33295

Методы расчета уровня налоговой нагрузки организации

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Методы расчета уровня налоговой нагрузки организации. Налоговая нагрузка представляет собой обобщенную характеристику налоговой системы страны указывающую: вопервых на действие которое налоги оказывают на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом; вовторых количественную оценку этого действия. Как правило характеристика налоговой нагрузки определяющая действие налогов оказывающее на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом обусловлена наличием негативного отношения к налоговой...

Русский

2013-09-05

25 KB

15 чел.

14. Методы расчета уровня налоговой нагрузки организации.

Налоговая нагрузка представляет собой обобщенную характеристику налоговой системы страны, указывающую:

-   во-первых, на действие, которое налоги оказывают на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом;

-   во-вторых, количественную оценку этого действия.

Как правило, характеристика налоговой нагрузки, определяющая действие налогов, оказывающее на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом, обусловлена наличием негативного отношения к налоговой системе.

Показатель налоговой нагрузки применяется в трех областях:

-   во-первых, при сопоставлении налоговой нагрузки разных стран или для одной страны в динамике;

-   во-вторых, при урегулировании финансовых взаимоотношений между членами союзных и федеративных государств;

-   в-третьих, при проведении налоговых и финансовых реформ (при определении высоты возможного налогообложения).

Показатель налоговой нагрузки рассчитывают для: народного хозяйства в целом; отдельных территорий; отраслей; организаций; всего населения и его отдельных групп.

Показатель налоговой нагрузки отраслей можно представить следующей формулой.

НБотр = Нотр : ДСотр   , где

НБотр – налоговая нагрузка отрасли.

Нотр - сумма всех уплаченных налогов отраслью.

ДСотр – произведенная отраслью добавленная стоимость.

Применительно к уровню конкретного налогоплательщика категория налоговой нагрузки (совокупного налогового изъятия) отражает долю его дохода, изымаемого в бюджет. В России в настоящее время нет общепринятой методики исчисления не только абсолютной, но и относительной величины налоговой нагрузки организаций. Известны методы определения налогового потенциала, уровня налоговой нагрузки населения, эффективной налоговой ставки, доли налогов в ВВП, исчисляемые на базе основных показателей экономики страны и характеризующие налоговую нагрузку на макроуровне. Вместе с тем, нет единого мнения в отношении методологии определения этого показателя на микроуровне, то есть на уровне организаций. Налоговая нагрузка организаций определяется в абсолютном и относительном выражении.

Для расчета налоговой нагрузки организаций нами предлагается использование двух формул.

НБор = Но : Р

НБовр = Но : ВР  , где

НБор – налоговая нагрузка организаций, рассчитываемая к расходам, связанным с производством и реализацией продукции, работ, услуг.

НБовр – налоговая нагрузка организаций, рассчитываемая к выручке от реализации продукции, работ, услуг.

Но – сумма всех уплаченных организацией налогов, включая прямые и косвенные, без налога на доходы физических лиц.

Р – расходы, связанные с производством и реализацией продукции, работ, услуг.

ВР – выручка от реализации продукции, работ, услуг.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75984. Опис репродукції картини М.П.Глущенка «Зима» 180.5 KB
  Мета: Ознайомити учнів з творчою діяльність М.П.Глущенка. Розвивати в учнів образне і логічне мислення. Духовно збагачувати внутрішній світ учнів. Формувати поняття пейзаж, колорит, композиційний центр і т.д. Вироблення вмінь і навичок аналізувати події, прикмети.
75985. Людина – живий організм. Організм людини. Шкіра – захисник організму 8.39 MB
  Мета: Формувати поняття про людину як живий організм та про тіло людини як єдиний організм, у якому всі органи залежать один від одного; дати знання про властивості шкіри як органа, розкрити її значення для людини; розвивати уміння спостерігати...
75986. Свято «Осіння казка» 69.5 KB
  Учитель. За народними переказами осінь перша старша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на Землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, Сонце сказало їй: «Забирай все моє багатство. Я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою і люди будуть любити тебе».
75987. Літературно – музична композиція «Осінні етюди». Позакласний захід за творчістю Ліни Костенко з мультимедійним додатком 80 KB
  Осінь Зустрічайте її Входить дівчина в костюмі Осені Осінь. Слайд 1 Я Осінь - чарівна й ясна Я дивна наче казочка сама Тримаю пензлик у руках Малюю всюди тут і там Щоб догодити любі вам Щоб вміли ви красу кохати Щоб теж у руки пензлик брали Красу природи малювали.
75988. Чи може природа існувати без осені? 346 KB
  Мета: навчати розглядати певну тему з різних точок зору, виявляти їх переваги та недоліки, висувати альтернативну точку зору, сприяти розвитку мислення та вміння вести дискусію; спонукати дітей до пошуку додаткової інформації, розширювати їхній світогляд...
75989. Чарівниця господиня осінь! 43 KB
  Мета: скласти усно твір розповідь за даною темою розвивати звязне мовлення учнів увагу мислення пам’ять творчу уяву спостережливість вміння висловлювати свою думку і почуття збагачувати активний словник учнів виховувати любов і дбайливе ставлення до самого себе і до природи.
75991. Я - ОСОБИСТІСТЬ 155 KB
  Людина - індивід особистістю стає в процесі розвитку спілкування життя в суспільстві Розвиток індивідуума відповідає як його інтересам так і загальнодержавним інтересам та інтересам людського суспільства взагалі.
75992. Овочі. Т. Коломієць «Лічилка». Загадки 69.5 KB
  Активізувати словниковий запас дітей. Удосконалювати і розвивати орфоепічні вміння; пам’ять, увагу, спостережливість, відповідати на запитання українською мовою. Виховувати любов до усної народної творчості, почуття любові до української мови.