3284

Створення інтернет-ресурсу для інформаційного забезпечення пілотного інвестиційного проекту

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

У даній бакалаврській роботі було розроблень інтер-ресурс для інформаційного забезпечення пілотного інвестиційного проекту "Агрогород.Луганск". При створенні використовувалися такі програмні засоби, технології і мови програмування: HTML, CSS, PHP, M...

Украинкский

2012-10-28

2.05 MB

77 чел.

У даній бакалаврській роботі було розроблень інтер-ресурс для інформаційного забезпечення пілотного інвестиційного проекту "Агрогород.Луганск". При створенні використовувалися такі програмні засоби, технології і мови програмування: HTML, CSS, PHP, Mysql. В процесі роботи було створено сайт який полегшує доступ до необхідної інформації і зв'язок з керівними особами підприємства. Система побудована за допомогою використання сучасних технологій в області комп'ютерних технологій, досить проста у використанні. Розглянуто теоретичні аспекти та стратегія розробки WEB-сайту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: програма, PHP, Mysql,  база даних, ПК, ВЕБ-сайт, Internet, каскадні таблиці стилів, HTML, CSS, PHP, інтерфейс, дизайн, браузер.


ЗМІСТ

Вступ 7

1. Опис предметної області 11

1.1. Передбачуваний варіант функціонування web-сайту. 11

1.2. Постановка завдання 12

2. Вибір програмного забезпечення 15

2.1. Мова розмітки гіпертекстових сторінок html 15

2.2. CSS - каскадні таблиці стилів 19

2.3. Javascript та бібліотека jquery 20

2.4. PHP: препроцессор гипертекста 24

3. Розробка web-сайту 27

3.1. Відкрита частина сайту 27

3.2. Робоча зона 30

3.3. Панель управління 31

4. Розробка дизайну web-сайту 32

5. Охорона праці 34

5.1. Правові основи охорони праці 34

5.1.1. Охорона праці жінок, неповнолітніх і інвалідів 34

5.1.2. Державна управління охороною праці та нормативно правові акти з охорони праці 35

5.2. Основні причини виробничого травматизму і профзахворювань та заходи щодо їхнього попередження 36

5.2.1. Основні причини виробничого травматизму і профзахворювань та заходи щодо їхнього попередження 36

5.3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 38

5.3.1. Виробниче освітлення 38

5.3.2. Освітлення виробничих приміщень 39


5.4. Безпека умов праці при використанні персональних комп’ютерів 41

5.4.1. Безпека умов праці при використанні персональних комп’ютерів 41

5.5. Основи пожежної безпеки 42

5.5.1. Пожежа безпека на виробництві 43

Висновок 44

Література 46

Додаток


ВСТУП

Інформаційна система структурного плану «Агромісто. Луганськ» повинна представляти інвестиційний проекти «Агромісто. Луганськ»  у всесвітній мережі Інтернет та давати повне та розгорнуте уявлення про майбутню його структуру, план будівництва, перелік підприємств, що розташовані на його території, можливості, котрі постають перед інвесторами, працівниками сільськогосподарської сфери. Оскільки проект має широкий спекот різноманітних напрямків, орієнтованих на різні за інтересами групи людей, то уся інформація має бути максимально структурованою, наочною, мати стислий і максимально змістовний вигляд.  

Існує декілька способів представлення інформації в Інтернеті, проте всі вони зводяться до однієї суті. Або інформація розміщена роздрібнено на одному, чи декількох сайтах, не маючи при цьому  офіційного порталу. Або інформація носить цілком централізований характер, тобто єдиний офіційний сайт, звідкіля і користувач черпає основну інформацію, а також роздрібнену по інших електродних джерелах.

Офіційний сайт – це не лише візитна картка, а й обличчя проекту в мережі Інтернет.  По серйозності розробки сайту, вдалості його користування та його наповненню можна судити про масштабність і серйозність проекту.

Для написання сайту необхідно визначитись з його конструктивністю, тобто, в якому вигляді найліпше буде представити інформацію про проект щоб вона була найбільшою мірою доступною та зрозумілою користувачеві. Адже від цього буде залежати схема сайту.

Для створення найбільш ефективної, з точки зору доступності і візуалізації інформації, системи, було розглянуто альтернативні способи представлення інформації.

Інформаційне поле - це перебуває в полі зору оператора частина


простору, призначена для передачі інформації, представленої сукупністю оптичних образів. Насиченість інформаційного поля значною мірою впливає на засвоєння інформації користувачем. Отже, чим більше об’єктів потрапляє у поле зору, тим меншою мірою вони визначаються для користувача. Слід зазначити, що на  способи засвоєння також впливає контрастність образів (форм, кольорів, типів інформації), центрованість, щільність її розташування інформаційних об’єктів.

Для спрощення і запам'ятовування інформації користувачем при візуальних способах часто використовують спеціальні символи, якщо об'єкт має характерні образотворчі форми. Діяльність користувача  обмежується тим, що він має справу не з реальними об'єктами, а з інформаційними моделями реальних об'єктів. Моделі ж можуть давати лише стисле уявлення про об’єкт дослідження, отже потребують конкретизації, уточнення, розгорнутого викладу.

Всі повідомлення, що надходять на засоби відтворення інформації, кодуються, тобто всьому повідомленням або окремих його частин присвоюється певний символ.

Символи діляться на:

 •  геометричні висловлюють значення будь-якого фактора довжиною лінії, від відстані між двома точками або кутом. Вони використовуються і для відтворення тривимірної інформації.
 •  фізичні відображають значення параметрів фізичним станом носія інформації. В якості фізичної символіки використовуються: інтенсивність одноколірної забарвлення ділянок поверхні носія - тонографія; ступінь почорніння світлочутливого матеріалу - фотографія; інтенсивність світіння люмінесцентної речовини - люмінографія; величина електричного потенціалу в точках наелектризованого діелектрика - електроннографія; колір забарвлення ділянок поверхні носія - колографія; величина магнітної індукції в елементах намагніченого носія - феррографія.
 •  знакові (цифрові) символи відображають цифри, букви і умовні
 •  
  знаки, їх поєднання, відповідні системам числення.

Для кодування інформації застосовується ряд способів: наприклад зміна форми, кольору і розміру знаків; положення та орієнтації знаків на інформаційному полі; яскравості світіння.

Застосовують три основні способи:

1) буквено-цифровий;

2) у вигляді спеціальних умовних знаків;

3) за допомогою ліній, площ, геометричних фігур.

Буквено-цифровий спосіб подання інформації широко розповсюджений, як найбільш звичний і зручний для сприйняття. Символи коду (букви, цифри) об'єднуються в більш складні кодові групи (слова, числа, таблиці), які відображають дійсні предмети або абстрактні поняття.

Спосіб представлення інформації у вигляді спеціальних умовних знаків застосовують для спрощення розуміння і запам'ятовування інформації при візуальних способах. При цьому часто використовують спеціальні символи, особливо тоді, коли відтворюється поняття або об'єкт мають характерні образотворчі форми. Цей спосіб зручний для сприйняття логічних взаємозв'язків окремих елементів систем, типів об'єктів. Максимальне число різних символів обмежується пам'яттю користувача. Для полегшення сприйняття інформації в умовах короткочасного (а при роботі користувача з сайтом час перебування значною мірою обмежений) відтворення швидкоплинні обстановки використовуються символи різних кольорів, частот мерехтінь і яскрасостей. Цей спосіб представлення інформації може використовуватись у схемах, малюнках, таблицях.

Спосіб представлення інформації за допомогою ліній, площ, геометричних фігур застосовують тоді, коли деякі види інформації неможливо відобразити на візуальних індикаторах за допомогою буквено-цифрових знаків або символів. Так, авіалінії, ізотерми, дороги, топографічні контурні лінії, графіки функцій, метеорологічні карти найкраще відтворювати промальовуванням ліній.

Інформаційні поля можуть будуватися у вигляді: тексту, таблиць, умовних знаків на картах, схем, екранів, мережевих графіків, функціональних графіків, діаграм, гістограм і т.д.

Обираючи з декількох способів будування інформаційного поля слід врахувати те в якому вигляді інформація буде представлена на сайті.

