327

Анализ устойчивости элементов металлических конструкций

Лабораторная работа

Архитектура, проектирование и строительство

Коэффициент запаса устойчивости для данной стойки составляет. Значения критических усилий, определенные по методике СП, практически не отличаются от полученных в программе SCAD. Упругопластическая работа стержня с начальными несовершенствами.

Русский

2012-12-07

523 KB

25 чел.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Кафедра строительных конструкций

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Металлические конструкции, включая сварку»

Анализ устойчивости элементов металлических конструкций

Выполнил студент гр. ПГ-08-04     _________________________         Л.Д. Фаткин

                                                          

Принял ст. преподаватель               _________________________         М.Н. Сафиуллин

                                                         

Уфа 2012


Исходные данные:

№ варианта

Граничные условия

Сталь

Тип сечения

Длины L, м

Сечение ветви

B, мм

H, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

17

Г

С375

Б

8-13

40 П

360

-

Ход работы:


Длина стойки 8 м

Критическая нагрузка:

Коэффициент запаса устойчивости для данной стойки составляет 8,686.

Критическая сила:

Расчетная длина стержня:

Критическая сила по формуле Эйлера:

Условная гибкость стержня:

Коэффициент продольного изгиба:

Критическая сила:

Критическая сила по программе КРИСТАЛЛ:

Длина стойки 9 м

Критическая нагрузка:

Коэффициент запаса устойчивости для данной стойки составляет 6,8628.

Критическая сила:

Расчетная длина стержня:

Критическая сила по формуле Эйлера:

Условная гибкость стержня:

Коэффициент продольного изгиба:

Критическая сила:

 

Критическая сила по программе КРИСТАЛЛ:

Длина стойки 10 м

Критическая нагрузка:

Коэффициент запаса устойчивости для данной стойки составляет 5,559.

Критическая сила:

Расчетная длина стержня:

Критическая сила по формуле Эйлера:

Условная гибкость стержня:

Коэффициент продольного изгиба:

Критическая сила:

 

Критическая сила по программе КРИСТАЛЛ:

Длина стойки 11 м

Критическая нагрузка:

Коэффициент запаса устойчивости для данной стойки составляет 4,595.

Критическая сила:

Расчетная длина стержня:

Критическая сила по формуле Эйлера:

Условная гибкость стержня:

Коэффициент продольного изгиба:

Критическая сила:

 

Критическая сила по программе КРИСТАЛЛ:

Длина стойки 12м

Критическая нагрузка:

Коэффициент запаса устойчивости для данной стойки составляет 3,858.

Критическая сила:

Расчетная длина стержня:

Критическая сила по формуле Эйлера:

Условная гибкость стержня:

Коэффициент продольного изгиба:

Критическая сила:

 

Критическая сила по программе КРИСТАЛЛ:

Длина стойки 13 м

Критическая нагрузка:

Коэффициент запаса устойчивости для данной стойки составляет 3,288.

Критическая сила:

Расчетная длина стержня:

Критическая сила по формуле Эйлера:

Условная гибкость стержня:

Коэффициент продольного изгиба:

Критическая сила:

 

Критическая сила по программе КРИСТАЛЛ:

Результаты расчетов

Показатель

Длина колонны, м

Примечания

8

9

10

11

12

13

1

Гибкость

1,066

1,199

1,332

1,466

1,599

1,732

Расчет

выполнен

по СНиП

II-23-81*

2

РЭйлер, кН

36827

29097,9

23569,3

19478,75

16367,6

13946,3

3

Рscad, кН

36859,04

29122,29

23589,6

19498,88

16371,4

13952,63

4

Рсп, кН

3993,13

3933,72

3887,05

3819,15

3738,52

3662,14

5

Ркристалл, кН

3389,9

3346,6

3299,5

3248,7

3194,4

3137,06

Выводы

  1.  Значения  критических  усилий,  определенные  по  методике  СП, практически не отличаются от полученных в программе SCAD (формула Эйлера);
  2.  На всем рассмотренном диапазоне гибкости стойки значения критической силы определенной по СП меньше значений критической силы, определенной по формуле Эйлера;
  3.  Различия в полученных результатах объясняются следующим: в комплексе SCAD момент потери устойчивости определяется для строго прямолинейного, идеально-упругого стержня, а формула СП предусматривает упругопластическую работу стержня с начальными  несовершенствами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...
65626. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.48 MB
  Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової цінності зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології соусів функціонального призначення що передбачає поєднання традиційної сировини з дієтичними добавками.
65627. ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 577.5 KB
  Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості.
65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі обєму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення обєму розпорошеного...
65629. ЛЕКСИКА «ДИТЯЧОГО СПІЛКУВАННЯ» У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) 145.5 KB
  Усі ці роботи різні тематикою матеріалом й аспектами вивчення поєднує одне: предметом дослідження в них є говірне мовлення дорослих. Територіальне ж дитяче мовлення на сьогодні залишається практично не дослідженим як у світовому так і у вітчизняному мовознавстві хоча теоретичне осмислення цього...
65630. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 495 KB
  Водночас забезпечення сталого суспільного розвитку потребує належного регулюючого впливу державної політики і фінансового механізму на функціонування національної економіки через удосконалення системи цін. Важливу роль у здійсненні процесів відтворення та узгодження економічних...
65631. РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 297 KB
  Дієвим ринковим інструментом його підтримки та забезпечення безперебійності відтворювального процесу виступає страхування сільськогосподарських культур яке відшкодовуючи понесені збитки дозволяє стабілізувати виробництво забезпечити фінансову стійкість господарств а відтак і сталість...
65632. МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИ 60-Х РОКІВ XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ 160 KB
  Культура України та, особливо, культурна спадщина регіонів відіграють важливу роль у процесі гармонійного оновлення українського суспільства. Основою національної самосвідомості, як відомо, є уявлення про історичну долю народу та його історичні традиції.