33444

Основной капитал

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Основные средства организации используются в течение определенных сроков которые определяются по каждому виду или объекту основных средств организации самостоятельно и называются сроками полезного использования основных средств. Основные средства играют очень большую роль в деятельности любой организации основные средства часть имущества отражаемая в первом разделе баланса организации; основные средства в организации формируют налогооблагаемую базу по налогу на имущество; при заключении крупных контрактов тендеров организации...

Русский

2013-09-05

22.48 KB

0 чел.

Основной капитал - это часть имущества организации, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг либо для управления в организации в течение периода, превышающего двенадцать месяцев.

Основные средства организации используются в течение определенных сроков, которые определяются по каждому виду или объекту основных средств организации самостоятельно и называются сроками полезного использования основных средств.

С развитием негосударственных форм собственности и рыночных отношений такой жесткий подход к установлению сроков полезного использования основных средств как нормативные государственные сроки полезного использования основных средств и амортизации исчерпал себя.

Таким образом, экономическую сущность основных средств и их назначение наиболее четко можно выразить в следующих выводах

- основные средства участвуют в процессе производства свыше двенадцати месяцев;
- основные средства частями переносят свою стоимость на себестоимость конечного продукта в виде амортизации в течение срока их полезного использования;
- основные средства не изменяют своей натурально - вещественной формы в процессе производства.

Основные средства играют очень большую роль в деятельности любой организации
- основные средства - часть имущества, отражаемая в первом разделе баланса организации;
- основные средства в организации формируют налогооблагаемую базу по налогу на имущество;

- при заключении крупных контрактов (тендеров, организации торгов) всегда запрашивается информация о количестве и качестве основных средств организации;
- основные средства - самая дорогая часть имущества организации, для того, чтобы инвестировать средства в данную организацию, необходимо знать, прежде всего, состав, структуру, а также использование основных средств.
Назначение основных средств организации:

- основные средства организации дают полную информацию собственникам об их состоянии, и позволяют спрогнозировать основные финансовые результаты;

- состояние основных средств несет важнейшую информацию для менеджеров при составлении планов организации, заключении контрактов, определении объема инвестиций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54815. Турнір знавців Паскаля 255 KB
  Алгоритмізація та програмування для учнів є більш складними розділами інформатики. Тому варто зробити декілька уроків трішки цікавішими, навіть розважальними. Це може бути, наприклад, узагальнюючий урок напередодні тематичного оцінювання, підсумковий урок теми.
54816. Святкова церемонія вручення паспорта громадянина України 47.5 KB
  Буклети Паспорт головний документ громадянина України Конституція України. Виховувати громадянина патріота країни любов гордість і повагу до України. Ми раді вітати вас на церемонії вручення паспортів громадянина України.
54817. Патріотичне виховання майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення соціології (з особистого досвіду) 197 KB
  Тому одним із завдань гуманітаризації та гуманізації вищої освіти стає орієнтація і на загальнолюдські культурні цінності залучення студентів до національних джерел духовності формування у них патріотичних якостей. Проте результати аналізу досліджень вищеназваних учених свідчать що питаниям патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів освіти узагальненню досвіду формування патріотичних якостей студентів не приділялося належної уваги. Патріотичне виховання студентів це організований планомірний та цілеспрямований процес...
54818. Разнообразие Паукообразных 641.5 KB
  Учитель объясняет ученикам что ее необходимо заполнить в ходе урока а именно после показа 1 слайда презентации и дополнительной информации о пауках подготовленной учениками дома из дополнительной литературы. Учитель стимулирует учеников к активности говоря о дополнительных баллах за правильно заполненную таблицу. Учитель: 1. Учитель: 1.
54819. Різноманітність павукоподібних та їхня роль у екосистемах. Значення в житті людини 173 KB
  Мета заняття: навчальна: поглибити знання учнів про різноманітність павукоподібних та риси пристосованості до середовища і способу життя; сформувати поняття про значне поширення представників класу їхню роль у різних екосистемах і господарській діяльності людини; пояснити небезпеку деяких видів павукоподібних що є паразитами людини й переносниками небезпечних вірусних інфекцій або збудниками деяких захворювань; знати заходи профілактики захворювань які...
54820. Іван Іванович Кирій «Незвичайний пацієнт» 65.5 KB
  Форми методи і прийоми роботи на уроці: робота в групах самостійна робота учнів робота з підручником робота з картками підсумкового контролю словникова робота інтерактивний метод Мікрофон вправа на вдосконалення читацьких навичок. Робота в картках підсумкового контролю У скільки років І. Словникова робота Учитель. Словникова робота.
54822. НОВОРІЧНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПАЗЛИ 157 KB
  Нікополь Сама форма пазлів на мою думкуналаштовує дитину на гру робить цікавим сам процес навчання чи виховання. Що значить скласти пазл Поперше зібрати ціле за його частинами; подругесистематизувати знання про частини та про ціле; потретєпобачити цілісну картину представленого. Пропоную вашій увазі новорічні лінгво етимологічні пазли.
54823. Клуб внимательных пешеходов 60.5 KB
  Сегодня мы проверим насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения и умело применяете знания на практике Юные пешеходы Будущие водители Дети и родители Велосипедисты и автомобилисты. Азбуку эту помни всегда чтобы с тобой не случилась беда Везде и всюду правила Их надо знать всегда Свои имеют правила шофер и пешеход Как табличку умножения как урок Помни правила движения назубок Внимание Внимание Вас ожидает состязание На лучшее знание и выполнения Правил дорожного движения Перед нами 2 команды. Послушайте правила игры.