Оскільки сайт проекту «Агромісто. Луганськ» повинен презентувати проект, то на ньому розміщається текстова, символьна (емблема, умовні позначення), графічна (фото, презентації) інформація та карта забудови. Отже при проектуванні сайту буде використано:

 •  буквено-цифровий спосіб подання інформації, для представлення основної інформації про проект;
 •  спосіб представлення інформації за допомогою ліній, площ, геометричних фігур, для розкладення карти забудови;
 •  спосіб представлення інформації у вигляді спеціальних умовних знаків, буде використано для навігації по сайту.


1. ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1. Передбачуваний варіант функціонування Web-сайту.

Перш ніж приступити до створення WEB-сайту, необхідно визначитися з цілями, які планується досягти за його допомогою. У першому наближенні ці цілі є наступними:

• Збільшення збуту товарів і послуг за допомогою маркетингових акцій, здійснюваних через WEB-сайт або шляхом використання WEB-сайту в якості інструмента збуту.

• Розширення мережі партнерів проекту.

• Створення, зміна, підтримка іміджу проекту.

• Створення, розширення, утримання своєї аудиторії в Internet.

• Здійснення можливості доступу до інформаційних ресурсів проекту: технічна інформація, фото та різна графічна інформація.

• Представлення на WEB сторінці інформації про інвестиційні одиниці.

• Здійснення інформаційного обміну між користувачами через гостьову книгу, з накопиченням інформації в базі даних.

• Надання доступу до розгорнутої інформації про проект.

Спираючись на цю інформацію, можна приступати до розробки концепції і передбачуваного варіанта проектованого WEB-сайту. Список завдань, в свою чергу дає можливість сформувати перелік шляхів їх вирішення та залучених для цього ресурсів.

Таким чином, на етапі розробки концепції WEB-сайту створюється документ, який служить вихідним матеріалом для створення WEB-сайту: розробки сценарію, графічної концепції і структури, програмних інструментів, які забезпечують необхідні функціональні ресурси, і т.д. Повинні бути визначені способи досягнення цілей, заради яких створюється
WEB-сайт, оцінена економічна доцільність реалізації проекту, розроблено рекомендації відповідно з якими повинен бути вибудуваний увесь подальший процес створення WEB-сайту.
Серйозне опрацювання концепції WEB-сайту дозволяє:

 •  Зменшити витрати на розробку і підтримку WEB-сайту.
 •  Оцінити розробку за часом і результатами.
 •  Покращити якість розроблюваного WEB-сайту.
 •  Розробивши концепцію WEB-сайту, ми отримаємо відповіді на наступні питання:
 •  Яка мета переслідується при створенні WEB-сайту?
 •  На яку аудиторію повинен впливати WEB-сайт?
 •  Хто і як вже працює з аудиторією?
 •  Які завдання має вирішувати WEB-сайт, і яким чином?
 •  Які функціональні компоненти повинні бути присутні на WEB-сайті?
 •  Які способи впливу на аудиторію будуть використовуватися?
 •  Які якості в продукти і послуги компанії слід винести на перший план, чим вона краще для споживача?

Вся ця інформація необхідна вже на етапі розробки сценарію WEB-сайту.

У сценарії повинні бути визначені: основні структурні рішення організації WEB-сайту, які конкретно інформаційні матеріали будуть публікуватися на сайті, їх обсяг, які функціональні можливості будуть надані відвідувачам сайту та адміністратору, яким чином будуть оновлюватися інформаційні матеріали і контролюватися відвідуваність WEB-сайту.

1.2. Постановка завдання 

Метою розробки є автоматизація процесу доступу до інформації через WEB-сайт:

 •  до графічних і текстових матерiалiв;
 •  до докладних даних товарів;
 •  можливість дізнатися про компанії більше
 •  можливість здійснювати замовлення на поставку обладнання;
 •  мати можливість інформаційного обміну через WEB-сайт.

WEB-сайт призначений для вирішення наступних завдань:

Перегляд загальної інформаційної сторінки з короткими технічними характеристиками про моделі копрессорної та газоохолоджувальної техніки, витратних матеріалів, балансування, кріпильних виробів, охолоджувальних систем.

Перегляд окремих докладних інформаційних сторінок з докладними технічними характеристиками про моделі копрессорної та газоохолоджувальної техніки, витратних матеріалів, балансування, кріпильних виробів, охолоджувальних систем.

Перегляд фотографій крупним планом різних моделей копрессорної і газоохолоджувальної техніки, витратних матеріалів, балансування, кріпильних виробів, охолоджувальних систем.

Для ознайомлення відвідувачів сайту з діяльністю компанії за допомогою інформаційної сторінки, яка представляє інформацію про компанію, історію, напрямок діяльності, надання гарантій, перелік фахівців, сертифікатів, контактну інформацію.

Постановка вимог

У даному проекті особливу увагу звернено на швидке редагування, додавання вмісту веб сайту і обмеження доступу інформації не зареєстрованим користувачам. Виходячи з цього будемо формувати вимоги до сайту.

Вимоги до функціональних можливостей сайту.

 •  Розбиття сайту на відкриту і робочу зону.
 •  Панель управління має бути інтуїтивно зрозуміла для звичайного користувача, мати можливість створювати, редагувати, видаляти статті новини тощо відкритою і робочої зони.
 •  Додавання нових сторінок першого рівня має відбуватися без необхідності розуміння коду, тобто це будуть здатні робити не програмісти.

Вимоги до дизайну:

 •  Мінімальне максимальною роздільною 800х600.
 •  Ширина блоку з текстом не більше 1000px.
 •  Передбачити, як буде виглядати сайт на 1600х1200 і більше.
 •  Невисока шапка, 200 пікселів максимум.
 •  Передбачити дизайн підвалу.
 •  Посилання підкреслені.
 •  Стилі для вже посилань.
 •  Стилі для маркованих списків.
 •  Стилі для трьох рівнів заголовків.
 •  Фотографії без закруглених куточків.
 •  Ключові слова в шапці, контакти, пункти меню повинні бути картинками, а не текстом.


2. ВИБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1. Мова розмітки гіпертекстових сторінок HTML 

Серед ключових технологій, на яких тримається сучасний Інтернет, однією з найважливіших і, як це не дивно, що викликають найбільш запеклі суперечки є мову HTML, призначений для розмітки та оформлення документів World Wide Web. Надзвичайно цікаво простежити історію розвитку цього мови -- історію, в якій зіткнулось протилежні підходи до проблеми комп'ютерного представлення тексту і яка стала ареною співпраці і протиборства найбільших комп'ютерних компаній, що визначають шляхи розвитку і майбутнє Інтернету.

Початок історії HTML слід віднести до далекого 1986 році, коли Міжнародна організація по стандартизації (ISO) прийняла стандарт ISO-8879, озаглавлений "Standard Generalized Markup Language (SGML)". Стандарт цей присвячений опису SGML -- системи логічної, структурної розмітки будь-яких різновидів текстів. Слово "структурна" означає, що керуючі коди, що вносяться до текст при такій розмітці, не несуть жодної інформації про зовнішньому вигляді документа, а лише вказують кордону і супідрядність його складових частин, тобто ставлять його логічну структуру.

Творці SGML прагнули максимально абстрагуватися від проблем подання електронного тексту в різних програмах, на різних комп'ютерних платформ і пристроїв виводу. Так, якщо за допомогою SGML розмічається документ, що містить заголовки, ідеологія мови забороняє вказувати, що такий-заголовок повинен набиратися, скажімо, шрифтом Times напівжирного кегля 12 пунктів. SGML в такому випадку вимагає обмежитися вказівкою на рівень заголовка і його місце в ієрархічній структурі документа.

Завдяки таким обмеженням розмічений текст зможе без праці інтерпретувати будь-яка програма, що працює з будь-яким мислимими


пристроєм виводу. Наприклад, при роботі в графічному інтерфейсі заголовок дійсно може виводитися напівжирним шрифтом підвищеного розміру; програма, що використовує текстовий інтерфейс, виділить його порожнім рядком зверху і знизу і, можливо, підвищеною яскравістю символів; синтезатор мовлення, читання документ вголос, зможе відзначити заголовок паузою і зміною інтонації. Можна сказати, що SGML-розмітка оголює нематеріальну "душу" тексту, для якої згодом будь-яка програма-інтерпретатор зможе підібрати відповідне до нагоди "тіло".

