33291

Налоговая система и этапы её становления в РФ

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Налоговая система и этапы её становления в РФ Нал. право комплекс налоговых знов кот. и нал. органов права и обязти субъектов налх отношений т.

Русский

2013-09-05

23.5 KB

15 чел.

10. Налоговая система и этапы её становления в РФ

Нал. право – комплекс налоговых з-нов, кот. регламентируют сферу перераспределит-х отношений, деят-ть фин. и нал. органов, права и обяз-ти субъектов нал-х отношений, т.е. управление всей сис-мой налогообл-я. Нал. право строится в соотв-вии с Констит. РФ. Осн. з-ны были выпущены в 1991 году («Об основах нал. сис-мы РФ» – 27.12.1991; «О гос-венной нал. службе РСФМР» - 21.03.91 – новая редакция – 1995 г.) – регулируют вопросы орг-ции сбора и контроля, а также целый ряд з-нов о порядке исчисления и уплаты конкретных нал. (НДС, НП). 1998 год – принята 1 часть НК РФ - касается общих вопросов налогообл.: а) дан перечень нал. (фед-ный, рег-ный, местный); 2. даны пр-пы налогообл-я; 3. опред-ся участники нал-х отношений, порядок исполнения нал-х обязанностей, виды правонаруш. и ответств-ть за них. 2001 год – 2 часть НК РФ вкл. описание конкретных нал. (фед-ных – НДС, акцизы, нал. на приб., НДФЛ и т.д.; рег-ных – нал. с продаж, трансп. налог, налог на вмененный доход и т.д.) с порядком определения налогопл-ков, объектов обложения, нал-х баз, ставок, льгот, порядка исчисления и уплаты в бюджет. С 01.01.99 года правовое обеспечение нал-го процесса в России обеспеч-ся НК РФ. В соотв-вии с положениями НК РФ законод-во РФ о нал. и сборах сост. из самого НК РФ и принятого в соотв-вии с ним пакета фед-ных з-нов о нал. и сборах. Нал-ая сис-ма РФ построена на отношениях подчинения налогопл-ка гос-ву, по стр-ре и пр-пам  явл-ся общераспространенной в мировой практике нал. сис-мой. Разрабатывалась с учетом практики 20-х годов и практики зарубежных стран. Базируется на треб-ях рыночной эк-ки – призвана а) обеспечить более полную и своеврем. мобилизацию доходов бюджета; б) создать условия для регулир. пр-ва и потребления в целом и по отдельным сферам хоз-ва с учетом их особ-тей. Перспективы: ЕДС будет снижаться приблиз-но до 16% (общая ставка как во всем мире); акцизы возможно повыс-ся, но точно не уменьш.). Множ-во нал. и сборов позволяют решать задачи и реализовывать разл. ф-ии гос-ва, но в тоже время ведут к росту расх. по взиманию нал. и расширяют возм-ти уклонения от их уплаты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80456. Спортивні ігри. Баскетбол 178 KB
  Завдання уроку: Освітні Ознайомлення із засобами загартування; Закріплення техніки ведення мяча правою лівою рукою в високій та низькій стійках; Повторення різновидів передач мяча однією та двома руками Ознайомлення з технікою виконання подвійного кроку.
80457. Звуки (с), (с’), позначення їх буквами Сс 155 KB
  Навчити читати склади, слова з новими буквами. Розвивати уміння читати анаграми. Виховувати бережливе ставлення до природи. Обладнання. Фішки звуків; демонстраційні картки з великою і малою буквами Сс...
80458. Закріплення знань про звук (дз), буквосполучення дз 34 KB
  Мета. Закріплення вміння читати склади,слова і текст з буквосполученням «дз», вміння робити звуко-буквенний аналіз слів. Розвивати мовленнєві навички,словниковий запас, пам’ять,увагу. Виховувати бережливе ставлення до природи,любов до птахів.
80459. WE ARE AT HOME 60 KB
  It is Sunday today. Mrs. Black usually gets up at 8 o’clock and does the cooking breakfast. Kate does the washing up after breakfast. Then Mr. Black and Kate go shopping. They have a dog. Kate walks the dog every day but she never feeds it. Father does it.
80460. Смаки і захоплення 188 KB
  Смаки і захоплення. Вчити учнів розкривати позитивний образ Я; відрізняти здорові і шкідливі захоплення; показати різноманітність смаків і захоплень учнів класу; виховувати здоровий спосіб життя. Повідомлення теми і завдань уроку Кожна людина це неповторна особистість у якої свої погляди смаки і захоплення.
80461. Множення й ділення круглих чисел 200 KB
  Сучасні підходи до вивчення математики в початковій школі передбачають розвиток уваги спостережливості образного і логічного мислення формують особисті якості дитини: зібраність організованість здатність швидко та якісно приймати рішення доводити і відстоювати свою думку.
80462. Різноманітність тваринного світу. Інтегрований урок (природознавство, математика, трудове навчання) 299.5 KB
  Учити розрізняти групи тварин: хребетні безхребетні; формувати вміння визначити істотні ознаки тварин. Закріплювати знання нумерації багатоцифрових чисел: читати записувати представляти число у вигляді суми розрядних доданків; удосконалювати обчислювальні навички вміння розвязувати задачі та знаходження...
80463. Київ – столиця України 49 KB
  Мета. Поглиблювати інтерес до історії рідного краю, знайомити дітей з витоками історії українського народу. Формувати знання про Київську Русь, місто Київ, його заснування. Познайомити дітей з визначними місцями столиці. Розвивати вміння фантазувати; прогностичне мислення.
80464. Колір як засіб передавання характеру образу 58.5 KB
  Продовжити знайомити учнів із виражальними можливостями кольорів; учити правильно добирати кольори і створювати засобами кольору певний за характером образ; розвивати фантазію уміння орієнтуватись в мікропросторі зорове сприймання уміння добирати кольори для передавання настрою емоцій...