tennis is my favourite sport.

— Do you play football?

— No! It’s not a sport for girls I think.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 27).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда.

T: Ми з вами казали: I like reading. I like painting. I like watching cartoons. Отже, чи-

тання, малювання, мультфільмице ваші улюблені заняття, або хобі. Хобі — це те,

що ви любите робити у вільний час. Слово «хобі» англійською мовою звучить так са-

мо, як і українською:

«hobby». Якщо я вас запитаю: What’s your hobby?, ви повинні

сказати, що ви любите робити: I like reading. I like painting. I like watching cartoons.

(Звертається до кожного учня.) What’s your hobby?

Учні відповідають.

2) Етап читання.

Учитель пише на дошці імена дітей з діалогу впр. 1 (с. 27) та їхні улюблені види

діяльності. Учні про себе читають діалог, потім один із учнів виходить до дошки

й поєднує ім’я дитини з його хобі:

Hans                           riding a bike

                                  reading

Bill                             painting pictures

                                  Playing cricket

Alice

Потім учні читають діалог за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: What’s a hobby? What is Hans’s/Bill’s/Alice’s hobby?

Grammar 2. Відпрацювання конструкції What’s your hobby?, впр. 2 (с. 27).

Робота в парах. Учні усно складають діалоги за зразком вправи.

Pronunciation 3. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 3 (с. 28).

Учитель звертає увагу учнів на те, як читаються літери o, e у закритому складі, а та-

кож буквосполучення oo+r, or, ai, oo.

Учні читають за вчителем слова вправи; учитель контролює правильність вимовляння.

2) Закріплення правил читання літер і буквосполучень.

Учитель пише на дошці слова і знаки транскрипції:

[e] cricket, chess, friend, pet.

[u:] cartoon, door, balloon, school.

[e] Spain, name, game, dance.

Завдання учнів — визначити, в якому слові немає вказаного звука.

3) Скоромовка. Учні повторюють спочатку за вчителем, потім по черзі самостійно.

That’s Pat’s cat. Those are Mag’s dogs.

Reading

and Writing

4. Читання й письмо, впр. 4 (с. 28).

1) Етап підготовки до читання.

T: Look at exercise 4 on page 28 and tell, what type of text it is. Is it a dialogue/a story/a letter?

2) Етап читання.

T: Read the text and answer my questions:

— Who is the letter written by?

— What part of the letter — the first or the second — gives information about Toto?

— What do we know about Toto from the letter?

— What is the aim of the second part? What does Toto want to know about his penfriend?

Учні про себе читають лист Т ото і знаходять у тексті відповіді на запитання вчителя.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Впр. 6 (с. 28). Учні ланцюжком читають твердження до тексту листа впр. 4 (с. 28)

і усно висловлюють свою згоду або незгоду.

Впр. 5 (с. 28). Учитель просить чотирьох учнів усно дати відповіді на запитання ли-

ста впр. 4 (с. 28).

4) Cкладання тексту на основі прочитаного.

Учитель роздає картки, що містять лист Біла своєму другові за листуванням, і просить

учнів заповнити пропуски, використовуючи подані перед текстом слова.

Учні самостійно заповнюють пропуски, а потім ланцюжком читають речення листа.

Прочитай текст і заповни пропуски. Використай подані слова.

my, favourite, hobby, red, from, nine, name, summer

Hello!

My ___________ is Bill. I am ___________. I am ___________ England.

My ___________ is riding a bike and painting. ___________ favourite sport is

football. My favourite colour is __________. My __________ season is ___________ .

What about you?

Write to me soon.

Bye.

Your penfriend,

Bill

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 5, 6 (с. 28), письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: Що нового ви сьогодні дізналися? Що вам найбільше сподобалося робити? Яке за-

вдання було найскладнішим?

Урок 13

Підтема: Д руг за листуванням.

М ета: Повторити лексико-граматичний матеріал теми «У літньому таборі відпочинку “Грінвудз”».

Навчати писемного мовлення за темою «Друг за листуванням».

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 29), картки для групової роботи (HO1, HO2, HO3, HO4).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting  and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ви навчитесь розповідати про себе: як вас звуть, з якої ви країни, скільки

вам років, що ви любите робити у вільний час, який ваш улюблений вид спорту, який

ваш телефонний номер.

 ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Для перевірки впр. 5, 6 (с. 28) учитель збирає зошити наприкінці уроку.

Reading 3. Подання тексту для читання, впр. 1 (с. 29).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда за малюнками до тексту.

T: Please open your books at page 29 and look at exercise 1. Who can we see there?

Yes, we can see a girl. Her name is Stella. We met her in lesson 7. What has she got in her hands?

2) Етап читання.

This letter is from her penfriend Bill. And she is telling us about Bill. Let’s read the text

and find out what she is saying.

Один із учнів читає текст, інші стежать за підручником.