Однак абстрактність SGML цим не вичерпується. SGML являє собою не готову систему розмітки, а лише зручний метамова, що дозволяє будувати такі системи для конкретних обставин. Життя різноманітна і непередбачувана: сьогодні вам потрібно виділяти в текстах заголовки, а завтра, можливо, знадобиться розмічати підпису в листах, математичні формули або імена дійових осіб в п'єсі. Стандарт SGML визначає лише синтаксис запису елементів розмітки -- тегів -- їх атрибутів, а також правила визначення нових тегів і вказівки структурних відносин між ними. Для практичної розмітки документів потрібно додаток SGML -- набір певних у відповідності зі стандартом тегів, що є, по суті, формальний опис структури документа.

Мова SGML -- це типове дітище академічної науки, витончена іграшка теоретиків. Його створення не було викликане нагальною практичною необхідністю. Принципи, на яких будується цей мову, значні і цікаві; безсумнівно, ідеологія SGML вплинула на багато комп'ютерні розробки. Однак сам по собі SGML не отримав скільки-небудь помітного розповсюдження-до тих пір, поки в 1991 р. співробітники Європейського інституту фізики частинок (CERN), зайняті створенням системи передачі гіпертекстової інформації через Інтернет, не вибрали SGML в якості основи для нової мови розмітки гіпертекстових документів. Цей мову -- найвідоміше з додатків SGML -- був названий HTML (HyperText Markup Language, "мова розмітки гіпертексту").

Спочатку HTML, як і належить SGML-з додатком, поділяв всі особливості ідеології SGML. З сорока з невеликим тегів HTML версії 1.2 (датованій червнем 1993 р.) всього три, та до того ж і не рекомендовані до використання, тега насмілювалися натякати на фізичні параметри подання документа. Вся розмітка була чисто логічної, і лише в описовій частині стандарту, що супроводжує формальне визначення тегів, можна було прочитати що-небудь на зразок "в графічних браузерах дію цього тега може передаватися курсивним накресленням".

А першим (і довгий час єдиним) графічним оглядачем в ті далекі часи була програма Mosaic, розроблена, як і сам WWW, у науковій установі -- Національному центрі суперкомп ’ ютерних програм США (National Center for Supercomputer Applications -- NCSA). Так що немає нічого дивного в тому, що в цей "золотий вік" ніяких суперечностей між офіційними стандартів та їх реалізацією в браузерах ще не існувало. HTML неквапливо розвивався, залишаючись у рамках парадигми структурної розмітки, і в квітні 1994 р. почалася підготовка специфікації наступної версії мови -- 2.0. Цим займався утворений у тому ж році Консорціум W3 (W3 Consortium, скорочено W3C), що успадкував від CERN верховну владу і авторитет у світі WWW.

Зараз консорціум, який має статус "міжнародної некомерційної організації", об'єднує понад 150 організацій-членів, у тому числі фірми Netscape, Microsoft і безліч інших. Проте в 1994 – 1995 рр. його членами були майже виключно університети та наукові установи. Настільки "академічний" склад W3C позначався як на самих документах, опублікованих консорціумом, так і на процедурі (і особливо на терміни їх прийняття. Досить сказати, що остаточний варіант HTML 2.0, єдиним серйозним удосконаленням в якому був механізм бланків (форм) для надсилання інформації з комп'ютера на сервер, був остаточно затверджений лише у вересні 1995 р., коли в W3C вже повним ходом йшло обговорення HTML 3 (або, як його називали спочатку, "HTML+").

Мабуть, проект HTML 3 – найяскравіша і неоднозначна сторінка в історії мови. Робота над ним почалася в березні 1995 р., і початковий варіант стандарту включав в себе багато цікавих нововведень -- теги для створення таблиць, розмітки математичних формул, вставки обтічних текстом малюнків, приміток та ін. Але найголовніше HTML 3.0 був спробою вирішити вже досить очевидне до того часу протиріччя між ідеологією структурної розмітки і потребами користувачів, зацікавлених в першу чергу в гнучких і багатих можливості візуального подання.

Щоб вирішити це протиріччя, не зневажанням заповітів батьків-засновників HTML, автори версії 3 ввели в ній підтримку нового засобу -- так званих ієрархічних стильових специфікацій (Cascading Style Sheets, CSS). Система CSS формально незалежна від HTML, має зовсім інший синтаксис (більш того, HTML 3 можна стикувати з різними реалізаціями CSS, що володіють різними синтаксисом і можливостями), не успадковує жодних ідеологічних обмежень і дозволяє, вже в зовсім інших умовах, задавати параметри візуального представлення для будь-якого тега HTML. За допомогою CSS автор може нарешті з чистою совістю вказати, яким шрифтом якого розміру набирати заголовки такого-то рівня. І, що найважливіше, досягнуто це було не введенням нових тегів, а розробкою механізму, що дозволяє впливати на інтерпретацію вже існуючих тегів логічної розмітки, причому з урахуванням контексту його вживання. Браузери з текстовим інтерфейсом або з синтезатором мови зможуть з легкістю проігнорувати цю додаткову інформацію і використовувати для оформлення свої звичайні засоби.

Слово cascading в назві системи CSS служить нагадуванням про те, що насправді на висновок кожного тегу в документі можуть впливати відразу кілька стильових специфікацій, що утворюють ієрархічну систему: наприклад, поверх специфікацій, що відносяться до конкретного документа, може діяти стильовий файл, загальний для всіх документів на сервері. Крім того, користувач броузера, що підтримує CSS, може вказати свої власні параметри виводу для тих або інших тегів. Конфлікти, які при цьому виникають, вирішуються на користь більш приватних, вузьких специфікацій: те, що вказано для конкретного документа, бере гору над специфікаціями для всього сервера, а параметри виводу тега в даному контексті мають перевагу перед параметрами для того ж тега "взагалі", без урахування контексту. У випадку конфлікту специфікацій заданих користувачем з установками автора сторінки перемагають останні, хоча користувач може при бажанні змінити цю ситуацію на зворотній.

Оскільки специфікацію CSS пов'язали з іншими нововведеннями HTML 3, W3C довго не стверджував її в якості офіційного стандарту; затримувалося і доведення її до більш-менш завершеного вигляду, при якому б стала можливою реалізація CSS в комерційних продуктах.

В HTML 4.0 вводяться механізми таблиць стилів, скриптів, кадрів, впровадження об'єктів, покращена підтримка різних напрямків листа та напрямки справа наліво, таблиці з великою кількістю можливостей і нові властивості форм, забезпечуючи найкращі можливості доступу для людей з фізичними вадами.

На даний момент вже існує HTML 5, затвердження якого заплановано на 2014 р., і його підтримка в повному обсязі реалізована тільки в Opera 11, тому в дипломної буде застосовуватися HTML4.

2.2. CSS - каскадні таблиці стилів

CSS (англ. Cascading Style Sheets - каскадні таблиці стилів) - формальний мова опису зовнішнього вигляду документа, написаний з використанням мови розмітки.

Переважно використовується як засіб описания, оформлення зовнішнього вигляду веб сторінок, написаних з допомогою мов розмітки HTML і XHTML, але може також застосовуватися до будь-яких XML-документами, наприклад, до SVG або XUL.

CSS використовується творцями веб сторінок для завдання кольорів, шрифтів, розташування окремих блоків та інших аспектів подання зовнішнього вигляду цих веб сторінок. Основною метою розробки CSS було розділення описания логічної структури веб сторінки (яке виробляється з допомогою HTML або інших мов розмітки) від опису зовнішнього вигляду цієї веб сторінки (яка тепер проводиться за допомогою формального мови CSS). Таке розділення може збільшити доступність документа, надати більшу гнучкість і можливість управління його поданням, а також зменшити складність і повторюваність в структурному вмісті. Крім того, CSS дозволяє представляти один і той самий документ в різних стилях або методи виведення, таких як екранне уявлення, друковане подання, читання голосом (спеціальним голосовим браузером або програмою читання з екрану), або при виведенні пристроями, що використовують шрифт Брайля.

