33298

Виды налоговых ставок и их применение в налогообложении

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Виды налоговых ставок и их применение в налогообложении Ставка налога важный элемент налога который определяет величину налога на единицу обложения денежная единица дохода единица земельной площади единица измерения товара и т. Пропорциональные действуют в одинаковом процентном отношении к объекту налога без учета дифференциации его величины например действовавший в СССР до 1 июля 1990 г. Прогрессивные средняя ставка прогрессивного налога повышается по мере возрастания дохода. Регрессивные средняя ставка регрессивного налога...

Русский

2013-09-05

21.5 KB

24 чел.

18. Виды налоговых ставок и их применение в налогообложении

Ставка налога - важный элемент налога, который определяет величину налога на единицу обложения (денежная единица дохода, единица земельной площади, единица измерения товара и т.д.).

Различают, твердые, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные налоговые ставки .

1. Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения, независимо от размеров дохода ( например, на тонну нефти или газа ).

2. Пропорциональные - действуют в одинаковом процентном отношении к объекту налога без учета дифференциации его величины (например, действовавший в СССР до 1 июля 1990 г. налог на заработную плату в размере 13 % ) .

3. Прогрессивные - средняя ставка прогрессивного налога повышается по мере возрастания дохода. При прогрессивной ставке налогообложения налогоплательщик выплачивает не только большую абсолютную сумму дохода, но и большую его долю.

4. Регрессивные - средняя ставка регрессивного налога понижается по мере роста дохода. Регрессивный налог может приносить большую абсолютную сумму, а может и не приводить к росту абсолютной величины налога при увеличении доходов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67421. Сутність і функції фінансів 30.5 KB
  Соціально-економічна сутність та функції фінансів Фінанси являють собою економічні відносини що пов’язані з формуванням розподілом та використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій та завдань держави і...
67422. ФІНАНСОВА СИСТЕМА 40.5 KB
  Поняття фінансової системи та її структура Фінансова система України Характеристика ланок фінансової системи індустріально розвинених країн До п. Поняття фінансової системи та її структура Підходи щодо складу фінансової системи є різними і за складом ланок і за виділенням сфер блоків за ув’язуванням...
67423. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 47.5 KB
  Управління фінансами здійснюється через систему відносин, що склалися і обумовлене їх історичними, політичними та економічними чинниками. Воно підпорядковано фінансовій політиці держави. У відповідності до фінансової політики визначається обсяг розподілу та перерозподілу національного...
67424. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 37.5 KB
  Фінансовий контроль – це сукупність дій та операцій щодо перевірки фінансових і пов’язаних з ними питань діяльності суб’єктів господарювання та управління із застосуванням специфічних форм та методів його організації.
67425. СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК 46 KB
  Економічна сутність страхування та його функції Основні поняття у страховій справі Галузі страхування та їх роль в житті суспільства Страховий ринок як особлива сфера грошових відносин Доходи та видатки страховика Фінансові результати страхових операцій.