T: We can see Stella’s penfriends’ identity cards below. Нижче ми бачимо картки

з інформацією про друзів Стелли. Read the information on the cards.

Учні про себе читають інформацію про друзів Стелли.

3) Етап перевірки розуміння змісту прочитаного.

T: Now answer my questions.

How many penfriends has Stella got?

What are their names?

How old is Bill Brown/Taras Petrenko/Hans Shultz/Paula Tortolini?

Where is Bill Brown /Taras Petrenko/Hans Shultz/Paula Tortolini from?

What is Bill’s/Taras’s/Hans’s/Paula’s hobby?

What is Bill’s/Taras’s/Hans’s/Paula’s favourite sport?

What is Bill’s/Taras’s/Hans’s/Paula’s phone number?

4) Складання тексту на основі прочитаного.

T: Діти, ви знаєте, що Стелла склала розповіді про всіх своїх друзів і занесла цю

інформацію в комп’ютер? Але в комп’ютері відбувся збій програми й усі речення

у файлі переплуталися. Допоможіть Стеллі відновити інформацію.

Учитель роздає картки, що містять речення про друзів Стелли. Учні, використовуючи інформацію на картках та у впр. 1 (с. 29), повинні скласти розповіді про друзів Стелли. Учитель вибірково просить чотирьох учнів прочитати, які розповіді вони склали.

Наприкінці уроку вчитель збирає зошити й перевіряє правильність виконання за-

вдання.

Використовуючи речення на картці, склади розповіді про друзів Стелли.

He’s from Ukraine. His hobby is riding bikes. His phone number is 86304. She’s seven.

His name is Bill Brown. He’s eight. Her hobby is painting. He’s from Germany.

Her favourite sport is basketball. She’s from Italy. His hobby is reading. He’s nine.

His favourite sport is football. His name is Hans Shultz. He’s seven.

He’s from England. His phone number is 75878. Her name is Paula Tortolini.

His name is Taras Petrenko. His favourite sport is volleyball. His phone number is

23519.

His hobby is playing computer games. His favourite sport is cricket. Her phone number

is 42691.

T: Let’s do your own identity cards.

 

your

picture

Заповни картку інформацією про себе.

name_ ________________________________________________

age___________________________________________________

country_ ______________________________________________

hobby_________________________________________________

favourite sport_ ________________________________________

phone number_ _________________________________________

Учні заповнюють картки інформацією про себе. Потім усно складають про себе

розповідь, використовуючи інформацію з карток.

P: My name is… .

I’m eight/nine.

I’m from Ukraine.

My hobby is… .

My favourite sport is… .

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 2 (с. 29), написати листа за зразком впр. 4 (с. 28).

Впр. 3 (с. 29), письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T  P1, P2, P3.

T: Що нового ви сьогодні вивчили?

Що вам найбільше сподобалося робити?

Яке завдання було найскладнішим?

Урок 14

Підтема: Повторення. Тематична контрольна робота 1.

М ета: Повторити лексико-граматичний матеріал теми.

Перевірити рівень мовної та комунікативної компетенції за темою.

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 30), картки для самостійної роботи (HO1, HO2, НО3),зошит для тематичного оцінювання (Test 1).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми повторимо матеріал теми «Мій світ» і напишемо контрольну робо-

ту: перевіримо, чи добре ви засвоїли матеріал теми. В и продемонструєте вміння

правопису назв країн Європи, знання правил читання голосних у відкритому та закри-

тому складах, уміння давати відповіді на запитання й доповнювати розповідь, вико-

ристовуючи лексичний матеріал теми.

Warming up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Робота в групах Учитель роздає учням картки зі словами й просить розподілити слова за тематични ми групами:

Розподіли подані слова за тематичними групами.

Kyiv                                         tennis                                   music               basketball                         ball

Ukraine                             swimming-pool                             golf                 England                        football

Cartoons                                  London                                game                 France                             cafe

Cricket                                    volleyball                             Germany              reading                         Rome

Kite                                             Italy                              sports-ground           Spain                             Paris

Party hall                                    Berlin                                Greece               painting                             team

           Country                      city                        hobby                  sport                        GreenwoodsSummer Camp 

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Revision 1. Повторення лексико-граматичного й мовленнєвого матеріалу теми.

2) Виконання впр. 1 (с. 30).

T: А чи можете ви самі дати відповіді на ці запитання?

Учні усно виконують впр. 1 (с. 30).

3) Виконання впр. 2 (с. 30).

T: А тепер уявимо, що ви приїхали з різних країн. Давайте відрекомендуємося один

одному.

Робота в парах. Учні усно складають діалоги, наприклад:

P1: Hello!

P2: Hello!

P1: What’s your name?

P2: I’m Miguel. And what’s your name?

P1: My name is Jane. Where are you from, Miguel?

P2: I’m from Spain.

P1: And I’m from England. Nice to meet you!

P2: Nice to meet you, too!