2.3. JavaScript та бібліотека JQuery

JavaScript являє собою клієнтський мову створення сценаріїв, тобто він призначений для розробки додатків, що працюють на стороні клієнта в Web-браузері. Якщо браузер підтримує JavaScript, код останнього надає доступ до поточної Web-сторінці і визначає за сценарієм властивості клієнта, порядок переадресації користувача на іншу сторінку, доступ до cookie-комплекти та багато іншого.

Історія JavaScript починається з вересня 1995 року, коли була випущена версія 2.0 браузера Netscape, в якій підтримувався цей мову створення сценаріїв. Спочатку він називався Mocha, потім LiveScript, а коли компанія Netscape уклала маркетингову угоду з компанією Sun (розробником Java), то з грудня того ж року він отримав свою нинішню назву - JavaScript.

Принципи, покладені в основу цієї мови, знайшли настільки широке визнання, що компанія Microsoft впровадила в середині 1996 року його підтримку в версію 3.0 свого браузера Internet Explorer. За юридичною міркувань компанія Microsoft привласнила власної різновиди цієї мови назва JScript. Мова JScript був більш-менш сумісний з JavaScript, хоча з самого початку містив додаткові властивості, характерні лише для браузера Internet Explorer, тому, за деякими винятками, він так і не прищепився.

В 1997 році був опублікований стандарт ECMAScript (ЕСМА-262), причому JavaScript став його першої реалізацією. Сам цей стандарт описує тільки мову, але не властивості, пов'язані з хостами (зокрема, порядок доступу до поточного вікна браузера або відкриття нового вікна). Стандарт ECMAScript став нормативним документом ISO в 1998 році.

В період з 1997-го до 1998-й рік "війна браузерів" компаній Netscape і Microsoft досягла свого апогею, коли обидва виробника включили у версії 5.0 своїх браузерів, найбільш поширених серед користувачів Інтернету, несумісні функціональні можливості. Після цього компанія Netscape відмовилася від випуску версії 5 і вирішила почати все спочатку у версії 6, що дозволило браузеру Internet Explorer завоювати близько 90% ринку. Компанії Netscape знадобилося кілька років на завершення свого проекту Mozilla, який тоді був початий. На його основі було створено вельми популярний тепер браузер Firefox, потіснив на ринку браузер компанії Microsoft.

З точки зору JavaScript за останні кілька років нічого особливого не сталося. У версії Firefox 1.5, випущеної в кінці 2005 року, підтримується нова версія 1.6 мови JavaScript, але внесені зміни мінімальні. А в Internet Explorer навіть і не робилася спроба для такої підтримки.

JavaScript підтримується і в інших браузерах. Відмінності в цих переглядачах незначні, але вельми дошкуляє з точки зору розробки Web-додатки без урахування конкретного браузера. До браузерів, що підтримує в даний час JavaScript, відносяться

 •  Internet Explorer;
 •  Mozilla;
 •  Opera;
 •  Safari;

Explorer і Firefox спільно належало близько 95% ринку, браузер Safari - трохи більше 3%, інших браузерів Netscape - близько 1%, браузеру Opera - близько 0,5% і ще стільки ж всіх інших браузерів.

Яку ж стратегію випробування Web-сайту в максимальній кількості типів систем краще всього вибрати, щоб зробити це з мінімальними затратами праці?

Насправді все залежить від того, на яку категорію відвідувачів розрахований Веб-сайт. Так, якщо серед них велика частка користувачів Macintosh, необхідно передбачити великі випробування браузера Safari, оскільки він за замовчуванням входить до складу останніх версій Mac OS X.

Незалежно від використовуваного виду Web-сайту, включаючи і сайти, створені на основі більш відкритих програмних засобів, значна частка ринку по -, як і раніше належить браузеру Internet Explorer. Тому для проведення випробувань потрібно браузер Internet Explorer і Windows або щось на зразок використовується загальна підстава коду як для візуалізації, так і для JavaScript,


тому тип використовуваної платформи особливого значення не має, хоча мінімальні відмінності все ж існують. Отже, браузер Firefox можна, наприклад, використовувати на тій же машині Windows» де встановлений браузер Internet Explorer.

Браузер Opera працює під Windows, так і під Linux і Mac OS, тому в розділі Windows може бути доступно кілька браузерів.

Одна з наведених вище конфігурацій стане гарною основою для побудови випробувальної системи. Чим крупніше Веб-сайт, тим більш актуальною стає підтримка якомога більшої кількості цільових систем. Адже в якийсь момент вам доведеться встановлювати і відчувати додаток в кожному підтримуваному браузері.

Зовнішні файли JavaScript виявляються особливо корисними при повторному використанні коду JavaScript на Веб-сайті. Такі зовнішні файли містять тільки код JavaScript, але не елементи <script>. Тим не менш елементи <script> використовуються для завантаження зовнішнього файлу. Атрибут src містить URL зовнішнього сценарію, причому в ньому можна вказувати і абсолютні URL, а отже, і адреси віддалених серверів.

Динамічна завантаження файлів JavaScript

Іноді код JavaScript доводиться завантажувати на вимогу під час роботи Web-сайту. Наприклад, в залежності від того, що вводить користувач, потрібно завантажити конкретний файл JavaScript.

Для цієї мети можна, зокрема, скористатися функцією document, write (), щоб ввести новий елемент <script> на сторінці. Але такий метод не придатний для всіх браузерів і тому не може вважатися гарним стилем програмування. Більш вдале рішення полягає у використанні об'єктної моделі документа (DOM). У цьому випадку спочатку створюється новий елемент <script> і задаються відповідні атрибути, а потім цей елемент вводиться в модель DOM сторінки. Як правило, код міститься у розділі <head> конкретної сторінки.

jQuery - бібліотека JavaScript, що фокусується на взаємодії JavaScript і HTML. Бібліотека jQuery допомагає легко отримувати доступ до будь-якого елемента DOM, звертатися до атрибутів і вмісту елементів DOM, маніпулювати ними. Також бібліотека jQuery надає зручний API по роботі з Ajax.

Основною метою створення jQuery можливість закодувати багаторазові шматки коду, які дозволять спростити JavaScript і використовувати їх так, щоб не турбуватися про крос-браузерних питаннях. Бібліотека була представлена громадськості на комп'ютерної конференції «BarCamp» в Нью-Йорку в 2006 році.

Можливості

 •  Движок кроссбраузерных CSS-селектор Sizzle [2], що виділився в окремий проект;
 •  Перехід по дереву DOM, включаючи підтримку XPath як плагіна;
 •  Події;
 •  Візуальні ефекти;
 •  AJAX-доповнення;
 •  JavaScript-плагіни.

Точно так само, як CSS відокремлює візуалізацію від структури HTML, JQuery відокремлює поведінка від структури HTML. Наприклад, замість прямої вказівки на обробник подій натискання кнопки керування передається JQuery, що ідентифікує кнопки і потім перетворюють його в оброблювач події кліка. Таке розділення поведінки і структури також називається принципом ненав'язливого JavaScript.

Бібліотека jQuery містить функціональність, корисну для максимально широкого кола завдань. Тим не менш, розробниками бібліотеки не ставилося завдання поєднання в jQuery функцій, які підійшли б усюди, оскільки це призвело б до великого кодом, велика частина якого не затребувана. Тому була реалізована архітектура компактного універсального ядра бібліотеки і плагінів. Це дозволяє зібрати для ресурсу саме ту JavaScript-функціональність, яка на ньому була затребувана.

2.4. PHP: препроцессор гипертекста

За останні роки PHP пройшов довгий шлях від набору Perl скриптів, що

дозволяють стежити за відвідувачами сторінки, і до, написаного вже на мові С, одного з найвідоміших і широко поширених скриптових мов для створення складних динамічних, інтерактивних веб-сайтів.

PHP схарактеризувати як працює на стороні сервера вбудований мова web сценаріїв, що дозволяє розробникам швидко і ефективно створювати динамічні web-додатки. З позицій граматики і синтаксису PHP нагадує мова програмування C, хоча розробники включили в нього деякі дуже корисні кошти з інших мов програмування, у тому числі з Perl, Java і C++. Серед цінних запозичених можливостей - підтримка регулярних виразів, потужні засоби роботи з масивами, об'єктно-орієнтована методологія і велика підтримка роботи з різними базами даних.

