32808

Особенности становления и основные черты немецкой классической философии

Доклад

Логика и философия

Немецкая философия конца ХVIII первой трети ХIХ веков представлена именами Канта Фихте Шеллинга Гегеля Фейербаха и представляет собой важный этап в развитии мировой философской мысли. Произведения Шиллера и Гете философские труды Канта и Гегеля отразили противоречивость эпохи. Маркс назвал философию Канта теорией буржуазной революции.

Русский

2013-09-05

11.99 KB

7 чел.

18. особенности становления и основные черты немецкой классической философии.

Немецкая философия конца ХVIII- первой трети ХIХ веков представлена именами Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха и представляет собой важный этап в развитии мировой философской мысли.

В ней нашли отражение основные черты эпохи становления нового, капиталистического строя в Западной Европе, а также конкретно-исторические особенности Германии того времени. Формирование буржуазных отношений в Германии значительно отставало от этих процессов в передовых западноевропейских странах. Раздробленная на множество (почти 300) мелких самостоятельных государств, Германия не представляла собой единого экономического и политического целого. В экономическом отношении это была полуфеодальная страна, где господствовали помещичье земледелие и крепостнические отношения. Нарождающийся класс буржуазии испытывает сопротивление как со стороны феодально-монархических сил, так и со стороны масс трудового населения, которому происходящие изменения принесли нищету и усиление эксплуатации.

Эти обстоятельства нашли свое отражение в немецкой философии и литературе. Произведения Шиллера и Гете, философские труды Канта и Гегеля отразили противоречивость эпохи. По словам Ф. Энгельса, в германии буржуазной революции предшествовала революция философская, а К. Маркс назвал философию Канта теорией буржуазной революции.

Немецкая классическая философия опиралась на достижения философской мысли передовых стран Европы, в первую очередь французских просветителей. В ней получили свое развитие гуманистические идеи о возможностях человеческого разума, о правах личности. Немецкие классики опирались и на достижения современного им естествознания, которые подводили к диалектической постановке вопросов


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15492. КЛАСИФІКАЦІЯ МОНТАЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ 44.5 KB
  Лекція №7 КЛАСИФІКАЦІЯ МОНТАЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ Для зєднань приладів і засобів використовують наступні типи проводів: 1. Монтажні 2. Обмотувальні Установочні 4. Компенсаційні Кабельна продукція поділяється на основні групи:силові і командні. Установочні провода в...
15493. Привід вантажопідйомних машин 77.5 KB
  ТЕМА: Привід вантажопідйомних машин Залежно від типу призначення і характеру роботи вантажопідйомної машини можуть бути використаний різний привід її механізмів. Привід вантажопідйомних машин класифікується за наступними ознаками: за виглядом вживаної руші...
15494. Дзень, дзень! Молот по зелізі!.. (про ковалів і ковальство в Підгайцях та дещо зі спогадів) 145 KB
  Дзень дзень Молот по зелізі.. про ковалів і ковальство в Підгайцях та дещо зі спогадів Про ковальство і ковалів вочевидь треба писати як кажуть старі галичани на ширшу скалю тобто не тільки писати але й досліджувати значно більше і глибше. Так наприклад велики
15495. ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ НА ПІДГАЄЧЧИНІ 139 KB
  Степан КОЛОДНИЦЬКИЙ Богдан МЕЛЬНИЧУК ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ НА ПІДГАЄЧЧИНІ До вибуху Першої світової війни Підгаєччина належала до одного із краще зорганізованих повітів Східної Галичини а це завдяки енергійному єдиному в той час адвокат...
15496. Аналіз статей з інноваційного маркетингу 70 KB
  В даній статті автор розглядає та порівнює тенденції інноваційного розвитку в Україні та за кордоном. При цьому, в закордонному інноваційному процесі спостерігаються такі особливості...
15497. Андрусівське сепаратне перемир’я 1667 22.75 KB
  Андрусівське сепаратне перемиря 1667 Андрусівський сепаратний договір Андрусівський мир угода між Московським царством і Польщею за спиною України про припинення війни підписана 30 січня 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 135 років. Угода стала заве
15498. Античні міста Північного Причорномор'я 14.88 KB
  Античні міста Північного Причорноморя Грецькі міста й селища виникли в Причорноморї під час Великої грецької колонізації у VIII VI ст. до н. е. Причини виникнення колоній полягали в перенаселенні Греції нестачі земель придатних для хліборобства пошуках джерел сировини...
15499. Антропогенез 13.81 KB
  Кістки найдавніших у Європі людських істот знайдені у Вертешселеш Угорщина та Гейдельберзі Німеччина належали пітекантропам. Приблизно в цей самий час можливо трохи пізніше пращури людини зявляються на теренах України. Як відомо в усі історичні епохи Північ Євразі
15500. Українсько-московський договір. Березневі статті 1654 року – історико-юридична та історична оцінка 19.79 KB
  Українськомосковський договір. Березневі статті 1654 року історикоюридична та історична оцінка Схожі матеріали УкраїнськоМосковська угода 1654 р УкраїнськоМосковський договір 1654 р Козацька делегація привезл...