4) Виконання впр. 3 (с. 30).

Учитель на дошці малює план літнього табору й просить трьох-чотирьох учнів

розповісти про нього, використовуючи мовний матеріал впр. 3 (с. 30).

Instructions 3. Інструкція по виконанню контрольної роботи та її оцінюванню

за 12-бальною шкалою.

T: Контрольна робота складається з чотирьох завдань. За кожне правильно виконане завдання ви отримуєте 3 бали.

Test 4. Виконання контрольної роботи.

Текст контрольної роботи див. на с. 271.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 4 (с. 30).

T: Заповніть картку про свого друга по листуванню й складіть розповідь про нього,

використовуючи мовний матеріал впр. 4 (с. 30).

Тема: Я, моя родина та друзі

Unit 2: At Grandpa rents’

Урок 15

Підтема: Р одина.

М ета: О знайомити з лексикою теми.

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 31—32), малюнки (НО1, НО3), картки для самостійної роботи (НО2,

НО3).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання.

T: Hello, everybody!

Ps: Hello!

Учні повторюють за вчителем слова нового римування-привітання.

Hello, everybody!

Hello, everybody!

Hello, everybody!

How are you?

Very well,

Very well,

Very well,

Thank you!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми поговоримо про родину; ви зустрінетеся з родиною Біла й навчитеся

розповідати про його родичів.

Check on Homework

3. Перевірка домашнього завдання.

Для перевірки письмової впр. 1 (с. 30) учитель збирає зошити наприкінці уроку.

Warming up 4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель роздає дітям малюнки.

Учні повинні записати назви членів родини поруч із відповідними малюнками.

T: Look at the picture of the family. We can see mother, father, their children — son and

daughter, grandma and grandpa. Use the words in the box to write down who is who.

    ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting Vocabulary

1. Лексичний матеріал до теми «Родина».

1) Учитель пише на дошці слова: mother, grandma, brother, aunt, grandpa, sister, cousin,

father, son, daughter, uncle. Читає вголос, пояснюючи слова aunt, uncle і cousin:

— aunt is your mother’s sister or your father’s sister;

— uncle is your mother’s brother or your father’s brother;

— cousin is your aunt’s son or daughter or your uncle’s son or daughter.

2) Потім учитель просить учнів розподілити слова на дві групи, залежно від їхнього ро-

ду — males and females:

T: Divide the words into two groups: males (men and boys) and females (women and girls).

What word can be both male and female?

Відповідь на запитання — cousin. Це слово треба записати в обидва стовпчики.

3) Учні групують слова за родами.

T: Group the words in pairs male—female, for example: father—mother. Which word has

no pair?

Reading 2. Подання тексту для читання, впр. 3 (с. 32).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями за малюнком до тексту.

T: Do you remember the Browns’ family? We met them in lessons 2—3 (тема «Introduction

»).Who is the father of the family? Who is the mother of the family?

Mr and Mrs Brown are parents. They have children. How many children have they got?

How many sons? How many daughters? What are the sons’ names? What’s the daughter’s

name?Mrs Brown has parents — father and mother. They are Bill, Tom and Kate’s grandparents

— Grandma and Grandpa. We can see their family on page 32. Point to Grandma and

Grandpa. How many children have they got? What are their names?

We have spoken about Nancy’s family, now let’s look at Polly’s family. Look at the picture

on page 32. Polly has got a husband. What’s his name? Have Mike and Polly got any

children? What are their names?Tim and Eddy are brothers. Brothers — брати, sisters — сестри. А як ми скажемо двоюрідні брати й сестри? Cousins.

Who are Tim and Eddy’s cousins? Who are Kate, Bill and Tom’s cousins?

And who is Polly for Kate, Bill and Tom? She is their aunt. Aunt — тітонька.

Polly is Kate’s aunt, Polly is Bill’s aunt and Polly is Tom’s aunt. Who is Tim and Eddy’s

aunt?Who is Mike for Kate, Bill and Tom? He is their uncle. Uncle — дядечка.

Mike is Kate’s uncle, Mike is Bill’s uncle and Mike is Tom’s uncle. Who is Tim and Eddy’s

uncle?

2) Етап читання.

T: Read the text and tell which words referring to topic «Family» we can see in the text. How

many times can we see these words: parents; mother; father; grandmother; grandfather;

son; daughter; uncle; aunt; brother; sister; cousin?

Учні про себе читають текст і відповідають на запитання вчителя. Потім хором чита-

ють текст за вчителем.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Впр. 4 (с. 32). Учні усно по черзі читають запитання вправи і відповідають на них.

Reading 3. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 31).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями за малюнками до тексту.

T: Now let’s return at page 31 exercise 1. Picture a. Who can we see in this picture? Where

are they?

Picture b. Who can we see in this picture? Are they at the station? Where are they?

Picture c. Who can we see in this picture?

2) Етап читання.

Учні читають діалоги за ролями.

