33316

Вычеты по налогу на доходы физических лиц

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Вычетов :стандартные: а 3000 руб. – чернобыльцы инвалиды ВОВ и военнослужащие ставшие инвалидами при защите СССР и РФ; б 500 руб. – герои СССР и РФ инвалиды 1 2 групп и с детства блокадники; в 400 руб. – на каждого работника; г 300 руб.

Русский

2013-09-05

24 KB

0 чел.

36. Вычеты по налогу на доходы физических лиц.

Виды налог. вычетов :стандартные: а) 3000 руб. – чернобыльцы, инвалиды ВОВ и военнослужащие, ставшие инвалидами при защите СССР и РФ; б) 500 руб. – герои СССР и РФ, инвалиды 1, 2 групп и с детства, блокадники; в) 400 руб. – на каждого работника; г) 300 руб. – на детей, в возрасте до 18 лет или учащихся дневной формы обучения до 24 лет; д) 600 руб. – разведенные родители, вдовцы, опекуны на каждого ребенка. Если работник имеет право на несколько налог. вычетов, то выбирается 1 по желанию (обычно максимальный). А и Б – предоставляются в течение 1 года, В и Г – предоставляются до того месяца, в котором доход, исчисленный нарастающим итогом с начала года не превысит 20000 руб. социальные (фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, но не более): а) благотворительность – 25% от дохода; б) обучение 38000 руб. – свое и детей до 24 лет только на дневной форме (на каждого ребенка); в) лечение, включая приобретение медикаментов (на каждого больного) (лицензия) – 38000 руб. – свое, дети до 18 лет, родители; дорогостоящие виды – нет ограничений. Расходы д.б. произведены непосредственно налогоплательщиком. Док-ты по оплате д.б. оформлены на того, кто хочет получить вычет. имущественные: (фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, но не более): А) продажа (на следующий год вычет не переносится): а1) жилые дома, квартиры, садовые домики, участки – в собственности менее 5 лет – 1 млн. руб.; 5 лет и более – нет; а2) иное имущество – в собственности менее 3 лет – 125 тыс. руб., 3 года и более – нет. Б) покупка: б1) новое строит-во, или приобретение на тер-рии РФ квартиры, или жилого дома – 1 млн. руб. (неиспользованный остаток переносится на след. налог. период); б2) суммы, направленные на погашение % по ипотечным кредитам, полученным в Российских банках на цели приобретения или строит-ва квартиры или жилого дома – ограничений нет. профессиональные: из суммы дохода предусматривается вычет расходов, фактически произведенных и документально подтвержденных по доходам: а) предпринимателей, или лиц, занимающиеся частной практикой (если в этой группе доходы не подтверждены документально – то вычет = только 20% от дохода): б) доходам от выполненных работ по договорам гражданско-правового характера; в) от авторских и прочих вознаграждений(гонораров) – или по нормативам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58918. Прикметники-антоніми 47 KB
  Мета ознайомити учнів з прикметниками із антонімічним значенням; розвивати увагу пам’ять мислення зв’язне мовлення учнів; розширювати словниковий запас слів; виховувати любов до праці. Що ви можете сказати про слова великої малийАнтоніми.
58919. Активні і пасивні дієприкметники. Їх творення 63 KB
  Мета: поглибити знання учнів про дієприкметники пояснити відмінність між активними й пасивними дієприкметниками правила їх творення; формувати вміння розрізняти активні і пасивні дієприкметники утворювати їх правильно писати дієприкметникові суфікси...
58920. Головні й другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні. Складання речень за малюнками 41.5 KB
  Мета: дати дітям поняття про головні і другорядні члени речення. Що таке речення Що виражає речення Які види речень за метою висловлювання ви знаєте Що називається розповідним реченням Які знаки ставляться в кінці розповідного речення Приклад.
58921. Загальне поняття про іменник. Іменники – назви істот і неістот 35 KB
  Мета: розширити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, познайомити з іменниками – назвами істот і неістот, учити розрізняти їх за характерними ознаками; розвивати вміння класифікувати предмети; розвивати мовлення...
58922. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 88 KB
  Розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідомість дух патріотизму сприяти утвердженню демократичних ідеалів.
58923. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома 92.5 KB
  Мета. вдосконалювати вміння аналізувати порівнювати встановлювати причиннонаслідкові звязки застосовувати теоретичні знання для прогнозування; повторити і узагальнити основні поняття з теми закріпити вміння за електронною формулою атома...
58924. Звук (ж). Позначення його буквами «Ж», «ж» (же) 122.5 KB
  Обладнання: паперові сонечка жучки за кількістю учнів на лапках яких букви А О У И І Е малюнок сонця яке посміхається паперові промінчики сонця на кожного учня паперові бджілки 2 ілюстрації жуків хруща мармурового бронзівки золотистої плавунця...
58925. Повторення і закріплення вивчених літер українського алфавіту. Вправляння у звуко-буквенному аналізі слів 60 KB
  Мета. Продовжити роботу над звуковим аналізом слів, учити розрізняти голосні та приголосні звуки; будувати короткі зв язні висловлювання; розширювати знання учнів про квіти-первоцвіти; розвивати зв’язне мовлення;
58926. Лист. Адреса 58 KB
  Повідомлення теми мети й завдань уроку Знаєте діти отримала нещодавно листа але від кого незрозуміло. Привіт Напесать листа до вас Змусили проблеми. Простенького листа неспроможний написати. Робота з таблицею Типи листів Листи Особисті приватні Службові офіційні...