32745

Работа силы при вращении твердого тела. Кинетическая энергия вращающегося тела

Доклад

Физика

Работа силы при вращении твердого тела. Кинетическая энергия вращающегося тела. Работа и мощность при вращении твердого тела. Найдем выражение для работы при вращении тела.

Русский

2013-09-05

34.06 KB

44 чел.

20.Работа силы при вращении твердого тела. Кинетическая энергия вращающегося тела.

Работа и мощность при вращении твердого тела.

Найдем выражение для работы при вращении тела. Пусть сила приложена в точке , находящейся от оси на расстоянии , — угол между направлением силы и радиус-вектором . Так как тело абсолютно твердое, то работа этой силы равна работе, затраченной на поворот всего тела. При повороте тела на бесконечно малый угол точка приложения проходит путь и работа равна произведению проекции силы на направление смещения на величину смещения:

.

Модуль момента силы равен:

,

тогда получим следующую формулу для вычисления работы:

.

Таким образом, работа при вращении твердого тела равна произведению момента действующей силы на угол поворота.

Кинетическая энергия вращающегося тела.

Моментом инерции мат.т. наз. физ. величина численно равная произведению массы мат.т. на квадрат расстояния этой точки до оси вращения.Wki =miV2i/2  Vi -Wri Wi=miw2r2i/2 =w2/2*miri2  Ii=mir2i  момент инерции твердого тела равен сумме всех мат.т I=imir2i  моментом инерции твердого тела наз. физ.величина равная сумме произведений мат.т. на квадраты расстояний от этих точек до оси. Wi-IiW2/2  Wk=IW2/2

Wk =iWki  момент инерции при вращательном движении явл. аналогом массы при поступательном движении. I=mR2/2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40734. Семантические роли 22.17 KB
  Особый вид имплицитной передачи: Пресупозиция характеризуется выводимостью из предложения. Таким образом пресупозицией данного предложения является неоправданность чьихто ожиданий. Предложение с фактивной пресупозицией характеризуется тем что говорящий рассматривает суждение содержащееся в зависимой части предложения как истинное. Предполагают определённое эмоциональное отношение автора к содержанию предложения.
40735. Прикладне значення розробки проблем комунікативного впливу 36.53 KB
  Дослідження мовленнєвого впливу беруть свій початок із часів давньогрецьких риторик. Навчання ораторському мистецтву передбачало певні різновиди мовленнєвого впливу на слухачів однак риторичним аспектом він не обмежувався. у межах психології проблематика мовленнєвого впливу розглядалася в наукових працях М.
40736. Управління робочим часом менеджера 213.92 KB
  Визначити основні засади методики аналізу використання часу аналізу сильних і слабких сторін стилю роботи аналізу часових утрат та аналізу поглиначів часу. Зміна сприйняття часу. Трирівнева процедура діагностики проблем повязаних з організацією планування власного часу.
40737. Постановка цілей в самоменеджменті 122.79 KB
  Охарактеризувати процес знаходження та формулювання цілей. Визначити складові методики застосування ситуаційного аналізу в процесі постановки цілей в самоменеджменті. Сутність та функціональний характер цілей самоменеджменту .
40738. Планування робочого часу 214.18 KB
  Охарактеризувати принципи і правила планування робочого часу визначити складові системи планування робочого часу. Назвати основні методи планування робочого часу. Основи планування робочого часу .
40739. Реалізація та організація діяльності менеджера 107.55 KB
  Графік працездатності . Графік працездатності Працездатність кожної людини піддається визначеним коливанням що відбуваються в рамках природного ритму. Пік працездатності як правило припадає на першу половину дня коли шлунок підшлункова залоза селезінка і серце функціонують найбільш активно.
40740. Контроль як функція самоменеджменту 106.78 KB
  Контроль процесу . Контроль результатів . Самоконтроль .Контроль за результатами праці з погляду досягнення кінцевої мети (цільовий контроль) слід проводити після виконання задачі (підсумковий контроль).
40741. Інформація і комунікація 217.58 KB
  Час: 80 хв. Метод : Лекція Місце: Навчальна аудиторія ПЛАН Навчальні питання: Час викладуВступ .Заключна частина . Прийоми раціонального читання Приблизно 30 свого часу менеджери витрачають на читання.
40742. Організація роботи менеджера 244.83 KB
  Джерело світла повинно розташовуватися так щоб світло не сліпило очі. Найкраще щоб джерело світла знаходилося ліворуч. Джерело світла повинно розташовуватися так щоб світло не сліпило очі відбиваючись від блискучої поверхні стола. Раціональне розміщення робочих місць стосовно джерела світла.