VocabularyPractice

4. Актуалізація лексичного матеріалу теми.

Учні самостійно виконують завдання на картках: записують пропущені назви членів

родини. Потім по черзі читають їх і перевіряють правильність виконання завдання.

Закінчи речення: напиши назву члена родини.

Your father’s sister is your________________________________________

Your sister’s husband is your______________________________________

Your mother’s mother is your_____________________________________

Оur sister’s daughter is your______________________________________

Your son’s son is your___________________________________________

Your sister’s brother is your______________________________________

Your mother’s brother is your_____________________________________

Your uncle’s son is your__________________________________________

Your brother’s son is your________________________________________

Pronunciation 5. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Виконання впр. 2 (с. 31).

T: Please open your books at page 31. Exercise 2. Listen and repeat

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Розповідати про родину Біла за малюнками до впр. 3 (с. 32); впр. 4 (с. 32) (письмово).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: Чого нового ви сьогодні навчилися? Що було найцікавішим? Що було

найскладнішим?

Урок 16

Підтема: Р одина.

М ета: Повторити й активізувати ЛО теми. Навчати учнів розповідати про свою родину.

Відпрацювати конструкцію Where is/are…?

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 33—34); картки для самостійної роботи (НО1, НО2), картки для

домашньої роботи (НО3).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ми продовжимо розмову про родину, але ви вже розповідатиме про свою

родину.

Ми також дізнаємося, де знаходяться друзі й родичі Біла, отже ви навчитесь відповідати

на запитання Where is/are…?

Warming up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Пісня «How Is Your Mother?» (див. урок 10 теми «In the Greenwoods Summer Camp»).

2) В ивчення вірша «My Dear Mother».

MY DEAR MOTHER

When mother says,

«Do this,» or «that,»

Don’t say, «What for?»

and «Why?»

But let her hear your gentle voice

Say, «Mother dear, I’ll try.»

Учитель читає вірш «My Dear Mother». Учні слухають і заповнюють пропуски в тексті

вірша, що бачать на картках.

T: Listen to the rhyme and complete sentences on your cards.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice

1. Повторення лексичного матеріалу теми «Родина».

Бесіда за темою «Моя родина» з двома-трьома учнями: T P1, T P2, T P3.

T: Have you got a family? What’s your mother’s name? How old is your mother?

What’s your father’s name? How old is your father? Have you got a Granny? What’s your

Granny’s name? Have you got a Grandpa? How old is he? Have you got any brothers or sisters?

What is your brother’s name? What is your sister’s name? How old is your brother?

How old is your sister? Have you got any cousins? What are their names? How old are they?

Have you got an aunt? What’s her name? How old is she? Have you got an uncle? What’s

his name? How old is he?

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

1) Учитель викликає двох—трьох учнів для розповіді про родину Біла.

Перевірка впр. 4 (с. 32).

2) Учні по черзі читають свої варіанти відповідей на запитання вправи. Наприкінці уро-

ку вчитель збирає зошити.

Reading 3. Подання тексту для читання, впр. 1 (с. 33).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями за малюнками до тексту.

T: Now let’s open the books at page 33 exercise 1. Picture a. Who can we see in this picture?

Who are they? Where are they? Who are they talking about? Is Bill at Grandparents’?

Where’s Bill?

Picture b. Who can we see in this picture? Is Tim afraid of the dog?

Picture c. Who can we see in this picture? Does Kate like the dog?

2) Етап читання.

Read the dialogues and tell: what is the name of the dog? How does a dog say?

Учні про себе читають діалог й відповідають на запитання. Потім учні читають діалог

за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Учитель читає твердження до діалогу, а учні погоджуються чи не погоджуються з ними.

T: The Greenwoods summer camp is in England.

Bill is in Germany.

Kate can tell where Bill is.

Tobby is Kate’s dog.

Kate and Tim are cousins.

Kate and Bill are cousins.

Bill and Tim are cousins.

Grammar 4. Відпрацювання конструкції Where is…?

1) Впр. 2 (с. 34).

Учні хором за вчителем читають слова, словосполучення й речення вправи.

2) Впр. 3 (с. 34).

Учні спочатку усно, а потім письмово відповідають на запитання вправи. Наприкінці

уроку вчитель збирає зошити.

Physical Activity

5. Фізкультхвилинка.

Вірш-гра «Cat and Mouse».

Cat: Little mouse, little mouse, where is your house?

Mouse: Little cat, little cat, I have no flat.

I’m a poor mouse, I have no house.

Cat: Little mouse, little mouse, come to my house!

Mouse: Little cat, little cat, I can’t do that.

You want to catch me! You want to eat me!

