33369

Канал SPI (синхронный последовательный порт)

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Выводы используемые модулем SPI Название сигнала T90S8515 Описание SCK РВ7 Выход mster вход slve тактового сигнала MISO РВ6 Вход mster выход slve данных MOSI РВ5 Выход mster вход slve данных РВ4 Выбор ведомого устройства Спецификация интерфейса SPI предусматривает 4 режима передачи данных. Эти режимы различаются соответствием между фазой момент считывания сигнала тактового сигнала SCK его полярностью и передаваемыми данными. Задание режима передачи данных Разряд Описание CPOL Полярность тактового сигнала 0 генерируются...

Русский

2013-09-05

38.5 KB

17 чел.

Канал SPI (синхронный последовательный порт)

Последовательный периферийный интерфейс SPI имеет два назначения: через него может быть осуществлено программирование микроконтроллера (так называемый режим последовательного программирования); организация высокоскоростного обмена данными между микроконтроллером и различными периферийными устройствами, такими как ЦАП/АЦП, Flash-ПЗУ и др. Посредством этого интерфейса также может производиться обмен данными между несколькими микроконтроллерами AVR. При обмене данными по интерфейсу SPI микроконтроллер AVR может работать как в режиме Master, так и в режиме Slave. При этом пользователь может задать следующие параметры:

• скорость передачи (четыре программируемых значения);

• формат передачи (от младшего разряда к старшему или наоборот);

Модуль SPI использует четыре вывода микроконтроллера (табл. 1).

Для управления модулем SPI предназначен регистр управления SPCR.

Таблица 1. Выводы, используемые модулем SPI

Название сигнала

AT90S8515

Описание

SCK

РВ7

Выход (master)/ вход (slave) тактового сигнала

MISO

РВ6

Вход (master)/выход (slave) данных

MOSI

РВ5

Выход (master )/вход (slave) данных

РВ4

Выбор ведомого устройства

Спецификация интерфейса SPI предусматривает 4 режима передачи данных. Эти режимы различаются соответствием между фазой (момент считывания сигнала) тактового сигнала SCK, его полярностью и передаваемыми данными. Всего существует 4 такие комбинации, определяемые состоянием разрядов СРНА и CPOL регистра SPCR (табл. 2).

Таблица 2. Задание режима передачи данных

Разряд

Описание

CPOL

Полярность тактового сигнала

0 - генерируются импульсы положительной полярности, при отсутствии импульсов на выводе присутствует НИЗКИЙ уровень;

1 - генерируются импульсы отрицательной полярности, при отсутствии импульсов на выводе присутствует ВЫСОКИЙ уровень

СРНА

Фаза тактового сигнала

0 - обработка данных производится по переднему фронту импульсов сигнала SCK (для CPOL = 0 - по нарастающему, а для CPOL =1 - по спадающему фронту).

1 - обработка производится по заднему фронту импульсов сигнала SCK

Частота тактового сигнала SCK и, соответственно, скорость передачи данных по интерфейсу определяются состоянием разрядов SPR1: SPR0 регистра SPCR (табл. 3) при работе МК, работающего в режиме Master, т.к. именно он является источником тактового сигнала. Для устройства, находящегося в режиме Slave, состояние этих разрядов безразлично.

Таблица 3. Задание частоты тактового сигнала SCK

SPR1

SPR0

Частота сигнала SCK

0

0

FCLK /4*

0

1

FCLK /16

1

0

FCLK /64

1

1

FCLK /128

*FCLK- тактовая частота микроконтроллера.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35217. Імпорт таблиць. Встановлення зв'язків між таблицями 56.5 KB
  Мета: навчитися імпортувати таблиці MS Excel в таблиці Ms ccess а також навчитися звязувати таблиці. Поняття таблиці поля та запису таблиці. Дайте визначення первісного та альтернативного ключа таблиці.
35218. Пошук даних 119 KB
  Мета: Навчитися будувати динамічні набори записів, користуватися вбудованою функцією Построитель выражений.
35219. Створення екранних форм 145 KB
  Мета: Навчитися створювати прості екрані форми та ієрархічні. Індивідуальне завдання Створення екранних форм Для вводу модифікації та перегляду даних створити такі форми: Форму Ринкові ціни для вводу та модифікації даних таблиці 1. Хід виконання Перші дві форми завдання необхідно створити за допомогою Автоформи. Форми створюються на основі вхідних таблиць.
35220. Аудит. Опорний курс лекцій 1.44 MB
  Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний фахівець накопичує та оцінює свідчення про облікову та звітну інформацію щодо фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання для визначення та письмового висловлення своєї думки щодо ступеня її відповідності встановленим законодавством критеріям.
35221. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій 29.78 KB
  В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень.
35222. Шектеулі рұқсат қалдықтар 135 KB
  Адам баласының кез-келген шаруашылық іс-әрекеті әртүрлі қалдықтармен биосфераны ластайды, бұл халықтың денсаулығы мен өміріне, флора мен фауна түрлерінің қысқарылуына, қоршаған ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер тудырады. Кен үйінділерін, өнеркәсіп тастандыларын
35223. Технічні пристрої организаціїї і регулювання руху транспорту. Регулювання вуличного руху 1.24 MB
  снують дорожні знаки за характером і організації інформації вирішують локальні завдання. Це, як правило, конконкретна інформація попередження, заборони, приписи, не враховує оперативних змін дорожніх і метеорологічних факторів, умов освітлення, характеристик транспортного потоку...
35224. Створення баз даних та робота з ними 147 KB
  Мета: вивчити структуру вікна додатка MS Access і основні засоби роботи з базами даних..
35225. MS Access. Створення бази даних у вигляді декількох таблиць 168 KB
  Створення бази даних у вигляді декількох таблиць. План Основні поняття про бази даних. Задача Успішність Створити базу даних з трьох таблиць: Оцінки рис. Основні поняття про бази даних.