33432

Финансовые результаты предприятия

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Анализ формирования и использования прибыли. Определяются абсолютные суммы средств выплачиваемых из прибыли их динамика и структура. Использование прибыли означает уплату в бюджет налога на прибыль; распределение прибыли оставшейся в распоряжении предприятия. Налог на прибыль уплачивается в бюджет не со всей суммы прибыли отчетного года а с так называемой налоговой прибыли налогооблагаемой прибыли.

Русский

2013-09-05

22.58 KB

0 чел.

Финансовые результаты предприятия (прибыль) является обобщающим показателем хозяйственной деятельности организации. Это величина, на которую за определенный период возрастает объем собственных средств организации, а убыток — это величина, на которую за определенный период уменьшается объем собственных средств организации. 

Финансовый результат предприятия характеризуется прибылью и убытком. Прибыль отражает абсолютную эффективность хозяйственной деятельности предприятия.

Прибыль (убытки) отражает финансовые результаты разных видов деятельности:

1) финансовый результат основной (обычной) деятельности;

2) финансовый результат операционной (финансовой) деятельности;

3) финансовый результат от внереализационных операций;

4) финансовый результат от действия чрезвычайных обстоятельств.

Направления анализа финансового результата.

1. Анализ формирования и использования прибыли. Определяются абсолютные суммы средств, выплачиваемых из прибыли, их динамика и структура. Использование прибыли означает уплату в бюджет налога на прибыль; распределение прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. Налог на прибыль уплачивается в бюджет не со всей суммы прибыли отчетного года, а с так называемой налоговой прибыли (налогооблагаемой прибыли).

2. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов. Горизонтальный анализ – это оценка изменений показателей прибыли за отчетный период в абсолютной сумме и в процентах. Вертикальный анализ – оценка изменений структуры показателей прибыли. Горизонтальный анализ проводится самим предприятием. Вертикальный (трендовый) анализ чаще всего проводится внешними пользователя–ми. Вертикальный и горизонтальный анализ проводится по данным формы № 2.

3. Факторный анализ финансовых результатов. Выявляются факторы, повлиявшие на финансовые результаты предприятия. Проводится факторный анализ валовой прибыли, прибыли от реализации, результатов от прочей реализации.

Результатом факторного анализа является разработка мероприятий по использованию выявленных резервов роста финансовых результатов предприятия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65570. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕМПФУЮЧИХ ЯКОСТЕЙ РЕСОРНОГО ПІДВІШУВАННЯ ВІЗКІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ 1.43 MB
  Виконання поставлених завдань неможливе за допомогою існуючого експлуатаційного парку пасажирських вагонів який фізично і морально застарів і не спроможний забезпечити в повному обсязі пасажирські перевезення як у внутрішньому так і в міждержавному сполученні.
65571. ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 180.5 KB
  В установах виконання покарань УВП Державної кримінальновиконавчої служби ДКВС України було зареєстровано більше 400 злочинів до 8 яких із загальної кількості були повязані з насильницькими діями щодо засуджених із боку інших осіб убивства нанесення...
65572. Розвиток сільськогосподарської дослідної справи з польового кормовиробництва в Україні (30-ті роки – кінець ХХ століття) 180 KB
  Основою продовольчої безпеки та державності України повинно стати високоефективне, збалансоване сільське господарство, яке забезпечуватиме виробництво продуктів харчування в обсягах достатніх для потреб населення країни та формування необхідного експортного потенціалу.
65573. ЯБЛУНЕВИЙ КВІТКОЇД У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. БІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ 458.5 KB
  Метою досліджень було уточнення видового складу садових довгоносиків біології та екології яблуневого квіткоїда встановлення динаміки його чисельності та шкідливості у східному Лісостепу України а також удосконалення елементів інтегрованого захисту яблуні у промислових насадженнях для отримання високого врожаю.
65574. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕПЛО-МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРУ ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ З ВОДИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СПЛАВІВ 537 KB
  Розширення сфер застосування водню повязують з якісними змінами що відбуваються у даний час в хімічній машинобудівній металургійній промисловості та енергетиці. На даний момент сировиною для отримання водню є вуглеводні.
65575. ВПЛИВ ГЕОДИНАМІЧНИХ ЗОН ВУГЛЕНОСНОЇ ТОВЩІ НА ФОРМУВАННЯ ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ 1.6 MB
  Разом з тим, при вирішенні такої актуальної проблеми вуглевидобувних регіонів України, як достовірне прогнозування негативних геолого-екологічних явищ і процесів, обумовлених ліквідацією шахт, подібні дослідження не отримали широкого поширення.
65576. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 213.5 KB
  Потреба в удосконаленні дидактичної компетентності власної педагогічної майстерності. Зовнішній чинник: потреба ВНЗ у викладачах з високим рівнем педагогічної майстерності Мета: сформувати дидактичну компетентність майбутніх викладачів аграрних ВНЗ Методологічні підходи...
65577. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇЇ МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 531 KB
  Зі створенням Оптового Ринку Електричної Енергії що складається з незалежних акціонерних компаній державні електричні компанії та державні акціонерні електричні компанії незалежного регулюючого органу Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України...
65578. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 536.5 KB
  Сучасний період світової історії що характеризується новітніми тенденціями євроінтеграції та глобалізації відзначився новим поглядом країн на потреби особливості та потенціал розвитку своїх територій.