Учитель пояснює незнайомі слова та речення. Учні хором повторюють вірш за вчите-

лем. Потім починають гру. Учні разом з учителем утворюють коло. Два учні — «кіт»

і «мишка» — у центрі кола розповідають вірш за ролями. Після слів «You want to catch

me! You want to eat me!» «кіт» намагається наздогнати «мишку». Діти у колі допома-

гають «мишці», не пускаючи «кота» за межі кола.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Намалювати генеа логічне дерево й скласти усну розповідь про свою родину, викори-

стовуючи картки.

Заповни картки інформацією про свою родину.

This is my family

This is my mother.

Her name is __________________. She is __________ years old.

This is my father.

Her name is __________________. He is ___________years old.

This is my grandma.

Her name is __________________. She is ___________years old.

This is my grandpa.

Her name is __________________. He is ____________ years old.

This is my sister.

Her name is __________________. She is __________ years old.

This is my brother.

Her name is __________________. He is ____________ years old.

This is my aunt.

Her name is __________________. She is __________ years old.

This is my uncle.

Her name is __________________. He is ____________ years old.

This is my cousin.

His/Her name is _____________. He/she is __________ years old.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Гра «Who is it?».

T: Your mother’s daughter. T: Your father’s wife.

Ps: My sister. Ps: My mother.

T: Your mother’s son. T: Your mother’s brother.

Ps: My brother. Ps: My uncle.

T: Your mother’s mother. T: Your father’s brother.

Ps: My grandma. Ps: My uncle.

T: Your father’s mother. T: Your uncle’s son.

Ps: My grandma. Ps: My cousin. І т. д.

Урок 17

Підтема: І грашки.

М ета: О знайомити з лексикою теми.

Навчати діалогічного мовлення за темою.

Відпрацювати запитання What’s your favourite toy? Have you got a…?

О бладнання: Підручник, іграшковий робот, тематичні малюнки (с. 35—36), малюнки (НО1), картки для самостійної

роботи (НО2,НО3).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Т ема нашого уроку «Іграшки». Сьогодні ви навчитесь відповідати на запитання

What’s your favourite toy? та повідомляти, які іграшки у вас є.

Але спочатку ми повторимо тему «Родина».

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

Кожен з учнів виходить до дошки, показує своє генеалогічне дерево й розповідає про

свою родину.

Учитель опитує якомога більше учнів.

Warming up 3. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Гра «What have I got in my bag?».

T: Today I have an unusual thing in my bag. I don’t usually need it. Can you guess

what it is?

Учні ставлять учителеві загальні запитання, наприклад: Is it big/small? Is it long/

short? Is it thin/thick? Is it a school object/a toy/food? Is it for work/rest/sport? Is it

a book/a pen/an apple/money/mobile phone etc?

Учитель може підказати учням відповідь.

T: You can see this thing on page 35 of your book. Yes, this is a robot! Now let’s learn the

song about a robot.

2) Пісня «I’m a Robot».

I’m a robot. Look at my arms!

Look at my arms! Look at my arms!

I’m a robot. Look at my arms!

My arms move up and down.

I’m a robot. Look at my legs!

Look at my legs! Look at my legs!

I’m a robot. Look at my legs!

My legs move up and down.

Учитель пояснює незнайомі слова. Учні хором повторюють текст пісні за вчителем,

потім хором співають.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting Vocabulary

1. Подання лексичного матеріалу.

Учитель роздає дітям малюнки, на яких зображені іграшки (робот, барабан, машина,

літак) і просить розфарбувати їх у певний спосіб.

T: Take the picture of the robot (показуючи малюнок із роботом) and colour the robot

red. Take the picture of the drum (показуючи малюнок із барабаном) and colour the

drum green and yellow. Take the picture of the car (показуючи малюнок із машиною)

and colour the car brown. Take the picture of the plane (показуючи малюнок із літаком)

and colour the plane blue.

Now look at the pictures on page 35. Point to the robot/drum/car/plane. What colour is it?

Reading 2. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 35).

1) Етап підготовки до читання.

a) Р обота зі словами.

T: Look at the list of the toys. Which of these toys have you got? Which of them would

you like to have?

Постав знак «» біля назв іграшок, які є в тебе.

robot

drum

ball

car

plane

doll

bike

teddy bear

б) Бесіда за малюнками до діалогу.

T: Look at the pictures a—c on page 35. Who can you see there? What toys can we see?

2) Етап читання.

T: Read the dialogues and complete the table (HO2): tick () the toys which occur in the

text.

Учні про себе читають діалоги й заповнюють картки.

Потім учні читають діалоги за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: What toy is Eddie talking about?

Eddie: «Do you like it?».

Eddie: «I haven’t. But Tim has».

Physical  Activity

3. Фізкультхвилинка.

Пісня «Teddy Bear».

Учні разом із учителем співають пісню й виконують дії, що називають.

Teddy bear, Teddy bear, turn around.

Teddy bear, Teddy bear, touch the ground.

Teddy bear, Teddy bear, show your shoe.

Teddy bear, Teddy bear, that will do.

Teddy bear, Teddy bear, go upstairs.

