33394

СУ класса PCNC «Микрос-12Т». Назначение, состав, структура

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

УЧПУ Микрос12Т предназначено для модернизации и комплектации токарных станков. УЧПУ построено по архитектуре промышленного компьютера с использованием собственной операционной системы жесткого реального времени. Конструктивно УЧПУ состоит из двух блоков: управления рис. Блочная конструкция УЧПУ позволяет расположить компактный пульт управления близко к зоне обработки детали.

Русский

2013-09-05

31 KB

4 чел.

СУ класса PCNC «Микрос-12Т». Назначение, состав, структура.

УЧПУ "Микрос-12Т" предназначено для модернизации и комплектации токарных станков. УЧПУ построено по архитектуре промышленного компьютера с использованием собственной операционной системы жесткого реального времени. Конструктивно УЧПУ состоит из двух блоков: управления (рис. 3 б) и пультового (рис. 3 а).

Пульт управления имеет15-дюймовый жидкокристаллический дисплей, предоставляющий пользователю разнообразную алфавитно-цифровую и графическую информацию.  

Блочная конструкция УЧПУ позволяет расположить компактный пульт управления близко к зоне обработки детали.

Встроенный имитатор входных и выходных сигналов станка позволяет проводить предварительную отладку программы управления электроавтоматикой без включения станка.

Режим графической поддержки предоставляет оператору возможность просматривать запрограммированное движение инструмента и проверять элементы его траектории при выключенном станке.

Текстовый редактор обеспечивает ручной ввод и редактирование управляющих программ.

Использование оборотной подачи в ручном режиме позволяет оператору выполнять обработку несложных деталей  без использования управляющей программы.

Основные технические характеристики УЧПУ  "Микрос-12Т"

Количество одновременно управляемых осей/систем координат …....  3/2

Тип интерполяции:  …..……………………  линейная, круговая, винтовая

Управление приводами постоянного и переменного тока:

аналоговое, В …….…………….…………………… 0 ± 10

Датчики обратной связи:  ……………… фотоэлектрические импульсные

Входы для штурвала, шт. ………………………...…………………………1

Дискретные вх/вых, шт.   ……………………………….……………..  64/32

Напряжение вх/вых, В  ………………………………………..……...…    24

По требованию заказчика имеется возможность расширения количества оптоизолированных входов/выходов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55692. ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 133 KB
  Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти але й адекватних технологій і методів навчання. Враховуючи що продуктом школи є людина особистість відзначимо основні задачі які підлягають реалізації...
55693. Національне виховання на уроках розвитку зв’язного мовлення 207.5 KB
  На жаль, нині ми маємо надзвичайно мало патріотів, котрі щиро вболівають за майбутнє та теперішнє держави. Чому це так? Тому, що відсутня відповідна політика держави, а як відомо «відсутність такої політики» - також політика.
55694. Корекційно-розвивальна робота з учнями з вадами фізичного та (або) розумового розвитку 228 KB
  Окрім того діти навчаються у школі де переважно ведуть сидячий спосіб життя і можуть ділитися своїми емоціями лише на коротких перервах чи на уроках фізкультури. Ці діти швидко відволікаються увага у них нестійка.
55696. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ 389 KB
  Студенти учасники ансамблю краще проводять заняття педагогічної практики у дитячому садку та школі бо їхнє тонке чуття музичних творів передається дітям а хвилювання яке притаманне студентам-практикантам під час проходження...
55697. Формування і розвиток комунікативної компетентності молодших школярів 244.5 KB
  Наше завдання полягає в тому щоб: а удосконалювати вміння правильно відповідати на поставлені запитання ставити запитання іншим вступати в розмову; б збагачувати мовлення дітей формулами мовленнєвого етикету...
55698. Використання інтерактивних технологій як засобу продуктивного навчання учнів початкових класів 338 KB
  Від якості навчання і виховання залежить формування культурних цінностей. Тому реформування загальної освіти супроводжується введенням нових спеціальних форм організації пізнавальної діяльності які мають конкретну мету –- створити такі умови навчання за якими би кожен учень міг успішно навчався...
55699. Участь студентів у позанавчальній роботі – необхідна передумова формування професійної компетентності випускника ВНЗ 2.16 MB
  На нашу думку поєднання аудиторної та позанавчальної роботи з додаткової спеціалізації Керівник дитячого хореографічного колективу яке реалізується у ВНКЗ Білгород-Дністровське педагогічне училище Одеської області через діяльність Народного ансамблю танцю Бессарабський сувенір сприяє...
55700. Самооцінювання учнів – один із способів розвитку їхньої пізнавальної самостійності і творчої активності на уроках математики 593 KB
  Навчальна мета уроку: Активізувати пізнавальну діяльність учнів; познайомити учнів з поняттями: пропорція члени пропорції; правильна і неправильна пропорція; з основною властивістю пропорції.