33127

Первое занятие

Доклад

Культурология и искусствоведение

Руководитель проверяет умеют ли они поворачиваться вправо влево затем выстраиваются друг за другом в большой круг и двигаются против часовой стрелки по ходу танца исполняя маршевый шаг. После руководитель подводит детей к станку объясняет как нужно стоять у него причем каждому ребенку отводится определенное место. Дети поворачиваются к станку спиной и руководитель показывает позиции ног: 123 позднее 5 и 6 и еще позже 4 она встречается редко. Руководитель напоминает дату следующего занятия и дети под марш выходят из зала.

Русский

2013-09-05

22.5 KB

0 чел.

Первое занятие.

Большое значение в хореографической работе с детьми имеет хорошо организованный  и интересно проведенный первый урок. Детей приветливо встречают, выстраивают друг за другом и выводят в зал. Построив полукругом, беседуют о внешнем виде, о личной гигиене и об одежде для занятий. Задача педагога состоит в том, чтобы сплотить новичков в единый коллектив, привить любовь к искусству, вызвать расположение к себе. Знакомясь с каждым ребенком, учитель выясняет, кто умеет танцевать. Затем дети маршируют на месте. Руководитель проверяет умеют ли они поворачиваться вправо, влево, затем выстраиваются друг за другом в большой круг и двигаются против часовой стрелки (по ходу танца), исполняя маршевый шаг. Шаг должен быть легким, с носка на всю стопу, носки слегка раскрыты в сторону, корпус подтянут, плечи свободно раскрыты и опущены. После руководитель подводит детей к станку, объясняет как нужно стоять у него, причем каждому ребенку отводится определенное место. Дети поворачиваются к станку спиной и руководитель показывает позиции ног: 1,2,3, позднее 5 и 6 и еще позже 4, она встречается редко. Изучив так же поклон, становятся друг за другом маршируют по кругу, перестраиваясь по указанию педагога в четверки или восьмерки, поворачиваются лицом к руководителю на середине зала различные упражнения и несложные упражнения народного танца. Занятие заканчивается поклоном педагогу и концертмейстеру. Руководитель напоминает дату следующего занятия и дети под марш выходят из зала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55148. Аналіз майна підприємства, показники фондовіддачі 72 KB
  Відпрацювати практичні навички з аналізу структури, стану та ефективності використання майна підприємства; навчитись робити висновки за результатами проведених розрахунків та розробляти рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
55150. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 119 KB
  Мета. Засвоїти зміст і сутність поняття менеджмент що таке менеджмент і хто такі менеджери; розглянути і проаналізувати такі поняття як менеджмент і управління та відповідно менеджера і керівника; значимість менеджменту в управлінні організацією. Еволюція погдядів на сутність менеджменту.
55151. Методи та засоби навчання аудіювання. Підготовчі та тренувальні вправи при навчанні аудіювання. Методичні рекомендації 31.5 KB
  Узагальнити та систематизувати знання студентів з теми Навчання аудіювання молодших школярів навчити студентів добирати завдання до аудіо текстів на різних етапах роботи з ними вчити студентів методично правильному пред’явленню аудіотексту.
55152. Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек 949 KB
  Мета: Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини що найчастіше трапляються шляхом соціального опитування студентів.
55153. План рахунків бухгалтерського обліку. Структура та основи побудови балансу 127 KB
  Принцип повного висвітлення передбачає: а) фінансова звітність повинна містити всю інформацію потенційні наслідки госп-ських операцій; б) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій...
55154. Українська товарна номенклатура ЗЕД: поняття, структура, особливості застосування 122.5 KB
  Законом України Про Митний тариф України що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів. УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи...
55155. Форми колективного обговорення професійних проблем 34 KB
  Які існують підходи до перемовин Як класифікують перемовини Які розрізняють стратегії ведення перемовин З яких стадій складаються перемовини Що таке збори Які є види зборів З яких етапів складаються збори Як треба виступати на зборах аби привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх...
55156. Поняття господарського обліку. Мета, завдання, та види обліку. Користувачі облікової інформації. Об’єкти обліку 118.5 KB
  Закон визначає право на його ведення, однак не визначає жодних правил його організації. Інформація є доступною для зовнішніх користувачів