33364

Структура памяти ОМК АТ90S8515

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Причем память данных состоит из трех областей: регистровая память статическое ОЗУ и память на основе EEPROM. В связи с тем что регистровая память находится в адресном пространстве ОЗУ об этих двух областях памяти обычно говорят как об одной. Память программ Память программ ёмкостью 4 К 16разрядных слов предназначена для хранения команд управляющих функционированием микроконтроллера.

Русский

2013-09-05

30.5 KB

0 чел.

Структура памяти ОМК АТ90S8515

Память микроконтроллеров AVR семейства Classic выполнена по Гарвардской архитектуре, в которой разделены не только адресные пространства памяти программ и памяти данных, но также и шины доступа к ним. Причем память данных состоит из трех областей: регистровая память, статическое ОЗУ и память на основе EEPROM. В связи с тем, что регистровая память находится в адресном пространстве ОЗУ, об этих двух областях памяти обычно говорят как об одной. Каждая из областей (ОЗУ и EEPROM) расположена в своем адресном пространстве.

Память программ

Память программ ёмкостью 4 К 16-разрядных слов предназначена для хранения команд, управляющих функционированием микроконтроллера. В памяти программ хранятся также различные константы, не меняющиеся во время работы программы. Память программ в микроконтроллерах семейства Classic  представляет собой электрически стираемое ППЗУ (FLASH-ПЗУ). Поскольку все команды занимают в памяти 16 бит (некоторые - 32 бита), память программ имеет 16-разрядную организацию. Для адресации памяти программ используется счетчик команд (РС - Program Counter).

Память данных

Память данных микроконтроллеров семейства Classic разделена на три части: регистровая память, оперативная память (статическое ОЗУ) 512 байт и энергонезависимое ЭСППЗУ (EEPROM) 512 байт.

Регистровая память включает в себя 32 регистра общего назначения (РОН), объединенных в регистровый файл и служебные регистры ввода/вывода (РВВ). Размер регистровой памяти фиксирован и для всех моделей составляет 96 байт, соответственно под РОН отводится 32 байта, а под РВВ - 64 байта.

Использование внешнего ОЗУ

Микроконтроллер АТ90S8515 имеет возможность подключения внешнего статического ОЗУ объемом до 64 Кбайт. Для разрешения работы с внешним ОЗУ необходимо установить в «1» разряд SRE регистра MCUCR. При этом микроконтроллер начинает сам управлять режимом работы порта A (вход/выход).

Для подключения внешнего ОЗУ используются следующие выводы микроконтроллера: порт A (PA0...PA7) - мультиплексированная шина адреса (младшие 8 разрядов)/шина данных;  порт С (PC0 ... PC7) - шина адреса (старшие 8 разрядов);  ALE- сигнал строба адреса; RD(PС7) - сигнал строба чтения; WR(PС6) - сигнал строба записи.

Для подключения внешнего ОЗУ к микроконтроллеру дополнительно потребуется регистр-защелка. В качестве защелки можно использовать микросхемы 1533ИР22, 1564ИР22, 1594ИР22 с потенциальным управлением или 1533ИР23 с динамическим управлением или другие аналогичные.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74107. Қыпшақ хандығы 19.99 KB
  Қыпшақтар туралы алғашқы хабар Қытайдың жазба деректерінде кездеседі. Қыпшақтар ең әуелі Алтай Саян тауларының баурайларын мекендеген. VIIX ғасырларда Қазақстан аумағында қыпшақ этникалық қауымдастығының ұзаққа созылған қалыптасу процесі жүрді.
74108. Жәңгірұлы Тәуке хан 19.7 KB
  Тәуке ел ағасы жасына келіп ақыл тоқтатқан мемлекет ісіне араласып мол тәжірибе жинақтаған білікті жан болатын. Тәукені өзге қазақ хандарынан ерекшелеп оның шын мәнінде көреген басшы ақылды реформатор екенін танытанын қасиеті де осы өзіндік жолмен жүруінде. Тәуке ханның елі үшін сіңірген ерен еңбегі екі қырымен айрықша назар аударады.
74109. Шығыс Түрік қағанаты 19.42 KB
  Түрік қағанатында саясиәлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі оның дербестікке ұмтылған жеке бөліктерінде оқшаулану үрдісінің күшеюі Шығыс және Батыс қағанаттарының құрылуына алып келді. Шығыс түріктері Қытаймен жүргізген қиянкесті соғыстың нәтижесінде 682 жылы Монғолияда өз мемлекетін қалпына келтірді. Шығыс Түрік қағандығы 682744 Қазақстан Орталық Азия Шығыс Түркістан Оңтүстік Сібір жерлерін алып жатты.
74110. Үйсін мемлекеті 18.65 KB
  3 ғасырда Қазақстанды мекендеген тайпаларда мемлекеттіктің алғашқы белгілері болды. Ежелгі үйсіндерде әлеуметтікэкономикалық қатынастар өтпелі кезеңге тән сипатта болды. Жартылай көшпелі және жартылай отырықшы үйсін коғамында өндірістің екі негізгі түрі болды: мал және жер. Рулық құрылыстың ыдырауы барысында туындаған таптық қатынастар құлиеленушілік сипатқа ие болды.
74111. Қазақ жүздері 18.52 KB
  Дәстүрлі қазақ қоғамы үш жүзден тұрады: Ұлы жүз Қазақ жүздерінің мынандай ішкі белгілері бар: а ішкі аумақтық тұтастық; ә этностық туыстық; б шаруашылықмәдени бірлік; в саяси басқару ортақтастығы. Әрбір қазақ жүзінің тарихи қалыптаскан аумағы бар. Мысалы Ұлы жүздің таралған аймағы Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан; Орта жүздікі Орталық Шығыс Солтүстік Қазақстан; Кіші жүздікі Батыс Қазақстан.
74112. Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы 18.47 KB
  Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік қоғамдық моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай Шығыс пен Батыс мәдениеті мен өркениетін жетік білген. Абай өзінің өлеңдерін бала кезінен жаза бастады. Бұл кезде Абай өз атынан Жаз Жаздыкүн шілде болғанда.
74113. Қазақ хандығы 18.4 KB
  1457 жылдың күзінде Әбілқайыр хан Сығанақ түбінде қалмақтардан жеңілгеннен кейін Керей мен Жәнібек сұлтандар қол астындағы рутайпалармен Шу өңіріне келіп қоныстанып Қазақ хандығының негізін салады. Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди кітабында Қазақ хандығының құрылған жері Шу бойы мен Қозыбасы деп айтылады. Қазақ хандығының құрылуы осыған дейін бүкіл Қазақстан аумағында болған әлеуметтікэкономикалық және этно саяси процестердің заңды қорытындысы еді.
74115. Алаш қозғалысы 17.71 KB
  Ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамында мүлдем жаңа жағдай қалыптасты. Ресейлік әскеримонархиялық басқару жүйесі қазақ жерінің орыс мемлнің меншігі етіп жариялануы осыған орай ішкі Ресейден қоныс аударушылар легінің күрт өсуі қазақ бұқарасының зорлықпен егіншілікке жарамды жерлерден ығыстырылуы дәстүрлі қазақ шаруашылығының терең дағдарысқа ұшырауы сол қалыптасқан жағдайдың нақты көріністері еді. Сол кездегі қазақ қоғамы дамуының күн тәртібінде қазақ халқының ұлт ретінде жоғалуы не өзінөзі сақтауы үшін күреске шығу мәселесі тұрды.