33295

Методы расчета уровня налоговой нагрузки организации

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Методы расчета уровня налоговой нагрузки организации. Налоговая нагрузка представляет собой обобщенную характеристику налоговой системы страны указывающую: вопервых на действие которое налоги оказывают на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом; вовторых количественную оценку этого действия. Как правило характеристика налоговой нагрузки определяющая действие налогов оказывающее на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом обусловлена наличием негативного отношения к налоговой...

Русский

2013-09-05

25 KB

15 чел.

14. Методы расчета уровня налоговой нагрузки организации.

Налоговая нагрузка представляет собой обобщенную характеристику налоговой системы страны, указывающую:

-   во-первых, на действие, которое налоги оказывают на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом;

-   во-вторых, количественную оценку этого действия.

Как правило, характеристика налоговой нагрузки, определяющая действие налогов, оказывающее на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом, обусловлена наличием негативного отношения к налоговой системе.

Показатель налоговой нагрузки применяется в трех областях:

-   во-первых, при сопоставлении налоговой нагрузки разных стран или для одной страны в динамике;

-   во-вторых, при урегулировании финансовых взаимоотношений между членами союзных и федеративных государств;

-   в-третьих, при проведении налоговых и финансовых реформ (при определении высоты возможного налогообложения).

Показатель налоговой нагрузки рассчитывают для: народного хозяйства в целом; отдельных территорий; отраслей; организаций; всего населения и его отдельных групп.

Показатель налоговой нагрузки отраслей можно представить следующей формулой.

НБотр = Нотр : ДСотр   , где

НБотр – налоговая нагрузка отрасли.

Нотр - сумма всех уплаченных налогов отраслью.

ДСотр – произведенная отраслью добавленная стоимость.

Применительно к уровню конкретного налогоплательщика категория налоговой нагрузки (совокупного налогового изъятия) отражает долю его дохода, изымаемого в бюджет. В России в настоящее время нет общепринятой методики исчисления не только абсолютной, но и относительной величины налоговой нагрузки организаций. Известны методы определения налогового потенциала, уровня налоговой нагрузки населения, эффективной налоговой ставки, доли налогов в ВВП, исчисляемые на базе основных показателей экономики страны и характеризующие налоговую нагрузку на макроуровне. Вместе с тем, нет единого мнения в отношении методологии определения этого показателя на микроуровне, то есть на уровне организаций. Налоговая нагрузка организаций определяется в абсолютном и относительном выражении.

Для расчета налоговой нагрузки организаций нами предлагается использование двух формул.

НБор = Но : Р

НБовр = Но : ВР  , где

НБор – налоговая нагрузка организаций, рассчитываемая к расходам, связанным с производством и реализацией продукции, работ, услуг.

НБовр – налоговая нагрузка организаций, рассчитываемая к выручке от реализации продукции, работ, услуг.

Но – сумма всех уплаченных организацией налогов, включая прямые и косвенные, без налога на доходы физических лиц.

Р – расходы, связанные с производством и реализацией продукции, работ, услуг.

ВР – выручка от реализации продукции, работ, услуг.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23150. Філософічність лірики Олега Ольжича 25 KB
  Така медитативність лірики Ольжича має приховану мету і символічний зміст. Стояти недбало на краю блакитної чаші безодні ризикуючи своїм життям це для Ольжича найбільша насолода найп'янкіший водограй найзаповітніша мрія. Отже проаналізувавши кілька віршів Ольжича ми виділили в них ряд надзвичайно важливих філософських проблем замислитись над якими має і сучасна людина.
23151. Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко 28 KB
  Ліна Костенко витвоpила духовний зpіз укpаїнської істоpії явила людстви складну щедpу на добpо і спpаглу до щастя і волі укpаїнську душу. Hеоціненним скаpбом людяності сили духу й добpоти сповнені поезії Ліни Костенко: Hе забувайте незабутнє І незнецінюйте коштовне Hе губіться у юpбі. Ліна Костенко багато pозміpковує над тим що ж лишає по собі людина.
23152. Шістдесятництво як явище 168.13 KB
  Зустрічі на яких громили шістдесятників відбулися у Києві Львові Харкові й Дніпропетровську. Влада не сиділа склавши руки: крім звільнень з роботи звільнили Василя Стуса Михайлину Коцюбинську В’ячеслава Чорновола організовувалися мітинги робітників і колгоспників які засуджували дії шістдесятників. 28 листопада 1970 року за таємничих обставин була вбита одна з головних учасниць руху шістдесятників Алла Горська. Феномен молодості природний для кожного нового покоління у шістдесятників щасливо поєднався із зустрічною потребою...
23153. Життя і творчий шлях Юрія Клена 66.5 KB
  Вже в 20ті роки розкрилися ті особливості його манери письма які зближували Юрія Клена з неокласиками: досконале володіння мистецькою формою своєрідний панестетизм. 1943 року з'являється в світ збірка поезій Юрія Клена Каравели в якій автор спробував синтезувати творчі принципи київських неокласиків та ідейнохудожні шукання поетів празької школи. Вершинними здобутками Юрія Кленапоета є поеми Прокляті роки 1937 та Попіл імперій 1943 1947.
23154. Я хочу правді бути вічним другом і ворогом одвічним злу... творчість Василя Симоненка 27.5 KB
  Це очі Василя Симоненка поета якому судилося прожити усього 28 років але залишитися в пам'яті народній назавжди. Тому мабуть кожне наступне покоління буде вважати Василя Симоненка своїм однолітком і гортаючи сторінки знаходити в поезіях відгуки власних емоцій і почуттів. Найбільша любов поета це рідна земля Україна саме цій темі присвячена більшість творів Симоненка: Україно ти моя молитва ти моя розпука вікова.
23155. Ліна КОСТЕНКО БЕРЕСТЕЧКО 414 KB
  Кишить Вкраїна кишлами орди І Бог згортає чорними сувоями твоє терпіння виткане з біди НЕ ЖАЛІВ МЕНІ ХАН НІ ВИНА НІ КУМИСУ НІ МЕДУ. І розджохався хан усе причіпеньки шукав: Ти мене одурив проклятий ґяуре Я привів своє військо а ти мене ошукав Що ж ти хочеш козацький ти макогоне щоб у тих болотах мені жаба цицьки дала Ти ж казав що їх мало. Ти ж мені любий брат казав Гірей. Несу свій хрест на свої Голгочі А цар стромляє мені у спину Свої двойлезі каправі очі.
23156. В. Симоненко про історичну місію людини на землі («Ти знаєш, що ти - людина?») 24 KB
  Симоненко про історичну місію людини на землі Ти знаєш що ти людина В історії української літератури шістдесяті роки стали роками творчості письменників які віддали свій голос на захист простої людини. Вони намагалися пробити чиновницькобюрократичну стіну суспільства де людина була лише гвинтиком їхнього апарату а не творцем своєї долі своєї історії. Повага до людини зокрема до її гідності до права жити так як вона хоче в цьому філософська наснаженість і гуманістична спрямованість поезії Ти знаєш що ти людина Лад у...
23157. Головний герой поезій В. Симоненка 23.5 KB
  В його юнацькому серці завжди жили любов віра в людину в її творчі можливості. Такі вірші як Лебеді материнства Україні Земле рідна Україно п'ю твої зіниці вражають читачів великою синівською любов'ю поета до своєї Батьківщини непідробним почуттям патріота. Ліричний герой цих поезій наголошує що без любові до Батьківщини нема справжньої людини. У віршах Любов Вона прийшла Є в коханні і будні і свята розкрито інтимні почуття ліричного героя.