33309

Формы изменения срока уплаты налога

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Формы изменения срока уплаты налога Это перенос уплаты налога на более поздний срок. Уплаты единовремно; 2. уплаты поэтапно; 3. уплаты единовремно; 4.

Русский

2013-09-05

22 KB

8 чел.

29. Формы изменения срока уплаты налога

Это перенос уплаты налога на более поздний срок. Срок измен-я не допускается, если: а) возбуждено уголовное дело, б) проводится произ-во по делу о налог-ом или админ-ном правонаруш-ии, в) есть основание полагать, что налогоплат-щик воспольз-ся таким изменением для сокрытия денеж. ср-в или имущ-ва от налогооб-ния. В налог. кодеке предусм-но 4 варианта изменения срока: 1. Отсрочка (1-6 мес., поряд. Уплаты единоврем-но); 2.Рассрочка (1-6 мес, поряд. уплаты поэтапно); 3. Налог-ый кредит (3 мес-1 год, поряд. уплаты единоврем-но); 4. Инвестиц-но-налог-ый кредит (1-5 лет, поряд. уплаты поэтапно). Основания: Для отсрочки, рассрочки, налог-го кредита (отсрочка и рассрочка – это заявление, налог-ый кредит – договор: 1.угроза банкр-ва лица в случае единовр-ной выплаты налога; 2.невозмож-ть единовр-ной уплаты вследствие имущ-го положения лица; 3.причинение лицу ущерба в рез-те стихийных бедствий, техногенной катастрофы и личных обстоят-тв непреодолимой силы; 4.задержка лицу финан-ния из бюджета или оплаты выполненного госзаказа. Для инвестиц-но-налог-го кредита:1.проведение научно-исслед-ких и опытно-конст-ких работ; 2.осущ-ние внедренческой или инновационной деят-ти; 3.выполнение особо важных работ, услуг для населения, особо важного заказа по соц-но-экон-ому развитию региона.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20920. ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМ ПОРІВНЯННЯ НАПРУГ 452 KB
  На панелі Джерела натиснути відповідні кнопки вибору сигналу постійного струму і включити стенд. На панелі U вх натиснути кнопку Джер. 1 панелі Джерела встановити напруга на вході 1 компаратора рівне U вх = 3 В. На панелі натиснути кнопку Джер.
20921. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ МУЛЬТИВІБРАТОРА 64.5 KB
  2 із зображенням мультивібратора рис. Визначити за допомогою осцилографа амплітуду частоту і шпаруватість сигналу на виході мультивібратора. Часові діаграми роботи мультивібратора показані на рис.
20922. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАТОРА 184 KB
  Експериментальне визначення перехідних характеристик інтегратора рис. Натисніть кнопку 20 сек панелі і кнопку С1 Інтегратор відлічуючи по секундоміру стенду час за допомогою U вих виконайте вимірювання зміни в часі вихідної напруги інтегратора. побудуйте перехідні характеристики інтегратора.
20923. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ 105.5 KB
  Мета роботи: ознайомитися з принципом і режимом роботи логічних елементів. При виконанні роботи визначаються передавальні характеристики логічного елементу при різних опорах навантаження а також складаються таблиці станів для логічних елементів €œІ€ €œНІ€ €АБО€ €АБОНІ€ €ІНІ€. Визначення передавальних характеристик логічних елементів рис. Складання таблиць істинності логічних елементів.
20924. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИГЕРІВ 241 KB
  При виконанні цієї роботи вивчається дія асинхронного RSтригера а також двох синхронних: Ттригера і JКтригера Порядок виконання роботи Робота виконується на лабораторному стенді ЭС21. Дослідження RS тригера рис. З'єднати входи R і S тригера з клемами панелі Рівень логічний. З'єднати прямий вихід тригера з клемами вольтметра що вимірює вихідний сигнал.
20925. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ 1.12 MB
  Порядок виконання роботи Робота виконується на стенді ЭС21 Дослідження двійкового лічильника рис11. З'єднати вхід R лічильника з клемою панелі €œРівень логічний€ а вхід С лічильника з клемою панелі €œІмпульс одиночний€ і з клемою €œВхід€ панелі €œЛічильник імпульсів€. Натисненням кнопки панелі €œІмпульс одиночний€ подавати імпульси на вхід С досліджуваного лічильника. Після подачі чергового імпульсу визначати стан всіх виходів досліджуваного лічильника за допомогою вольтметра €œ U вих.
20926. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ І ФОТОРЕЛЕ 806 KB
  Величина напруги необхідної для зняття характеристик встановлюється за допомогою відповідних потенціометрів а світлового потоку перемикачами розташованими під вікном з фотоелементами. Порядок виконання роботи Зібрати схему дослідження вакуумного фотоелемента СЦВ3 рис. Рис.
20927. ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОПОТУЖНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 262 KB
  Накреслити осцилограми напруги на навантаженні при величині струму Iн = 60 мА. Виміряти за допомогою цифрового вольтметра змінну складову напруги на навантаженні і постійну напругу при струмі навантаження Iн = 60 мА. Обчислити коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги: де U m – амплітуда змінної складової вихідної напруги. Накреслити осцилограму напруги на навантаженні.
20928. ДОСЛІДЖЕННЯ БІПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА 378 KB
  Для зняття вхідних статичних характеристик транзистора необхідно: а включити тумблери B1 ВЗ В4 В6 В9 B11 вимкнути тумблери В2 В5; тумблер В12 поставити в положення ; б за допомогою ручки РЕГ. Для зняття вихідних статичних характеристик транзистора потрібно: а встановити необхідне значення базового струму регулятором РЕГ.2; б змінюючи напругу Uке через інтервали вказані викладачем вимірювати значення колекторного струму транзистора міліамперметром СТРУМ Iк .