Історія PHP починається восени 1994 року. Коли Расмус Лердорф (Rasmus Lerdorf) почав працювати над тим, що згодом стало PHP, єдиною метою, яка була у нього в думках, з'ясувати, хто читає його резюме. В той час, будучи незалежним підрядником, Лердорф розсилав потенційним роботодавцям своє міні-резюме з URL посиланням на його повну версію. Щоб стежити за відвідувачами, він створив CGI скрипт на Perl-e, який вставлявся як спеціальний тег в HTML код його сторінки, і збирав інформацію про відвідувачів. Щоб справити враження на потенційних роботодавців, він дозволив будь-якого відвідувача сторінки проглядати зібрану статистику відвідувань.

Він назвав цей код для збору статистики «PHP-Tools for Personal Home Page», оскільки сам використав його на своїй персональній домашній сторінці (personal home page). Кілька людей поцікавилися тим, як вони могли б отримати цей інструмент, і Лердорф прийняв рішення надати його іншим особам. «Це диво програмного забезпечення. Ви можете дати це і тим не менш залишити це собі», дотепно зауважив Лердорф. В той час руху Open Source не існувало. «Тоді воно назвалося freeware». Ближче до кінця 1995 року Лердорф відкрив для людей перший список розсилки по PHP, щоб можна було обмінюватися ідеями, виправленнями помилок і кодом.

PHP/FI

В результаті своїх дій, Лердорф отримав контракт в Університеті Торонто на створення dial-up системи, що надає студентам доступ в інтернет. Вимога включало розробку адміністративного web інтерфейсу і можливості доступу студентів до Університетської бібліотечній системі, що зберігалася на мейнфрейме IBM. Було необхідно, щоб адміністратори бібліотеки могли надавати студентам доступ на основі платежів, зроблених ними для своїх інтернет еккаунтів, і, щоб ця інформація оновлювалася в базі даних в реальному часі.

В середині 1995 року синтаксичний аналізатор PHP був переписаний на мові C. Крім того, Лердорф створив деяку кількість тегів для вставки їх в HTML код. Ці теги він назвав «Form Interpreters» (інтерпретатори форм), оскільки вони повинні були отримувати дані, які вводилися в формі, і перетворювати ці дані в символьні змінні так, щоб вони могли бути експортовані в іншу систему.

В той час не було інструментів для «стиковки» web-сторінок і баз даних. Тому Лердорф додав в PHP підтримку бази даних mSQL, щоб полегшити розробку веб-сайтів, яким необхідна реляційна база даних.
Об'єднавши інтерпретатор форм з пакетом PHP-Tools, Лердорф підійшов у 1996 році до другої версії PHP, названої PHP/FI. Він легковажно поставився до ідеї створення з нього комерційного продукту. Але в той же самий час, Лердорф отримував величезну кількість повідомлень від інших програмістів, які надсилали йому поліпшення коду та виправлення помилок.

Привести точну статистику непросто, але приблизно в кінці 1996 року PHP/FI використовувався не менш ніж на 15,000 веб-сайтів у всьому світі. А в середині 1997 року це число перевищило 50,000.
PHP 3.0 був першою версією, яка близько була схожа на той PHP, який ми знаємо сьогодні. Він був створений Енді Гутмансом (Andi Gutmans) і Зивом Суразски (Zeev Suraski) в 1997 році як повна переробка попередньої версії PHP, після того, як вони знайшли, що можливостей PHP/FI 2.0 сильно не вистачає для розвитку їхнього власного програми для eCommerce. Енді Гутманс, Расмус Лердорф і Зів Суразски вирішили розпочати роботу над новою версією PHP з існуючої бази PHP/FI і, об'єднавшись, випустили PHP 3.0 як офіційний послідовник PHP/FI 2.0, а розвиток PHP/FI 2.0 був в основному перервано.

Однією з найбільш сильних сторін PHP 3.0 були його потужні можливості розширення. На додаток до надання кінцевим користувачам єдиної інфраструктури для безлічі різних баз даних, протоколів і API, були можливості щодо розширення PHP 3.0, які залучили десятки розробників до об'єднання і надання на розгляд нових модулів розширення. Можливо, це і було ключем до величезного успіху PHP. Іншою можливістю, представленої в PHP 3.0, була підтримка об'єктно-орієнтованого синтаксису і набагато більш потужний і стійкий синтаксис мови.

Повністю новий мова був випущений під новим ім'ям, з якого був видалений натяк на обмежене персональне використання, який містився в імені PHP/FI 2.0. Він був названий просто «PHP», зі значенням, є рекурсивних акронімом - «PHP: Hypertext Preprocessor».

До зими 1998 року, незабаром після офіційного виходу PHP 3.0, Енді Гутманс і Зів Суразски почали роботу з переписування ядра PHP. Метою їх плану було збільшення продуктивності складних додатків і вдосконалення модульності основи коду PHP. Існування таких додатків стало можливим завдяки новим можливостям PHP 3.0 і підтримкою PHP широкого діапазону різних баз даних і API сторонніх виробників. Але все ж PHP 3.0 не був призначений для ефективної обробки таких складних додатків.
Новий движок (ядро PHP), прозваний «Zend Engine» (складено від перших букв їх імен - Зів і Енді), успішно задовольнив цим цілям і був вперше представлений в середині 1999 року. PHP 4.0, що базується на цьому двигуні і доповнений різними новими додатковими можливостями, був офіційно випущений в травні 2000 року, майже через два роки після свого попередника - PHP 3.0. На додаток до дуже збільшеної продуктивності, PHP 4.0 включив інші ключові можливості, такі як підтримку набагато більшої кількості web-серверів,-HTTP сесії, буферизацію виводу, більш безпечні шляхи обробки введення користувачів і ряд нових мовних конструкцій.

Сьогоднішня ведуча команда розробників РНР включає фахівців зі всього світу. Зів Сураські і Енді Гутманс живуть в Ізраїлі, Шейн Каравео (Shane Caraveo) постійно знаходиться у Флориді, Стіг Беккен (Stig Bakken) - з Норвегії, Андрій Змиевски (Andrei Zmievski) живе в штаті Небраска, Саша Шуман (Sasha Schumann) і Тес С. Арнцен (Thes С. Arntzen) - з Німеччини, Джим Уїнстед (Jim Winstead) - з Лос-анджелеса, а сам батько РНР - Расмус Лердорф, постійно живе в Північній Кароліні. Команда розробки PHP включає десятки розробників, і чимало інших людей працюють над проектами, пов'язаними з PHP, такими як PEAR, Smarty і Проект документації. Завдяки відкритості ресурсів РНР багато розробники і любителі внесли свій вклад у розвиток і вдосконалення РНР.

На момент написання статті останньої стабільної версії PHP була четверта. PHP 5 поки ще не випущений офіційно, але розробницькі версії вже доступні і придатні до використання, хоча місцями і нестабільні. Нова модель була змінена у бік додання PHP маси можливостей, які роблять його схожих в деяких питаннях мовою Java.

Нова об'єктна модель торкнулася: зміни в роботі з конструкторами і поява деструкторів, появі приватних і захищених методів і атрибутів класів, підтримки клонування об'єктів, можливості ініціалізувати статичні змінні статичних класів. Очікується підтримка винятків, а параметри, які передаються у функцію по посиланню, зможуть мати значення за замовчуванням. Крім того, буде вбудована підтримка трасування, що полегшує процес налагодження.


3. РОЗРОБКА WEB-САЙТУ

Сайт зроблений таким чином, що всі сторінки зберігаються в базі. Що в свою чергу полегшує додавання нових пунктів меню, сторінок, статей и т.д. Вибір потрібної сторінки з бази здійснюється шляхом обробки переданих значень.

Рис. 3.1. Таблиці бази даних

База даних містить 6 таблиць (рис 3.1.), які використовуються в проекті. Таблиці material, settings відповідають за відкриту зону, invisible_material, invisible_settings за робочу зону сайту, tz_members і userlist за реєстрацію.

Далі розібрані окремі частини сайту більш докладно.

