33184

Расчет порога рентабельности, запаса финансовой прочности, производственный леверидж

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Рн объем реализации в натуральном выражении. ПРд порог рентабельности в денежном выражении. ПРн порог рентабельности в натуральном выражении. Формула расчета порога рентабельности в денежном выражении: ПРд = ВЗпост В Зпер Формула расчета порога рентабельности в натуральном выражении в штуках продукции или товара: ПРн = Зпост Ц ЗСпер Насколько далеко предприятие от точки безубыточности показывает запас финансовой прочности.

Русский

2013-09-05

22.1 KB

20 чел.

Расчет порога рентабельности, запаса финансовой прочности, производственный леверидж.(63)

Порог рентабельности — это объем продаж при котором предприятие может покрыть все свои расходы, не получая прибыли. Часто используется термин точка безубыточности.

Значение порога рентабельности представляет большой интерес для кредитора, поскольку его интересует вопрос устойчивости компании и ее способности выплачивать проценты за кредит и основной долг.

Введем обозначения:

В

выручка.

Рн

объем реализации в натуральном выражении.

Зпер

переменные затраты.

Зпост

постоянные затраты.

Ц

Цена, выручка на единицу продукции,

ЗСпер

средние переменные затраты (на единицу продукции).

ПРд

порог рентабельности в денежном выражении.

ПРн

порог рентабельности в натуральном выражении.

Формула расчета порога рентабельности в денежном выражении:

ПРд = В*Зпост/(В - Зпер)

Формула расчета порога рентабельности в натуральном выражении (в штуках продукции или товара):

ПРн = Зпост / (Ц - ЗСпер)

Насколько далеко предприятие от точки безубыточности показывает запас финансовой прочности. Запас финансовой прочности - это разность между фактическим объемом выпуска и объемом выпуска в точке безубыточности. Часто рассчитывают процентное отношение запаса финансовой прочности к фактическому объему. Эта величина показывает на сколько процентов может снизиться объем реализации, чтобы предприятию удалось избежать убытка.

Введем обозначения:

В

выручка от продаж.

Рн

объем реализации в натуральном выражении.

Тбд

точка безубыточности в денежном выражении.

Тбн

точка безубыточности в натуральном выражении.

Формула запаса финансовой прочности в денежном выражении:

ЗПд = (B -Тбд )/B * 100%, где
ЗПд —
запас финансовой прочности в денежном выражении.

Формула запаса финансовой прочности в натуральном выражении:

ЗПн = (Рн -Тбн )/Рн * 100%, где
ЗПн —
запас финансовой прочности в натуральном выражении.

Запас прочности быстро изменяется вблизи точки безубыточности и все медленне по мере удаления от нее.

Проведение анализа невозможно без такого важного показателя как производственный леверижд (leverage в дословном переводе – рычаг). С его помощью можно прогнозировать изменение результата (прибыли или убытка) в зависимости от изменения выручки предприятия, а также определить точку безубыточной деятельности (порог рентабельности).

Производственный леверидж определяется с помощью следующей формулы:

(1)

либо , (2)

где ЭПЛ — эффект производственного левериджа;

МД — маржинальный доход;

Зпост — постоянные затраты;

П — прибыль.

Найденное с помощью формулы 1 значение эффекта производственного левериджа в дальнейшем используется для прогнозирования изменения прибыли в зависимости от изменения выручки предприятия. Для этого используют следующую формулу:

(3)

где DП – изменение прибыли, в %;

DВ – изменение выручки, в %.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80951. Характеристика сучасної системи шкільної історичної освіти в Україні 36.25 KB
  Програма шкільних курсів історії. У програмі шкільних курсів історії закладено такі пріоритети. Вивчення історії України. Вивчення історії ХХ століття.
80952. Необхідність використання художньої літератури в навчанні історії України 35.92 KB
  Твори художньої літератури рекомендуються у всіх шкільних підручниках з кожного курсу історії художня література є для учнів одним з важливих джерел для ознайомлення з історичним минулим і одним з ефективних засобів їх морального і естетичного виховання. Чому слід використовувати художні твори Тому що Художній образ як правило відрізняється влучністю і переконливістю. Літературні памятники Звичайно це твори створені в ту епоху яку ми вивчаємо тобто твори написані сучасниками описуваних явищ і подій. Твори цієї групи є документами...
80953. Основні компоненти змісту історичної освіти 33.66 KB
  Зміст освіти його основні компоненти: Зміст шкільної історичної освіти один із компонентів процесу навчання історії певна система історичної інформації яка засвоюється у вигляді історичних знань умінь і навичок в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності досвід творчої пізнавальної діяльності у розв\'язанні проблем що вирішувались людством у минулому. Лернером 1 досвід пізнавальної діяльності що відображений у знаннях про природу суспільство техніку мислення і способи діяльності...
80954. План вивчення теми: «Українські землі наприкінці ХУІІ— у першій половині ХУІІІ ст.» (8 клас) 36.43 KB
  Першою темою Гетьманщина наприкінці XVII на початку XVIII ст. Метою цього уроку характеризувати політичне становище Гетьманщини наприкінці XVII на початку XVIIІ ст.№2 Правобережна Україна наприкінці XVII на початку XVIII ст.
80956. Теоретичний матеріал в історичних курсах 34.9 KB
  Пояснюючий виклад історичних даних теоретичного характеру орієнтує учнів на репродуктивний спосіб роботи на просте відтворення їх з допомогою прийомів якими при викладенні користувався вчитель. Перші навчають учнів засвоювати і відтворювати в образній формі зовнішні ознаки історичних подій. Другі сприяють формуванню уміння осмислювати сутність фактичного матеріалу засвоювати теоретичні дані у вигляді історичних понять різної складності.
80957. Проведення тематичного оцінювання знань учнів з історії України 35.46 KB
  Тема на вибір студента Основною навчальною метою уроку є проведення тематичного оцінювання рівня знаньумінь і навичок. При цьому оцінювані доцільно використовувати такі форми оцінюванняякі не вимагають від пятикласників довгих розгорнутих відповідей. Тематичне оцінювання розглядають як підсумкову роботу кожного учня.