Teddy bear, Teddy bear, say your prayers.

Teddy bear, Teddy bear, switch off the light.

Teddy bear, Teddy bear, say good night.

Pronunciation 4. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 2 (с. 35).

T: Please open your books at page 35. Exercise 2. Let’s practise the sounds.

Учні повторюють за вчителем звуки і слова, в яких є ці звуки; учитель контролює

правильність вимовляння.

Oral Practice 5. Відпрацювання запитання Whats your favourite toy? Have you got a…?

1) Бесіда.

T (звертаючись по черзі до кожного з учнів): What’s your favourite toy? Have you got

a robot/drum etc?

2) Робота в парах. Складання діалогів за зразком впр. 3 (с. 36).

Учні усно ставлять один одному запитання за зразком впр. 3 (с. 36) і відповідають

на них.

Playtime 6. Вірш, впр. 5 (с. 36).

Учитель пояснює незнайомі слова та речення. Учні хором повторюють вірш за вчите-

лем; потім вірш по черзі читають три-чотири учні.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Вивчити нові слова (с. 35).

Скласти в зошитах письмову розповідь про свою родину, використовуючи картки для

домашньої роботи (див. НО2 уроку 16).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

T: Гра «What’s your/his/her favourite toy?».

Учитель запитує одного з учнів: What’s your favourite toy? Учень відповідає. Наступ-

ний учень називає свою улюблену іграшку, а також улюблену іграшку першого учня:

My favourite toy is a car. His/her favourite toy is a doll. Т ретій учень називає свою улю-

блену іграшку, а також улюблені іграшки двох попередніх учнів: My favourite toy is

a robot. His/her favourite toy is a doll. His/her favourite toy is a car. І т. д.

Урок 18

Підтема: Будинок, квартира.

М ета: О знайомити з лексикою теми. Навчати діалогічного й монологічного мовлення за темою.

Відпрацювати конструкцію on the right/left.

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 37—39), картки для індивідуальної роботи (HO).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Т ема нашого уроку «Будинок, квартира». Сьогодні ви навчитесь називати кімнати

в будинку чи квартирі й описувати їхнє розташування, використовуючи словосполу-

чення on the right/left.

Warming up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Вірш «Kate’s Playing with a Ball».

One, two, three, four.

Kate is sitting on the floor.

She’s playing with a ball and a pretty little doll.

One, two, three, four.

Tom is sitting on the floor.

He’s playing with a car and a pretty little star.

Учитель пояснює незнайомі слова та речення. Учні хором повторюють вірш за вчите-

лем; потім вірш розповідають по черзі три-чотири учні.

2) Підготовка до сприйняття нового лексичного матеріалу.

Учитель пише на дошці слова, знайомі й незнайомі, серед яких є такі, що позначають

кімнати: bedroom, wardrobe, bed, living-room, bath, chair, bathroom.

T: Look at the words and guess which of them mean different rooms. How do you know?

What similar part have they got? What rooms are they?

We can see these rooms and even more on page 37 of our textbook.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presentation and Practice

1. Подання лексичного матеріалу.

1) Бесіда за малюнками в підручнику.

T: Look at the pictures on page 37. The top picture on the left. This is a kitchen. Це

кухня. Point to the kitchen. What can we do in the kitchen? Can we cook in the kitchen?

Can we eat in the kitchen?

Якщо діти не розуміють значення дієслів cook/eat etc, учитель зображує дію, яку

називає, або перекладає слово українською мовою.

T: The top picture on the right. This is a bathroom. Цеванна кімната. Point to the bathroom.

What can we do in the bathroom? Can we wash our hands/face in the bathroom?

The picture below on the right. This is a living-room. Цевітальня. Point to the livingroom.

What can we do in the living-room? Can we read/watch TV/have a rest in the livingroom?

The picture below on the left. This is a bedroom. Цеспальня. Point to the bedroom.

What can we do in the bedroom? Can we sleep in the bedroom?

2) Бесіда.

T: What rooms are there in your house/flat?

Учні називають кімнати в своєму будинку чи квартирі.

3) Гра «Ghost writing».

Учитель «пише» в повітрі слова-назви кімнат, а учні повинні здогадатися, що це за слово.

Reading 2. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 37—38).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями за малюнками до тексту.

T: Look at the pictures a—c on pages 37—38 and tell what rooms you can see there. Who

is showing Kate round the rooms?

2) Етап читання.

Т: Read the dialogues and find there words and word-combinations with the word «room».

Учні про себе читають діалоги й виконують завдання.

Потім учні читають діалоги за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: What rooms are there in Grandma’s house? How many rooms for children? Does Kate

have her room? What room is on the right/left? What does Kate like in the living-room?

Учні відповідають на запитання вчителя.

Pronunciation 3. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Виконання впр. 2 (с. 38).

T: Please open your books at page 38. Exercise 2. Let’s practise the sounds.

