33432

Финансовые результаты предприятия

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Анализ формирования и использования прибыли. Определяются абсолютные суммы средств выплачиваемых из прибыли их динамика и структура. Использование прибыли означает уплату в бюджет налога на прибыль; распределение прибыли оставшейся в распоряжении предприятия. Налог на прибыль уплачивается в бюджет не со всей суммы прибыли отчетного года а с так называемой налоговой прибыли налогооблагаемой прибыли.

Русский

2013-09-05

22.58 KB

0 чел.

Финансовые результаты предприятия (прибыль) является обобщающим показателем хозяйственной деятельности организации. Это величина, на которую за определенный период возрастает объем собственных средств организации, а убыток — это величина, на которую за определенный период уменьшается объем собственных средств организации. 

Финансовый результат предприятия характеризуется прибылью и убытком. Прибыль отражает абсолютную эффективность хозяйственной деятельности предприятия.

Прибыль (убытки) отражает финансовые результаты разных видов деятельности:

1) финансовый результат основной (обычной) деятельности;

2) финансовый результат операционной (финансовой) деятельности;

3) финансовый результат от внереализационных операций;

4) финансовый результат от действия чрезвычайных обстоятельств.

Направления анализа финансового результата.

1. Анализ формирования и использования прибыли. Определяются абсолютные суммы средств, выплачиваемых из прибыли, их динамика и структура. Использование прибыли означает уплату в бюджет налога на прибыль; распределение прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. Налог на прибыль уплачивается в бюджет не со всей суммы прибыли отчетного года, а с так называемой налоговой прибыли (налогооблагаемой прибыли).

2. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов. Горизонтальный анализ – это оценка изменений показателей прибыли за отчетный период в абсолютной сумме и в процентах. Вертикальный анализ – оценка изменений структуры показателей прибыли. Горизонтальный анализ проводится самим предприятием. Вертикальный (трендовый) анализ чаще всего проводится внешними пользователя–ми. Вертикальный и горизонтальный анализ проводится по данным формы № 2.

3. Факторный анализ финансовых результатов. Выявляются факторы, повлиявшие на финансовые результаты предприятия. Проводится факторный анализ валовой прибыли, прибыли от реализации, результатов от прочей реализации.

Результатом факторного анализа является разработка мероприятий по использованию выявленных резервов роста финансовых результатов предприятия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56204. Впроваджуємо ідеї в життя: прислухаємося, досліджуємо, реалізуємо 504.5 KB
  Жива природа несе багато цінної для життя інформації. Зрозумівши ці істини на рівні підсвідомості дитина таким чином опирається на тисячолітню мудрість предків а володіючи нею буде завжди отримувати позитив від життя.
56205. Проблемы защиты прав правообладателя по договору коммерческой концессии 101.43 KB
  Объектом данного исследования являются общественные отношения, которые возникают между участниками предпринимательской деятельности, осуществляемой с применением франчайзинга.
56206. Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя 58 KB
  І моя задача і задача моєї школи створити комфортні умови навчання при яких учень відчуває свою успішність свою інтелектуальну досконалість що робить продуктивним сам освітній процес. Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних технологій...
56207. Шкільна газета як виховний орган шкільного самоврядування 29.5 KB
  Якщо розглядати школу як мікродержаву, то цілком природно, що в ній існують свої засоби масової інформації. І шкільна газета є одним із засобів, яка інформує, стимулює, змушує думати, міркувати, організовує і ін...
56208. Властивості степеня з цілим від’ємним показником 140.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з властивостями степеня з цілим показником; формувати вміння використовувати властивості степеня з цілим показником до перетворення виразів; розвивати вміння аналізувати...
56209. Степінь з натуральним показником 37.5 KB
  Мета: систематизувати знання властивостей степеня з натуральним показником формувати вміння виконувати дії з одночленами навички усних розрахунків; розвивати память виховувати почуття поваги до предмета.
56210. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини 251.5 KB
  Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини. Матеріальними моделями частини площини є наприклад поверхня столу поверхня віконного скла мармурова плита тощо.4 Позначають площини малими грецькими буквами наприклад площини α β γ.
56211. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм. Ґендерні стереотипи 79 KB
  Мета: розвивати готовність і потребу учнів до самопізнання і самореалізації своєї особистості; визначити сутність понять стереотипи толерантність; формувати вміння застосовувати знання з різних навчальних курсів...
56212. Sterne des Sports 72.5 KB
  Guten Tag, liebe Kinder, es freut mich sehr, euch zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt es Neues und Interessantes? (Die Schüler beantworten die Fragen des Lehrers) L: Heute setzen wir unsere Arbeit am Thema „Sport“ fort. Wir werden heute über die bekannten Sportler sprechen, Texte lesen und hören.