33141

Создание танца

Доклад

Культурология и искусствоведение

Приступая к созданию того или иного танца руководитель должен прежде всего выбрать интересный сюжет. Выбрав сюжет и определенный характер танца подбирают к нему музыкальное сопровождение. Бывают случаи когда неудачно подобранная музыка снижает качество хорошо задуманного танца.

Русский

2013-09-05

23.5 KB

9 чел.

Создание танца.

Многие руководители детской художественной самодеятельности самостоятельно создают интересные танцы. Между тем они не могут практически воплотить свои замыслы в соответствующую танцевальную форму. Приступая к созданию того или иного танца, руководитель должен прежде всего выбрать интересный сюжет. Если создается народный танец, необходимо сохранить его народный колорит, и в то же время подобрать такие формы и элементы движений, которые бы были доступны для исполнения детьми. Народный танец рекомендуется создавать с элементом игры. Выбрав сюжет и определенный характер танца,  подбирают к нему музыкальное сопровождение. Замысел хореографического произведения должен соответствовать содержанию музыки. Бывают случаи, когда неудачно подобранная музыка, снижает качество хорошо задуманного танца.

Лучше всего подбирать для постановки законченное музыкальное произведение. При этом не рекомендуется увлекаться большим количеством разнообразных мелодий, так как это лишает музыкальное сопровождение единого содержания, необходимого для танца. В каждой постановке должны быть предусмотрены такие разделы: завязка, развитие танцевального действия, кульминация танца и развязка.

После подготовленной работы, постановщик приступает к созданию композиции танца- его рисунка и подбора движений. При этом нужно следить за тем, чтобы начало музыкальной фразы, совпадало с началом нового построения. Это не значит, что построения должны меняться на каждую музыкальную фразу. Их смена зависит от замысла руководителя.

Работая над подбором соответствующего музыкального сопровождения, над общей композицией, нужно представить себе будущий танец во всех его деталях: характер, развитие действия, отдельные построения, переходы, движения.

Различные фигуры (круг, звездочки, линии) исполняются на 1-8 тактов, причем последние 2 такта, а иногда и целая музыкальная фраза, могут служить перестроением к новой фигуре.

Каждый танец имеет определенную продолжительность. Так танец 1-2 исполнителей длится около 2 минут. 3-5 минут – массовый танец. Это нужно помнить в процессе работы над созданием танца, так как продолжительный танец утомляет зрителей и исполнителей, становится однообразным и неинтересным.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68186. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ІМПУЛЬСІВ У ХВИЛЕВОДАХ, ЗАПОВНЕНИХ ІДЕАЛЬНОЮ РІДИНОЮ 1.25 MB
  Наукова новизна отриманих результатів: показана можливість використання моделі нестаціонарної пружної хвилі у вигляді періодичної послідовності часових відрізків синусоїди за відсутністю або наявності частотної модуляції з метою дослідження процесу розповсюдження імпульсу у хвилеводі...
68187. ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ 3.44 MB
  Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначити лінгвосеміотичну природу гіперреальності в художньому тексті жанру фентезі; розробити методику аналізу знаків гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі; змоделювати фрейм гіперреальності в художніх...
68188. ПРЕФІКСАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 148.5 KB
  У сучасній дериватології як динамічній підсистемі мови загалом й у царині дослідження окремих словотвірних процесів зокрема дієслівної префіксації спостерігається пошук нових шляхів дослідження. Колібаби на матеріалі віддієслівних іменників Н. Лахно...
68189. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 261.5 KB
  Запровадження оподаткування нерухомого майна є одним з пріоритетних завдань реформування податкової системи України, реалізацію якого передбачено Податковим кодексом. Податки на нерухоме майно як інструмент фіскальної політики застосовуються у багатьох країнах світу з різними формами державного устрою...
68190. Удосконалення технології радіально-прямого видавлювання деталей зі сферичною порожниною із порошкових пористих заготовок 661.5 KB
  У сучасних умовах підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного машинобудування пов’язано з удосконаленням технологій видавлювання для виготовлення біметалічних деталей які дозволяють одержати вироби високої якості з використанням вторинних ресурсів при мінімальних...
68191. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції 165 KB
  Трансформація суспільної свідомості в бік визнання переваг демократичного ладу поступово призвела до переконання щодо необхідності більш активної участі у загальноєвропейських процесах свідченням чого став процес інтеграції Греції до структур ЄС.
68192. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 483 KB
  Динамічні зміни в усіх сферах життєдіяльності, реформування освіти України та загальна інформатизація навколишнього середовища спонукають до переусвідомлення чинних і пошуку нових концептуальних засад щодо вдосконалення якості освіти.
68193. СИНТЕЗ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.97 MB
  Великий клас електромагнітних систем які знайшли широке застосування як основа електромагнітів електричних апаратів і інших електромеханічних пристроїв та механізмів являють собою електромагніти з осьовою симетрією.