Учні повторюють за учителем звуки, а також слова, в яких є ці звуки; учитель

контролює правильність вимовляння.

2) Скоромовка «From the cinema to the theatre» (відпрацювання звуків [s] i [7]).

Учитель бере два невеликі предмети, наприклад, олівець і ручку, в праву й у ліву ру-

ки. Олівець буде позначати «кінотеатр», а ручка — «театр».

T: From the cinema (учитель кладе олівець на стіл) to the theatre (учитель кладе на

стіл ручку), from the theatre (вказує на ручку) to the cinema (вказує на олівець).

Ps: From the cinema to the theatre, from the theatre to the cinema.

Reading 4. Подання тексту для читання, впр. 3 (с. 39).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями.

T: Please look at exercise 3 on page 39. We can see a text here. The text is about a village

house. Will you first look at the plan below the text? What rooms are there in this

house?

Point to the kitchen/living-room/bathroom/bedrooms/hall. What rooms are on the right/

left?

Учитель пояснює значення словосполучень on the right/left: right hand = «hello» hand

(правою рукою ми вітаємося).

2) Етап читання.

Учні читають текст ланцюжком.

3) Післятекстові вправи.

а) В ірш-діалог «Wheres the Kitchen, Paul?».

T: Now look at the plan of the house again and let’s learn the rhyme about this house.

Where’s the kitchen, Paul? Where’s the living-room, Paul?

It’s on the left, next to the hall. Is it near the bathroom? No?

Where’re the bedrooms, Paul? No, that’s the bedroom, too, dear.

They’re on the right, next to the hall. The living-room is over there.

Учитель пояснює незнайомі слова та речення. Учні хором повторюють вірш за вчите-

лем; потім три-чотири учні розповідають вірш по черзі з опорою на план.

б) В пр. 4 (с. 39).

Робота в парах. Складання усних діалогів за зразком впр. 4 (с. 39).

Physical Activity

6. Фізкультхвилинка.

Пісня «Hockey-Pockey».

Учитель проговорює перший куплет і показує рухи танцю «hockey-pockey» (на словах

«You do the hockey-pockey/And you turn yourself around» треба підняти великі пальці

обох рук догори та, по черзі трохи піднімаючи то праву то ліву руку, повертатися на-

вколо себе). Учні разом з учителем співають і танцюють.

Right hand! Left hand!

You put your right hand in, You put your left hand in,

You put your right hand out, You put your left hand out,

You put your right hand in You put your left hand in

And you shake it all about! And you shake it all about!

You do the hockey-pockey You do the hockey-pockey

And you turn yourself around — And you turn yourself around —

That’s what it’s all about. That’s what it’s all about.

Check on Homework

7. Перевірка домашнього завдання.

Для перевірки домашнього завдання — розповіді про свою сім’ю — учитель збирає зо-

шити наприкінці уроку.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Підготувати розповідь тексту «The House in the Village» (впр. 3, с. 39) з опорою на

план.

Впр. 4 (с. 39), письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T  P1, P2, P3.

T (звертаючись по черзі до кожного з учнів): Do you live in a house or in a flat? Is it

big? How many rooms are there in your house/flat? What rooms are there in your house/

flat?

Урок 19

Підтема: Будинок, квартира, меблі.

М ета: Продовжити вивчати лексику теми.

Формувати уміння аудіювання та навчати діалогічного мовлення за темою.

Навчати вживанню прийменників near, in front of, next to, on, under.

О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 40, 41); картки для самостійної роботи (НО1, HO2, HO3),

кольорові олівці, клей.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

T: Сьогодні ви навчитеся описувати кімнату за допомогою прийменників near, in front

of, next to, on, under.

Check on

Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

1) Для перевірки письмової впр. 4 (с. 39) учитель збирає зошити наприкінці уроку.

2) Впр. 3 (с. 39). Учитель вибірково викликає трьох-чотирьох учнів, які розповідають

текст «The House in the Village» з опорою на план.

Warming up 3. Уведення в іншомовну атмосферу.

T: Look at me! (Указує на вікно.)

Look at the window! (Указує на двері.)

Look at the door! (Указує на підлогу.)

Look at the ceiling! (Указує на стелю.)

Look at the floor!

Look at the window!

Look at the door!

Look at the ceiling!

Look at the floor!

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting Vocabulary

1. Подання нового лексичного матеріалу.

Учитель роздає картки з малюнками, кожний підписаний (під зображенням столу на-

писано table, під зображенням дивану — sofa, і т. д.).

T: Have you got a room of your own? Imagine you have a chance to furnish it as you like.

Look at the pictures (HO1) and choose four things you need in your room.

Reading 2. Подання діалогу для читання.

Впр. 1 (с. 40).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями за малюнками до тексту.

T: Look at the pictures a—c on page 40. Who can we see here?

What’s Eddie doing? Is he looking for Tobby?

Where is he looking for Tobby?