3.1. Відкрита частина сайту

Рис. 3.1.1. Структура таблиці settings використовувана в відкритій частині сайту


Рис. 3.1.2. Структура таблиці material використовувана в відкритій частині сайту

 Враховуючи пріоритетність зміни, додавання, видалення статей було прийнято рішення зберігати всі тексти в базі даних. Що дозволило нам створити динамічний сайт.

Відкрита частина надає можливість розміщення текстової і графічної інформації, яка доступна для усіх відвідувачів сайту. На сайті існує два види сторінок:

 •  Сторінка першого рівня - відображає унікальну інформацію. Прикладом можуть служити пункти меню «Про компанію», «Головна», «Контакти».
 •  Сторінка статей - показує список існуючих статей, об'єднаних за яким або параметру. Прикладом можуть служити пункти меню «Новини», «Проекти», «Конференції».


Рис 3.1.3. Меню навігації

Меню навігації генерується автоматично використовуючи базу даних. З бази даних отримуємо адреса іконки сторінки, який зберігається в полі ico таблиці settings (рис 3.1.1.). У свою чергу браузер вже отримує готовий html код, до якого застосовує клас CSS.

У результаті виходить динамічне вертикальне меню навігації. Додана сторінка першого рівня, автоматично відображається в меню навігації (рис 3.1.3). Що дає можливість не змінювати програмний код і уникати зайвих витрат, пов'язаних з викликом програміста для додавання матерьяла на сайт.

3.2. Робоча зона

Робоча зона реалізована таким же чином, як і відкрита частина, структура таблиць бази даних так само ідентичні. Відмінність лише в тому, що доступ до закритої частини надається тільки зареєстрованим користувачам.

Реєстрація відбувається тільки по телефону, така міра прийнята що б уникнути обслуговування користувачів, які не є клієнтами. Зателефонувавши оператор дізнається всі необхідні дані про користувача реєструє його в базі і дає йому логін пароль. Логін є мобільним номером користувача, пароль генерується випадково і являє собою сім символів. Пароль відсилається повідомлення на номер користувача. Скрипт реєстрації показано в додатку

3.3. Панель управління

Панель управління складається з двох частин відкритої частини і робочої зони. В панелі управління доступні наступні дії: редагування, видалення, створення статей відкритої частини і робочої зони

Створення сторінок першого рівня не доступно в панелі управління, створити її можна тільки в базі даних. При додаванні нової сторінки не виникає проблем з відображенням її на сайті. Скрипт панелі управління показано в додатку


4. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ WEB-САЙТУ 

Для кожної частини сайту реалізований власний дизайн. Дизайн відкритої частини (рис 4.1.) реалізований в стилі веб 2.0. що являє собою барвистість і ефектність сторінки. Дизайн робочої зони (рис 4.2.) спрямований на юзабельність і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Дизайн відкритою і робочої зони кроссбраузерний, мінімальна дозволів екрану для коректного відображення вмісту сайту 800х600 піксель. Також реалізована выплывающая панель в якій міститься форма входу в робочу зону та інформація про можливості після реєстрації, якщо користувач ідентифікований в ній відображається додаткове меню навігації для взаємодії клієнта з компанією і галерея сертифікатів компанії.

Рис. 4.1. Дизайн відкритої частини

Рис. 4.2. Дизайн робочої зони

Рис. 4.3. Дизайн панелі керування

Панель управління (рис 4.3.) зроблена без застосування CSS зовнішній вигляд регулюється тільки html версткою та буде не значно змінюватися залежно від використовуваного браузера. Інтерфейс панелі управління інтуїтивно зрозумілий.


5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Створення цілком безпечних та здорових умов праці є одним з найважливіших завдань, що стоять перед державою. Виконання цього завдання нерозривно пов’язано з удосконаленням методів управління охороною праці на виробництві. Охорона праці – ключовий інститут соціальної політики сучасної держави і являє собою складну систему заходів і засобів, скерованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Мета розділу – дати загальні наукові основи безпечних методів роботи, забезпечення нормальних умов для високопродуктивної праці співробітників, що запобігають виробничому травматизму, профзахворюванням, аваріям, пожежам і т.д. в приміщеннях бібліотеки.

5.1. Правові основи охорони праці

5.1.1. Охорона праці жінок, неповнолітніх і інвалідів

Згідно зі ст. 24 Конституції України жінки мають рівні з чоловіками права і свободи.

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, залучення жінок до підіймання важких речей, праця жінок у нічний час.

Вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 3 років, не можуть залучатися до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також не допускається направлення їх у відрядження. Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю. Жінкам надаються оплачувані відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 після пологів.


Неповнолітні, тобто особи, котрі не досягли віку 18 років, у трудових календарних днів до пологів і 56 після п
ологів.

Неповнолітні, тобто особи, котрі не досягли віку 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Нарівні з цим для них встановлено додаткові пільги і гарантії трудових прав.

В інтересах охорони здоров'я неповнолітніх забороняється застосування їх праці на важких роботах, на роботах зі шкідливими, небезпечними умовами праці, а на підземних роботах, до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для норми.

Особи зі зниженою працездатністю володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і обов'язків. З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах із звичайними умовами праці, в цехах і на дільницях, де застосовується праця інвалідів, а також займатися індивідуальною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Підприємства використовуючі працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії.

5.1.2. Державна управління охороною праці та нормативно правові акти з охорони праці

Стаття 31. Органи державного управління охороною праці

Державне управління охороною праці здійснюють:

 •  Кабінет Міністрів України;
 •  спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;
 •  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
 •  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Регулюючи статті конституції:

- стаття 32. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці

- стаття 33. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці

- стаття 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці

- стаття 35. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці

- стаття 36. Повноваження об'єднань підприємств у галузі охорони праці

- стаття 37. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці

5.2. Основні причини виробничого травматизму і профзахворювань та заходи щодо їхнього попередження

5.2.1. Основні причини виробничого травматизму і профзахворювань та заходи щодо їхнього попередження

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, правил, норм, стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; порушення технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних засобів, інструменту; порушення норм і правил планово-попереджувального ремонту устаткування; недостатній технічний нагляд за небезпечними роботами; використання устаткування, механізмів та інструменту не за призначенням.

Технічні причини: несправність виробничого устаткування, механізмів, інструменту; недосконалість технологічних процесів; конструктивні недоліки устаткування, недосконалість або відсутність захисних загороджень, запобіжних пристроїв, засобів сигналізації та блокування.

Санітарно-гігієнічні причини: підвищений вміст в повітрі робочих зон шкідливих речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; підвищені рівні шуму, вібрації; незадовільні мікрокліматичні умови; наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень; порушення правил особистої гігієни.

Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника через надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; хворобливий стан працівника; необережність; невідповідність психофізіологічних чи антропометричних даних працівника використовуваній техніці чи виконуваній роботі.

Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму і професійної захворюваності. Заходи з виробничої санітарії передбачають організаційні, гігієнічні та санітарно-технічні заходи та засоби, що запобігають дії на працюючих шкідливих виробничих факторів. Це створення комфортного мікроклімату шляхом влаштування відповідних систем опалення, вентиляції, кондиціювання повітря; теплоізоляція конструкцій будівлі та технологічного устаткування; заміна шкідливих речовин та матеріалів нешкідливими; герметизація шкідливих процесів; зниження рівнів шуму та вібрації; установлення раціонального освітлення; забезпечення необхідного режиму праці та відпочинку, санітарного та побутового обслуговування.

Заходи з техніки безпеки передбачають систему організаційних та технічних заходів та засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих факторів. До них належать: розроблення та впровадження безпечного устаткування; механізація та автоматизація технологічних процесів; використання запобіжних пристосувань, автоматичних блокуючіх засобів; правильне та зручне розташування органів керування устаткуванням; розроблення та впровадження систем автоматичного регулювання, контролю та керування технологічними процесами, принципово нових нешкідливих та безпечних технологічних процесів.

До організаційних заходів належать: правильна організація роботи, навчання, контролю та нагляду з охорони праці; дотримання трудового законодавства, міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці; впровадження безпечних методів та наукової організації праці; проведення оглядів, лекційної та наочної агітації і пропаганди з питань охорони праці; організація планово-попереджувального ремонту устаткування, технічних оглядів та випробувань транспортних та вантажопідіймальних засобів, посудин, що працюють під тиском.

