33376

Классификация СУ по степени совершенства

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

По степени совершенства и функциональным возможностям устройства ЧПУ делятся на следующие типы: NC Numericl Control УЧПУ для обработки изделий на станке по программе. все задачи в данных УЧПУ терминальная геометрическая логическая технологическая и диагностическая решаются на аппаратном уровне. В контурных УЧПУ типа NC основным элементом является интерполятор который обеспечивает обработку криволинейных поверхностей. Отличается от УЧПУ типа NC наличием электронного блока памяти.

Русский

2013-09-05

30.5 KB

1 чел.

Классификация СУ по степени совершенства.

Устройства ЧПУ можно классифицировать по следующим трем признакам:

по степени совершенства и функциональным возможностям;

по виду движения исполнительных механизмов ТО, определяемого геометрической информацией в программе;

по числу потоков информации.

По степени совершенства и функциональным возможностям устройства ЧПУ делятся на следующие типы:

 NC (Numerical Control) - УЧПУ для обработки изделий на станке по программе. Эти устройства выполнены по «жесткой логике», т.е. все задачи в данных УЧПУ (терминальная, геометрическая, логическая, технологическая и диагностическая) решаются на аппаратном уровне. Устройства изготавливались на основе дискретных элементов и микросхемах малой и средней степени интеграции. Ввод и отработка программы в них, как  правило, осуществляется по кадрам с перфоленты. В контурных УЧПУ типа NC основным элементом является интерполятор, который обеспечивает обработку криволинейных поверхностей.

SNC (Speicher  NC) или МNC (Memory NC) - разновидность устройств ЧПУ, имеющих память для хранения всей управляющей программы. Отличается от УЧПУ типа NC наличием электронного блока памяти. Так как из управления технологическим процессом исключается перфолента надёжность таких УЧПУ существенно выше.

HNC (Hand NC) - разновидность устройств ЧПУ с ручным заданием программы с пульта устройства. В отечественной литературе эти системы получили название оперативных систем  управления (ОСУ). Данные УЧПУ ориентированы на специальное ТО, имеющее необходимые органы ручного управления. К таким органам управления относятся задатчики перемещения (штурвалы), в качестве которых обычно используются фотоэлектрические импульсные преобразователи.

CNC (Computer NC) - автономное устройство ЧПУ технологическим оборудованием, содержащее  управляющую ЭВМ или МП-модуль. Все задачи в данных УЧПУ решаются на программном уровне при необходимой аппаратной поддержке.

DNC (Direct NC) - система для управления группой ТО от ЭВМ, осуществляющая хранение программ  и распределение их по запросам от локальных устройств управления станками ( устройства типа NC, SNC, CNC).

PCNC (Personal computer numerical control) – устройство числового программного управления на базе промышленного компьютера (одного или двух) и контроллеров. Терминальная и диагностическая задачи в данных УЧПУ решаются компьютером, а геометрическая, логическая и технологическая - промышленными компьютерами или контроллерами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65347. Методичні засади підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін 162 KB
  Результати аналізу підготовки фахівців СПЗ ДПСУ із військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» свідчать, що вимогам нормативних документів підготовка цих фахівців з середнім балом успішності 3,34 задовольняє, але не забезпечує підготовку професійно компетентного фахівця.
65348. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ 360.5 KB
  З метою збереження виробничої структури підприємства в регіональному господарстві стає впровадження санації головної процедури в системі антикризового управління. Тому на сучасному етапі в умовах зростання кількості аграрних підприємств-банкрутів...
65349. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 195 KB
  Дотепер не досліджені зусилля що виникають на робочих органах протиральних машин підприємств харчування в процесі обробки різних харчових продуктів і не визначено комплексний вплив на технічні характеристики протиральних машин...
65350. ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ 277.5 KB
  Співвідношення поголів’я самців і самок у кожній з груп становило 1:1 10 самців і 10 самок яких утримували окремо. При формуванні групаналогів враховували вік стать живу масу і походження тварин.
65351. Технологічна спадковість в процесах листового штампування при створенні безпечних конструкцій 7.94 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити експериментально-розрахунковий метод визначення енергії пластичного деформування листових матеріалів в процесах холодного штампування а також енергопоглинання...
65352. МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ОСОБИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 142 KB
  Проблема маргінальної поведінки особи та маргіналізації суспільства виступає постійним явищем існування людської історії а її гострота безпосередньо пов’язана з тими суспільними процесами які притаманні певній соціальній спільності...
65353. МІКРОКОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВОДОЗАБОРІВ МАЛИХ МІСТ ХАРКІВЩИНИ 1.21 MB
  Техногенне навантаження на навколишнє середовище в цілому та геологічне середовище, зокрема, відноситься до важливих екологічних проблем. Однією з таких актуальних проблем є вплив техногенного навантаження на геохімічний стан підземних вод...
65354. ОЗДОБЛЮВАЛЬН МОДИФІКОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ БІЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ 849 KB
  При використанні сучасних розчинів які мають досить значну номенклатуру за рахунок широкого впровадження технології сухих будівельних сумішей модифікованих СБСМ існує певне обмеження у застосуванні складів на основі білого портландцементу ПЦБ для оздоблення...
65355. АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ГНУЧКИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ЗМІННИМ СТРУМОМ 262.5 KB
  Сьогодні в світі електроенергетики спостерігаються протиріччя між ринковими економічними відносинами та надійністю режимів роботи електричних систем. Економічні перетворення, що відбуваються у вітчизняній електроенергетиці...