And where is Tobby?

Tobby is in the kitchen under the table.

2) Етап читання.

Учні читають діалоги за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: Close your textbooks and decide who (Eddie or Kate) says:

Is it in the house?

I can’t find Tobby.

Is it under the bed in the bedroom?

Look under the sofa, please.

Tobby, Tobby!

Where are you?

It’s under the table in the kitchen!

What’s the matter?

Word Formation

3. Словотвір.

Впр. 2 (с. 41).

Учитель пояснює, що є слова, які складаються з двох частин: arm (рука) + chair (стілець)

= armchair (крісло). Учні знаходять ці слова в діалозі впр. 1 (с. 40).

T: Can you find any of these words in the dialogue on page 40?

Grammar 5. Вживання прийменників near, in front of, next to, on, under.

1) Впр. 3 (с. 41).

Учні ланцюжком читають запитання й відповіді на них і перекладають речення українською

мовою, спираючись на тематичний малюнок (с. 41). Учитель акцентує увагу на

вживанні прийменників near, in front of, next to, on, under.

2) Аудіювання.

Учитель роздає тематичні картки із зображенням вітальні, а також предметів, які тре-

ба розфарбувати й розставити (з’єднати з певними місцями) на малюнку. Учні слуха-

ють учителя й виконують його команди.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Переписати запитання впр. 3 (с. 41) й відповіді на них у зошити. Уміти відповідати на

запитання, використовуючи прийменники near, in front of, next to, on, under.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T  P1, P2, P3.

T: What’s on/under/in front of/near/next to your desk?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73607. Системне програмне забезпечення 170.5 KB
  Основні поняття файлової системи Windows та сучасних операційних систем: логічні диски та їх імена; файли типи файлів імена файлів розширення імен файлів та їх призначення шаблони імен файлів; каталоги та дерево каталогів. Перевірка системних файлів дозволяє відслідковувати найбільш важливі файли що забезпечують роботу компютера. Якщо ці файли пошкоджені чи переміщені програма перевірки системних файлів їх відновлює. Файли з жорсткого диска можна резервувати на дискетах чи на іншому компютері в мережі.
73608. РАССКАЗ В ЭКСКУРСИИ 134 KB
  Экскурсия представляет собой органическое сочетание средств предметной и изобразительной наглядности и важного дополнения к этому уникальному в своем роде сочетанию слова. Важно в процессе проведения экскурсии обеспечить органическое единство между тем что получает человек при наблюдении объектов и пояснениями экскурсовода. Что такое экскурсионный рассказ Рассказ условно принятое в экскурсионном деле название устной части экскурсии т..
73609. Загальне діагностування і технічне обслуговування системи живлення карбюраторного двигуна 51.5 KB
  При виконані лабораторної роботи були виявлені наступні несправності: негерметичність системи живлення (пошкоджені мембрана і прокладка бензонасоса), неправильно відрегульована частота обертання колінчастого вала на холостом ходу і збільшена токсичність відпрацьованих газів при роботі двигуна на холостом ходу.
73610. Технічне обслуговування елементів системи живлення карбюраторного двигуна 49.5 KB
  Мета роботи: Придбати практичні навички в визначенні технічного стану елементів системи живлення карбюраторного двигуна. Перевірити технічний стан фільтра грубої очистки палива. Перевірити технічний стан фільтра тонкої очистки палива. Перевірити технічний стан повітряного фільтра.
73611. Контрольний огляд двигуна. Діагностування двигуна вцілому 47 KB
  Діагностування двигуна вцілому. Зміст роботи: Візуальний огляд і перевірка комплектності двигуна. Перевірка двигуна запуском.
73612. Діагностування двигуна по герметичності надпоршневого простору 86.5 KB
  Діагностування двигуна по втечі стисненого повітря. Випустити повітря з компресометра через зворотній клапан. Діагностування двигуна по втечі стисненого повітря Підготовити до роботи компресор. Накачати в ресивер повітря до тиску...
73613. Перевірка та регулювання теплових зазорів в газорозподільчому механізмі 74 KB
  При виконані лабораторної роботи було виявлено збільшення теплових зазорів в ГРМ двигуна. Несправність усувається регулюванням зазору. Після усунення несправності двигун допускається до експлуатації.
73614. Загальне діагностування систем охолодження і мащення на двигуні 58.5 KB
  Перевірити рівень охолоджуючої рідини в радіаторі. Перевірити технічний стан пароповітряного клапана пробки радіатора. Перевірити легкість переміщення клапана. Перевірити візуально герметичність системи охолодження.
73615. Технічне обслуговування елементів системи охолодження 70 KB
  Огляд радіатора і перевірка його герметичності. Матеріальнотехнічне оснащення робочого місця: пристрій для перевірки герметичності радіатора; компресор з ресивером або насос; пристрій для перевірки справності термостата; градусник; нагрівальний елемент; штангенциркуль; набір інструментів.