5.3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

5.3.1. Виробниче освітлення

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути трьох видів:

 1.  Природне – це пряме або відбите світло сонця (небосхила), що освітлює приміщення через світлові прорізи в зовнішніх відгороджуючих конструкціях.
 2.  Штучне – здійснюється штучними джерелами світла (лампами розжарювання або газорозрядними) і призначене для освітлення приміщень у темні години доби, або таких приміщень, які не мають природного освітлення.
 3.  Сполучене (суміщене) – одночасне поєднання природного і штучного освітлення.

Освітлення, або світло, характеризується кількісними та якісними показниками, при цьому застосовують стандартні одиниці та терміни.

Кількісні показники освітлення визначають світловий потік, силу світла, освітленість та яскравість.

Світловий потік (F) – потік променевої енергії, що сприймається органами зору як світло, тобто характеризує потужність променевої енергії.

Одиниця світлового потоку – люмен (лм) – дорівнює потоку, який випромінюється до одиничного тілесного кута ω рівному 1 стерадіан точковим джерелом світла в 1 канделу. Стерадіан – одиничний тілесний кут ω, який утворює на сферичній поверхні радіусом 1м поверхню, площа якої дорівнює 1м2.

Нормативні показники освітленості в цих Нормах наведені в точках її мінімального значення на робочій поверхні в приміщеннях для розрядних джерел світла, крім окремих випадків; для зовнішнього освітлення - для різних джерел світла.

Нормовані значення яскравості дорожніх покриттів у цих Нормах наведені для різних джерел світла.

Нормовані значення освітленості в люксах, що відрізняються на один ступінь, слід сприймати за шкалою: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1 000; 1 250; 1 500; 2 000; 2 500; 3 000; 3 500; 4 000; 4 500; 5 000.

Нормовані значення яскравості поверхні в кд/м2, що відрізняються на один ступінь, слід приймати за шкалою: 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1;2;3;5;8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50; 75, 100; 125; 150; 200; 400; 500; 750; 1 000; 1 500; 2 000; 2 500.

Для природного освітлення в цих Нормах наведені значення коефіцієнта природної освітленості (КПО).

Вимоги для освітлення приміщень промислових підприємств (КПО, нормована освітленість, допустимі поєднання показників осліпленості і коефіцієнта пульсації освітленості) слід приймати за таблицею 1 з урахуванням вимог 4.5 і 4.6.

5.3.2. Освітлення виробничих приміщень

В раді досліджень виявлено залежність продуктивності праці від освітлення. Оптимальна інтенсивність освітлення робочих місць визначається типом виконуваних робіт.

Фізіологічними дослідженнями встановлено, що при освітленості 50 лк через три години роботи час ясного бачення у працівників зменшувався на 72 порівняно з вихідною величиною, при 100 лк — на 26, при 200 лк — на 15.

Оптимальні умови бачення знаходяться в межах кута зору 30—40°. Яскраве бачення можливе лише в діапазоні 1° від точки фіксації.

Нормальна гострота зору, тобто здатність розрізняти дрібні предмети, у працівників, що не страждають на дефекти зору, досягається лише при освітленні 50—70 лк. Дослідженнями встановлено, що на ручних операціях виробіток зростає в міру підвищення освітлення. Найбільшу втому працівник відчуває при освітлення 30 лк, найменшу — при 800—1000 лк.

Доведено, що при сприятливому освітленні посилюються діяльність органів дихання і обмін речовин, прискорюються нервові процеси, поліпшується емоційний стан працівника.

Оціночний розрахунок параметрів естественного освещения

Вихідні дані:

1. Вид трудової діяльності: 5РУ;

2. Робоче місце: диспетчер заводоуправління;

3. Граничний спектр: ПС60;

4. Джерело шуму: вентилятор.

Результаты измерений и расчетов уровней шума на рабочем месте.

Параметри

Позна-чення

Среднегеометрические частоти (f), Гц

дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1. Досліджуваний спектр

Lи

65

70

85

80

75

50

45

40

35

55

2. Граничний спектр (заданий)

Lд

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

3. Поправка на тональність шуму

L1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4. Поправка на джерело шуму

L2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5. Граничний корректир. спектр

Lk

91

78

69

63

58

55

52

50

49

60

L

-26

-8

16

17

17

-5

-7

-10

-14

-5

         L, дБ  Lk

90            Lk

80

70              Lи

60

50

40

30

20

10

0

    31,5       63        125         250        500       1000      2000     4000     8000  Гц

Висновок: В діапазоні від 63 до 1000 досліджуваний спектр перевищує гранично коригований спектр. Для усунення цього несприятливого впливу рекомендується своєчасний ремонт вентилятора.

5.4. Безпека умов праці при використанні персональних комп’ютерів.

5.4.1. Безпека умов праці при використанні персональних компютерів

Широке промислове та побутове використання ПК актуалізувало питання охорони праці їхніх користувачів. Найбільш повним нормативним документом щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК є "Державні санітарні норми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних машин".

Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з відеодисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних захворювань.

Заходи з охорони праці користувачів ПК необхідно розглядати в трьох основних аспектах: медичному; соціальному; психологічному.

Вимоги до виробничих приміщень, де експлуатуються ВДТ: об'ємно-планувальні рішення будівель та приміщень для роботи з ВДТ мають

відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98; розміщення робочих місць з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ у підвальних приміщеннях, на цокольних поверхах заборонено; площа на одне робоче місце становить не менше ніж 6,0 м2, а об'єм - не менше ніж 20,0 м3; приміщення для роботи з ВДТ повинні мати природне та штучне освітлення відповідно до СНиП ІТ4-79; природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, орієнтовані переважно на північ чи північний схід, і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості (КПО) не нижче, ніж 1,5%; виробничі приміщення повинні обладнуватись шафами для зберігання документів, магнітних дисків, полицями, стелажами, тумбами тощо, з урахуванням вимог до площі приміщень; у приміщеннях з ВДТ слід щоденно робити вологе прибирання; приміщення з ВДТ мають бути оснащені аптечками першої медичної допомоги; при приміщеннях з ВДТ мають бути обладнані побутові приміщення для відпочинку під час роботи, кімната психологічного розвантаження. В кімнаті психологічного розвантаження слід передбачити встановлення пристроїв для приготування й роздачі тонізуючих напоїв, а також місця для занять фізичною культурою.

Виконання вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 повинне стати нормою всіх користувачів, які професійно працюють з ВДТ.

5.5. Основи пожежної безпеки

5.5.1. Пожежа безпека на виробництві

Запобігання пожежам і вибухам і успішна боротьба з ними забезпечуються, перш за все, пожежно-профілактичними заходами.

Пожежна профілактика - найважливіша частина протипожежного захисту і є комплексом заходів, що проводяться як в період проектування і будівництва підприємств, так і в процесі їх експлуатації.

Заходи щодо пожежної профілактики розділяються на: організаційні, технічні, режимні,  експлуатаційні.

Організаційні заходи передбачають  правильну експлуатацію машин і внутрішньозаводського транспорту,  правильне утримання будівель, території, протипожежний інструктаж робітників і службовців, організацію ДПД, пожежно-технічних комісій,  видання наказів з питань посилення пожежної безпеки і т.д.

Технічні заходи: дотримання протипожежних правил, норм при проектуванні будівель, при упорядкуванні електропроводки і устаткування, опалювання, вентиляції, освітлення;  правильне розміщення устаткування.

Заходи режимного характеру: заборона куріння в не встановлених місцях,  проведення зварювальних і інших робіт, пов’язаних з вогнем, в пожежонебезпечних приміщеннях і ін.

Експлуатаційні заходи: своєчасні профілактичні огляди, ремонти, випробування.

Відповідно до протипожежних норм всі виробництва по вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці підрозділяються на наступні категорії: А (вибухопожежонебезпечні), Б (вибухопожежні), В (пожежонебезпечні), Г (пожежонебезпечні, де використовуються негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному і розплавленому стані), Д (пожежонебезпечні, де обертаються негорючі матеріали в холодному стані).

Серед засобів пожежогасіння на виробництві можна назвати: первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквідації вогню в первинній стадії його розвитку (ящики з піском, діжки з водою, відра, покривала, багри, ломи, сокири, вогнегасники); швидкий виклик підрозділів пожежної охорони; автоматичні установки пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові).

Висновки. У даному розділі бакалаврської роботи розглянуто загальні питання охорони праці і техніки безпеки на робочих місцях приміщення бібліотеки по створенню безпечних та здорових умов праці, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності, проведена оцінка виробничого шуму.


ВИСНОВОК

Результатом бакалаврської роботи є створення WEB-сайт для компанії СНВФ «Хіммаш Компресор-Сервіс» ТОВ, що займається постачаннями, ремонтом і технічним обслуговуванням компресорної, газоохолоджувальний техніки. Розроблений WEB-сайт дозволяє автоматизувати процеси доступу до інформаційних ресурсів компанії через Інтернет і робить можливим здійснення замовлень на поставку обладнання, прийом заявок на ремонт, технічне обслуговування копіювальної та комп'ютерної техніки, інформаційний обмін між компанією і потенційними клієнтами. У процесі дослідження предметної області визначено область діяльності компанії СНВФ «Хіммаш Компресор-Сервіс» ТОВ, яка може бути автоматизована і прийнято рішення про створення WEB-сайту здатного донести необхідну інформацію до численної публіки. У ході постановки задачі визначена мета розробки, призначення і вимоги до WEB-сайту. Розроблено передбачуваний варіант функціонування, визначено мету, які можуть бути досягнуті з його допомогою, розроблено концепцію та сценарій WEB-сайту. Розглянуто питання реєстрації доменного імені та публікації WEB-сайту .. Для публікації інформаційних матеріалів і створення структури сайту використаний мова розмітки гіпертекстових сторінок HTML - як найпоширеніший в середовищі Інтернет. Створена структура WEB-сайту на мові HTML надає кінцевому користувачеві ефективну навігацію по сайту завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу. Застосування CSS робить редагування сайту зручним, полегшує програмний код, створює привабливий дизайн. Застосування методу підключення сторінок з часто повторюваною фрагментом коду роблять загальний розмір WEB-сайту набагато менше, дозволяють змінювати дизайн сайту і призначення посилань, на всіх сторінках вносячи зміни лише в один


підключається файл. Визначення методів тестування для кожного завдання дозволило створити механізм випробувань, що охоплюють всі аспекти роботи WEB-сайту. Позитивні результати випробувань показали готовність WEB-сайту до впровадження в дослідну експлуатацію, за всіх завдань були отримані позитивні результати. Тестові випробування показали хорошу придатність WEB-сайту для реалізації поставлених завдань, а також до умов функціонування.

Розроблений в ході бакалаврської роботи WEB-сайт є «швидким варіантом» тобто містить в собі ті нечисленні функції, які властиві професійним сайтам. Створений WEB-сайт є витвором одного розробника - автора даної бакалаврської роботи, в той час як професійної розробкою сайтів займаються групи людей WEB-дизайнери, маркетологи, психологи, програмісти і чітко розмежовують функції кожного учасника. Тому протягом тестової експлуатації WEB-сайту необхідно проаналізувати ефективність його роботи та визначити слабкі місця для виправлення в майбутньому.


ЛІТЕРАТУРА

 1.  Галкин С.Е. «Бізнес у Internet». - М.: Центр. 1998 -247с.
 2.  Федорчук А. «Як створюються Web-сайты». - СПб: Пітер. 2001, -180с.
 3.  Байков В. «нтернет: пошук інформації». СПб: 2000, -367с.
 4.  Леонтьев Ю. Web-дизайн. «Руководство пользователя». – М.: Компьютера, 2001 – 304 с.
 5.  Каймин В.А. «Інформатика підручник для студентів». М.: ИНФРА-М.2001 - 423с.
 6.  Мазуркевич А., Еловой Д. «PHP: настольная книга программиста». - Минск: Новое знание, 2003 — 480 с.
 7.  Дейт К.Дж. «Введение в системы баз данных». – Киев: Диалектика, 1998 – 784с.
 8.  Паттерсон Л. «Использование HTML». М.: Изд. дом Вильямс, 2004 - 400 с.
 9.  Ратшиллер Т., Геркен Т. «PHP4: разработка Web-приложений». - СПб: Питер, 2001. – 384 с.
 10.  Томсон Л., Веллинг Л. «Разработка Web-приложений на PHP и MySQL». - К.: "ДиаСофт", 2001. – 672 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28368. Особенности наследования отдельных видов имущества 16.61 KB
  В состав наследства участника полного товарищества или товарищества на вере участника ОООили с ДО члена производственного кооператива входит доляпай этого участника в складочном уставном капитале соответствующего товарищества общества или кооператива. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. В состав наследства члена потреб.на день открытия наследства зарегистр.
28369. Ограниченные вещные права: понятие, виды, субъекты и объекты 14.35 KB
  Ограниченное вещное право представляет собой право на чужую вещь уже присвоенную др. Ограниченные вещные права связанные с использованием чужих земельных участков: право пожизненного наследуемого владения право граждан на владение и целевое пользование земельным участком передаваемое по наследству; право постоянного бессрочного пользования земельным участком основным отличием которого является то что им может обладать как физическое так и юридическое лицо; сервитуты закрепленные за гражданами и юридическими лицами...
28370. Вещные права юр.лиц. на хозяйствование с имуществом собственника 13.89 KB
  на хозяйствование с имуществом собственника.лиц на хозяйствование с имуществом собственника это 1. Они решают вопросы создания предприятия определения предмета и целей его деятельности его реаорганизации и ликвидации назначают директора осуществляют контроль за исполнением по назначению и сохранностью имущества право на получение части прибыли от использования имущ. Не вправе продавать недвижимое имущество сдавать его в аренду отдавать взалог вносить в качестве вклада в уставной капитал.
28371. Вещные права на земельные уч-ки. Сервитуты 13.71 KB
  Закон к вещным правам относит: право собственности право пожизненного наследуемого владения землей. право постоянного бессрочного польз. право хозяйственного ведения. право оперативного управления сервитуты.
28372. Защита права собственности: понятие, система способов защиты 14.67 KB
  Защита права собственности: понятие система способов защиты. Вещноправовые средства защиты права собственности характеризующиеся тем что они направлены непосредственно на защиту права собственности как абсолютного субъективного права не связаны с какимилибо конкретными обязательствами и имеют целью либо восстановить владение пользование и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении этих правомочий. Соответственно к вещноправовым искам относятся иск об истребовании имущества...
28373. Вещно-правовые способы защиты права собственности 15.02 KB
  К вещноправовым искам относятся: 1иск об истребования имущества из чужого незаконного владения виндикационный иск; 2 иск об устранении нарушений не связанных с лишением владения негаторный иск; 3иск об признании пр. Виндикационный иск это внедоговорные требования не владеющего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате имущества. Сущностью этого иска является возврат собственнику конкретного индивидуально определенного имущества выбывшего из его владения вне его воли. иска: 1необходимо что бы собственник был лишен...
28374. Понятие, объекты и субъекты авторского права и смежных прав 15.51 KB
  В субъективном смысле АП совокупность субъективных прав возникающих у автора в связи с созданием конкретного произведения литературы науки и искусства. Объекты авторского права произведения литературы науки и искусства являющиеся результатом творческой деятельности независимо от назначения и достоинства произведения а также способа его выражения. а литературные произведения включая программы для ЭВМ художественные документальные учебные произведения тексты песен и др.; б драматические и музыкальнодраматические произведения...
28375. Авторские и смежные права, срок их действия 14.7 KB
  Авторские и смежные права срок их действия. Личные неимущественные права право авторства право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно. Имущественные права ограничены сроком жизни автора и 70 годами после его смерти. Однако если автор в течение этого периода раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений то применяется общий срок действия авторского права в течение жизни и 70 лет после смерти; б авторское право на произведение созданное в соавторстве действует в течение всей жизни и...
28376. Защита авторских и смежных прав 14.34 KB
  Защита авторских и смежных прав. Защита авторских и смежных прав это совокупность мер целью которых является восстановление и признание этих прав в случае их нарушения. В зависимости от отрасли права обеспечивающей защиту авторских и смежных прав выделяют следующие способы защиты. Гражданскоправовой способ защиты возмещение имущественного ущерба автору или иному правообладателю.